Służ Jehowie, Bogu wolności

Służ Jehowie, Bogu wolności

„Gdzie duch Jehowy, tam wolność” (2 KOR. 3:17).

PIEŚNI: 11, 137

1, 2. (a) Dlaczego w czasach Pawła kwestia niewolnictwa i wolności budziła emocje? (b) Kogo Paweł wskazywał jako Źródło prawdziwej wolności?

STAROŻYTNI Rzymianie, wśród których żyli naśladowcy Chrystusa, szczycili się swoimi osiągnięciami w dziedzinie prawa, sprawiedliwości i wolności. Jednak potęga i chwała cesarstwa w dużej części opierała się na pracy niewolników. Bywało, że stanowili oni jakieś 30 procent populacji. Bez wątpienia temat niewolnictwa i wolności był na ustach wszystkich ludzi, również chrześcijan.

2 Tematowi wolności wiele miejsca w swoich listach poświęcił apostoł Paweł. Jednak jego celem nie było wprowadzenie reform społecznych czy politycznych, których współcześni mu ludzie tak bardzo oczekiwali. Zamiast szukać wolności u jakiegoś ludzkiego władcy, Paweł i inni chrześcijanie starali się pomóc ludziom zdobyć wiedzę o Królestwie Bożym i niezrównanej wartości Jezusowej ofiary okupu. Paweł zwracał uwagę na Źródło prawdziwej wolności. Na przykład w drugim liście do chrześcijan w Koryncie wyraźnie wskazał: „Jehowa (...) jest Duchem; a gdzie duch Jehowy, tam wolność” (2 Kor. 3:17).

3, 4. (a) Jakie myśli Paweł poruszył w wersetach poprzedzających 2 Koryntian 3:17? (b) Co musimy zrobić, żeby skorzystać z wolności zapewnianej przez Jehowę?

3 Wcześniej w tym samym liście Paweł wspomniał, co przydarzyło się Mojżeszowi, kiedy zszedł z góry Synaj, gdzie przebywał w obecności anioła Jehowy. Twarz Mojżesza promieniała. Na jego widok Izraelici się przestraszyli, więc zakrył sobie twarz zasłoną (Wyjścia 34:29, 30, 33; 2 Kor. 3:7, 13). Dalej Paweł napisał: „Gdy następuje zawrócenie ku Jehowie, zasłona zostaje usunięta” (2 Kor. 3:16). Co miał na myśli?

4 Jak dowiedzieliśmy się z poprzedniego artykułu, Jehowa, Stwórca wszystkiego, jest jedyną Osobą, która cieszy się absolutną, nieograniczoną wolnością. Dlatego to naturalne, że tam, gdzie jest Jego duch, jest też wolność. Jednak żeby w pełni z niej skorzystać, musimy ‛zawrócić ku Jehowie’, czyli nawiązać z Nim osobistą więź. Izraelici na pustkowiu patrzyli na sprawy z ludzkiego punktu widzenia. Ich serca były zatwardziałe, a umysły niejako zasłonięte — skupiali się wyłącznie na tym, jak wykorzystać właśnie uzyskaną wolność, żeby zaspokoić cielesne pragnienia (Hebr. 3:8-10).

5. (a) Jaką wolność można osiągnąć dzięki duchowi Jehowy? (b) Skąd wiemy, że fizyczna niewola nie odbiera nam wolności zapewnianej przez Jehowę? (c) Na jakie pytania teraz odpowiemy?

5 Wolność związana z duchem Jehowy to coś więcej niż wyzwolenie z fizycznej niewoli. Duch Jehowy jest w stanie osiągnąć znacznie więcej niż ludzie — wyzwala z niewoli grzechu i śmierci, a także fałszywych poglądów i praktyk (Rzym. 6:23; 8:2). To naprawdę wspaniała wolność. Można jej zaznawać nawet w więzieniu lub w niewoli (Rodz. 39:20-23). Tak właśnie było w wypadku siostry Nancy Yuenbrata Harolda Kinga, którzy przez lata byli więzieni za wiarę. Wywiady z nimi można obejrzeć w telewizji internetowej JW Broadcasting. (Patrz: WYWIADY I DOŚWIADCZENIA > WYTRWAŁOŚĆ W OBLICZU PRÓB). Zastanówmy się teraz: Jak możemy pokazać, że cenimy naszą wolność? I co możemy zrobić, żeby mądrze z niej korzystać?

CEŃMY WOLNOŚĆ ZAPEWNIANĄ PRZEZ BOGA

6. Jak Izraelici pokazali, że nie cenią wolności otrzymanej od Jehowy?

6 Jeśli dostrzegamy wartość otrzymanego prezentu, chętnie okazujemy darczyńcy wdzięczność. Jednak Izraelici nie cenili wolności, którą otrzymali od Jehowy po uwolnieniu z Egiptu. Już po kilku miesiącach zaczęli tęsknić za tym, co mogli tam jeść i pić. Narzekali na to, co zapewniał im Jehowa, a nawet chcieli wrócić do Egiptu. Pomyśl tylko: ważniejsze od możliwości swobodnego wielbienia Boga były dla nich ‛ogórki, arbuzy, pory, cebule i czosnek’! Czy można się dziwić, że Jehowa bardzo się na nich rozgniewał? (Liczb 11:5, 6, 10; 14:3, 4). Możemy z tego wyciągnąć ważną lekcję.

