ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 3

Jak możesz strzec swojego serca?

Jak możesz strzec swojego serca?

„Ze wszystkich rzeczy, których strzeżesz, najbardziej strzeż serca” (PRZ. 4:23).

PIEŚŃ 36 Pragniemy strzec swojego serca

W SKRÓCIE *

1-3. (a) Dlaczego Jehowa pokochał Salomona i jakimi błogosławieństwami cieszył się ten król? (b) Jakie pytania zostaną omówione w tym artykule?

SALOMON był młodym człowiekiem, kiedy został królem Izraela. Na początku jego panowania ukazał mu się we śnie Jehowa i rzekł: „Powiedz, co byś chciał ode mnie otrzymać”. Salomon odpowiedział: „Jestem jeszcze bardzo młody i niedoświadczony (...). Daj więc swojemu słudze posłuszne serce, żeby sądził Twój lud” (1 Król. 3:5-10). Poprosił o „posłuszne serce” — cóż za skromna prośba! Nic dziwnego, że Jehowa pokochał Salomona (2 Sam. 12:24). Tak Mu się spodobała odpowiedź młodego króla, że obdarzył go „sercem mądrym i odznaczającym się zrozumieniem” (1 Król. 3:12).

2 Dopóki Salomon pozostawał wierny Bogu, cieszył się wieloma błogosławieństwami. Miał zaszczyt wybudować świątynię „dla imienia Jehowy, Boga Izraela” (1 Król. 8:20). Słynął z otrzymanej od Boga mądrości. A to, co powiedział pod natchnieniem Jehowy, stanowi treść trzech ksiąg biblijnych. Jedną z nich jest Księga Przysłów.

3 W Księdze Przysłów wspomniano o sercu jakieś 100 razy. Na przykład w Przysłów 4:23 czytamy: „Ze wszystkich rzeczy, których strzeżesz, najbardziej strzeż serca”. Do czego odnosi się tutaj słowo „serce”? Odpowiedź znajdziemy w tym artykule. Omówimy też dwie inne kwestie: Jak Szatan próbuje zwieść nasze serca? I jak możemy ich strzec? Musimy poznać odpowiedzi na te pytania, żeby móc dochować wierności Bogu.

CZYM JEST „SERCE”?

4, 5. (a) Jak Psalm 51:6 pomaga nam zrozumieć znaczenie słowa „serce”? (b) Jak przykład zdrowia fizycznego ilustruje potrzebę dbania o to, kim jesteśmy wewnątrz?

4 Przysłów 4:23 słowo „serce” oznacza nasze wnętrze lub „skryte ja” (odczytaj Psalm 51:6 i przypis). Inaczej mówiąc, słowo to odnosi się do naszych najbardziej skrytych myśli, uczuć, pobudek i pragnień — do tego, kim tak naprawdę jesteśmy w środku, a nie kim wydajemy się na zewnątrz.

5 Żeby zilustrować potrzebę dbania o to, kim jesteśmy wewnątrz, można posłużyć się przykładem zdrowia fizycznego. Po pierwsze, jeśli chcemy być w dobrej formie, musimy się zdrowo odżywiać i regularnie ćwiczyć. Tak samo jest z naszym stanem duchowym — żeby był dobry, musimy się zdrowo odżywiać pod względem duchowym i regularnie dawać dowody naszej wiary. Może chodzić o wprowadzanie w życie tego, czego się uczymy, oraz mówienie o naszej wierze (Rzym. 10:8-10; Jak. 2:26). Po drugie, gdybyśmy zwracali uwagę tylko na swój wygląd, moglibyśmy myśleć, że jesteśmy zdrowi, chociaż tak naprawdę bylibyśmy chorzy. Podobnie jest z wiarą. Jeśli bierzemy udział w zajęciach duchowych, może nam się wydawać, że mamy silną wiarę, ale w naszym sercu mogą się rozwijać złe pragnienia (1 Kor. 10:12; Jak. 1:14, 15). Musimy pamiętać, że Szatan usiłuje nas zarazić swoim sposobem myślenia. A w jaki konkretnie sposób chciałby to zrobić? Jak możemy się chronić?

