ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 11

Słuchaj głosu Jehowy

Słuchaj głosu Jehowy

„To jest mój ukochany Syn (...). Słuchajcie go” (MAT. 17:5).

PIEŚŃ 120 Wprowadzajmy Boże słowa w czyn

W SKRÓCIE *

1, 2. (a) W jaki sposób Jehowa komunikuje się z ludźmi? (b) Co omówimy w tym artykule?

JEHOWIE zależy na utrzymywaniu z nami kontaktu. W przeszłości przekazywał nam swoje myśli przez proroków, aniołów i swojego Syna, Jezusa Chrystusa (Am. 3:7; Gal. 3:19; Obj. 1:1). Dzisiaj przemawia do nas przez swoje Słowo, Biblię. Dał nam ją, żebyśmy mogli poznać i zrozumieć Jego sposób myślenia i postępowania.

2 Kiedy Jezus żył na ziemi, Jehowa trzy razy przemówił z nieba. Zajmijmy się tym, co Jehowa wtedy powiedział, czego możemy się nauczyć z Jego słów i jaką możemy z tego odnieść korzyść.

„TY JESTEŚ MOIM UKOCHANYM SYNEM”

3. Co zgodnie z Marka 1:9-11 powiedział Jehowa, kiedy Jezus został ochrzczony, i co w ten sposób potwierdził?

3 Ewangelii według Marka 1:9-11 opisano pierwszą sytuację, w której Jehowa przemówił z nieba (odczytaj). Powiedział wtedy: „Ty jesteś moim ukochanym Synem. Darzę cię uznaniem”. Jezus musiał być bardzo poruszony, kiedy usłyszał, jak Bóg zapewnia, że go kocha i mu ufa! Ta wypowiedź Jehowy potwierdzała trzy ważne informacje dotyczące Jezusa. Po pierwsze, Jezus jest Jego Synem. Po drugie, Jehowa go kocha. Po trzecie, darzy go uznaniem. Przyjrzyjmy się bliżej tym trzem ważnym informacjom.

4. Dlaczego w chwili chrztu Jezus stał się Synem Boga w nowym znaczeniu?

4 „Jesteś moim ukochanym Synem”. Tymi słowami Jehowa wskazał na pewną zmianę, która zaszła w Jego relacji z Jezusem. Był on jednym z duchowych synów Bożych, zanim jeszcze przybył na ziemię. Ale w chwili chrztu Jehowa dał mu coś do zrozumienia. Od tamtego momentu Jezus jako namaszczony Syn mógł żywić nadzieję na to, że kiedy powróci do nieba, zostanie wyznaczonym przez Boga Królem i Arcykapłanem (Łuk. 1:31-33; Hebr. 1:8, 9; 2:17). Nic więc dziwnego, że podczas chrztu jego Ojciec powiedział: „Ty jesteś moim (...) Synem” (Łuk. 3:22).

Dzięki pochwałom i zachętom rozkwitamy (zobacz akapit 5) *

5. Jak możemy naśladować Jehowę, jeśli chodzi o wyrażanie miłości?

5 „Jesteś moim ukochanym Synem”. Jehowa wyraża miłość i aprobatę, co przypomina nam, że powinniśmy szukać okazji, żeby zachęcać innych (Jana 5:20). Rozkwitamy, kiedy ktoś, na kim nam zależy, okazuje nam miłość i chwali nas za coś dobrego. Nasze rodziny oraz bracia i siostry w zborze również potrzebują wyrazów miłości i zachęt. Kiedy kogoś chwalimy, umacniamy jego wiarę i pomagamy mu lojalnie służyć Jehowie. Rodzice szczególnie powinni pamiętać o chwaleniu swoich dzieci. Kiedy robią to szczerze i okazują dzieciom miłość, pomagają im rozkwitać.

