STRAŻNICA (WYDANIE DO STUDIUM) Kwiecień 2017

To wydanie zawiera artykuły do studium w okresie od 29 maja do 2 lipca 2017 roku.

„Co ślubujesz, spełnij”

Czym jest ślub? Co na temat ślubów składanych Bogu mówi Biblia?

Co zostanie usunięte, gdy nadejdzie Królestwo Boże?

W Biblii czytamy: „Świat przemija”. Ale do czego odnosi się określenie „świat”?

„Sędzia całej ziemi” zawsze czyni to, co słuszne

Dlaczego jest niemożliwe, żeby Jehowa postąpił niesprawiedliwie? Jakie ma to znaczenie dla dzisiejszych chrześcijan?

Twoje poczucie sprawiedliwości a sprawiedliwość Jehowy

Pokora i gotowość do przebaczania pomagają nam naśladować Boże poczucie sprawiedliwości. W jaki sposób?

Niech twój ochoczy duch przynosi chwałę Jehowie!

Wszechmocny Bóg ceni wysiłki, na które zdobywają się Jego słudzy, nawet jeśli im samym wydają się one mało znaczące.