ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 42

Jak pomagać zainteresowanym zmierzać do chrztu (część 2)

Jak pomagać zainteresowanym zmierzać do chrztu (część 2)

„Stale zwracaj uwagę na siebie i swoje nauczanie” (1 TYM. 4:16).

PIEŚŃ 143 Światło w mrocznym świecie

W SKRÓCIE *

1. Skąd wiemy, że pozyskiwanie uczniów to działalność, która ratuje życie?

POZYSKIWANIE uczniów to działalność, która ratuje życie! Skąd o tym wiemy? Zwróćmy uwagę, że zgodnie z Ewangelią według Mateusza 28:19, 20 Jezus polecił: „Pozyskujcie uczniów (...). Chrzcijcie ich”. A co wiemy o znaczeniu chrztu? Jest to warunek wybawienia. Apostoł Piotr napisał do współchrześcijan: „Chrzest (...) was wybawia przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa” (1 Piotra 3:21). Osoba, która zgłasza się do chrztu, musi wierzyć, że wybawienie jest możliwe jedynie dzięki ofiarnej śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa. Kiedy zostaje ochrzczona, wchodzi na drogę prowadzącą do wybawienia.

2. Co w związku z nauczaniem uświadamiają nam słowa z 2 Tymoteusza 4:1, 2?

2 Żeby pozyskiwać uczniów, musimy rozwijać „sztukę nauczania” (odczytaj 2 Tymoteusza 4:1, 2). Dlaczego? Bo kiedy Jezus polecił: „Pozyskujcie uczniów”, wyraźnie powiedział: „Uczcie ich”. Z kolei apostoł Paweł zachęcał: „Stale zwracaj uwagę na (...) swoje nauczanie”. Podkreślił też: „Rób to nieustannie, bo dzięki temu wybawisz zarówno siebie, jak i tych, którzy cię słuchają” (1 Tym. 4:16). Mamy więc ważny powód, żeby być jak najlepszymi nauczycielami.

3. Co omówimy w tym artykule?

3 Na całym świecie prowadzimy miliony studiów biblijnych. Ale jak zauważono w poprzednim artykule, chcemy wiedzieć, jak pomóc jeszcze większej liczbie zainteresowanych zrobić postępy i zostać ochrzczonymi uczniami Jezusa Chrystusa. W tym artykule omówimy pięć kolejnych rzeczy, które w związku z tym musi robić każdy nauczyciel.

DOPUŚĆ DO GŁOSU BIBLIĘ

Poproś doświadczonego głosiciela, żeby pomógł ci robić podczas studium lepszy użytek z Biblii (zobacz akapity 4-6) *

4. Dlaczego nauczyciel potrzebuje panowania nad sobą, kiedy prowadzi studium biblijne? (Zobacz też przypis).

4 Kochamy prawdy ze Słowa Bożego. Moglibyśmy mówić o nich godzinami. Jednak bez względu na to, czy ktoś prowadzi studium Strażnicy, zborowe studium Biblii, czy studium z zainteresowanym, nie może mówić zbyt wiele. Jeśli nauczyciel ma dopuścić do głosu Biblię, potrzebuje panowania nad sobą. Nie powinien wyjaśniać wszystkiego, co wie na dany temat (Jana 16:12) *. Zastanów się, ile wiedziałeś, gdy przyjmowałeś chrzest, a ile wiesz teraz. Prawdopodobnie rozumiałeś wtedy tylko podstawowe nauki biblijne (Hebr. 6:1). Wiedzę, którą masz obecnie, zdobywałeś przez lata. Nie próbuj więc nauczyć zainteresowanego wszystkiego naraz.

5. (a) Na czym nam zależy w myśl 1 Tesaloniczan 2:13? (b) Jak możemy zachęcić zainteresowanego, żeby wypowiadał się na temat tego, czego się uczy?

