Jak podejmujesz osobiste decyzje?

Jak podejmujesz osobiste decyzje?

„Stale sobie uświadamiajcie, co jest wolą Jehowy” (EFEZ. 5:17).

PIEŚNI: 69, 57

1. Podaj przykłady Bożych praw i wyjaśnij, jaką korzyść daje nam stosowanie się do nich.

W SWOIM spisanym Słowie Jehowa przekazał nam wiele konkretnych praw. Na przykład zabronił niemoralności, bałwochwalstwa, kradzieży i pijaństwa (1 Kor. 6:9, 10). Ponadto Syn Boży, Jezus Chrystus, zlecił swoim uczniom niełatwe, choć ekscytujące, zadanie: „Idźcie (...) i czyńcie uczniów z ludzi ze wszystkich narodów, chrzcząc ich w imię Ojca i Syna, i ducha świętego, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, co wam nakazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do zakończenia systemu rzeczy” (Mat. 28:19, 20). Prawa i przykazania Boże są dla nas prawdziwą ochroną. Dzięki przestrzeganiu ich odczuwamy większy szacunek do samych siebie, cieszymy się lepszym zdrowiem oraz mamy szczęśliwsze rodziny. A co ważniejsze, gdy lojalnie przestrzegamy nakazów Jehowy, między innymi nakazu głoszenia, zapewniamy sobie Jego uznanie i błogosławieństwo.

2, 3. (a) Dlaczego Biblia nie podaje szczegółowych wskazówek odnoszących się do każdej sytuacji? (b) Jakie pytania rozważymy w tym artykule? (Zobacz ilustrację tytułową).

2 Jest jednak mnóstwo spraw, w których Biblia nie wypowiada się wprost. Na przykład Księga ta nie podaje szczegółowych wytycznych dotyczących ubioru odpowiedniego dla chrześcijan. Jak ujawnia się w tym mądrość Jehowy? Moda i zwyczaje różnią się w zależności od rejonu świata, a ponadto zmieniają się z dekady na dekadę. Gdyby w Biblii zawarto wykaz dopuszczalnych stylów ubierania się i fryzur, byłby on obecnie nieaktualny. Z tych samych względów Słowo Boże nie podaje mnóstwa przepisów, którymi mielibyśmy się kierować przy wyborze zatrudnienia i rozrywki lub dbaniu o zdrowie. Podejmowanie decyzji w takich sprawach pozostawiono poszczególnym osobom oraz głowom rodzin.

3 Czy zatem dla Jehowy nie jest ważne, jakie decyzje podejmujemy, skoro niektóre z nich mogą znacząco wpłynąć na nasze życie? Czy będzie On zadowolony z każdej naszej decyzji, dopóki nie naruszamy praw zawartych w Biblii? Skąd możemy wiedzieć, co będzie Mu się podobało, gdy w jakiejś sprawie nie ma konkretnych wskazówek?

CZY MA ZNACZENIE, JAKIE DECYZJE PODEJMUJEMY?

4, 5. Jaki wpływ nasze decyzje mają na nas samych i na innych?

4 Niektórzy mogą sądzić, że to wszystko jedno, jakie decyzje podejmujemy. Jednak aby były one mądre i podobały się Bogu, powinniśmy brać pod uwagę i stosować prawa oraz zasady zawarte w Jego spisanym Słowie. Na przykład chcąc zyskać Boże uznanie, musimy uwzględniać w życiu zakaz dotyczący krwi (Rodz. 9:4; Dzieje 15:28, 29). Żeby działać w zgodzie z biblijnymi zasadami i prawami, niezbędna jest modlitwa.

5 Istotne decyzje w sprawach osobistych mogą rzutować na naszą pomyślność i zdrowie duchowe. Każda z nich będzie miała wpływ — pozytywny lub negatywny — na naszą więź z Jehową. Dobra decyzja ją wzmocni, a zła może doprowadzić do jej zerwania. Ponadto niewłaściwa decyzja może zaszkodzić pod względem duchowym innym — wzbudzić czyjś niepokój, a nawet kogoś zgorszyć, albo zburzyć jedność zboru. To naprawdę ma znaczenie, jakich wyborów dokonujemy (odczytaj Rzymian 14:19; Galatów 6:7).