6. Dlaczego możemy całkowicie ufać Jezusowi Chrystusowi?

6 „Darzę cię uznaniem”. Słowa te świadczą, że Jehowa nie miał wątpliwości co do tego, czy Jezus wiernie wykona Jego wolę. Skoro Jehowa tak bardzo ufa Synowi, my również możemy mieć całkowitą pewność, że Jezus spełni wszystkie obietnice Boga (2 Kor. 1:20). Rozmyślanie nad przykładem Jezusa pomaga nam rozwinąć jeszcze silniejsze postanowienie uczenia się od niego i wzorowania się na nim. Jehowa jest przekonany, że jako grupa Jego słudzy będą stale uczyć się od Jego Syna (1 Piotra 2:21).

„SŁUCHAJCIE GO”

7. Kiedy według Mateusza 17:1-5 Jehowa po raz drugi przemówił z nieba i co powiedział?

7 Odczytaj Mateusza 17:1-5. Jehowa przemówił z nieba po raz drugi, kiedy Jezus ‛został przemieniony’. Jezus poprosił Piotra, Jakuba i Jana, żeby poszli razem z nim na wysoką górę. Tam zobaczyli niezwykłą wizję. Twarz Jezusa zaczęła jaśnieć, a jego szaty lśnić. Pojawiły się dwie postacie, przedstawiające Mojżesza i Eliasza, które rozmawiały z Jezusem o tym, że niedługo umrze i zostanie wskrzeszony. Chociaż apostołów „zmorzył sen”, to kiedy oglądali tę wizję, byli całkowicie rozbudzeni (Łuk. 9:29-32). Później spowił ich jasny obłok, z którego rozległ się głos — głos Boga! Tak jak wcześniej, przy chrzcie Jezusa, Jehowa wyraził uznanie dla swojego Syna i miłość do niego: „To jest mój ukochany Syn, którego darzę uznaniem”. Ale tym razem Jehowa dodał: „Słuchajcie go”.

8. Jak omawiana wizja wpłynęła na Jezusa i na jego uczniów?

8 Ta wizja stanowiła zapowiedź przyszłej chwały i potęgi Jezusa jako Króla w Królestwie Bożym. Z pewnością pokrzepiła Jezusa, którego miały spotkać cierpienia i śmierć. Umocniła też wiarę uczniów i dodała im sił potrzebnych, żeby przejść czekające ich próby i wykonać powierzoną im pracę. Jakieś 30 lat później apostoł Piotr nawiązał w liście do wizji przemienienia, co świadczy o tym, że nadal była ona żywa w jego pamięci (2 Piotra 1:16-18).

9. Jakich praktycznych rad Jezus udzielił swoim uczniom?

9 „Słuchajcie go”. Jehowa dał nam jasno do zrozumienia, że chce, żebyśmy słuchali słów Jego Syna i byli im posłuszni. A co mówił Jezus, kiedy był na ziemi? Powiedział wiele rzeczy wartych wysłuchania! Na przykład nauczył swoich naśladowców głosić dobrą nowinę i wielokrotnie przypominał im, żeby czuwali (Mat. 24:42; 28:19, 20). Zachęcał ich też do wysilania się i niepoddawania (Łuk. 13:24). Jezus podkreślał, jakie to ważne, żeby jego naśladowcy okazywali sobie wzajemną miłość, zachowywali jedność i przestrzegali jego przykazań (Jana 15:10, 12, 13). Udzielił im bardzo praktycznych rad. Są one równie aktualne obecnie.

10, 11. Jak możemy pokazać, że słuchamy Jezusa?

10 Jezus powiedział: „Każdy, kto opowiada się za prawdą, słucha tego, co mówię” (Jana 18:37). Pokazujemy, że go słuchamy, kiedy ‛znosimy jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczamy sobie nawzajem’ (Kol. 3:13; Łuk. 17:3, 4). Oprócz tego dowodzimy, że jesteśmy posłuszni słowom Jezusa, kiedy gorliwie głosimy „w czasie dogodnym i w czasie trudnym” (2 Tym. 4:2).

