Niech nic nie pozbawi cię nagrody

Niech nic nie pozbawi cię nagrody

„Niech was nie pozbawia nagrody żaden człowiek” (KOL. 2:18).

PIEŚNI: 32, 134

1, 2. (a) Jakiej nagrody wyczekują słudzy Boży? (b) Co pomaga nam koncentrować się na nagrodzie? (Zobacz ilustrację tytułową).

OBECNIE pomazańcy, podobnie jak apostoł Paweł, mają widoki na otrzymanie „nagrody Bożego powołania” (Filip. 3:14). Wyczekują czasu, kiedy wspólnie z Jezusem będą królować w niebie i pomagać mu w doprowadzaniu ludzi do doskonałości (Obj. 20:6). Bóg dał im naprawdę wspaniałą nadzieję! Drugie owce też mają przed sobą cudowną przyszłość — wyczekują życia wiecznego na ziemi (2 Piotra 3:13).

2 Paweł chciał pomóc namaszczonym chrześcijanom w zachowaniu lojalności, żeby mogli otrzymać nagrodę. Dlatego zachęcił ich: „Wciąż skupiajcie umysły na tym, co w górze” (Kol. 3:2). Mieli pamiętać o cennej nadziei na otrzymanie niebiańskiego dziedzictwa (Kol. 1:4, 5). Każdy z nas powinien rozmyślać o błogosławieństwach, którymi Jehowa chce obdarzyć swoich sług. To pomaga koncentrować się na nagrodzie — bez względu na to, czy wyczekujemy życia w niebie, czy na ziemi (1 Kor. 9:24).

3. Przed czym Paweł ostrzegł współbraci?

3 Ponadto apostoł ostrzegł współbraci przed tym, co mogłoby pozbawić ich nagrody. Na przykład do zboru w Kolosach napisał o fałszywych chrześcijanach, którzy starali się zyskać uznanie Boże przez spełnianie uczynków Prawa, a nie dzięki wierze w Jezusa (Kol. 2:16-18). W swoim liście Paweł opisał niebezpieczeństwa, które zagrażają również nam i mogą pozbawić nas nagrody. Wyjaśnił między innymi, jak opierać się niemoralnym pragnieniom, rozwiązywać nieporozumienia ze współwyznawcami i pokonywać problemy rodzinne. Te rady Pawła są dla nas bardzo praktyczne. Przeanalizujmy więc niektóre z życzliwych ostrzeżeń zawartych w Liście do Kolosan.

„ZADAJCIE ŚMIERĆ” NIEMORALNYM PRAGNIENIOM

4. W jaki sposób niemoralne pragnienia mogą pozbawić nas nagrody?

4 Po przypomnieniu braciom, jak wspaniałą mają nadzieję, Paweł napisał: „Dlatego zadajcie śmierć członkom waszego ciała, które są na ziemi, jeśli chodzi o rozpustę, nieczystość, żądzę seksualną, szkodliwe pragnienie oraz zachłanność” (Kol. 3:5). Niemoralne pragnienia są często bardzo silne i mogą pozbawić nas więzi z Jehową i nagrody. Pewien brat, który im uległ, po powrocie do zboru powiedział: „Była to tak potężna siła, że zanim się spostrzegłem, było już za późno”.

5. Jak możemy się chronić przed zagrożeniami moralnymi?

5 Musimy być szczególnie ostrożni, kiedy znajdziemy się w sytuacji, w której może pojawić się pokusa do złamania Bożych zasad moralnych. Na przykład brat i siostra, którzy chcą się lepiej poznać, już od początku powinni zakreślić wyraźne granice w takich sprawach, jak dotyk, pocałunki czy przebywanie sam na sam (Prz. 22:3). Na niebezpieczeństwo może być też wystawiony chrześcijanin, który wyjeżdża w delegację albo współpracuje z osobą płci przeciwnej (Prz. 2:10-12, 16). Jeśli znalazłeś się w którejś z wymienionych sytuacji, powiedz, że jesteś Świadkiem Jehowy, i zachowuj się godnie. Pamiętaj, że flirtowanie może mieć fatalne konsekwencje. Musimy być jeszcze bardziej ostrożni, kiedy czujemy się przygnębieni lub samotni. W takich chwilach możemy zapragnąć, żeby pojawił się ktoś, kto sprawi, że poczujemy się potrzebni. Możemy być nawet tak zdesperowani, że przyjmiemy wyrazy zainteresowania od pierwszej osoby, która pojawi się na horyzoncie. Nie dopuść, żeby coś takiego pozbawiło cię nagrody. Zwróć się o pomoc do Jehowy oraz do braci i sióstr (odczytaj Psalm 34:18; Przysłów 13:20).