7. Jak Paweł stosował się do rady, którą podał w 2 Koryntian 6:1, i jak my możemy go w tym naśladować?

7 Apostoł Paweł zachęcał chrześcijan, żeby nie uważali za coś oczywistego wolności, którą Jehowa zapewnia przez swojego Syna (odczytaj 2 Koryntian 6:1). Pawłowi bardzo ciążyła niewola grzechu i śmierci. Napisał jednak: „Dzięki niech będą Bogu przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana!”. Za co był wdzięczny? Za to, że ‛prawo ducha, który daje życie w jedności z Chrystusem Jezusem, uwalnia od prawa grzechu i śmierci’ (Rzym. 7:24, 25; 8:2). Podobnie jak Paweł, nigdy nie powinniśmy uważać tego, że Jehowa uwolnił nas od grzechu i śmierci, za coś oczywistego. Dzięki okupowi możemy służyć Bogu z radością i czystym sumieniem (Ps. 40:8).

Czy swojej wolności wyboru używasz, żeby popierać sprawy Królestwa czy raczej dla własnych korzyści? (Zobacz akapity 8-10)

8, 9. (a) Jakie ostrzeżenie dotyczące wolności podał apostoł Piotr? (b) Na jakie niebezpieczeństwa jesteśmy narażeni?

8 Oprócz tego, że powinniśmy okazywać wdzięczność za tę cenną wolność, nigdy nie chcemy jej nadużywać. Apostoł Piotr ostrzegł przed używaniem „wolności jako osłony” dla zaspokajania grzesznych pragnień (odczytaj 1 Piotra 2:16). W pułapkę tę wpadli wspomniani wcześniej Izraelici. Nam grozi coś podobnego, może nawet jeszcze bardziej. Szatan i jego świat ma coraz więcej do zaoferowania, jeśli chodzi o ubrania i fryzury, jedzenie i picie czy rozrywkę. W reklamach sprytnie pokazuje się atrakcyjnych ludzi promujących jako niezbędne rzeczy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. Łatwo można dać się nabrać na takie sztuczki i nadużyć swojej wolności.

9 Rada Piotra odnosi się też do poważniejszych spraw, takich jak wybór wykształcenia, zawodu czy pracy. Na przykład na młodych w szkole jest wywierana presja, żeby starali się o miejsca na najlepszych uczelniach. Przekonuje się ich, że wyższe wykształcenie otwiera drzwi do dobrze płatnej, prestiżowej pracy. Pokazuje się im statystyki, z których wynika, że osoby, które zdobywają wyższe wykształcenie, zarabiają znacznie więcej. Kiedy młodzi muszą podjąć decyzje, które mają wpływ na całe ich życie, wizja takiego sukcesu może im się wydać kusząca. Ale o czym oni sami i ich rodzice powinni pamiętać?

10. O czym powinniśmy pamiętać przy podejmowaniu osobistych decyzji?

10 Niektórzy mogą uważać, że skoro są to sprawy osobiste, mają pełną swobodę robienia tego, co im się podoba, jeśli tylko pozwala im na to sumienie. Być może przychodzi im na myśl skierowana do Koryntian wypowiedź Pawła: „Czemuż bowiem moja wolność miałaby być sądzona przez cudze sumienie?” (1 Kor. 10:29). To prawda, że możemy podejmować osobiste decyzje w takich sprawach, jak wykształcenie i droga zawodowa. Ale powinniśmy pamiętać, że nasza wolność jest względna i wszystkie nasze decyzje będą miały określone konsekwencje. Dlatego Paweł poprzedził swoją wypowiedź słowami: „Wszystko wolno, ale nie wszystko jest korzystne. Wszystko wolno, ale nie wszystko buduje” (1 Kor. 10:23). Pomaga nam to dostrzec, że przy podejmowaniu decyzji powinniśmy brać pod uwagę znacznie ważniejsze czynniki niż osobiste preferencje.

MĄDRZE KORZYSTAJMY Z WOLNOŚCI, ŻEBY SŁUŻYĆ BOGU

11. W jakim celu zostaliśmy uwolnieni?

11 Kiedy Piotr ostrzegł przed nadużywaniem wolności, wspomniał też, że powinniśmy z niej korzystać „jak niewolnicy Boży”. Jehowa za pośrednictwem Jezusa uwolnił nas z niewoli grzechu i śmierci po to, żebyśmy poświęcili życie na służbę dla Niego.

