„Zmęczonemu udziela mocy”

„Zmęczonemu udziela mocy”

Myśl przewodnia na rok 2018: „Ci, którzy pokładają nadzieję w Jehowie, odzyskają moc” (IZAJ. 40:31).

PIEŚNI: 152, 67

1. Z jakimi problemami musimy sobie radzić i dlaczego Jehowę cieszy postawa Jego wiernych sług? (Zobacz ilustracje tytułowe).

JEHOWA dobrze wie, że życie w tym systemie rzeczy jest pełne problemów. Wielu z was, drodzy bracia i siostry, zmaga się z poważnymi chorobami. Inni, chociaż sami nie są już młodzi, muszą się troszczyć o sędziwych członków rodziny. Jeszcze innym z trudem przychodzi zapewnienie rodzinie nawet podstawowych środków do życia. Wiele osób musi radzić sobie nie z jednym, ale z kilkoma problemami naraz! Pochłania to ogromną ilość czasu i wiąże się z wysiłkiem emocjonalnym, nie wspominając o obciążeniu finansowym. Mimo to wciąż bezgranicznie ufacie w obietnice Boże; wasza wiara w lepszą przyszłość jest niezachwiana. To bardzo cieszy Jehowę!

2. Jaką zachętą są dla nas słowa z Izajasza 40:29, ale jaki poważny błąd moglibyśmy popełnić?

2 Ale czy czasami nie czujesz, że takie problemy wyczerpują cię do granic możliwości? Jeśli tak, to pamiętaj, że inni też mają takie odczucia. Biblia wyjawia, że niektórzy wierni słudzy Boży myśleli, że już dłużej nie zniosą swojej trudnej sytuacji (1 Król. 19:4; Hioba 7:7). Jednak się nie poddali. Prosili Jehowę o siły i się nie zawiedli, bo On „zmęczonemu udziela mocy” (Izaj. 40:29). Niestety część sług Jehowy w naszych czasach doszła do wniosku, że najlepszym sposobem na radzenie sobie z problemami jest zrobienie sobie „przerwy od prawdy” — jak gdyby chrześcijańska działalność była ciężarem, a nie źródłem pokrzepienia. Przestają czytać Słowo Boże, przychodzić na zebrania oraz uczestniczyć w służbie — robią dokładnie to, na co liczy Szatan.

3. (a) Jak nie dopuścić, żeby Szatan nas osłabił? (b) Co omówimy w tym artykule?

3 Szatan dobrze wie, że pełne zaangażowanie w chrześcijańską działalność może dodać ci sił, a on nie chce, żebyś był silny. Kiedy czujesz się wyczerpany fizycznie i emocjonalnie, nie oddalaj się od Jehowy. Staraj się do Niego przybliżać, bo On ‛cię utwierdzi i umocni’ (1 Piotra 5:10; Jak. 4:8). W tym artykule omówimy dwa problemy, które mogą sprawić, że zwolnimy tempo w służbie dla Boga. Przeanalizujemy też, jak może nam pomóc stosowanie zasad biblijnych. Ale na początek skupmy się na zdolności Jehowy do udzielania nam siły, opisanej w Księdze Izajasza 40:26-31.

‛POKŁADAJĄCY NADZIEJĘ W JEHOWIE ODZYSKAJĄ MOC’

4. O czym upewniają nas słowa z Izajasza 40:26?

4 Odczytaj Izajasza 40:26. Żaden człowiek nie jest w stanie policzyć wszystkich gwiazd we wszechświecie. Naukowcy szacują, że w samej Drodze Mlecznej może ich być nawet 400 miliardów. Mimo to Jehowa każdej nadał imię. O czym nas to upewnia? Jeśli Jehowa osobiście interesuje się tworami nieożywionymi, to pomyśl, co czuje, kiedy patrzy na ciebie. Przecież służysz Mu z miłości, a nie dlatego, że zostałeś tak zaprogramowany (Ps. 19:1, 3, 14). Nasz kochający Ojciec zna cię w najdrobniejszym szczególe — zna nawet liczbę twoich włosów (Mat. 10:30). Ponadto psalmista zapewnia nas: „Jehowa wie, przez co przechodzą nienaganni” (Ps. 37:18, NWT, 2013). Bóg zdaje sobie sprawę, z jakimi próbami się zmagasz, i może dodać ci sił, żebyś przetrwał każdą z nich.

