„Kto jest po stronie Jehowy?”

„Kto jest po stronie Jehowy?”

„Jehowy, swego Boga, masz się bać. Jemu masz służyć i do niego lgnąć” (POWT. PR. 10:20).

PIEŚNI: 106, 27

1, 2. (a) Dlaczego warto być po stronie Jehowy? (b) Co omówimy w tym artykule?

DOBRZE jest być blisko Jehowy — nikt przecież nie jest potężniejszy, mądrzejszy czy bardziej kochający niż nasz Bóg! Każdy z nas chce być po Jego stronie (Ps. 96:4-6). Jednak w pewnych sytuacjach niektórzy Jego słudzy zawiedli pod tym względem.

2 W tym artykule omówimy przykłady osób, które twierdziły, że stoją po stronie Jehowy, ale jednocześnie robiły rzeczy, które Go obrażały. To, czego się nauczymy z ich przeżyć, pomoże nam zachować lojalność wobec Jehowy.

JEHOWA BADA SERCE

3. Dlaczego Jehowa ostrzegł Kaina i co mu powiedział?

3 Pomyślmy o Kainie. Nie czcił on żadnych fałszywych bogów. Ale sposób, w jaki wielbił Jehowę, był dla Boga nie do przyjęcia. W sercu Kaina pojawiły się złe skłonności (1 Jana 3:12). Jehowa chciał go ostrzec, dlatego powiedział: „Jeśli zaczniesz czynić dobrze, czyż nie nastąpi wywyższenie? Ale jeśli nie zaczniesz czynić dobrze, grzech czai się u wejścia i ku tobie kieruje się jego pożądanie; ty zaś — czy nad nim zapanujesz?” (Rodz. 4:6, 7). Inaczej mówiąc, Jehowa powiedział Kainowi: „Jeśli okażesz skruchę i zdecydowanie staniesz po mojej stronie, ja stanę po twojej”.

4. Co Kain zrobił, kiedy mógł stanąć po stronie Jehowy?

4 Gdyby tylko Kain zmienił sposób myślenia, Jehowa znowu patrzyłby na niego z aprobatą. Ale Kain nie posłuchał Jego rady. Niewłaściwe myśli i samolubne pragnienia popchnęły go do zła (Jak. 1:14, 15). Być może w młodości nigdy nie pomyślał, że mógłby sprzeciwić się Jehowie. Z czasem jednak to zrobił — zbuntował się przeciwko Bogu i zabił własnego brata!

5. Jaki sposób myślenia mógłby sprawić, że stracimy uznanie Jehowy?

5 Również obecnie chrześcijanin mógłby tak jak Kain robić to, co złe, i utrzymywać przy tym, że wielbi Jehowę (Judy 11). Ktoś taki być może uczestniczy w służbie i regularnie przychodzi na zebrania, ale jednocześnie pielęgnuje niemoralne myśli, chciwość czy nienawiść do współwyznawcy (1 Jana 2:15-17; 3:15). Takie myślenie często popycha do grzesznego postępowania. Nawet jeśli inni ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, co robimy albo o czym myślimy, to Jehowa widzi wszystko i wie, czy służymy Mu jedynie połowicznie (odczytaj Jeremiasza 17:9, 10).

6. Jak Jehowa pomaga nam panować nad grzesznymi skłonnościami?

6 Ale Jehowa szybko z nas nie rezygnuje. Kiedy zaczynamy się od Niego oddalać, On nas zachęca: „Wróćcie do mnie, a ja wrócę do was” (Malach. 3:7). Szczególnie kiedy walczymy ze słabościami, Jehowa chce, żebyśmy przeciwstawili się złu (Izaj. 55:7). Jeśli tak zrobimy, On udzieli nam duchowych, emocjonalnych i fizycznych sił do tego, żebyśmy zapanowali nad grzesznymi skłonnościami (Rodz. 4:7).

