Odnoś pełny pożytek z pokarmu duchowego od Jehowy

Odnoś pełny pożytek z pokarmu duchowego od Jehowy

„Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek” (IZAJ. 48:17).

PIEŚNI: 117, 114

1, 2. (a) Co Świadkowie Jehowy sądzą o Biblii? (b) Którą część Biblii szczególnie lubisz?

ŚWIADKOWIE JEHOWY kochają Biblię. Jest ona dla nas źródłem godnych zaufania wskazówek i to z niej czerpiemy pociechę oraz nadzieję (Rzym. 15:4). Nie uważamy tej Księgi za zbiór ludzkich poglądów, ale — ‛jak jest naprawdę — za słowo Boga’ (1 Tes. 2:13).

2 Zapewne każdy z nas ma swój ulubiony fragment Biblii. Niektórzy szczególnie lubią czytać Ewangelie ukazujące piękno osobowości Jehowy, którą odzwierciedlał Jego Syn (Jana 14:9). Inni chętnie analizują proroctwa biblijne — na przykład Księgę Objawienia dającą wgląd w to, „co ma się stać wkrótce” (Obj. 1:1). I kto nie znalazł pocieszenia w Psalmach albo praktycznych rad w Księdze Przysłów? Z Biblii rzeczywiście każdy może odnieść pożytek.

3, 4. (a) Co sądzimy o naszych publikacjach? (b) Jakie materiały otrzymujemy poza publikacjami przeznaczonymi dla ogółu Świadków Jehowy?

3 Miłość do Biblii sprawia, że kochamy też nasze publikacje, które są na niej oparte — książki, broszury czy czasopisma. Zdajemy sobie sprawę, że pokarm duchowy, który zapewnia nam Jehowa, pomaga zachować czujność, być dobrze odżywionym pod względem duchowym oraz ‛zdrowym w wierze’ (Tyt. 2:2).

4 Oprócz publikacji przeznaczonych dla ogółu Świadków Jehowy otrzymujemy też takie, które są skierowane do określonych grup. Niektóre z tych materiałów zostały przygotowane, by pomóc młodym, a inne z myślą o ich rodzicach. Sporą część publikacji — wydawanych drukiem czy ukazujących się w naszym serwisie internetowym — opracowano pod kątem potrzeb osób niebędących Świadkami Jehowy. Taka obfitość duchowego pokarmu dowodzi, że Jehowa zgodnie ze swoją obietnicą ‛wyprawia dla wszystkich ludów ucztę’ (Izaj. 25:6).

5. Co Jehowa z pewnością ceni?

5 Prawdopodobnie większość z nas chciałaby mieć więcej czasu na czytanie Biblii i opartych na niej publikacji. Możemy być pewni, że Jehowa ceni wysiłki, jakie podejmujemy, by ‛wykupywać sobie dogodny czas’ na regularne zapoznawanie się z Jego Słowem oraz studium osobiste (Efez. 5:15, 16). Oczywiście nie zawsze będziemy mieli możliwość poświęcić taką samą uwagę wszystkim dostępnym materiałom. Ale musimy być świadomi pewnego zagrożenia. Jakiego?

6. Co mogłoby sprawić, że nie odnieślibyśmy pełnego pożytku z pokarmu duchowego?

6 Istnieje niebezpieczeństwo, że mogłoby nam umknąć coś cennego, gdybyśmy założyli, że określone materiały nie są przeznaczone dla nas. Co jeśli na przykład dany fragment Biblii wydaje się nie mieć związku z naszą sytuacją? A może jakaś publikacja została przygotowana z myślą o określonej grupie odbiorców, do której my akurat nie należymy? Czy zapoznajemy się z takimi materiałami jedynie pobieżnie lub zupełnie je pomijamy? Gdyby tak było, pozbawialibyśmy się informacji, z których możemy odnieść korzyść. Jak ustrzec się wpadnięcia w taką pułapkę? Przede wszystkim każdy z nas powinien pamiętać, że to Bóg jest Źródłem pokarmu duchowego. Za pośrednictwem proroka Izajasza powiedział: „Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek” (Izaj. 48:17). Przeanalizujmy trzy rady, które pomogą nam odnosić pożytek z treści całej Biblii, a także z różnych materiałów na niej opartych.

