Czy cenisz Słowo Boże?

Czy cenisz Słowo Boże?

„Gdy przyjęliście słowo Boże, (...) przyjęliście je nie jako słowo ludzi, lecz — jak jest naprawdę — jako słowo Boga” (1 TES. 2:13).

PIEŚNI: 114, 113

1-3. Jaki problem mógł powstać między Ewodią i Syntychą i jak możemy unikać podobnych sytuacji? (Zobacz ilustrację tytułową).

JAKO słudzy Jehowy bardzo cenimy Słowo Boże. Ponieważ jesteśmy niedoskonali, wszyscy od czasu do czasu otrzymujemy rady z Biblii. Jak na nie reagujemy? Pomyślmy o dwóch chrześcijankach z I wieku n.e. Jedna miała na imię Ewodia, a druga Syntycha. Między tymi namaszczonymi siostrami powstał poważny problem. Jaki? Biblia o tym nie mówi. Ale wyobraźmy sobie następującą sytuację.

2 Przypuśćmy, że Ewodia zaprosiła do siebie kilkoro braci i sióstr na wspólny posiłek. Syntycha nie została zaproszona, ale dowiedziała się, że wszyscy miło spędzili czas. Być może pomyślała: „Nie mogę uwierzyć, że Ewodia mnie nie zaprosiła! Myślałam, że się przyjaźnimy”. Syntycha poczuła się zdradzona i zaczęła podejrzliwie patrzeć na Ewodię. Postanowiła zorganizować własne spotkanie, na które zaprosiła te same osoby oprócz Ewodii. Problem, który powstał między tymi siostrami, mógł zburzyć pokój całego zboru. Biblia nie mówi, jak zakończyła się ta sprawa, ale obie prawdopodobnie dobrze zareagowały na życzliwą radę Pawła (Filip. 4:2, 3).

3 Obecnie w zborach również może dojść do podobnych sytuacji. Jednak takie problemy udaje się rozwiązywać, a nawet ich unikać, dzięki stosowaniu rad z Biblii. Jeśli cenimy Słowo Boże, będziemy żyć zgodnie z jego wskazówkami (Ps. 27:11).

CO BIBLIA MÓWI O EMOCJACH

4, 5. Jakich rad dotyczących kontrolowania emocji udziela Biblia?

4 Nie jest łatwo panować nad emocjami, gdy czujemy się urażeni lub traktowani niesprawiedliwie. Ponadto negatywne uczucia mogą w nas wzbudzać przejawy dyskryminacji z powodu naszego pochodzenia, koloru skóry czy innej różnicy w wyglądzie. A jest to jeszcze bardziej bolesne, gdy w ten sposób traktuje nas współwyznawca. Czy Słowo Boże pomaga nam radzić sobie w takich trudnych sytuacjach?

5 Jehowa od wieków obserwuje relacje międzyludzkie — zauważa emocje i czyny. Pod wpływem emocji możemy powiedzieć lub zrobić coś, czego później będziemy żałować. Dlatego zgodnie z radami biblijnymi mądrze jest powściągać swoje reakcje i nie obrażać się z byle powodu (odczytaj Przysłów 16:32; Kaznodziei 7:9). Starajmy się nie być przewrażliwieni i chętnie przebaczajmy. Jehowa i Jezus przykładają do przebaczania dużą wagę (Mat. 6:14, 15). Czy powinieneś coś ulepszyć w tej dziedzinie i bardziej panować nad emocjami?

6. Dlaczego powinniśmy wystrzegać się rozgoryczenia?

6 Ludzie, którzy nie panują nad emocjami, często stają się zgorzkniali. Dlatego inni mogą unikać ich towarzystwa. Ktoś taki może wywierać zły wpływ na zbór. Nawet jeśli stara się ukryć rozgoryczenie lub nienawiść, negatywne nastawienie prędzej czy później „zostanie odsłonięte w zborze” (Prz. 26:24-26). Starsi mogą pomóc takiej osobie dostrzec, że w organizacji Jehowy nie ma miejsca na rozgoryczenie, nienawiść i pielęgnowanie urazy. Wyraźnie na to wskazuje Słowo Boże (Kapł. 19:17, 18; Rzym. 3:11-18). Czy zgadzasz się z punktem widzenia przedstawionym w Biblii?