„NIE DAJCIE SIĘ WPROWADZIĆ W BŁĄD”

7. Dlaczego Salomon stracił uznanie Jehowy?

7 Wiele możemy się nauczyć z przykładu króla Salomona. W młodości polegał on na wskazówkach od Jehowy. Bóg sprawił, że Salomon wyróżniał się mądrością, i polecił mu wybudować wspaniałą świątynię w Jerozolimie. Ale z czasem Salomon utracił przyjaźń Jehowy (1 Król. 3:12; 11:1, 2). Prawo wyraźnie zabraniało królowi brać sobie wielu „żon, by jego serce się nie odwróciło” od Boga (Powt. Pr. 17:17). Jednak Salomon nie posłuchał i w końcu poślubił 700 kobiet. Poza tym miał 300 nałożnic (1 Król. 11:3). Wiele jego żon nie było Izraelitkami i czciło fałszywych bogów. Salomon złamał więc również prawo Boże, które zabraniało zawierania związków z cudzoziemkami (Powt. Pr. 7:3, 4).

8. Jak daleko Salomon posunął się w złym postępowaniu?

8 Salomon stopniowo przestawał przestrzegać wymagań Jehowy, aż w końcu zaczął poważnie grzeszyć. Zbudował ołtarz dla bogini Asztarte i co najmniej jeden dla Kemosza. Tym samym przyłączył się do swoich żon w fałszywym wielbieniu. Jakby tego było mało, postawił te ołtarze na górze naprzeciwko Jerozolimy, gdzie wcześniej zbudował świątynię dla Jehowy! (1 Król. 11:5-8; 2 Król. 23:13). Być może łudził się, że dopóki składa ofiary w świątyni, Jehowa będzie przymykał oko na jego nieposłuszeństwo.

9. Jakie były konsekwencje tego, że Salomon zlekceważył Boże ostrzeżenia?

9 Ale Jehowa nie przymyka oczu na złe postępowanie. W Biblii czytamy: „Jehowa rozsierdził się na Salomona, gdyż jego serce odstąpiło od Jehowy, (...) który mu się dwa razy ukazał. A co do tej sprawy, nakazał mu, aby nie chodził za innymi bogami; ale on nie zachowywał tego, co mu Jehowa nakazał”. W rezultacie Salomon nie cieszył się już Bożym uznaniem i wsparciem. Jego potomkowie stracili władzę nad częścią królestwa i przez setki lat zmagali się z poważnymi problemami (1 Król. 11:9-13).

10. Co może zagrażać naszej więzi z Jehową?

10 Przykład Salomona pokazuje, że jednym z największych zagrożeń dla zdrowia duchowego jest przyjaźń z kimś, kto nie rozumie albo nie szanuje zasad Jehowy. Może chodzić o słabych duchowo członków zboru. Albo o naszych krewnych, sąsiadów, współpracowników czy kolegów ze szkoły, którzy nie służą Jehowie. Jeśli nasi bliscy znajomi nie odnoszą się z szacunkiem do zasad Jehowy, mogą z czasem sprawić, że stracimy Jego uznanie.

Jaki wpływ na twoją więź z Jehową mają osoby, z którymi spędzasz czas? (Zobacz akapit 11)

11. Co pomoże nam ustalić, czy należy unikać czyjegoś towarzystwa?

11 Odczytaj 1 Koryntian 15:33. Większość ludzi ma jakieś zalety i wiele osób spoza zboru nie dopuszcza się rażących grzechów. Jeśli można tak powiedzieć o twoich znajomych, to czy automatycznie są oni dobrym towarzystwem? Zastanów się, jaki wpływ będą mieli na twoją więź z Jehową. Czy dzięki nim stanie się ona silniejsza? Co ci ludzie mają w sercu? Na przykład o czym najczęściej rozmawiają — o modzie, pieniądzach, gadżetach, rozrywce? Czy pozwalają sobie na lekceważące komentarze o innych albo opowiadają nieprzyzwoite żarty? Jezus słusznie zauważył, że „z obfitości serca mówią usta” (Mat. 12:34). Jeśli dojdziesz do wniosku, że znajomi zagrażają twojej przyjaźni z Jehową, podejmij zdecydowane działania — ogranicz z nimi kontakty albo nawet je zerwij (Prz. 13:20).