5 Chcemy, żeby zainteresowany rozumiał, że wiedza, którą zdobywa, pochodzi z natchnionego Słowa Bożego (odczytaj 1 Tesaloniczan 2:13). Jak to osiągnąć? Podczas studium zachęcaj go, żeby się wypowiadał. Zamiast zawsze samemu wyjaśniać wersety biblijne, czasami poproś, żeby to on je wyjaśnił. Pomagaj mu dostrzec, jak Słowo Boże dotyczy jego życia. Zadawaj pytania naprowadzające i pytania o punkt widzenia. Dzięki temu dowiesz się, co myśli o danym fragmencie Biblii (Łuk. 10:25-28). Na przykład mógłbyś go zapytać: „Jaką cechę Jehowy pomaga ci dostrzec ten werset? Co może ci dać poznanie tej prawdy biblijnej? Co myślisz o tym, czego się nauczyłeś?” (Prz. 20:5). Najważniejsze jest nie to, jak dużo zainteresowany wie, tylko to, czy pokochał prawdę i czy zgodnie z nią żyje.

6. Dlaczego warto zapraszać na studium doświadczonych głosicieli?

6 Czy zabierasz nieraz na studium doświadczonych głosicieli? Jeśli tak, możesz zapytać kogoś takiego, co myśli o tym, jak prowadzisz studium. Czy uważa, że robisz dobry użytek z Biblii? Żeby ulepszyć umiejętność nauczania, będziesz potrzebował pokory (por. Dzieje 18:24-26). Zapytaj też taką osobę, czy jej zdaniem zainteresowany dobrze rozumie poznawane prawdy. A gdybyś przez tydzień lub dłużej był nieobecny, poproś ją o zastępstwo. Dzięki temu studium będzie się odbywać regularnie, a zainteresowany lepiej sobie uświadomi, jakie jest ono ważne. Nigdy nie myśl, że to „twoje” studium i że nikt inny nie może go poprowadzić. Chodzi ci przecież o dobro zainteresowanego — o to, żeby systematycznie uczył się prawdy.

NAUCZAJ Z ENTUZJAZMEM I PRZEKONANIEM

Powołuj się na wzięte z życia przykłady, które pomogą zainteresowanemu stosować zasady biblijne (zobacz akapity 7-9) *

7. Co pomoże rozbudzić w zainteresowanym entuzjazm do prawdy?

7 Zainteresowany powinien widzieć twój entuzjazm i słyszeć, że mówisz o prawdach biblijnych z przekonaniem (1 Tes. 1:5). Przypuszczalnie twój zapał mu się udzieli. Jeśli to stosowne, opowiedz mu, jak zasady z Biblii pomogły tobie osobiście. Zrozumie wtedy, że Biblia zawiera praktyczne rady, z których również on może odnieść korzyść.

8. Jak możesz pomóc zainteresowanemu radzić sobie z wyzwaniami?

8 Podczas studium powołuj się na przeżycia osób, które stawały przed podobnymi wyzwaniami jak zainteresowany i im sprostały. Jeśli taka osoba jest w twoim zborze, mógłbyś zaprosić ją na studium. Poszukaj też zachęcających przeżyć w artykułach i filmach z serii „Biblia pomaga zmienić życie”, zamieszczanych w serwisie jw.org *. Dzięki nim zainteresowany przekona się o mądrości zasad biblijnych i będzie chciał je stosować w swoim życiu.

9. Jak możesz zachęcić zainteresowanego, żeby dzielił się zdobywaną wiedzą z rodziną i znajomymi?

9 Jeśli osoba studiująca Biblię jest w związku małżeńskim, to czy jej współmałżonek też bierze udział w studium? Jeżeli nie, zapytaj go, czy nie chciałby się przyłączyć. Poza tym zachęcaj zainteresowanego, żeby dzielił się zdobywaną wiedzą z rodziną i znajomymi (Jana 1:40-45). Jak możesz to robić? Na przykład zapytaj: „Jak byś wyjaśnił tę sprawę komuś z rodziny?” albo „Jaki werset byś wykorzystał, żeby wytłumaczyć to koledze z pracy?”. W ten sposób będziesz go szkolił w nauczaniu. A z czasem, kiedy zacznie spełniać wymagania, będzie mógł zostać nieochrzczonym głosicielem. Możesz też go zapytać, czy nie zna kogoś innego, kto chciałby poznawać Biblię. Jeśli tak, to być może uda mu się umówić was na spotkanie. Pokaż takiej osobie film Jak wygląda studium Biblii? *

ZACHĘCAJ ZAINTERESOWANEGO DO SZUKANIA PRZYJACIÓŁ W ZBORZE

Zachęcaj zainteresowanego, żeby szukał przyjaciół w zborze (zobacz akapity 10 i 11) *

