Radośnie śpiewajmy Jehowie!

Radośnie śpiewajmy Jehowie!

„Dobrze jest wysławiać naszego Boga pieśnią” (PS. 147:1, NWT, 2013).

PIEŚNI: 9, 138

1. Jaką możliwość daje nam śpiew?

PEWIEN znany twórca tekstów piosenek powiedział: „Słowa przekazują myśli, a melodia — emocje. Ale to połączenie słów i melodii porusza serce”. Czy są jakieś ważniejsze myśli niż te, które wyrażają podziw i miłość wobec naszego niebiańskiego Ojca, Jehowy? Nic dziwnego, że śpiewanie pieśni — w domu albo w Sali Królestwa — to istotny aspekt prawdziwego wielbienia.

2, 3. (a) Co niektórzy myślą o śpiewaniu pieśni podczas zebrań? (b) Jakie pytania omówimy?

2 Co myślisz o śpiewaniu pieśni razem z członkami zboru? Czy wprawia cię to w zakłopotanie? W niektórych kulturach mężczyźni wstydzą się śpiewać publicznie. Zwłaszcza jeśli w śpiewanie nie angażują się nadzorcy albo w trakcie pieśni załatwiają jakieś sprawy, może to mieć wpływ na cały zbór (Ps. 30:12).

3 Jeśli uważamy, że śpiewanie jest elementem wielbienia Jehowy, z pewnością nie będziemy chcieli tracić tej części zebrania, na przykład wychodząc z Sali. Dlatego każdy z nas powinien się zastanowić: „Co myślę o śpiewaniu pieśni na zebraniach? Jeśli odczuwam obawy przed śpiewaniem razem z innymi, to jak mogę je pokonać? I co mogę zrobić, żeby śpiewać z uczuciem?”.

ŚPIEW — NIEODŁĄCZNY ELEMENT PRAWDZIWEGO WIELBIENIA

4, 5. Jak w starożytnym Izraelu wielbiono Jehowę śpiewem?

4 Lojalni słudzy Jehowy od dawna wychwalają Go pieśniami i muzyką. Warto zauważyć, że kiedy Izraelici wiernie służyli Bogu, śpiew był ważnym elementem prawdziwego wielbienia. Na przykład gdy król Dawid organizował służbę w świątyni, zaangażował 4000 Lewitów, którzy mieli wychwalać Boga muzyką. Wśród nich było 288 mistrzów „wyćwiczonych w wykonywaniu pieśni dla Jehowy” (1 Kron. 23:5; 25:7).

5 Muzyka i śpiew odgrywały też ważną rolę podczas uroczystości oddania do użytku świątyni. W relacji biblijnej czytamy: „Gdy tylko trębacze i śpiewacy jak jeden mąż sprawili, że dał się słyszeć jeden głos wysławiania i dziękowania Jehowie, i gdy tylko podnieśli głos, grając na trąbach i czynelach, i instrumentach do akompaniowania przy pieśni oraz wysławiając Jehowę, (...) chwała Jehowy napełniła dom prawdziwego Boga”. Wydarzenie to bez wątpienia wzmocniło wiarę obecnych (2 Kron. 5:13, 14; 7:6).

6. Opisz, jak wychwalano Jehowę muzyką i śpiewem, kiedy Nehemiasz był namiestnikiem w Jerozolimie.

6 Nehemiasz, który nadzorował odbudowę muru Jerozolimy, również zaangażował śpiewaków lewickich i muzyków akompaniujących im na instrumentach. Uroczystość poświęcenia muru uświetnił specjalny program muzyczny — wyznaczono „dwa duże chóry dziękczynne”, które szły w przeciwnych kierunkach i spotkały się na murze blisko terenu świątyni. Dzięki temu ich śpiew było słychać nawet z daleka (Nehem. 12:27, 28, 31, 38, 40, 43). Bez wątpienia Jehowa z przyjemnością słuchał, jak Jego słudzy entuzjastycznie wychwalają Go śpiewem.

7. Jak Jezus pokazał, że śpiew jest dla chrześcijan ważnym elementem wielbienia Boga?

7 Muzyka była istotnym aspektem prawdziwego wielbienia także w czasach Jezusa. W najważniejszą noc w historii ludzkości, po ustanowieniu Wieczerzy Pańskiej, Jezus zaśpiewał z uczniami „pieśni pochwalne” (odczytaj Mateusza 26:30).