CZYTANIE BIBLII, KTÓRE PRZYNOSI KORZYŚCI

7. Dlaczego powinniśmy czytać Biblię z otwartym umysłem?

7 Czytaj z otwartym umysłem. W Biblii jasno powiedziano: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” (2 Tym. 3:16). To prawda, że niektóre fragmenty tej Księgi były początkowo adresowane do konkretnej osoby lub grupy. Właśnie dlatego ze Słowem Bożym powinniśmy się zapoznawać, mając otwarty umysł. Pewien brat mówi: „Kiedy czytam Biblię, pamiętam, że z danego fragmentu można wyciągnąć różne cenne wnioski”. Dodaje też: „Dlatego staram się dostrzegać także to, czego nie widać na pierwszy rzut oka”. Zanim zaczniemy czytać Biblię, dobrze jest pomodlić się o otwarty umysł i mądrość, by zrozumieć, czego Jehowa chce nas nauczyć (Ezd. 7:10; odczytaj Jakuba 1:5).

Czy odnosisz pełny pożytek z czytania Biblii? (Zobacz akapit 7)

8, 9. (a) Jakie pytania możemy sobie zadawać w trakcie czytania Biblii? (b) Czego dowiadujemy się o Jehowie z wymagań stawianych starszym?

8 Zadawaj sobie pytania. Gdy czytasz Biblię, od czasu do czasu zadawaj sobie pytania w rodzaju: „Co ten fragment mówi mi o Jehowie? Jak mogę zastosować to w swoim życiu? Jak te wersety mogę wykorzystać do pomagania innym?”. Dzięki temu z pewnością odniesiesz więcej pożytku z lektury Biblii. Pomyśl na przykład o biblijnych wymaganiach stawianych starszym (odczytaj 1 Tymoteusza 3:2-7). Większość z nas nie usługuje w charakterze nadzorców, dlatego początkowo moglibyśmy dojść do wniosku, że fragment ten nie odnosi się do nas. Kiedy jednak przeanalizujemy kilka z wielu możliwych odpowiedzi na wspomniane pytania, dostrzeżemy, że z tego fragmentu Biblii wszyscy możemy odnieść liczne korzyści.

9 Co ten fragment mówi mi o Jehowie? Podając tę listę kwalifikacji, Jehowa wyjawił, że ma wysokie wymagania wobec mężczyzn sprawujących odpowiedzialne funkcje. Chce, żeby dawali dobry przykład. Są też przed Nim odpowiedzialni za sposób, w jaki traktują zbór „nabyty (...) krwią jego własnego Syna” (Dzieje 20:28). Bóg pragnie, byśmy czuli się bezpiecznie pod opieką chrześcijańskich pasterzy (Izaj. 32:1, 2). Patrząc z tej perspektywy na biblijne wymagania stawiane starszym, dostrzegamy, że Jehowa naprawdę bardzo się o nas troszczy.

10, 11. (a) Jak możemy wykorzystać w swoim życiu fragment Biblii zawierający wymagania stawiane starszym? (b) Jak posłużyć się tymi wersetami, by pomagać innym?

10 Jak mogę zastosować to w swoim życiu? Co jakiś czas każdy zamianowany brat powinien przeprowadzić samoanalizę w świetle wspomnianych wymagań i zastanowić się, w jakich dziedzinach mógłby zrobić postępy. Mężczyzna, który „ubiega się o urząd nadzorcy”, musi dokładnie zapoznać się z tymi wymaganiami i starać się im sprostać, jak najlepiej potrafi (1 Tym. 3:1). Ale tak naprawdę nie tylko starsi mogą się czegoś nauczyć z tego fragmentu, bo podane w nim oczekiwania Jehowy w pewnej mierze odnoszą się do wszystkich chrześcijan. Na przykład każdy z nas powinien być rozsądny i mieć trzeźwy umysł (Filip. 4:5; 1 Piotra 4:7). Ponieważ starsi są „przykładami dla trzody”, możemy brać z nich wzór i „naśladować ich wiarę” (1 Piotra 5:3; Hebr. 13:7).