10. Jak nauczyciel może naśladować postawę Pawła opisaną w 1 Tesaloniczan 2:7, 8?

10 Jeśli studiujemy z kimś Biblię, musimy okazywać mu szczere, osobiste zainteresowanie. Powinniśmy widzieć w nim przyszłego brata lub siostrę (odczytaj 1 Tesaloniczan 2:7, 8). Pewnie nie jest mu łatwo zerwać ze świeckim towarzystwem i wprowadzić zmiany potrzebne do tego, żeby zacząć służyć Jehowie. Pomóżmy mu znaleźć w zborze prawdziwych przyjaciół. Sami bądźmy dla niego takim przyjacielem — poświęcajmy mu czas nie tylko na studium, ale też przy innych okazjach. Wiadomość tekstowa, telefon czy krótka wizyta między jednym studium a drugim pokaże mu, że naprawdę nam na nim zależy.

11. Co zainteresowani powinni odczuć w zborze i dlaczego?

11 Pewne afrykańskie powiedzenie brzmi: „Do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska”. My moglibyśmy powiedzieć: „Do pozyskania ucznia potrzebny jest cały zbór”. Dlatego skuteczny nauczyciel Słowa Bożego zapoznaje zainteresowanego z innymi osobami w zborze. Mogą one mieć na niego dobry wpływ i wspierać go pod względem duchowym i emocjonalnym. Chcemy, żeby każdy zainteresowany czuł, że ma w zborze swoje miejsce, że jest częścią naszej duchowej rodziny. Chcemy, żeby zaznał panującego wśród nas ciepła i miłości. Będzie mu wtedy łatwiej przestać przyjaźnić się z ludźmi, którzy na pewno nie pomogą mu pokochać Jehowy (Prz. 13:20). A jeśli bliskie mu osoby się od niego odwrócą, będzie wiedział, że prawdziwych przyjaciół znajdzie w organizacji Jehowy (Marka 10:29, 30; 1 Piotra 4:4).

PODKREŚLAJ ZNACZENIE ODDANIA SIĘ BOGU I CHRZTU

Szczery zainteresowany krok po kroku będzie zmierzał do chrztu (zobacz akapity 12 i 13)

12. Dlaczego powinniśmy rozmawiać z zainteresowanym o oddaniu się Bogu i chrzcie?

12 Otwarcie rozmawiaj z zainteresowanym, jak ważne jest oddanie się Bogu i chrzest. Przecież celem prowadzenia z kimś studium biblijnego jest to, by został on ochrzczonym uczniem Chrystusa. Być może studium trwa od kilku miesięcy i zainteresowany chodzi nawet na zebrania. Jeśli tak, to powinien już rozumieć, że chcemy mu pomóc zacząć służyć Jehowie i zostać Jego Świadkiem.

13. Jakie kroki musi zrobić zainteresowany na drodze do chrztu?

13 Jest kilka rzeczy, które musi zrobić zainteresowany, zanim zostanie ochrzczony. Najpierw poznaje Jehowę, zaczyna w Niego wierzyć i Go kochać (Jana 3:16; 17:3). Nawiązuje z Nim bliską więź i zaprzyjaźnia się z braćmi i siostrami w zborze (Hebr. 10:24, 25; Jak. 4:8). Odrzuca złe postępowanie i okazuje skruchę za grzechy (Dzieje 3:19). Pod wpływem wiary zaczyna dzielić się zdobywaną wiedzą z innymi (2 Kor. 4:13). W końcu oddaje życie Jehowie i publicznie potwierdza to chrztem (1 Piotra 3:21; 4:2). Jest to dla wszystkich niezwykle radosne wydarzenie! Kiedy zainteresowanemu udaje się zrobić każdy z tych kroków na drodze do chrztu, nie szczędź mu szczerych pochwał i zachęcaj go do dalszych postępów.

OD CZASU DO CZASU OCENIAJ POSTĘPY ZAINTERESOWANEGO

14. Jak nauczyciel może ocenić postępy zainteresowanego?

14 Pomagając zainteresowanemu w robieniu postępów i zmierzaniu do chrztu, musimy być cierpliwi. Ale na pewnym etapie studium powinniśmy się upewnić, czy rzeczywiście chce on służyć Jehowie. Czy dostrzegasz, że stara się stosować do nauk Jezusa? A może chodzi mu tylko o zdobywanie wiedzy?