11 Przy innej okazji Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mojego głosu” (Jana 10:27). Naśladowcy Jezusa pokazują, że słuchają jego głosu, nie tylko kiedy zwracają uwagę na to, co on mówi, ale też wprowadzają to w czyn. Nie pozwalają, żeby rozproszyły ich „troski życiowe” (Łuk. 21:34). Wykonywanie poleceń Jezusa jest dla nich najważniejsze, nawet w niesprzyjających okolicznościach. Wielu naszych braci przechodzi poważne próby — są prześladowani, żyją w skrajnej biedzie czy cierpią z powodu klęsk żywiołowych. Mimo to bez względu na koszty pozostają wierni Jehowie. Do takich właśnie osób Jezus skierował zapewnienie: „Kto uznaje moje przykazania i ich przestrzega, ten mnie kocha. A tego, kto mnie kocha, będzie kochał mój Ojciec” (Jana 14:21).

Służba pomaga nam się nie rozpraszać (zobacz akapit 12) *

12. Jak jeszcze możemy pokazać, że słuchamy Jezusa?

12 Inny sposób pokazania, że słuchamy Jezusa, to ścisłe współpracowanie z osobami, które wyznaczył, żeby nam przewodziły (Hebr. 13:7, 17). W ostatnich latach Boża organizacja wprowadziła wiele zmian dotyczących na przykład narzędzi i metod używanych w służbie, formy zebrania w tygodniu czy sposobu remontowania i konserwacji Sal Królestwa. Na pewno jesteśmy bardzo wdzięczni za świadczące o trosce starannie przemyślane wskazówki, które otrzymujemy. Możemy być pewni, że Jehowa pobłogosławi naszym wysiłkom, żeby wprowadzać je w życie.

13. Jaką korzyść odnosimy z posłuszeństwa wobec Jezusa?

13 Możemy odnieść pożytek ze wszystkiego, czego uczył Jezus. Zapewnił on swoich uczniów: „Ja was pokrzepię”. Dodał też: „Moje jarzmo jest miłe, a moje brzemię lekkie” (Mat. 11:28-30). Słowo Boże, w skład którego wchodzą cztery sprawozdania ewangeliczne opisujące życie i służbę Jezusa, dodaje nam sił i sprawia, że stajemy się mądrzejsi (Ps. 19:7; 23:3). Jezus powiedział: „Szczęśliwi są (...) ci, którzy słuchają słowa Bożego i się go trzymają!” (Łuk. 11:28).

‛OTOCZĘ CHWAŁĄ MOJE IMIĘ’

14, 15. (a) Kiedy zgodnie z Jana 12:27, 28 Jehowa po raz trzeci przemówił z nieba? (b) Dlaczego słowa Jehowy musiały podnieść Jezusa na duchu i dodać mu sił?

14 Odczytaj Jana 12:27, 28. W Ewangelii według Jana opisano, jak Jehowa przemówił z nieba po raz trzeci. Było to kilka dni przed śmiercią Jezusa, który przybył do Jerozolimy na święto Paschy. Jezus powiedział: „Jestem zmartwiony”. Potem pomodlił się: „Ojcze, otocz chwałą swoje imię”. W odpowiedzi rozległ się z nieba głos Boga: „Już otoczyłem je chwałą i jeszcze je chwałą otoczę”.

15 Jezus był zmartwiony, bo wiedział, jak wiele zależy od tego, czy dochowa wierności Jehowie. Był świadomy, że zostanie w brutalny sposób ubiczowany, a potem czeka go okrutna śmierć (Mat. 26:38). Chociaż Jezus bardziej niż czegokolwiek innego pragnął otoczyć chwałą imię Ojca, został oskarżony o bluźnierstwo. Martwił się, czy nie przyniesie to ujmy Bogu. Dlatego słowa Jehowy musiały go bardzo podnieść na duchu! Upewniły go, że imię Jehowy zostanie otoczone chwałą. Na pewno ta wypowiedź pokrzepiła Jezusa i dodała mu sił potrzebnych do wytrwania w trakcie czekających go prób. Możliwe, że wśród obecnych jedyną osobą, która zrozumiała słowa Jehowy, był Jezus. Jednak Jehowa zadbał, żeby ta wypowiedź została zapisana w Biblii dla nas wszystkich (Jana 12:29, 30).