6. O czym powinniśmy pamiętać przy wyborze rozrywki?

6 Żeby ‛zadać śmierć’ niemoralnym pragnieniom, musimy odrzucać szkodliwą rozrywkę. Większość tego, co proponuje przemysł rozrywkowy, przypomina postępowanie mieszkańców Sodomy i Gomory (Judy 7). Producenci promują niemoralność jako coś normalnego, co nie pociąga za sobą żadnych przykrych konsekwencji. Nie możemy stracić czujności i korzystać z każdej dostępnej rozrywki. Musimy dbać o to, żeby rozrywka nie pozbawiła nas nagrody (Prz. 4:23).

„PRZYODZIEJCIE SIĘ” W MIŁOŚĆ I ŻYCZLIWOŚĆ

7. Jakie problemy mogą się pojawić w zborze?

7 Dla każdego z nas bycie częścią zboru chrześcijańskiego to prawdziwe błogosławieństwo. Analizowanie Słowa Bożego na zebraniach oraz życzliwe wsparcie, którego sobie nawzajem udzielamy, pomaga nam koncentrować się na nagrodzie. Jednak czasami nieporozumienia między członkami zboru są przyczyną napięć. Kiedy takie problemy pozostają nierozwiązane, często prowadzą do urazy (odczytaj 1 Piotra 3:8, 9).

8, 9. (a) Jakie przymioty pomogą nam zdobyć nagrodę? (b) Co nam pomoże zachować pokój, jeśli ktoś ze zboru nas zrani?

8 Jak nie dopuścić, żeby uraza pozbawiła nas nagrody? Apostoł Paweł zachęcał braci w Kolosach: „Jako wybrani Boży, święci i umiłowani, przyodziejcie się w tkliwe uczucia: współczucie, życzliwość, uniżenie umysłu, łagodność i wielkoduszną cierpliwość. Dalej znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do uskarżania się na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak czyńcie i wy. A prócz tego wszystkiego przyodziejcie się w miłość, gdyż ona jest doskonałą więzią jedności” (Kol. 3:12-14).

9 Miłość i życzliwość pomogą nam przebaczać innym. Na przykład jeśli ktoś ze zboru zranił nas słowem lub czynem, możemy przypomnieć sobie sytuacje, kiedy to my powiedzieliśmy lub zrobiliśmy coś niemiłego. Czy nie byliśmy wtedy wdzięczni za miłość i życzliwość braci, którzy nam to wybaczyli? (odczytaj Kaznodziei 7:21, 22). Szczególnie wdzięczni jesteśmy za to, że Chrystus życzliwie zjednoczył sług Bożych (Kol. 3:15). Wszyscy kochamy tego samego Boga, głosimy tę samą dobrą nowinę i często zmagamy się z tymi samymi wyzwaniami. Kiedy z miłości i życzliwości przebaczamy innym, przyczyniamy się do jedności zboru i koncentrujemy się na nagrodzie.

10, 11. (a) Dlaczego zazdrość jest niebezpieczna? (b) Jak nie dopuścić, żeby zazdrość pozbawiła nas nagrody?

10 Ostrzegawcze przykłady zawarte w Biblii uświadamiają nam, że nagrody może nas pozbawić zazdrość. To właśnie z zazdrości Kain zabił swojego brata Abla, Korach, Datan i Abiram sprzeciwili się Mojżeszowi, a król Saul chciał zabić Dawida. Nic dziwnego, że w Biblii powiedziano: „Gdzie zazdrość i swarliwość, tam zamęt i wszelka podłość” (Jak. 3:16).

11 Jeśli pielęgnujemy miłość i życzliwość, nie staniemy się zazdrośni. Słowo Boże mówi: „Miłość jest wielkodusznie cierpliwa i życzliwa. Miłość nie jest zazdrosna” (1 Kor. 13:4). Żeby nie rozwinąć w sobie zazdrości, musimy patrzeć na sprawy z Bożego punktu widzenia — traktować braci i siostry jak części tego samego ciała. To pomoże nam okazywać uczucie braterskie zgodnie z natchnionymi słowami: „Jeśli któryś członek zostaje otoczony chwałą, radują się z nim wszystkie inne członki” (1 Kor. 12:16-18, 26). Dzięki temu zamiast zazdrościć innym, będziemy się z nimi cieszyć, kiedy spotka ich coś dobrego. Pomyślmy o synu króla Saula Jonatanie. Nie zazdrościł Dawidowi, kiedy został on namaszczony na króla, ale udzielił mu zachęt (1 Sam. 23:16-18). Czy możesz okazywać taką samą miłość i życzliwość jak Jonatan?

JAK WASZA RODZINA MOŻE ZDOBYĆ NAGRODĘ

12. Jakie rady biblijne pomogą zdobyć nagrodę całej waszej rodzinie?

12 Stosowanie zasad biblijnych może przynieść całej rodzinie pokój i szczęście oraz pomóc jej zdobyć nagrodę. Jakich rad dla rodzin udzielił Paweł w Liście do Kolosan? Powiedział: „Żony, bądźcie podporządkowane swym mężom, jak przystoi w Panu. Mężowie, zawsze miłujcie swe żony i nie bądźcie na nie gorzko zagniewani. Dzieci, bądźcie posłuszne swym rodzicom we wszystkim, bo to się podoba Panu. Ojcowie, nie rozjątrzajcie swych dzieci, żeby nie popadły w przygnębienie” (Kol. 3:18-21). Bez wątpienia również obecnie mężowie, żony i dzieci odnoszą korzyści ze stosowania natchnionych rad Pawła.