JEHOWA WYMAGA OD NAS WYŁĄCZNEGO ODDANIA

12. (a) Co Jehowa wyraźnie powiedział Izraelitom po ich wyjściu z Egiptu? (b) Jak Izraelici zareagowali na wymaganie Jehowy dotyczące wyłącznego oddania?

12 Kolejne wnioski możemy wyciągnąć z wydarzeń, które rozegrały się krótko po wyjściu Izraelitów z Egiptu. Lud zebrał się u podnóża góry Synaj, a tam Jehowa dał dowód swojej obecności w niezwykły sposób. Izraelici zobaczyli ciemną chmurę, błyskawice i dym oraz usłyszeli grzmoty i coś, co przypominało głośny dźwięk rogu (Wyjścia 19:16-19). W tych okolicznościach Jehowa objawił się im jako „Bóg wymagający wyłącznego oddania” i zapewnił, że będzie lojalny wobec tych, którzy Go kochają i przestrzegają Jego przykazań (odczytaj Wyjścia 20:1-6). To tak, jakby Jehowa mówił swojemu ludowi: „Jeśli staniecie po mojej stronie, ja stanę po waszej”. Jak ty zareagowałbyś na takie zapewnienie o lojalności ze strony Jehowy? Na pewno zrobiłbyś to, co Izraelici — oni odpowiedzieli „jednym głosem, mówiąc: ‚Wszystkie słowa, które powiedział Jehowa, jesteśmy gotowi spełnić’” (Wyjścia 24:3). Jednak wkrótce ich lojalność została wypróbowana.

13. W jakich okolicznościach lojalność Izraelitów została wystawiona na próbę?

13 Izraelici przestraszyli się na widok ciemnego obłoku, błyskawic i innych zadziwiających znaków od Boga. Dlatego poprosili Mojżesza, żeby reprezentował ich w rozmowach z Jehową na górze Synaj (Wyjścia 20:18-21). Mojżesz przebywał tam dosyć długo. Wydawało się, że Izraelici utknęli na pustkowiu i byli zdani na własne siły. Ich wiara najwyraźniej zależała od obecności Mojżesza. Zaniepokojeni, poprosili Aarona: „Uczyń nam boga, który pójdzie przed nami, bo jeśli chodzi o tego Mojżesza, męża, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej, naprawdę nie wiemy, co się z nim stało” (Wyjścia 32:1, 2).

14. Jak Izraelici oszukiwali samych siebie i co o tym myślał Jehowa?

14 Lud wiedział, że bałwochwalstwo to poważny grzech (Wyjścia 20:3-5). Mimo to Izraelici zaczęli oddawać cześć złotemu cielcowi. Chociaż jawnie zbuntowali się przeciwko Bogu, łudzili się, że cały czas stoją po Jego stronie. Aaron powiedział nawet, że obchodzą „święto dla Jehowy”! A jak na to zareagował sam Bóg? Poczuł się zdradzony. Powiedział Mojżeszowi, że Izraelici ‛postąpili zgubnie i zboczyli z drogi, którą On nakazał im iść’. Zapłonął przeciwko nim gniewem, a nawet rozważał zgładzenie nowo powstałego narodu izraelskiego (Wyjścia 32:5-10).

15, 16. Jak Mojżesz i Aaron pokazali, że stoją po stronie Jehowy? (Zobacz ilustrację tytułową).

15 Jehowa postanowił, że nie zgładzi Izraelitów. Dzięki Jego miłosierdziu ci, którzy pozostali lojalni, mogli zdecydowanie stanąć po Jego stronie (Wyjścia 32:14). Kiedy Mojżesz zobaczył, jak lud krzyczy, śpiewa i tańczy przed bożkiem, starł cielca na proch. Potem zawołał: „Kto jest po stronie Jehowy? Do mnie!”. W odpowiedzi „zaczęli się przy nim zbierać wszyscy synowie Lewiego” (Wyjścia 32:17-20, 26).

16 Chociaż Aaron wykonał złotego cielca, teraz okazał skruchę i razem z resztą Lewitów stanął po stronie Jehowy. W ten sposób ci lojalni ludzie wyraźnie odsunęli się od grzeszników. Był to mądry krok, bo tego dnia z powodu bałwochwalstwa życie straciły tysiące osób. Natomiast na tych, którzy byli po stronie Jehowy, czekało błogosławieństwo (Wyjścia 32:27-29).