PAMIĘTAJ, ŻE PROWADZI NAS JEHOWA

7, 8. (a) Jak Jehowa zapewnia przewodnictwo ziemskiej części swojej organizacji? (b) Jakie wytyczne znajdujemy w Słowie Bożym i dlaczego powinniśmy ich przestrzegać?

7 Jehowa zapewnia przewodnictwo i pokarm duchowy ziemskiej części swojej organizacji przez „niewolnika wiernego i roztropnego”. Niewolnik ten podlega Chrystusowi, Głowie zboru (Mat. 24:45-47; Efez. 5:23). Podobnie jak ciało kierownicze w I wieku, opiera się na natchnionym Słowie Bożym i bardzo je ceni (odczytaj 1 Tesaloniczan 2:13). Biblia zawiera wytyczne służące naszemu pożytkowi. Wymieńmy kilka z nich.

8 Mamy regularnie korzystać z zebrań (Hebr. 10:24, 25). Powinniśmy trzymać się tych samych nauk (1 Kor. 1:10). Zachęcono nas do stawiania spraw Królestwa na pierwszym miejscu w życiu (Mat. 6:33). Mamy zaszczyt i obowiązek głosić od domu do domu, w miejscach publicznych oraz nieoficjalnie (Mat. 28:19, 20; Dzieje 5:42; 17:17; 20:20). Starsi muszą dbać o czystość organizacji (1 Kor. 5:1-5, 13; 1 Tym. 5:19-21). Każdy członek zboru ma być czysty pod względem fizycznym i duchowym (2 Kor. 7:1).

9. Kim posługuje się Jezus, żeby pomóc nam zrozumieć Słowo Boże?

9 Niektórzy uważają, że mogą sami interpretować treść Biblii. Jednak w 1919 roku wyniesiony do chwały Jezus ustanowił wiernego niewolnika, żeby przekazywać pokarm duchowy wyłącznie za jego pośrednictwem. Posługuje się nim, by pomagać swoim naśladowcom zrozumieć Biblię i stosować się do zawartych w niej wskazówek. Kiedy wprowadzamy je w życie, przyczyniamy się do czystości, pokoju i jedności w zborze. Każdy z nas powinien się zastanowić: „Czy okazuję lojalność niewolnikowi, którym posługuje się Jezus?”.

RYDWAN JEHOWY NIE STOI W MIEJSCU

10. Jak w Księdze Ezechiela została opisana niebiańska część organizacji Jehowy?

10 Dzięki Słowu Jehowy poznajemy niebiańską część Jego organizacji. Na przykład została ona przedstawiona w wizji prorokowi Ezechielowi jako niebiański rydwan (Ezech. 1:4-28). Rydwanem tym kieruje Jehowa przez swojego ducha. Z kolei niebiańska część organizacji kieruje ziemską. Rydwan z pewnością nie stoi w miejscu! Pomyślmy o wielu zmianach, które zaszły w ciągu ostatnich 10 lat. Pamiętajmy, że zostały one wprowadzone z woli Jehowy. Widać wyraźnie, że niebiański rydwan nieprzerwanie zmierza do wykazania słuszności władzy Jehowy i uświęcenia Jego imienia. Już wkrótce cel ten zostanie osiągnięty, gdy Jezus i aniołowie zniszczą obecny niegodziwy świat.

Jesteśmy bardzo wdzięczni wielu ochotnikom za ich ofiarne wysiłki (zobacz akapit 11)

11, 12. Czego między innymi dokonała organizacja Jehowy?