5. Dlaczego możemy być pewni, że Jehowa doda nam sił?

5 Odczytaj Izajasza 40:28. Jehowa jest Źródłem energii. Zastanów się na przykład nad energią, której dostarcza Słońcu. Pisarz David Bodanis zauważył, że Słońce w każdej sekundzie wytwarza tyle energii, ile wybuch miliardów bomb atomowych. Inny badacz obliczył, że ilość energii emitowanej przez Słońce co sekundę zaspokoiłaby potrzeby ludzi przez 200 000 lat. Czy ktokolwiek powinien wątpić, że Bóg, który dostarcza „paliwa” Słońcu, może również nam dać siłę do poradzenia sobie z wszelkimi problemami?

6. W jakim sensie jarzmo Jezusa jest miłe i jak to powinno na nas wpływać?

6 Odczytaj Izajasza 40:29. Służenie Jehowie daje nam wiele radości. Jezus powiedział swoim uczniom: „Weźcie na siebie moje jarzmo”. Dodał też: „Znajdziecie pokrzepienie dla dusz waszych. Albowiem moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie” (Mat. 11:28-30). Jakże prawdziwe są te słowa! Czasami, gdy wybieramy się na zebranie lub do służby, możemy się czuć wyczerpani. Ale jak się czujemy, gdy wracamy? Pokrzepieni i lepiej przygotowani do radzenia sobie z wyzwaniami życia. Jarzmo Jezusa jest naprawdę miłe!

7. Podaj przykład, który świadczy o prawdziwości słów z Mateusza 11:28-30.

7 Siostra, którą nazwiemy Kayla, zmaga się z zespołem przewlekłego zmęczenia, depresją i migrenami. Nic dziwnego, że czasami trudno jej przychodzić na zebrania. Ale pewnego dnia mimo wszystko przyszła i później napisała: „Wykład dotyczył zniechęcenia. Informacje były przedstawiane z taką empatią i wyczuciem, że poruszyły mnie do łez. Zrozumiałam, że właśnie tu jest moje miejsce”. Siostra ta była bardzo szczęśliwa, że zdobyła się na wysiłek, by przyjść na zebranie.

8, 9. Co Paweł miał na myśli, pisząc: „Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny”?

8 Odczytaj Izajasza 40:30. Bez względu na posiadane zdolności mamy ograniczenia — nie możemy osiągnąć wszystkiego o własnych siłach. Każdy z nas musi sobie to uświadomić. Apostoł Paweł miał wiele umiejętności, ale nie mógł zrobić wszystkiego, co chciał. Kiedy o swoim problemie powiedział Bogu, w odpowiedzi usłyszał: „Moc moja doskonali się w słabości”. Paweł zrozumiał, o co chodzi, i tak to podsumował: „Kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny” (2 Kor. 12:7-10). Co miał na myśli?

9 Uświadomił sobie, że to, co może zrobić sam, ma swoje granice. Sił mógł mu dodać święty duch Boży. Mógł mu też pomóc wykonać zadania, z którymi sam by sobie nie poradził. Z nami jest podobnie. Jeśli korzystamy ze wsparcia ducha Jehowy, jesteśmy naprawdę silni!

10. Jak Jehowa pomógł Dawidowi poradzić sobie z problemami?

10 Wpływ ducha świętego odczuwał też psalmista Dawid. Śpiewał: „Dzięki tobie mogę pobiec przeciw oddziałowi grabieżców; i dzięki mojemu Bogu potrafię się wspiąć na mur” (Ps. 18:29). Czasem trafiamy na problemy przypominające mury, których o własnych siłach nie pokonamy. Potrzebujemy zastrzyku energii od Jehowy.