15. Co będzie świadczyć o tym, że zainteresowany robi postępy?

15 Systematycznie analizuj postępy zainteresowanego. Na przykład czy mówi o swoich uczuciach do Jehowy? Czy się do Niego modli? (Ps. 116:1, 2). Czy chętnie czyta Biblię? (Ps. 119:97). Czy regularnie chodzi na zebrania? (Ps. 22:22). Czy dokonał już jakichś zmian w swoim stylu życia? (Ps. 119:112). Czy dzieli się tym, czego się dowiaduje, z rodziną i znajomymi? (Ps. 9:1). A co najważniejsze, czy chce zostać Świadkiem Jehowy? (Ps. 40:8). Jeśli nie robi postępów w żadnej z tych dziedzin, taktownie spróbuj ustalić dlaczego. Potem życzliwie, a zarazem otwarcie z nim o tym porozmawiaj *.

16. Co może wskazywać, że należałoby przerwać studium biblijne?

16 Co jakiś czas zastanów się, czy powinieneś dalej studiować z zainteresowanym. Załóżmy, że nie przygotowuje się on do studium, nie chce przychodzić na zebrania, nie porzucił złych nawyków i dalej należy do religii fałszywej. Gdyby tak było, studiowanie z nim przypominałoby uczenie pływania kogoś, kto nawet nie zamierza się zamoczyć! Jeśli zainteresowany nie docenia tego, czego się uczy, i nie chce się zmieniać, to czy jest sens kontynuować studium?

17. Co musimy robić, jeśli zgodnie z 1 Tymoteusza 4:16 chcemy zwracać uwagę na swoje nauczanie?

17 Do pozyskiwania uczniów podchodzimy bardzo poważnie, bo wiemy, że ta działalność ratuje ludziom życie. Chcemy pomagać zainteresowanym, żeby robili postępy i zgłaszali się do chrztu. Dlatego w trakcie studium dajemy dojść do głosu Biblii i nauczamy ich z entuzjazmem i przekonaniem. Zachęcamy ich, żeby szukali przyjaciół w zborze. Podkreślamy znaczenie oddania się Bogu i chrztu oraz od czasu do czasu oceniamy ich postępy (zobacz ramkę „ Co powinien robić nauczyciel”). Uczestniczenie w tej działalności sprawia nam ogromną radość! Bądźmy zdecydowani prowadzić owocne studia biblijne i pomagać naszym zainteresowanym zmierzać do chrztu.

PIEŚŃ 139 Uczmy ich niewzruszenie trwać

^ ak. 5 Prowadząc studia biblijne, mamy zaszczyt pomagać zainteresowanym, żeby zaczęli myśleć, czuć i postępować tak, jak chce tego Jehowa. Ten artykuł pokaże nam, co jeszcze możemy zrobić, żeby podnieść jakość swojego nauczania.

^ ak. 4 Zobacz artykuł „Jakich pułapek unikać podczas prowadzenia studium biblijnego”, opublikowany w miesięczniku Chrześcijańskie życie i służba z września 2016 roku.

^ ak. 8 Patrz: O NAS > PRZEŻYCIA ŚWIADKÓW JEHOWY.

^ ak. 9 Znajdziesz go w aplikacji JW Library® (patrz: MULTIMEDIA > NASZE ZEBRANIA I SŁUŻBA > NARZĘDZIA DO SŁUŻBY).

^ ak. 15 Zobacz artykuły „Miłość i wdzięczność pobudzają do podjęcia decyzji o chrzcie” oraz „Czy jesteś gotowy do chrztu?”, zamieszczone w Strażnicy z marca 2020 roku.

^ ak. 77 OPIS ILUSTRACJI: Po studium doświadczona głosicielka pomaga dostrzec siostrze, która je prowadzi, że nie powinna mówić tak dużo.

^ ak. 79 OPIS ILUSTRACJI: Podczas studium zainteresowana dowiaduje się, jak być lepszą żoną. Później rozmawia o tym, czego się nauczyła, ze swoim mężem.

^ ak. 81 OPIS ILUSTRACJI: Zainteresowana ze swoim mężem mile spędza czas w domu siostry, którą poznała w Sali Królestwa.