JAK SZATAN STARA SIĘ ZWIEŚĆ NASZE SERCA

6. Jaki cel ma Szatan i jak stara się go osiągnąć?

6 Szatan chce, żebyśmy stali się tacy jak on — byli buntownikami lekceważącymi ustanowione przez Jehowę normy i myślącymi tylko o sobie. Do takiego myślenia i postępowania Szatan nie może nas zmusić. Dlatego próbuje osiągnąć swój cel innymi sposobami. Na przykład otacza nas ludźmi, których już udało mu się zwieść (1 Jana 5:19). Ma nadzieję, że chociaż wiemy, że „złe towarzystwo psuje” nasz sposób myślenia i postępowania, to postanowimy spędzać z takimi ludźmi czas (1 Kor. 15:33). Ta taktyka zadziałała w wypadku króla Salomona. Wziął sobie wiele żon będących pogankami, które „wywierały na niego silny wpływ” i „stopniowo zwiodły jego serce” (1 Król. 11:3 i przypis).

Jak możesz chronić serce przed atakami Szatana, który chce je zarazić swoim sposobem myślenia? (Zobacz akapit 7) *

7. Jak jeszcze Szatan propaguje swój sposób myślenia i dlaczego powinniśmy zachowywać ostrożność?

7 Szatan może też starać się wpoić nam swój sposób myślenia, posługując się filmami albo programami telewizyjnymi. Zdaje sobie sprawę, że lubimy słuchać o przeżyciach innych ludzi i że takie opowieści mogą służyć czemuś więcej niż rozrywce — mogą wpływać na myśli, uczucia i postępowanie. Z tej metody nauczania dobrze korzystał Jezus, czego przykładem mogą być przypowieści o miłosiernym Samarytaninie czy synu marnotrawnym (Mat. 13:34; Łuk. 10:29-37; 15:11-32). Jednak ludzie skażeni szatańskim myśleniem posługują się różnymi opowieściami, żeby nas zwieść. Musimy więc kierować się rozsądkiem. Filmy i programy telewizyjne mogą być pouczającą rozrywką, która nie zatruje naszego umysłu. Ale trzeba zachować ostrożność. Wybierając rozrywkę, dobrze jest zadać sobie pytanie: „Czy ten film lub program uczy mnie, że nie ma nic złego w uleganiu pragnieniom ciała?” (Gal. 5:19-21; Efez. 2:1-3). Co powinieneś zrobić, jeśli zauważysz, że jakiś program propaguje szatański sposób myślenia? Unikaj go tak, jak byś unikał groźnej choroby zakaźnej!

8. Jak rodzice mogą pomóc dzieciom strzec serca?

8 Rodzice, na was spoczywa szczególna odpowiedzialność. Musicie chronić przed Szatanem serca swoich dzieci. Na pewno robicie, co możecie, żeby ochronić je przed chorobami. Dbacie o to, żeby dom był czysty i wyrzucacie wszystko, co mogłoby zagrozić ich zdrowiu. Tak samo musicie chronić je przed filmami, programami telewizyjnymi, grami czy stronami internetowymi, które mogą je zarazić sposobem myślenia Szatana. Jehowa upoważnił was do dbania o zdrowie duchowe dzieci — jesteście za to odpowiedzialni (Prz. 1:8; Efez. 6:1, 4). Nie obawiajcie się więc wprowadzić w domu reguł opartych na zasadach biblijnych. Powiedzcie dzieciom, co wolno im oglądać, a czego nie, i pomóżcie im zrozumieć powody waszej decyzji (Mat. 5:37). W miarę jak rosną, uczcie je samodzielnie rozróżniać, co z punktu widzenia Jehowy jest właściwe, a co nie (Hebr. 5:14). Pamiętajcie przy tym, że chociaż dzieci mogą się dużo nauczyć z tego, co im mówicie, to jeszcze więcej nauczą się z tego, jak postępujecie (Powt. Pr. 6:6, 7; Rzym. 2:21).

9. Jaki pogląd promuje Szatan i dlaczego jest on niebezpieczny?

9 Żeby zwieść nasze serca, Szatan zachęca nas też do polegania bardziej na mądrości ludzi niż mądrości Boga (Kol. 2:8). Zastanówmy się chociaż nad jednym kłamstwem, które promuje — poglądem, że najważniejszym celem życiowym powinno być zdobycie bogactwa. Ci, którzy tak myślą, mogą stać się bogaci, ale wcale nie muszą. Tak czy owak, są w niebezpieczeństwie. Dlaczego? Ponieważ usiłując osiągnąć ten cel, koncentrują się na zdobywaniu pieniędzy do tego stopnia, że cierpi na tym ich zdrowie, relacje z rodziną, a nawet więź z Bogiem (1 Tym. 6:10). Możemy być wdzięczni naszemu mądremu niebiańskiemu Ojcu, że pomaga nam zachować zrównoważone podejście do pieniędzy (Kazn. 7:12; Łuk. 12:15).