17. Czego uczymy się z tego, co Paweł napisał o wydarzeniach związanych ze złotym cielcem?

17 Apostoł Paweł nawiązał do wydarzeń związanych ze złotym cielcem i ostrzegł: ‛To wszystko stało się dla nas przykładem, abyśmy nie stali się bałwochwalcami, jak niektórzy z nich’. Relacje biblijne zostały zapisane „dla ostrzeżenia nas, na których przyszły końce systemów rzeczy. Kto zatem myśli, że stoi, niech się strzeże, aby nie upaść” (1 Kor. 10:6, 7, 11, 12). Jak zauważył Paweł, nawet wierni słudzy Boży mogą zacząć niewłaściwie postępować. Ci, którzy ulegają pokusom, mogą myśleć, że nadal cieszą się uznaniem Jehowy. Ale sam fakt, że ktoś chce być przyjacielem Jehowy albo twierdzi, że jest wobec Niego lojalny, nie oznacza, że naprawdę się Mu podoba (1 Kor. 10:1-5).

18. Co może sprawić, że odsunęlibyśmy się od Jehowy, i jakie byłyby tego konsekwencje?

18 Tak jak Izraelici niecierpliwili się, że Mojżesz długo nie schodzi z góry Synaj, my możemy mieć wrażenie, że dzień Jehowy i nadejście nowego świata się opóźnia. Wspaniała przyszłość obiecana przez Jehowę może wydawać się zbyt odległa albo zbyt piękna, żeby była prawdziwa. Jeśli nie zwalczymy takiego myślenia, możemy zacząć koncentrować się na swoich pragnieniach, a nie na spełnianiu woli Jehowy. Z czasem moglibyśmy się od Niego odsunąć i w końcu zrobić rzeczy, które wcześniej były dla nas nie do pomyślenia.

19. O czym nigdy nie możemy zapominać i dlaczego?

19 Nigdy nie powinniśmy zapominać, że Jehowa wymaga wyłącznego oddania i całkowitego posłuszeństwa (Wyjścia 20:5). Jeśli w jakikolwiek sposób schodzimy z dróg Jehowy, to zaczynamy spełniać wolę Szatana, a to doprowadzi nas do katastrofy. Dlatego Paweł przypomina: „Nie możecie pić kielicha Jehowy i kielicha demonów; nie możecie spożywać ze ‚stołu Jehowy’ i stołu demonów” (1 Kor. 10:21).

BĄDŹ BLISKO JEHOWY!

20. Jak Jehowa może nam pomóc, nawet jeśli popełnimy błąd?

20 Relacje biblijne o Kainie, Salomonie i Izraelitach mają ciekawy element wspólny. Wszyscy oni mieli możliwość ‛okazać skruchę i się nawrócić’ (Dzieje 3:19). Jehowa nie rezygnuje szybko z osób, które popełnią błąd. Na przykład przebaczył Aaronowi. Obecnie Jehowa może ostrzegać nas za pomocą relacji z Biblii, opartych na niej publikacji czy życzliwej rady od współchrześcijanina. Jeśli słuchamy Jehowy, możemy być pewni, że On okaże nam miłosierdzie.

21. Na co powinniśmy być zdecydowani, kiedy nasza lojalność wobec Jehowy jest wystawiana na próbę?

21 Niezasłużona życzliwość Jehowy ma określony cel (2 Kor. 6:1). Dzięki niej możemy ‛wyrzec się bezbożności i światowych pragnień’ (odczytaj Tytusa 2:11-14). Ale dopóki żyjemy „pośród teraźniejszego systemu rzeczy”, niektóre sytuacje będą wystawiać na próbę naszą lojalność wobec Jehowy. Zawsze bądźmy gotowi zdecydowanie stawać po Jego stronie, ponieważ to ‛Jehowy, naszego Boga, mamy się bać, Jemu mamy służyć i do Niego lgnąć’ (Powt. Pr. 10:20).