Konflikt dwóch królów w czasie końca

Konflikt dwóch królów w czasie końca

Spełnienie niektórych przedstawionych tu proroctw zazębia się ze sobą. Wszystkie one dowodzą, że żyjemy w „czasie końca” (Dan. 12:4).

 • Wersety Obj. 11:7; 12:13, 17; 13:1-8, 12

  Proroctwo(-a) „Bestia” od wieków panoszy się na ziemi. W czasie końca jej siódma głowa zostaje zraniona. Później rana zostaje uleczona i „wszyscy mieszkańcy ziemi” podążają za bestią. Szatan posługuje się nią, żeby „toczyć wojnę z pozostałymi” z potomstwa „kobiety”.

  Spełnienie Rządy ludzkie przeciwstawiające się Jehowie pojawiają się po potopie. Wiele stuleci później Wielka Brytania zostaje poważnie osłabiona podczas I wojny światowej. Odzyskuje pozycję, kiedy udzielają jej wsparcia Stany Zjednoczone. W czasie końca Szatan wykorzystuje cały system polityczny do prześladowania ludu Bożego.

 • Wersety Dan. 11:25-45

  Proroctwo(-a) Zmagania króla północy i króla południa.

  Spełnienie O dominację walczą Niemcy i mocarstwo anglo-amerykańskie. W roku 1945 królem północy zostaje Związek Radziecki i jego sojusznicy. W roku 1991 Związek Radziecki się rozpada i z czasem rolę króla północy zaczyna odgrywać Rosja i jej sojusznicy.

 • Wersety Izaj. 61:1; Malach. 3:1; Łuk. 4:18

  Proroctwo(-a) Jehowa wysyła swojego „posłańca”, żeby „oczyścił drogę”, zanim zostanie ustanowione mesjańskie Królestwo. Ten „posłaniec” zaczyna ‛głosić dobrą nowinę potulnym’.

  Spełnienie Od roku 1870 Charles Russell i jego współpracownicy zaczynają z zapałem studiować Biblię i odkrywać zawarte w niej prawdy. W latach 80. XIX wieku uświadamiają sobie, jak ważne jest głoszenie. Publikują takie artykuły, jak „Potrzeba 1000 kaznodziejów” oraz „Namaszczeni, aby głosić”.

 • Wersety Mat. 13:24-30, 36-43

  Proroctwo(-a) Na polu obsianym pszenicą nieprzyjaciel rozsiewa chwasty i aż do żniw nie można od nich odróżnić pszenicy; w czasie żniw chwasty zostają oddzielone od pszenicy.

  Spełnienie W drugiej połowie XIX wieku zaczyna się zaznaczać różnica między prawdziwymi a fałszywymi chrześcijanami. W czasie końca prawdziwi chrześcijanie zostają oddzieleni od fałszywych i zebrani w zborze.

 • Wersety Dan. 2:31-33, 41-43

  Proroctwo(-a) Posąg wykonany z różnych metali ma stopy częściowo z żelaza, a częściowo z gliny.

  Spełnienie Glina wyobraża ruchy społeczne w sferze wpływów mocarstwa anglo-amerykańskiego. Osłabiają one zdolność tego mocarstwa do działania z siłą żelaza.

 • Wersety Mat. 13:30; 24:14, 45; 28:19, 20

  Proroctwo(-a) „Pszenica” zostaje zebrana do „spichlerza”; pan ustanawia „niewolnika wiernego i roztropnego” nad „sługami w swoim domu”. Głoszenie „dobrej nowiny o Królestwie” zaczyna obejmować „cały świat”.

  Spełnienie Wierny niewolnik zostaje ustanowiony nad ludem Bożym w roku 1919. Od tego czasu Badacze Pisma Świętego zaczynają coraz gorliwiej głosić. Obecnie Świadkowie Jehowy głoszą w przeszło 200 krajach i wydają oparte na Biblii materiały w przeszło 1000 języków.

 • Wersety Dan. 12:11; Obj. 13:11, 14, 15

  Proroctwo(-a) Dwurożna bestia każe mieszkańcom ziemi wykonać „posąg pierwszej bestii” i sprawia, że ten posąg ożywa.

  Spełnienie Mocarstwo anglo-amerykańskie odgrywa kluczową rolę w utworzeniu Ligi Narodów. Organizację tę popierają też inne państwa. Jej członkiem jest nawet król północy, ale tylko w latach 1926-1933. Liga Narodów (podobnie jak później ONZ) odbiera chwałę należną Królestwu Bożemu.

 • Wersety Dan. 8:23, 24

  Proroctwo(-a) Król o groźnym wyglądzie dokonuje „przerażających zniszczeń”.

  Spełnienie Działania mocarstwa anglo-amerykańskiego pociągają za sobą wiele ofiar w ludziach i strat materialnych. Na przykład podczas II wojny światowej USA zrzucają na terytorium wroga dwie bomby atomowe, które powodują zniszczenia na niespotykaną skalę.

 • Wersety Dan. 11:31; Obj. 17:3, 7-11

  Proroctwo(-a) „Szkarłatna bestia”, która ma 10 rogów i jest „ósmym królem”, wychodzi z otchłani. W Księdze Daniela jej odpowiednikiem jest „obrzydliwość sprowadzająca spustoszenie”.

  Spełnienie Liga Narodów przestaje funkcjonować podczas II wojny światowej. Po wojnie zostaje utworzona Organizacja Narodów Zjednoczonych. ONZ, podobnie jak wcześniej Liga Narodów, odbiera chwałę należną Królestwu Bożemu. W przyszłości zaatakuje religie.

 • Wersety 1 Tes. 5:3; Obj. 17:16

  Proroctwo(-a) Narody ogłaszają „pokój i bezpieczeństwo”; „10 rogów” oraz „bestia” atakują „prostytutkę” i ją niszczą. Potem na narody ‛spada nagła zagłada’.

  Spełnienie Narody twierdzą, że udało im się osiągnąć pokój i bezpieczeństwo. Potem narody popierające ONZ niszczą instytucje religii fałszywej. Jest to początek wielkiego ucisku, który skończy się zniszczeniem całego świata Szatana w Armagedonie.

 • Wersety Ezech. 38:11, 14-17; Mat. 24:31

  Proroctwo(-a) Gog atakuje kraj ludu Bożego. Wtedy aniołowie zbierają „wybranych”.

  Spełnienie Król północy oraz pozostałe rządy ludzkie atakują sług Bożych. Jakiś czas po rozpoczęciu się tego ataku pomazańcy żyjący jeszcze na ziemi zostają zabrani do nieba.

 • Wersety Ezech. 38:18-23; Dan. 2:34, 35, 44, 45; Obj. 6:2; 16:14, 16; 17:14; 19:20

  Proroctwo(-a) „Jeździec” dosiadający „białego konia” odnosi „ostateczne zwycięstwo”, niszcząc Goga i jego oddziały. „Bestia” zostaje wrzucona „do ognistego jeziora”; ogromny posąg zostaje zmiażdżony.

  Spełnienie Jezus, Władca Królestwa Bożego, przychodzi na ratunek sługom Bożym. Razem ze 144 000 swoich współwładców i anielskimi wojskami niszczy koalicję narodów i cały świat Szatana.