6. Czym powinniśmy się kierować przy podejmowaniu decyzji?

6 Jak należy postąpić, gdy Biblia nie wypowiada się wprost w jakiejś sprawie? Powinniśmy przeanalizować wszystkie fakty i podjąć decyzję, która nie będzie oparta jedynie na naszych osobistych upodobaniach, ale taką, która spodoba się Jehowie i zostanie przez Niego pobłogosławiona (odczytaj Psalm 37:5).

‛UŚWIADAMIAJ SOBIE’, CO JEST WOLĄ JEHOWY

7. Jak ustalić, czego oczekuje od nas Jehowa, gdy w jakiejś sprawie Biblia nie zawiera szczegółowych wytycznych?

7 Być może się zastanawiasz: „Skąd mogę wiedzieć, co podoba się Jehowie, skoro Jego Słowo nie podaje konkretnego przykazania dotyczącego danej sprawy?”. W Liście do Efezjan 5:17 powiedziano: „Stale sobie uświadamiajcie, co jest wolą Jehowy”. Ale jak ‛uświadomić sobie’, co jest wolą Boga, gdy Biblia nie zawiera szczegółowych wytycznych? Będzie to możliwe dzięki modlitwie i poleganiu na kierownictwie ducha świętego.

8. Skąd Jezus wiedział, czego oczekiwał od niego Jehowa? Podaj przykład.

8 Zastanówmy się, skąd Jezus wiedział, czego oczekiwał od niego Ojciec. W dwóch opisanych w Biblii sytuacjach Jezus najpierw się pomodlił, a potem w cudowny sposób nakarmił tłumy (Mat. 14:17-20; 15:34-37). Jednak nie zamienił kamieni w chleby, by zaspokoić własny głód, gdy był kuszony przez Diabła na pustkowiu (odczytaj Mateusza 4:2-4). Wiedział, że nie powinien tego robić, bo dobrze znał Boży sposób myślenia. Zdawał sobie sprawę, że Jehowa nie chciał, by używał swej mocy do samolubnych celów. Opierając się pokusie, pokazał, że polega na wskazówkach od Boga. Dowiódł też zaufania, że On zadba o jego potrzeby.

9, 10. Co pomoże nam podejmować właściwe decyzje? Zilustruj to przykładem.

9 Jeśli wzorem Jezusa mamy podejmować właściwe decyzje, powinniśmy polegać na Jehowie. Musimy stosować się do następującej mądrej rady: „Zaufaj Jehowie całym sercem i nie opieraj się na własnym zrozumieniu. Zważaj na niego na wszystkich swych drogach, a on wyprostuje twe ścieżki. Nie stawaj się mądry we własnych oczach. Bój się Jehowy i odwracaj się od złego” (Prz. 3:5-7). Dzięki studium Biblii poznajemy sposób myślenia Jehowy, a to pomaga nam ustalić, czego On od nas oczekuje w określonej sytuacji. Nasze serce stopniowo staje się bardziej wyczulone na Jego wskazówki (Ps. 119:11, 12).

10 Zilustrujmy to przykładem. Wyobraź sobie kobietę na zakupach. W pewnej chwili dostrzega buty, które bardzo jej się podobają, ale są wyjątkowo drogie. Myśli sobie: „Co by powiedział mój mąż, gdybym wydała na nie tyle pieniędzy?”. Mimo że nie ma go w pobliżu, prawdopodobnie zna odpowiedź. Dzięki czemu? Po kilku latach małżeństwa dobrze wie, co mąż sądzi o wydatkach, które nie mieszczą się w budżecie. Podobnie jest z nami. Kiedy stopniowo poznajemy myśli i sposób działania Boga, lepiej rozumiemy, czego On od nas oczekuje w różnych sytuacjach.

JAK USTALIĆ, CO MYŚLI JEHOWA?

11. Jakie pytania możemy sobie zadawać podczas czytania Biblii lub studium osobistego? (Zobacz ramkę „ Studiując Słowo Boże, zastanów się”).