12. Jaki przykład dał nam Noe i jego rodzina?

12 Co jest najlepszą ochroną przed nadużywaniem wolności i ponownym zniewoleniem przez świeckie ambicje i pragnienia? Pełne zaangażowanie w sprawy duchowe (Gal. 5:16). Zastanówmy się nad przykładem Noego i jego rodziny. Żyli w brutalnym i niemoralnym świecie. Jednak nie dali się kształtować pragnieniom i dążeniom otaczających ich ludzi. Jak im się to udało? Byli zajęci tym, co zlecił im Jehowa — budową arki, gromadzeniem żywności dla siebie i dla zwierząt oraz przekazywaniem ostrzeżenia o potopie. „Noe zaczął czynić zgodnie ze wszystkim, co mu Bóg nakazał. Tak właśnie uczynił” (Rodz. 6:22). Jaki był tego rezultat? Noe razem z rodziną przeżyli zagładę ówczesnego świata (Hebr. 11:7).

13. Jakie polecenie otrzymał Jezus i przekazał swoim naśladowcom?

13 A co Jehowa polecił robić nam? Wiemy, że Jezusowi nakazał głosić, a on przekazał to polecenie swoim naśladowcom (odczytaj Łukasza 4:18, 19). Obecnie większość ludzi jest zaślepiona przez Szatana i tkwi w niewoli systemu religijnego, ekonomicznego i politycznego (2 Kor. 4:4). Mamy zaszczyt tak jak Jezus pomagać ludziom w poznaniu i wielbieniu Jehowy, Boga wolności (Mat. 28:19, 20). To prawda, że nie jest to łatwe zadanie i wiąże się z różnymi wyzwaniami. W wielu krajach ludzie są coraz bardziej obojętni, a niektórzy nawet okazują wrogość. Jednak każdy z nas powinien zastanowić się nad pytaniem: „Czy mógłbym skorzystać ze swojej wolności, żeby w większym zakresie popierać sprawy Królestwa?”.

14, 15. Jakie zaangażowanie jest widoczne wśród sług Jehowy? (Zobacz ilustrację tytułową).

14 Bardzo zachęcające jest to, że wielu sług Jehowy zdaje sobie sprawę z bliskości końca tego systemu rzeczy i upraszcza życie, by podjąć służbę pionierską (1 Kor. 9:19, 23). Niektórzy usługują na miejscu, inni przeprowadzają się tam, gdzie są większe potrzeby. Ze sprawozdań wynika, że w ostatnich pięciu latach ponad 250 000 osób rozpoczęło służbę pionierską, a średnia liczba pionierów przekroczyła 1 100 000. Te osoby wspaniale korzystają z wolności, żeby służyć Jehowie! (Ps. 110:3).

15 Co pomogło tym braciom i siostrom zrobić mądry użytek z wolności? Na przykład John i Judith przez ostatnie 30 lat usługiwali w różnych krajach. Wspominają, że kiedy w 1977 roku został wprowadzony Kurs Służby Pionierskiej, uczestników zachęcano do przeprowadzania się na tereny z większymi potrzebami. Chcieli osiągnąć ten cel i prowadzić proste życie, więc John wielokrotnie zmieniał pracę. W końcu wyjechali za granicę i przekonali się, że modlitwy do Jehowy i poleganie na Nim pomagają radzić sobie z takimi wyzwaniami, jak nauka nowego języka czy przystosowanie się do nowej kultury i klimatu. Jak wpłynęły na nich lata spędzone w służbie? John mówi: „Czułem, że jestem zaangażowany w najwspanialszą pracę, jaką kiedykolwiek wykonywałem. Jehowa stał się dla mnie bardziej realny, jak kochający ojciec. Lepiej zrozumiałem słowa z Jakuba 4:8: ‚Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was’. Wiedziałem, że znalazłem to, czego szukałem — prawdziwy sens życia”.

16. Jak tysiące braci i sióstr mających ograniczone możliwości wykorzystuje swoją wolność?

16 W przeciwieństwie do Johna i Judith niektórym osobom warunki pozwalają pełnić służbę pełnoczasową tylko przez krótki czas. Jednak wielu postanawia wziąć udział w budowach teokratycznych, prowadzonych w różnych częściach świata. Na przykład kiedy budowano Biuro Główne w Warwick, do pomocy zgłosiło się jakieś 27 000 braci i sióstr. Niektórzy przyjechali na dwa tygodnie, inni na kilka miesięcy, a jeszcze inni na rok lub dłużej. Żeby tam usługiwać, wielu musiało na jakiś czas odłożyć na bok swoje własne sprawy. Wspaniale wykorzystali wolność, żeby przynosić chwałę Temu, od którego ją otrzymali — Bogu wolności.

17. Jaka wspaniała przyszłość nas czeka, jeśli mądrze korzystamy z otrzymanej od Boga wolności?

17 Jesteśmy wdzięczni, że mogliśmy poznać Jehowę, że możemy Go wielbić i że cieszymy się wolnością, którą On zapewnia. Pokazujmy swoimi decyzjami, jak bardzo ją cenimy. Nie nadużywajmy jej. Korzystajmy z niej w taki sposób, żeby robić dla Jehowy jak najwięcej. Dzięki temu w przyszłości na pewno będziemy mogli się cieszyć ze spełnienia następującej obietnicy Jehowy: „Stworzenie zostanie uwolnione z niewoli skażenia i dostąpi chwalebnej wolności dzieci Bożych” (Rzym. 8:21).