11 Zastanówmy się nad tym, czego w tych dniach ostatnich udaje się dokonać ziemskiej części organizacji Bożej. Budowy. Setki ochotników wzięło udział we wznoszeniu nowych obiektów Biura Głównego Świadków Jehowy w Warwick w amerykańskim stanie Nowy Jork. Pod nadzorem Ogólnoświatowego Działu Projektowo-Budowlanego tysiące osób na całym świecie ciężko pracuje przy budowie nowych Sal Królestwa lub rozbudowie Biur Oddziałów. Jesteśmy im bardzo wdzięczni za ich ofiarne wysiłki! Pamiętajmy, że Jehowa błogosławi głosicielom, którzy pokornie i lojalnie wspierają finansowo takie przedsięwzięcia (Łuk. 21:1-4).

12 Szkolenie. Pomyślmy o różnych formach szkolenia zapewnianego przez Jehowę (Izaj. 2:2, 3). Organizowane są: Kurs Służby Pionierskiej, Kurs dla Ewangelizatorów Królestwa, Szkoła Gilead, Kurs wprowadzający do służby w Betel, Kurs dla Nadzorców Obwodów i Ich Żon, Kurs dla Starszych, Kurs Służby Królestwa oraz Kurs dla Członków Komitetów Oddziałów i Ich Żon. Jehowa kocha szkolić swoich sług! Robi to też za pośrednictwem serwisu internetowego jw.org, gdzie dostępne są publikacje w setkach języków. Znajdują się tam sekcje dla dziecidla rodzin oraz dział „Dla mediów”. Czy korzystasz z serwisu jw.org w służbie i podczas rodzinnego wielbienia?

BĄDŹ LOJALNY WOBEC JEHOWY I WSPIERAJ JEGO ORGANIZACJĘ

13. Jaki obowiązek ma każdy sługa Jehowy?

13 Należenie do organizacji Jehowy jest prawdziwym zaszczytem! Ponieważ znamy wymagania i zasady Boga, mamy obowiązek popierać Jego zwierzchnictwo i postępować właściwie. Świat coraz bardziej pogrąża się w niegodziwości, dlatego tak jak Jehowa musimy ‛mieć w nienawiści zło’ (Ps. 97:10). Nie chcemy przyłączać się do tych, którzy mówią, że „dobre jest złe, a złe jest dobre” (Izaj. 5:20). Pragniemy podobać się Bogu i dlatego dbamy o czystość fizyczną, moralną i duchową (1 Kor. 6:9-11). Kochamy Jehowę i Mu ufamy. Okazujemy Mu lojalność, gdy przestrzegamy Jego wymagań, które są jasno przedstawione w Biblii. Postępujemy tak w rodzinie, zborze, pracy, szkole — wszędzie, gdzie się znajdziemy (Prz. 15:3). Przeanalizujmy kolejne sposoby okazywania Bogu lojalności.

14. Jak chrześcijańscy rodzice okazują Bogu lojalność?

14 Wychowywanie dzieci. Chrześcijańscy rodzice okazują Jehowie lojalność, kiedy nie kierują się bezkrytycznie miejscowymi zwyczajami, ale wychowują dzieci zgodnie z Biblią. Na życie w chrześcijańskim domu nie może mieć wpływu duch tego świata (Efez. 2:2). Ojciec nie powinien zakładać: „W naszym kraju to kobiety wychowują dzieci”. Biblia nie pozostawia w tej sprawie żadnych wątpliwości. Czytamy w niej: „Ojcowie, (...) wychowujcie [swoje dzieci], karcąc je i ukierunkowując ich umysły zgodnie z myślami Jehowy” (Efez. 6:4). Bogobojni ojcowie i matki pragną, by ich dzieci przypominały młodego Samuela, który miał bliską więź z Jehową (1 Sam. 3:19).