8. Jaki wzór wysławiania Jehowy śpiewem dali pierwsi chrześcijanie?

8 Pierwsi chrześcijanie dali nam wzór wspólnego wysławiania Jehowy śpiewem. Spotykali się w domach prywatnych, ale mimo skromnych warunków śpiewali z całego serca. Apostoł Paweł napisał pod natchnieniem: „Napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w waszych sercach” (Kol. 3:16, Edycja Świętego Pawła). Pieśni z naszego śpiewnika rzeczywiście powinny być śpiewane z wdzięcznością. Są częścią pokarmu duchowego, który zapewnia nam „niewolnik wierny i roztropny” (Mat. 24:45).

POKONYWANIE OBAW

9. (a) Co może kogoś powstrzymywać przed śpiewaniem pełnym głosem na zebraniach i zgromadzeniach? (b) Jak należy śpiewać pieśni i kto powinien dawać pod tym względem przykład? (Zobacz ilustrację tytułową).

9 A co, jeśli w twojej rodzinie, środowisku lub kulturze nie ma zwyczaju śpiewania? Albo czujesz się zawstydzony lub rozczarowany, kiedy porównujesz się do profesjonalnych wokalistów? Nie zniechęcaj się tym. Pamiętaj, że wysławianie Jehowy w pieśniach to nasz obowiązek. Dlatego unieś śpiewnik wysoko, podnieś głowę i śpiewaj z całego serca! (Ezd. 3:11; odczytaj Psalm 147:1). W wielu Salach Królestwa słowa pieśni są wyświetlane na ekranach, co pomaga śpiewać pełnym głosem. Warto wspomnieć, że śpiewanie pieśni zostało włączone do programu Kursu Służby Królestwa dla starszych. To pokazuje, że starsi powinni dawać pod tym względem dobry przykład.

10. O czym powinniśmy pamiętać, jeśli obawiamy się śpiewać pełnym głosem?

10 Wiele osób boi się śpiewać pełnym głosem. Mogą się obawiać, że będą fałszować lub śpiewać głośniej niż inni. Ale warto pamiętać, że chociaż ‛potykamy się w słowie’, nie powstrzymuje nas to przed mówieniem (Jak. 3:2). Dlaczego więc mielibyśmy pozwolić, żeby braki w umiejętnościach wokalnych powstrzymywały nas przed wychwalaniem Jehowy w pieśniach?

11, 12. Co pomoże ci ulepszyć umiejętność śpiewania?

11 Być może obawiasz się śpiewać, ponieważ nie wiesz, jak to robić. Jednak możesz ulepszyć tę umiejętność, stosując kilka prostych wskazówek *.

12 Żeby nauczyć się śpiewać silnym głosem, musisz prawidłowo oddychać. Podobnie jak prąd zasila żarówkę, podczas mówienia lub śpiewania to oddech wzmacnia głos. Powinieneś śpiewać tak głośno, jak mówisz, albo nawet głośniej. (Więcej wskazówek znajdziesz w książce Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, śródtytuł „Oddychaj prawidłowo”, strony 181-184). Niektóre fragmenty Biblii dotyczące śpiewania pieśni zachęcają sług Jehowy, żeby wręcz ‛radośnie wykrzykiwali’ (Ps. 33:1-3).

13. Co zrobić, żeby śpiewać pewniejszym głosem?

13 Podczas rodzinnego wielbienia lub studium osobistego wybierz którąś ze swoich ulubionych pieśni. Przeczytaj ją na głos. Następnie, nie ściszając głosu, wypowiedz każdą frazę na jednym oddechu. Potem równie silnym głosem zaśpiewaj poszczególne frazy (Izaj. 24:14). Twój śpiew nabierze pełniejszego brzmienia. To dobrze — nie musisz się tego wstydzić ani obawiać.

14. (a) Dlaczego podczas śpiewania należy szeroko otwierać usta? (Zobacz ramkę „ Jak ulepszyć śpiew”). (b) Które wskazówki dotyczące ulepszania głosu uważasz za pomocne?

14 Jeśli chcesz śpiewać pełnym głosem, potrzebujesz większej przestrzeni w jamie ustnej. Dlatego szeroko otwieraj usta — szerzej niż wtedy, kiedy mówisz. A co możesz zrobić, jeśli uważasz, że twój głos jest słaby albo piskliwy? Pomocne rady znajdziesz w książce Odnoś pożytek z teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej, na stronie 184, w ramce zatytułowanej „Jak sobie radzić z niektórymi problemami”.

ŚPIEWAJ Z CAŁEGO SERCA

15. (a) Jakie ogłoszenie podano podczas zgromadzenia statutowego w 2016 roku? (b) Między innymi dlaczego wydano nowy śpiewnik?