11 Jak te wersety mogę wykorzystać do pomagania innym? Lista wymagań stawianych starszym może nam pomóc w wyjaśnieniu osobie zainteresowanej lub studiującej Biblię, pod jakimi względami nadzorcy w zborach Świadków Jehowy różnią się od duchownych chrześcijaństwa. Ponadto w trakcie czytania tego fragmentu Biblii możemy rozmyślać o wysiłkach i ciężkiej pracy starszych w naszym zborze. Zastanawianie się nad tym pogłębi nasz szacunek dla nich (1 Tes. 5:12). A w im większej mierze go okazujemy, tym więcej radości będą oni zaznawać (Hebr. 13:17).

12, 13. (a) Jakich informacji możemy szukać, posługując się dostępnymi narzędziami? (b) Jak dodatkowe informacje pomagają odkryć to, czego nie widać na pierwszy rzut oka? Podaj przykład.

12 Szukaj dodatkowych informacji. Posługując się dostępnymi narzędziami, moglibyśmy się dowiedzieć:

  •  Kto spisał dany fragment Biblii?

  •  Gdzie i kiedy ta część Biblii została spisana?

  •  Jakie szczególne wydarzenia miały miejsce w czasie spisywania określonej księgi biblijnej?

Takie dodatkowe informacje pomagają odkryć to, czego nie widać na pierwszy rzut oka.

13 Na przykład w Księdze Ezechiela 14:13, 14 czytamy: „Jeśli jakiś kraj zgrzeszy przeciwko mnie, postępując wiarołomnie, ja też wyciągnę rękę przeciwko niemu i połamię mu drążki, na których wiszą okrągłe chleby, i ześlę na niego klęskę głodu, i zgładzę zeń ziemskiego człowieka oraz zwierzę domowe. ‚I gdyby w nim byli ci trzej mężowie: Noe, Daniel i Hiob, oni sami dzięki swej prawości uratowaliby swą duszę’ — brzmi wypowiedź Wszechwładnego Pana, Jehowy”. Kiedy poszukamy dodatkowych informacji, dowiemy się, że ta część Księgi Ezechiela została spisana około 612 roku p.n.e. Choć Noe i Hiob nie żyli już od wieków, Jehowa nadal pamiętał o ich wierności. A co z Danielem? Gdy Jehowa powiedział, że jest on tak samo prawy jak Noe i Hiob, Daniel mógł mieć około 20 lat. Jaki wynika stąd wniosek? Jehowa zauważa i ceni lojalność wszystkich swoich sług — także tych stosunkowo młodych (Ps. 148:12-14).

KORZYSTAJ ZE WSZYSTKICH PUBLIKACJI

14. Jak publikacje dla młodych pomagają im samym i jaki pożytek mogą z nich odnieść również inni? (Zobacz ilustrację tytułową).

14 Tak jak odnosimy pożytek z analizowania treści całej Biblii, podobną korzyść może nam przynieść zapoznawanie się ze wszystkimi naszymi publikacjami. Rozważmy kilka przykładów. Materiały dla młodych. Ostatnio ukazuje się dużo materiałów dla młodzieży [1]. Niektóre mają na celu pomóc im radzić sobie z presją w szkole i wyzwaniami wieku dorastania. Jaki pożytek może z nich odnieść każdy z nas? Kiedy je czytamy, uświadamiamy sobie, z czym zmagają się młodzi członkowie zboru. Dzięki temu łatwiej nam ich wspierać i zachęcać.