13. Jak chrześcijanka może pomóc mężowi poznać prawdę?

13 A co, jeśli twój mąż nie służy Jehowie i masz wrażenie, że źle cię traktuje? Czy poprawisz sytuację, gdy będziesz się z nim kłócić? Nawet jeśli w ten sposób zmusisz go do spełnienia twoich oczekiwań, to czy takie zachowanie pociągnie go do prawdy? Raczej nie. Ale kiedy będziesz szanować zwierzchnictwo męża, przyczynisz się do pokoju w rodzinie, przyniesiesz chwałę Jehowie i być może dzięki temu twój mąż zacznie Mu służyć. W ten sposób oboje zdobędziecie nagrodę (odczytaj 1 Piotra 3:1, 2).

14. Co powinien zrobić chrześcijanin, jeśli żona go nie szanuje?

14 A może odnosisz wrażenie, że twoja żona, która nie jest Świadkiem Jehowy, cię nie szanuje? Czy krzykiem będziesz chciał pokazać, kto tu rządzi, żeby zmusić ją do okazywania szacunku? Oczywiście, że nie! Bóg oczekuje, że będziesz sprawował zwierzchnictwo z miłością, tak jak robi to Jezus (Efez. 5:23). A on, gdy przewodzi zborowi, zawsze okazuje miłość i cierpliwość (Łuk. 9:46-48). Mąż, który naśladuje Jezusa, może pomóc żonie poznać prawdę.

15. Jak chrześcijanin może okazywać żonie miłość?

15 Mężom polecono: „Zawsze miłujcie swe żony i nie bądźcie na nie gorzko zagniewani” (Kol. 3:19). Kochający mąż okazuje żonie szacunek, kiedy słucha jej sugestii i upewnia ją, że to, co ona mówi, jest dla niego ważne (1 Piotra 3:7). Chociaż nie może spełnić wszystkich jej próśb, branie pod uwagę jej spostrzeżeń pomaga mu podejmować bardziej zrównoważone decyzje (Prz. 15:22). Kochający mąż nie domaga się od żony szacunku, ale stara się go zdobyć. Ponadto jeśli okazuje żonie i dzieciom miłość, zapewne jego rodzina będzie z radością służyć Jehowie, a w przyszłości otrzyma nagrodę.

Jak nie dopuścić, żeby problemy rodzinne pozbawiły nas nagrody? (Zobacz akapity 13-15)

MŁODZI, NIECH NIC NIE POZBAWI WAS NAGRODY

16, 17. Jak młodzi mogą uniknąć frustracji w relacjach z rodzicami?

16 Być może jesteś nastolatkiem i uważasz, że rodzice cię nie rozumieją lub ograniczają twoją swobodę. Możesz być tak sfrustrowany, że nawet zaczynasz wątpić, czy służenie Bogu to rzeczywiście najlepsza droga życiowa. Ale jeśli z powodu frustracji opuścisz Jehowę, wkrótce przekonasz się, że nikt nie troszczy się o ciebie tak jak bogobojni rodzice i zbór.

17 Gdyby rodzice nigdy cię nie karcili, pewnie byś się zastanawiał, czy im w ogóle na tobie zależy (Hebr. 12:8). Być może przykrość sprawia ci sposób, w jaki cię karcą. Jednak zamiast narzekać, postaraj się zrozumieć powody ich postępowania. Spróbuj zachować spokój i nie reagować przesadnie. W Biblii czytamy: „Kto powściąga swe wypowiedzi, ten posiada wiedzę, a mąż odznaczający się rozeznaniem zachowuje spokojnego ducha” (Prz. 17:27). Postaw sobie za cel, żeby stać się dojrzałym człowiekiem, który przyjmuje rady spokojnie i korzysta z nich bez względu na to, jak zostały udzielone (Prz. 1:8). Rodzice, którzy szczerze kochają Jehowę, są prawdziwym błogosławieństwem. Bez wątpienia będą chcieli ci pomóc zdobyć nagrodę.

18. Dlaczego chcesz koncentrować się na nagrodzie?

18 Mamy przed sobą wspaniałą nagrodę: dla jednych będzie to nieśmiertelne życie w niebie, dla innych — życie wieczne w raju na ziemi. Ta nadzieja jest pewna, bo dał nam ją sam Stwórca. Tak powiedział o przyszłym raju: „Ziemia będzie napełniona poznaniem Jehowy” (Izaj. 11:9). Każdy jej mieszkaniec będzie pouczany przez Boga. Z pewnością taka nagroda jest warta wszelkich wysiłków. Dlatego koncentruj się na obietnicach Jehowy i niech nic nie pozbawi cię nagrody!