11. Jak duch święty pomaga nam radzić sobie z problemami?

11 Odczytaj Izajasza 40:31. Orzeł wznosi się i pokonuje olbrzymie odległości nie tylko o własnych siłach. Unoszą go masy ciepłego powietrza, dzięki czemu oszczędza energię. Kiedy staniesz przed jakimś wyzwaniem, pomyśl o orle. Błagaj Jehowę, żeby cię „uniósł”, czyli dodał ci sił za pomocą „wspomożyciela, ducha świętego” (Jana 14:26). Jak to dobrze, że możemy mieć dostęp do tego źródła energii w każdej chwili — 24 godziny na dobę. Bożej pomocy możemy potrzebować szczególnie wtedy, gdy dojdzie do nieporozumienia między nami a innym członkiem zboru. Ale dlaczego w ogóle takie sytuacje się zdarzają?

12, 13. (a) Dlaczego między członkami zboru czasami dochodzi do nieporozumień? (b) Czego o Jehowie uczą nas przeżycia Józefa?

12 Do nieporozumień dochodzi dlatego, że wszyscy jesteśmy niedoskonali. Czasami współwyznawcy irytują nas swoimi słowami lub zachowaniem — a kiedy indziej to my irytujemy ich. Bywa to poważną próbą. Ale w takiej sytuacji możemy dowieść swojej lojalności wobec Boga. W jaki sposób? Ucząc się zgodnej współpracy z ludźmi, którzy oddali się Jehowie i których On kocha mimo ich słabości.

Jehowa nie opuścił Józefa i ciebie też nie opuści (zobacz akapit 13)

13 O tym, że Jehowa dopuszcza różne próby, świadczą przeżycia Józefa. W młodości został on sprzedany do niewoli przez zazdrosnych przyrodnich braci i wywieziony do Egiptu (Rodz. 37:28). Jehowa widział, jak jest traktowany Jego wierny sługa, i niewątpliwie sprawiało Mu to ból. Ale nie interweniował. Później Józef został oskarżony przez żonę Potyfara o próbę gwałtu i trafił do więzienia. Jednak i tym razem Jehowa nie zareagował. Czy to znaczy, że opuścił Józefa? Wręcz przeciwnie, „Jehowa szczęścił temu, co on czynił” (Rodz. 39:21-23).

14. Jakie duchowe i fizyczne korzyści odniesiemy, gdy ‛zaniechamy gniewu’?

14 Omówmy jeszcze jeden przykład. Niewielu ludzi było traktowanych tak źle jak Dawid. Jednak ten przyjaciel Boga nie pozwolił, żeby zżerała go uraza. Napisał: „Zaniechaj gniewu i zostaw złość; nie pałaj gniewem — po to tylko, by wyrządzać zło” (Ps. 37:8). Powinniśmy ‛zaniechać gniewu’ przede wszystkim dlatego, że chcemy naśladować Jehowę, który „nie postąpił z nami według naszych grzechów” (Ps. 103:10). Ale są też praktyczne korzyści. Gniew szkodzi zdrowiu: powoduje nadciśnienie i problemy z oddychaniem, może źle wpływać na wątrobę, trzustkę i proces trawienia. Człowiek rozgniewany często nie potrafi jasno myśleć, a po wybuchu złości nieraz popada w długotrwałe przygnębienie. Z drugiej strony, jak mówi Biblia, „serce spokojne jest życiem dla ciała” (Prz. 14:30). Jak więc możemy poradzić sobie ze zranionymi uczuciami i przywrócić pokój w relacjach ze współwyznawcą? Pomoże nam w tym zastosowanie mądrych rad z Biblii.

KIEDY ZAWIEDLIŚMY SIĘ NA BRACIACH

15, 16. Co powinniśmy zrobić, kiedy ktoś nas zrani?

15 Odczytaj Efezjan 4:26. Nie jesteśmy zaskoczeni, kiedy źle traktują nas ludzie ze świata. Ale kiedy spotyka nas to ze strony współwyznawcy albo członka rodziny, możemy się czuć zdruzgotani. Co, jeśli nie możemy po prostu zapomnieć o sprawie? Czy pozwolimy, żeby przez lata narastała w nas uraza? A może zastosujemy się do rad biblijnych i szybko wyjaśnimy nieporozumienie? Im dłużej to odkładamy, tym trudniej będzie się pogodzić.