15. Jak możemy okazywać lojalność Jehowie przy podejmowaniu decyzji?

15 Podejmowanie decyzji. Kiedy podejmujemy ważne decyzje, możemy okazać się lojalni wobec Boga, korzystając z pomocy Jego Słowa i organizacji. Żeby zrozumieć, jakie to ma znaczenie, weźmy pod uwagę pewną delikatną kwestię. Wśród niektórych imigrantów panuje zwyczaj odsyłania nowo narodzonych dzieci do krewnych pozostających w rodzinnym kraju, żeby się nimi zaopiekowali. Rodzice mogą wtedy dalej pracować i zarabiać pieniądze. Jest to oczywiście osobista decyzja, ale nie zapominajmy, że za nasze wybory odpowiadamy przed Bogiem (odczytaj Rzymian 14:12). Czy byłoby mądrze podejmować ważne decyzje dotyczące rodziny i pracy bez przeanalizowania wskazówek biblijnych? Oczywiście, że nie! Potrzebujemy pomocy naszego niebiańskiego Ojca, ponieważ nie jesteśmy w stanie ‛kierować swym krokiem’ (Jer. 10:23).

16. Jakiego wyboru musiała dokonać pewna matka i co jej pomogło podjąć właściwą decyzję?

16 Pewna kobieta, która mieszkała za granicą, urodziła synka. Zamierzała odesłać go do swojego kraju pod opiekę dziadków. W tym czasie zaczęła studiować Biblię ze Świadkami Jehowy i robiła szybkie postępy. Dowiedziała się, że to ona odpowiada przed Bogiem za wychowanie dziecka na Jego sługę (Ps. 127:3; Prz. 22:6). Zgodnie z biblijną zachętą wylała serce przed Jehową (Ps. 62:7, 8). Porozmawiała też z siostrą, która z nią studiowała, i z innymi członkami zboru. Chociaż krewni i znajomi wywierali presję, by odesłała chłopca do dziadków, doszła do wniosku, że nie byłoby to właściwe. Jej mąż był pod takim wrażeniem pomocy udzielonej przez zbór żonie i dziecku, że zgodził się studiować Biblię i zaczął chodzić na zebrania. Wyobraź sobie, jak czuła się ta matka, gdy sobie uświadomiła, że Jehowa odpowiedział na jej żarliwe modlitwy.

17. Jakie wskazówki dotyczące prowadzenia studiów biblijnych otrzymaliśmy?

17 Stosowanie wskazówek. Ważnym sposobem okazywania Bogu lojalności jest stosowanie wskazówek Jego organizacji. Pomyślmy na przykład o radach dotyczących osób, z którymi studiujemy Biblię. Zostaliśmy zachęceni, żeby wkrótce po rozpoczęciu studium na podstawie książki Czego naprawdę uczy Biblia? na każdym spotkaniu poświęcić kilka minut na przybliżenie zainteresowanemu naszej organizacji. Możemy do tego wykorzystać film Co się dzieje w Sali Królestwa? i broszurę Kto dzisiaj wykonuje wolę Jehowy? Po przestudiowaniu książki Czego uczy Biblia? zalecono kontynuowanie studium na podstawie książki Trwajcie w miłości Bożej, nawet jeśli zainteresowany jest już ochrzczony. Dzięki tym wskazówkom organizacji nowi uczniowie są „ustaleni w wierze” (Kol. 2:7). Czy stosujesz się do takich rad?

18, 19. Za co między innymi powinniśmy dziękować Jehowie?

18 Mamy wiele powodów, żeby dziękować Jehowie. „Dzięki niemu (...) mamy życie i poruszamy się, i istniejemy” (Dzieje 17:27, 28). Podarował nam też coś bardzo cennego — Biblię. Tak jak Tesaloniczanie z wdzięcznością uznajemy ją za Słowo Boże (1 Tes. 2:13).

19 Spisane Słowo Boga pomaga nam zbliżać się do Niego, a On zbliża się do nas (Jak. 4:8). Ponadto Jehowa dał nam wspaniały zaszczyt należenia do Jego organizacji. Bardzo to sobie cenimy! Pięknie opisał to psalmista: „Dzięki składajcie Jehowie, bo jest dobry: bo jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony” (Ps. 136:1). W Psalmie 136 frazę: „Jego lojalna życzliwość trwa po czas niezmierzony” powtórzono 26 razy. Jeśli okażemy się lojalni wobec Jehowy i Jego organizacji, te pokrzepiające słowa spełnią się na nas — będziemy żyć wiecznie!