STRAŻNICA (WYDANIE DO STUDIUM) Grudzień 2016

Ten numer zawiera artykuły przeznaczone do studiowania w okresie od 30 stycznia do 26 lutego 2017 roku.

Uwolnieni dzięki niezasłużonej życzliwości

Możesz odnieść korzyść z przeanalizowania, na jakiej podstawie Jehowa uwolnił cię od grzechu.

‛Skupianie umysłu na sprawach ducha oznacza życie i pokój’

W 8 rozdziale Listu do Rzymian znajdujemy rady, które pomogą nam zdobyć nagrodę przygotowaną przez Jehowę.

‛Przerzuć troski na Jehowę’

Czasami słudzy Jehowy odczuwają niepokój. Przeanalizuj cztery sposoby, żeby uzyskać „pokój Boży”.

Jehowa nagradza tych, którzy Go szukają

Jaką korzyść odnosimy z nadziei na otrzymanie nagrody? Jak Jehowa nagradzał swoich sług w przeszłości i jak to robi obecnie?