JAK MOŻEMY STRZEC SWOJEGO SERCA?

Tak jak strażnicy i odźwierni z dawnych czasów zachowuj czujność i działaj, żeby nic złego nie dostało się do twojego serca (zobacz akapity 10 i 11) *

10, 11. (a) Jak musimy się chronić? (b) Jaką rolę w czasach starożytnych pełnili strażnicy i jak sumienie może być naszym strażnikiem?

10 Jeśli chcemy skutecznie chronić swoje serce, musimy dostrzegać zagrożenia i szybko na nie reagować. Słowo, które w Przysłów 4:23 przetłumaczono na „strzeż”, przywodzi na myśl pracę strażnika. W czasach króla Salomona strażnicy pełnili wartę na murach miasta i jeśli dostrzegli zbliżające się zagrożenie, podnosili alarm. Ich przykład pomoże nam zrozumieć, co musimy zrobić, żeby nie pozwolić Szatanowi skazić naszych umysłów.

11 Starożytni strażnicy ściśle współpracowali z odźwiernymi (2 Sam. 18:24-26). Wspólnie dbali o to, żeby bramy zostały zamknięte, jeśli do miasta zbliżał się wróg (Nehem. 7:1-3). Naszym strażnikiem może być wyszkolone na Biblii sumienie *, które ostrzeże nas, jeśli Szatan spróbuje wtargnąć do naszego serca, czyli jeśli spróbuje wpłynąć na nasze myśli, uczucia, pobudki i pragnienia. Za każdym razem, kiedy sumienie podniesie alarm, musimy go słuchać i w sensie przenośnym zamknąć bramę.

12, 13. Jaką pokusę możemy odczuwać i jak mimo to powinniśmy zareagować?

12 Rozważmy przykład tego, jak możemy chronić swoje umysły przed wpływem Szatana. Jehowa uczy nas: „Niemoralność i wszelka nieczystość lub chciwość niech nawet nie będą wśród was wspominane” (Efez. 5:3). Ale co zrobimy, jeśli koledzy z pracy albo szkoły zaczną prowadzić nieprzyzwoitą rozmowę? Wiemy, że powinniśmy się ‛wyzbyć bezbożnego postępowania i światowych pragnień’ (Tyt. 2:12). Nasz strażnik — sumienie — może podnieść alarm (Rzym. 2:15). Ale czy go posłuchamy? Możliwe, że odczujemy pokusę posłuchania rozmowy albo spojrzenia na zdjęcia, które ktoś nam pokazuje. Ale to czas, żeby zamknąć bramy — zmienić temat rozmowy lub odejść.

13 Żeby mimo presji otoczenia nie myśleć o złych rzeczach ani ich nie robić, potrzebna jest odwaga. Możemy jednak być pewni, że Jehowa dostrzega nasze starania i da nam siłę oraz mądrość niezbędną do opierania się szatańskiemu sposobowi myślenia (2 Kron. 16:9; Izaj. 40:29; Jak. 1:5). A co jeszcze możemy robić, żeby strzec swojego serca?

STÓJ NA STRAŻY

14, 15. (a) Na co powinniśmy otwierać serce i jak możemy to robić? (b) Jak Przysłów 4:20-22 pomaga nam odnieść większy pożytek z czytania Biblii? (Zobacz też ramkę „ Jak rozmyślać”).

14 Żeby strzec serca, musimy nie tylko zamykać je na złe wpływy, ale też otwierać na dobre. Wróćmy do przykładu miasta otoczonego murem. Kiedy wróg atakował, odźwierny zamykał bramy. Ale kiedy indziej je otwierał, żeby można było wnieść dostawy pożywienia i innych potrzebnych rzeczy. Gdyby nigdy nie otwierano bram, mieszkańcy by głodowali. Podobnie jest z nami. Musimy regularnie otwierać nasze serca, żeby mógł na nie wpływać Boży sposób myślenia.