11 Aby zapoznać się z Bożym sposobem myślenia, musimy poważnie traktować studium osobiste. Kiedy czytamy lub analizujemy Słowo Boże, możemy zadawać sobie pytanie: „Co ten fragment mówi o Jehowie, o Jego sposobie myślenia i postępowania?”. Powinniśmy mieć podobne nastawienie jak psalmista Dawid, który śpiewał: „Daj mi poznać twe drogi, Jehowo; naucz mnie ścieżek twoich. Spraw, bym chodził w twojej prawdzie, i ucz mnie, bo ty jesteś Bogiem mego wybawienia. W tobie pokładam nadzieję przez cały dzień” (Ps. 25:4, 5). Ponadto w trakcie rozmyślania nad jakimś fragmentem Biblii warto się zastanowić, gdzie go wykorzystać: W domu? W pracy? W szkole? A może w służbie? Kiedy już ustalimy, w jakich sytuacjach materiał ten okaże się przydatny, łatwiej nam będzie dostrzec, jak go zastosować.

12. Jak nasze publikacje i zebrania pomagają poznawać sposób myślenia Jehowy?

12 Aby lepiej poznać sposób myślenia Jehowy, warto też dokładnie analizować oparte na Biblii wskazówki, których dostarcza nam Jego organizacja. Na przykład gdy musimy podjąć jakąś osobistą decyzję, możemy skorzystać ze Skorowidza do publikacji Towarzystwa Strażnica lub Przewodnika po publikacjach Świadków Jehowy. Narzędzia te zostały tak przygotowane, by pomóc nam uświadomić sobie, co Jehowa sądzi o danej sprawie. Dobrze jest również uważnie słuchać programu zebrań oraz brać w nich udział. Rozmyślanie o tym, czego się dowiadujemy, pozwoli nam lepiej zrozumieć i przyswoić sobie myśli Jehowy. Kiedy korzystamy z pokarmu duchowego dostarczanego przez kochającego Ojca, stopniowo zaznajamiamy się z Jego sposobem działania. W rezultacie potrafimy podejmować decyzje, które On pobłogosławi.

PODEJMUJĄC DECYZJE, UWZGLĘDNIAJ SPOSÓB MYŚLENIA JEHOWY

13. Podaj przykład ilustrujący, jak poznanie sposobu myślenia Jehowy pomaga nam podejmować rozsądne decyzje.

13 Rozważmy przykład ilustrujący, jak dzięki znajomości sposobu myślenia Jehowy możemy podejmować mądre decyzje. Być może pragniesz zostać pionierem stałym. W tym celu zacząłeś już nawet upraszczać życie. Ale jednocześnie martwisz się, czy będziesz naprawdę szczęśliwy, posiadając mniej pod względem materialnym. Oczywiście Biblia nigdzie nie mówi, że musimy być pionierami; przecież mógłbyś nadal służyć Jehowie jako gorliwy głosiciel. Jednak Jezus zapewnił, że osoby zdobywające się na poświęcenia na rzecz Królestwa otrzymają obfite błogosławieństwa (odczytaj Łukasza 18:29, 30). Ponadto Pismo Święte wskazuje, że Jehowa ‛znajduje upodobanie w dobrowolnych darach ofiarnych naszych ust’ oraz w tym, że z radością i ze wszystkich sił popieramy prawdziwe wielbienie (Ps. 119:108; 2 Kor. 9:7). Czy połączona z modlitwą analiza powyższych wersetów nie pomoże ci wniknąć w sposób myślenia Jehowy? Dzięki temu będziesz w stanie podjąć rozsądną decyzję, która zostanie przez Niego pobłogosławiona.