15 Wszyscy byli bardzo podekscytowani, kiedy w 2016 roku podczas zgromadzenia statutowego brat Stephen Lett, członek Ciała Kierowniczego, ogłosił, że wkrótce na zebraniach będziemy korzystać z nowego śpiewnika, zatytułowanego ‛Radośnie śpiewajmy Jehowie’. Brat Lett wyjaśnił, że słowa pieśni zostały zmienione między innymi po to, żeby dostosować je do zrewidowanego wydania Przekładu Nowego Świata z 2013 roku. Wymagało to usunięcia lub zastąpienia wyrażeń, których nie ma już w tym przekładzie. Poza tym dodano nowe pieśni mówiące o naszej działalności kaznodziejskiej i wyrażające wdzięczność za okup. Co więcej, ponieważ śpiewanie jest nieodłącznym elementem naszego wielbienia Boga, Ciało Kierownicze pragnęło przygotować wysokiej jakości śpiewnik, który miałby okładkę pasującą wyglądem do Przekładu Nowego Świata.

16, 17. Jakie zmiany wprowadzono w nowym śpiewniku?

16 Żeby łatwiej było korzystać ze śpiewnika ‛Radośnie śpiewajmy Jehowie’, pieśni pogrupowano tematycznie. Na przykład pierwszych 12 pieśni jest o Jehowie, następnych 8 — o Jezusie i ofierze okupu. Śpiewnik zawiera też skorowidz tematyczny, który między innymi może pomóc mówcy wybrać pieśń do wykładu.

17 Słowa niektórych pieśni zostały zrewidowane, żeby były bardziej zrozumiałe. Dzięki temu łatwiej jest je śpiewać z uczuciem. Usunięto też wyrażenia, które w języku polskim wyszły z użycia, takie jak „niechaj”, „wszak” czy „wnet”. Tytuł „Wielkoduszna cierpliwość” zmieniono na „Okazujmy cierpliwość” i dostosowano do niego słowa pieśni. Zmiana tytułu „Strzeż swego serca!” na „Pragniemy strzec swojego serca” wynikała z faktu, że na zebrania, zgromadzenia i kongresy przychodzą osoby nowo ochrzczone, siostry, zainteresowani oraz młodzi. Śpiewanie słów pieśni sformułowanych jako nakaz mogło być dla nich krępujące — jakby musieli mówić innym, co mają robić. Dlatego zmianie uległ zarówno tytuł, jak i słowa tej pieśni.

Ćwiczcie pieśni podczas rodzinnego wielbienia (zobacz akapit 18)

18. Dlaczego powinniśmy dobrze poznać pieśni z nowego śpiewnika? (Zobacz też przypis).

18 Wiele pieśni ze śpiewnika ‛Radośnie śpiewajmy Jehowie’ ma formę modlitwy, co pozwala nam wyrażać uczucia. Inne pieśni pobudzają nas „do miłości i do szlachetnych uczynków” (Hebr. 10:24). Z pewnością chcemy dobrze poznać melodię, rytm i słowa naszych pieśni. Możemy ćwiczyć je w domu, dzięki czemu będziemy śpiewać pewnie i z uczuciem *.

19. Jak wszyscy w zborze mogą wielbić Jehowę?

19 Pamiętajmy, że śpiewanie to bardzo ważny element prawdziwego wielbienia. To niezwykły sposób na wyrażanie naszej miłości i wdzięczności wobec Jehowy (odczytaj Izajasza 12:5). Poza tym kiedy z entuzjazmem śpiewasz pieśni, motywujesz do tego innych. Wszyscy — młodsi, starsi oraz zainteresowani — mogą wielbić Jehowę w ten bezpośredni sposób. Dlatego nie obawiaj się śpiewać z uczuciem. Weź sobie do serca wyraźne polecenie psalmisty, który pod natchnieniem zachęcał: „Śpiewajcie Jehowie”! (Ps. 96:1).

^ ak. 11 Więcej rad dotyczących ulepszania umiejętności śpiewania podano w przemówieniu Davida Splane’a zatytułowanym „Przygotuj się, żeby śpiewać nowe pieśni”, zamieszczonym w telewizji JW Broadcasting (ZE STUDIA > PRZEMÓWIENIA).

^ ak. 18 Wszystkie sesje kongresów i zgromadzeń rozpoczyna 10-minutowy program muzyczny, który pomaga nastroić się do śpiewania. Nagrania orkiestrowe zostały tak skomponowane, żebyśmy mogli przygotować serce i umysł na odbiór przedstawianych myśli. Dlatego jesteśmy zachęcani do zajęcia miejsc i uważnego wysłuchania całego programu muzycznego.