16 Załóżmy, że ktoś z braci cię obraził i nie potrafisz o tym zapomnieć. Co możesz zrobić, żeby przywrócić pokój? Po pierwsze, żarliwie pomódl się do Jehowy. Poproś, by pomógł ci konstruktywnie porozmawiać z bratem, i pamiętaj, że on też jest przyjacielem Jehowy (Ps. 25:14). Bóg go kocha. Jehowa jest życzliwy wobec swoich przyjaciół i tego samego oczekuje od nas (Prz. 15:23; Mat. 7:12; Kol. 4:6). Po drugie, starannie przemyśl, co chcesz powiedzieć. Nie zakładaj, że brat celowo cię zranił; przypisuj mu dobre pobudki. Nie wykluczaj, że sam też mogłeś się przyczynić do powstania problemu. Mógłbyś rozpocząć rozmowę na przykład tak: „Może jestem przewrażliwiony, ale po tym, co wczoraj powiedziałeś, poczułem się...”. Jeśli rozmowa nie da spodziewanych rezultatów, szukaj kolejnej okazji, by się pogodzić. W tym czasie módl się za brata. Proś Jehowę, żeby mu błogosławił, a tobie pomógł skupiać się na jego zaletach. Bez względu na wynik tych starań możesz być pewny, że Jehowa będzie zadowolony z twoich szczerych wysiłków, żeby przywrócić pokój z Jego przyjacielem.

KIEDY MAMY POCZUCIE WINY Z POWODU DAWNYCH GRZECHÓW

17. Jaką pomoc zapewnia nam Jehowa, gdy popełnimy grzech, i dlaczego powinniśmy z niej skorzystać?

17 Niektórzy czują się niegodni służyć Jehowie, bo popełnili poważny grzech. Poczucie winy może być okrutnym panem. Król Dawid, którego dręczyły wyrzuty sumienia, tak to wyraził: „Gdy milczałem, kości moje niszczały od mego jęczenia przez cały dzień. Bo dniem i nocą ciążyła na mnie twoja ręka”. Na szczęście Dawid odważnie zrobił to, czego oczekuje Jehowa. „Grzech mój w końcu wyznałem tobie”, napisał, „a ty odpuściłeś winę moich grzechów” (Ps. 32:3-5). Jeśli poważnie zgrzeszyłeś, Jehowa jest gotów pomóc ci odbudować z Nim więź. Ale musisz przyjąć pomoc, jaką zapewnia On przez zbór (Prz. 24:16; Jak. 5:13-15). Nie ociągaj się — w grę wchodzi to, czy będziesz żyć wiecznie! Ale co zrobić, jeśli grzech dawno został ci wybaczony, a ty nadal zadręczasz się wyrzutami sumienia?

18. Jak przykład Pawła może pomóc osobom, które czują się niegodne służyć Jehowie?

18 Dawnymi błędami najwyraźniej zadręczał się też apostoł Paweł. Przyznał: „Jestem najmniejszym z apostołów i nie jestem godzien zwać się apostołem, ponieważ prześladowałem zbór Boży”. Ale dalej powiedział: „Jednakże dzięki niezasłużonej życzliwości Boga jestem, czym jestem” (1 Kor. 15:9, 10). Jehowa przyjął Pawła mimo jego błędów i chciał, żeby nie miał on co do tego wątpliwości. Jeśli okazałeś szczerą skruchę za dawne grzechy i zrobiłeś wszystko, co konieczne, żeby uzyskać przebaczenie, to możesz być pewny Bożego miłosierdzia. Zaufaj zapewnieniom Jehowy i uznaj, że ci przebaczył! (Izaj. 55:6, 7).

19. Jak brzmi myśl przewodnia na rok 2018 i dlaczego jest stosowna?

19 W miarę zbliżania się końca tego systemu bez wątpienia będziemy mieć coraz więcej problemów. Ale bądź pewny, że Jehowa — który „zmęczonemu udziela mocy, a temu, kto nie ma dynamicznej energii, daje obfitość potęgi” — może dać ci dokładnie to, czego potrzebujesz, żeby wiernie Mu służyć (Izaj. 40:29; Ps. 55:22; 68:19). W 2018 roku o tej ważnej prawdzie będzie nam przypominał umieszczony w Sali Królestwa tekst roczny: „Ci, którzy pokładają nadzieję w Jehowie, odzyskają moc” (Izaj. 40:31).