15. Dlaczego dorośli chrześcijanie powinni być zainteresowani materiałami dla młodzieży?

15 Wiele problemów omówionych w materiałach dla młodych dotyka nas wszystkich. Każdy z nas musi bronić swojej wiary, kontrolować emocje, stawiać czoła presji otoczenia oraz wystrzegać się złego towarzystwa i wątpliwej rozrywki. Takie i pokrewne tematy są często poruszane w materiałach dla nastolatków. Czy dorośli chrześcijanie powinni uważać, że czytanie publikacji przeznaczonych dla młodzieży jest poniżej ich poziomu? Oczywiście, że nie! Chociaż myśli są w nich przedstawiane w sposób przemawiający do młodego odbiorcy, opierają się na ponadczasowych zasadach biblijnych i mogą się przydać każdemu z nas.

16. W czym jeszcze nasze publikacje pomagają młodym?

16 Nasze publikacje pomagają młodym nie tylko radzić sobie z problemami, ale również wzrastać duchowo i przybliżać się do Jehowy (odczytaj Kaznodziei 12:1, 13). Taką samą korzyść mogą odnieść dorośli chrześcijanie. Na przykład Przebudźcie się! z kwietnia 2009 roku zawierało artykuł „Młodzi ludzie pytają: Jak czerpać przyjemność z czytania Biblii?”. Podano w nim praktyczne sugestie oraz zamieszczono ramkę, którą można wyciąć i zachować. Czy artykuł ten okazał się pomocny również dla dorosłych? Pewna żona i matka napisała: „Czytanie Biblii zawsze przychodziło mi z trudnością. Ale odkąd wzięłam sobie do serca rady z tego artykułu i zaczęłam korzystać z zamieszczonej tam ramki do wycięcia, czytam Biblię o wiele chętniej. Dostrzegam teraz, że wątki poszczególnych ksiąg harmonizują ze sobą i przeplatają się jak w przepięknym gobelinie. Lektura Pisma Świętego nigdy nie sprawiała mi tyle przyjemności”.

17, 18. Jaki pożytek możemy odnieść z czytania materiałów przeznaczonych dla osób spoza zboru? Zilustruj to przykładem.

17 Materiały dla osób niebędących Świadkami Jehowy. Od roku 2008 otrzymujemy Strażnicę do studium, która jest przeznaczona głównie dla Świadków Jehowy. Ale co sądzić o czasopismach przygotowywanych przede wszystkim z myślą o osobach, które nie są naszymi współwyznawcami? Czy my także możemy odnieść z nich pożytek? Oto przykład. Wyobraź sobie, że któregoś dnia przed wykładem publicznym zauważasz w Sali Królestwa osobę, którą zaprosiłeś na zebranie. Niewątpliwie jesteś podekscytowany. W trakcie wykładu zapewne myślisz o zainteresowanym — niejako słuchasz jego uszami. W rezultacie odczuwasz większą wdzięczność za przedstawione wyjaśnienia.

18 Podobnie może być z czytaniem materiałów skierowanych do tych, którzy nie są Świadkami Jehowy. Na przykład wydanie Strażnicy do rozpowszechniania omawia zagadnienia biblijne, używając określeń zrozumiałych dla osób spoza zboru. Tak samo jest z wieloma artykułami zamieszczanymi w serwisie internetowym jw.org, między innymi w sekcjach „Odpowiedzi na pytania biblijne” oraz „Najczęściej zadawane pytania”. Gdy czytamy takie materiały, pogłębiamy swoje zrozumienie i bardziej cenimy znane nam prawdy. Ponadto uczymy się nowych metod wyjaśniania swoich wierzeń. Z kolei Przebudźcie się! wzmacnia naszą wiarę w istnienie Boga i pomaga nam bronić swoich przekonań (odczytaj 1 Piotra 3:15).

19. Jak możemy okazywać wdzięczność Jehowie za Jego dary?

19 Wyraźnie więc widać, że Jehowa daje nam obfitość pokarmu duchowego, który zaspokaja nasze potrzeby (Mat. 5:3). Nadal korzystajmy ze wszystkich dostępnych darów duchowych. W ten sposób okażemy wdzięczność wobec Tego, który ‛uczy nas, byśmy odnieśli pożytek’ (Izaj. 48:17).

^ [1] (akapit 14) Zaliczają się do nich książka Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi, tom 12, oraz artykuły z serii „Młodzi ludzie pytają”, które obecnie są dostępne wyłącznie online.