Jehowa otoczy chwałą swoje imię i wyzwoli swoich sług (zobacz akapit 16) *

16. Dlaczego możemy się czasem martwić tym, że imię Boże jest bezczeszczone?

16 Nas również martwi to, że imię Jehowy jest bezczeszczone. Czasem padamy ofiarą niesprawiedliwości. Mogą nas też martwić nieprawdziwe informacje na nasz temat rozpowszechniane przez przeciwników. Możemy się niepokoić tym, że przedstawiają one Jehowę i Jego organizację w złym świetle. W takich sytuacjach podnosi nas na duchu omawiana wypowiedź Jehowy. Nie powinniśmy się zamartwiać. „Pokój Boży, którego ludzki umysł nie jest w stanie pojąć, będzie strzegł (...) [naszych] serc i władz umysłowych przez Chrystusa Jezusa” (Filip. 4:6, 7). Jehowa zadba o to, żeby Jego imię zostało otoczone chwałą. Za pośrednictwem swojego Królestwa naprawi wszelkie krzywdy, które Szatan i jego świat wyrządzają wiernym sługom Bożym (Ps. 94:22, 23; Izaj. 65:17).

SŁUCHANIE GŁOSU JEHOWY W NASZYCH CZASACH

17. Jak obecnie dociera do nas głos Jehowy, o którym mowa w Izajasza 30:21?

17 Jehowa przemawia do nas również obecnie (odczytaj Izajasza 30:21). To prawda, że nie słyszymy głosu rozlegającego się z nieba. Ale Bóg udostępnił nam Biblię, swoje spisane Słowo, przez które nas poucza. Oprócz tego duch Jehowy pobudza ‛wiernego zarządcę’ do przekazywania nam pokarmu duchowego (Łuk. 12:42). Dostarcza nam on mnóstwa materiałów w wersji papierowej i elektronicznej, a także nagrań audio i wideo.

18. Jak słowa Jehowy umacniają naszą wiarę i dodają nam odwagi?

18 Pamiętajmy o tym, co powiedział Jehowa, kiedy Jego Syn był na ziemi. Niech wypowiedzi Boga zapisane w Biblii umacniają nasze przekonanie, że ma On wszystko pod kontrolą i że odwróci szkody wyrządzone przez Szatana i jego zły świat. Bądźmy zdecydowani uważnie słuchać głosu Jehowy. Jeśli będziemy to robić, uda nam się wytrwać bez względu na to, jakie problemy mamy obecnie czy co nas czeka w przyszłości. W Biblii przypomniano nam: „Potrzebna jest wam wytrwałość, żebyście po tym, jak wykonacie wolę Bożą, dostąpili spełnienia obietnicy” (Hebr. 10:36).

PIEŚŃ 22 „Jehowa jest moim Pasterzem”

^ ak. 5 Kiedy Jezus żył na ziemi, Jehowa trzy razy przemówił z nieba. Przy jednej z tych okazji polecił, żeby uczniowie Jezusa go słuchali. Dzisiaj Bóg przemawia do nas przez swoje spisane Słowo zawierające nauki Jezusa oraz przez swoją organizację. W tym artykule omówiono, jakie korzyści odnosimy ze słuchania Jehowy i Jezusa.

^ ak. 52 OPISY ILUSTRACJI: Starszy zboru zauważa, że sługa pomocniczy pomaga dbać o Salę Królestwa i rozdziela publikacje. Starszy serdecznie go za to chwali.

^ ak. 54 OPIS ILUSTRACJI: W Sierra Leone para głosicieli wręcza zaproszenie rybakowi.

^ ak. 56 OPIS ILUSTRACJI: W kraju, w którym nasza działalność jest ograniczona, Świadkowie spotykają się w prywatnym mieszkaniu. Żeby nie zwracać na siebie uwagi, są ubrani tak jak na co dzień.