15 Myśli Jehowy możemy znaleźć w Biblii. Dlatego za każdym razem, kiedy ją czytamy, pozwalamy, by Jego sposób myślenia oddziaływał na nasze myśli, uczucia i postępowanie. Co zrobić, żeby z czytania Biblii odnieść jak największą korzyść? Konieczna jest modlitwa. Pewna siostra mówi: „Zanim zacznę czytać Biblię, proszę Jehowę, żebym mogła ‚wyraźnie dostrzegać wspaniałe rzeczy zawarte’ w Jego Słowie” (Ps. 119:18). Musimy też rozmyślać o tym, co czytamy. Kiedy modlimy się, czytamy Słowo Boże i nad nim rozmyślamy, to czujemy jego oddziaływanie „głęboko w sercu” i zaczynamy kochać sposób myślenia Jehowy (odczytaj Przysłów 4:20-22; Ps. 119:97).

16. Jakie korzyści odnosimy z oglądania telewizji JW Broadcasting®? Podaj przykład.

16 Inny sposób pozwalania, żeby myśli Jehowy miały na nas wpływ, to oglądanie telewizji JW Broadcasting®. Pewne małżeństwo mówi: „Audycje miesięczne są odpowiedzią na nasze modlitwy! Dodają nam sił i podnoszą na duchu, kiedy jesteśmy smutni albo czujemy się samotni. No i ciągle słuchamy piosenek — kiedy gotujemy, sprzątamy czy pijemy herbatę”. Wszystkim nam audycje te pomagają strzec serca. Uczą nas myśleć tak jak Jehowa i opierać się naciskom, żeby przyjąć sposób myślenia Szatana.

17, 18. (a) Czego zgodnie z 1 Królów 8:61 dowodzimy, kiedy stosujemy to, czego uczymy się od Jehowy? (b) Czego możemy się nauczyć z przykładu króla Ezechiasza? (c) O co możemy się modlić w myśl słów Dawida zapisanych w Psalmie 139:23, 24?

17 Zawsze, kiedy dostrzegamy korzyści z robienia tego, co słuszne, nasza wiara się umacnia (Jak. 1:2, 3). Czujemy się dobrze, bo wiemy, że Jehowa jest z nas dumny, i nasze pragnienie sprawiania Mu radości staje się jeszcze silniejsze (Prz. 27:11). Każda próba to okazja do pokazania, że nie służymy naszemu troskliwemu Ojcu sercem połowicznym (Ps. 119:113). Możemy dać Mu dowód, że kochamy Go ‛sercem w pełni oddanym’, które chce być posłuszne Jego przykazaniom i spełniać Jego wolę (odczytaj 1 Królów 8:61).

18 Czy będą nam się zdarzać błędy? Tak. Jesteśmy przecież niedoskonali. Kiedy się potkniemy, przypomnijmy sobie przykład króla Ezechiasza. Popełnił poważne błędy. Ale okazał skruchę i dalej służył Jehowie sercem „w pełni oddanym” (Izaj. 38:3-6; 2 Kron. 29:1, 2; 32:25, 26). Brońmy się więc przed atakami Szatana, który chce nas zarazić swoim sposobem myślenia. Módlmy się, żebyśmy mogli w sobie rozwinąć „posłuszne serce” (1 Król. 3:9; odczytaj Psalm 139:23, 24). Jeżeli będziemy go strzec bardziej niż czegokolwiek innego, możemy pozostać wierni Jehowie.

PIEŚŃ 54 „To jest ta droga”

^ ak. 5 Czy pozostaniemy wierni wobec Jehowy, czy damy się oszukać Szatanowi i przestaniemy służyć Bogu? Odpowiedź nie zależy od tego, jak ciężkie próby nas spotkają, tylko od tego, jak dobrze strzeżemy swojego serca. Jak rozumieć słowo „serce”? Dlaczego Szatan stara się je zwieść? Jak możemy go strzec? W tym artykule znajdziemy odpowiedzi na te ważne pytania.

^ ak. 11 DODATKOWE WYJAŚNIENIE: Jehowa obdarzył nas zdolnością oceniania samych siebie w oparciu o analizę swoich myśli, uczuć i postępowania. W Biblii zdolność tę nazwano sumieniem (Rzym. 2:15; 9:1). Sumienie wyszkolone na Biblii kieruje się podanymi w niej normami Jehowy i na tej podstawie ocenia, czy to, co myślimy, robimy albo mówimy, jest dobre czy złe.

^ ak. 56 OPIS ILUSTRACJI: Ochrzczony brat ogląda telewizję, a na ekranie pojawia się niemoralna scena. Brat musi zdecydować, co zrobi.

^ ak. 58 OPIS ILUSTRACJI: Strażnik z dawnych czasów dostrzega zagrożenie. Woła do odźwiernych, a oni natychmiast zamykają bramy miasta.