14. Jak możemy ustalić, co Jehowa sądzi o określonym stylu ubierania się?

14 Weźmy pod uwagę inny przykład. Załóżmy, że podoba ci się pewien styl ubierania się, który mógłby zaniepokoić kogoś w zborze. Z drugiej strony nie znasz żadnego konkretnego prawa biblijnego, które by zabraniało tak się ubierać. Jak ustalić punkt widzenia Jehowy w tej sprawie? Apostoł Paweł pod natchnieniem napisał: „Pragnę, by kobiety ozdabiały się schludnym ubiorem, ze skromnością i trzeźwością umysłu, nie różnymi stylami splatania włosów i złotem lub perłami albo bardzo kosztownym strojem, lecz tak, jak przystoi kobietom utrzymującym, iż boją się Boga, mianowicie dobrymi uczynkami” (1 Tym. 2:9, 10). Zasada ta odnosi się także do mężczyzn. Jako oddani słudzy Jehowy, nie kierujemy się jedynie własnymi upodobaniami, ale również tym, jak nasz wygląd może wpłynąć na innych. Skromność i miłość pobudzają nas do brania pod uwagę odczuć współwyznawców, by unikać rozpraszania ich czy nawet obrażania (1 Kor. 10:23, 24; Filip. 3:17). Pamiętanie o zasadach biblijnych pomoże nam ustalić, jaki jest pogląd Jehowy na tę sprawę, i podejmować decyzje, które zyskają Jego uznanie.

15, 16. (a) Co czuje Jehowa, gdy ktoś rozmyśla o niemoralności? (b) Skąd możemy wiedzieć, czy dana rozrywka jest stosowna? (c) Jak należy podejmować ważne decyzje?

15 Biblia wyjawia, że Jehowa smuci się, gdy ludzie postępują niegodziwie i gdy ‛skłonność ich myśli przez cały czas jest wyłącznie zła’ (odczytaj Rodzaju 6:5, 6). Możemy z tego wywnioskować, że snucie fantazji seksualnych jest niewłaściwe, ponieważ może prowadzić do poważnego grzechu i kłóci się ze sposobem myślenia Jehowy. Uczeń Jakub napisał: „Mądrość z góry jest przede wszystkim nieskalanie czysta, następnie usposobiona pokojowo, rozsądna, gotowa okazać posłuszeństwo, pełna miłosierdzia i dobrych owoców, nie czyni stronniczych wyróżnień, nie jest obłudna” (Jak. 3:17). Dlatego powinniśmy unikać rozrywki, która rozbudza nieczyste myśli i skłonności. Wnikliwi chrześcijanie nie muszą pytać, czy jakieś konkretne książki, gry lub filmy są stosowne, jeśli zawierają coś, czego Jehowa nienawidzi. Jego zdanie na ten temat jest jasno przedstawione w Biblii.

16 Musimy pamiętać, że nieraz istnieje kilka dobrych rozwiązań i którekolwiek wybierzemy, zyska ono uznanie Jehowy. Jednak przed podjęciem ważnych decyzji czasami warto zwrócić się o radę do starszych zboru lub innych doświadczonych chrześcijan (Tyt. 2:3-5; Jak. 5:13-15). Oczywiście nie byłoby stosowne, gdybyśmy prosili kogoś o podjęcie decyzji za nas. Chrześcijanie muszą ‛ćwiczyć swoje władze poznawcze’ (Hebr. 5:14). Wszyscy powinniśmy pamiętać o natchnionych słowach Pawła: „Każdy bowiem poniesie swój własny ciężar” (Gal. 6:5).

17. Jakie odnosimy korzyści, jeśli podejmujemy decyzje, które podobają się Jehowie?

17 Kiedy swoje decyzje opieramy na sposobie myślenia Jehowy, zbliżamy się do Niego (Jak. 4:8). Zyskujemy Jego uznanie i błogosławieństwo, co z kolei wzmacnia naszą wiarę. Dlatego kierujmy się w życiu prawami i zasadami biblijnymi, ponieważ odzwierciedlają one Boży pogląd na różne sprawy. Oczywiście zawsze będziemy mogli uczyć się o Jehowie czegoś nowego (Hioba 26:14). Ale jeśli podejmujemy szczere wysiłki, już dziś możemy nabyć mądrości, wiedzy i rozeznania potrzebnych do dokonywania mądrych wyborów (Prz. 2:1-5). Pomysły i plany niedoskonałych ludzi przemijają, ale jak słusznie zauważył psalmista, „zamiar Jehowy ostoi się po czas niezmierzony; zamysły jego serca są na pokolenie za pokoleniem” (Ps. 33:11). Nie ulega wątpliwości, że jeśli nasze myśli i postępowanie pozostają w zgodzie ze sposobem myślenia naszego wszechmądrego Boga, Jehowy, będziemy podejmować dobre decyzje.