Popieraj zwierzchnictwo Jehowy

Popieraj zwierzchnictwo Jehowy

„Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko” (OBJ. 4:11).

PIEŚNI: 112, 133

1, 2. Czego każdy z nas musi być pewny? (Zobacz ilustrację tytułową).

JAK omówiliśmy w poprzednim artykule, Szatan zarzucił Jehowie, że sprawuje władzę w niewłaściwy sposób i że ludziom wiodłoby się lepiej, gdyby rządzili się samodzielnie. Czy Szatan miał rację? Przypuśćmy, że ludzie rządzą się sami i mogą żyć wiecznie. Czy byliby szczęśliwi? A czy ty byłbyś szczęśliwy, gdybyś był całkowicie niezależny od Boga oraz żył wiecznie?

2 Każdy powinien starannie przemyśleć tę sprawę i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Po takiej analizie nie powinniśmy mieć wątpliwości, że zwierzchnictwo Jehowy jest uzasadnione, a zarazem najlepsze, i dlatego zasługuje na nasze pełne poparcie. Solidne podstawy do wyciągnięcia takiego wniosku daje Biblia. Zastanówmy się najpierw, co Księga ta mówi o prawowitości władzy Jehowy.

JEHOWA MA PRAWO SPRAWOWAĆ WŁADZĘ

3. Dlaczego Jehowa jest jedynym prawowitym Władcą Wszechświata?

3 Jehowa jest prawowitym Władcą Wszechświata, ponieważ jest Bogiem Wszechmocnym i Stwórcą (1 Kron. 29:11; Dzieje 4:24). W Księdze Objawienia 4:11 opisano wizję, w której 144 000 niebiańskich współwładców Chrystusa mówi: „Godzien jesteś, Jehowo, Boże nasz, przyjąć chwałę i szacunek, i moc, ponieważ tyś stworzył wszystko i z twojej woli wszystko zaistniało i zostało stworzone”. I rzeczywiście: skoro Jehowa stworzył wszystko, ma pełne prawo sprawować władzę nad ludźmi oraz istotami duchowymi.

4. Dlaczego występowanie przeciwko władzy Boga jest nadużyciem wolnej woli?

4 Szatan niczego nie stworzył, więc nie ma podstaw, by rościć sobie prawo do władzy nad wszechświatem. Kiedy Szatan i pierwsi ludzie wystąpili przeciwko zwierzchniej władzy Jehowy, postąpili zuchwale (Jer. 10:23). To prawda, że jako stworzenia obdarzone wolną wolą mieli możliwość uniezależnić się od Boga. Ale czy mieli prawo to zrobić? Nie. Wolna wola pozwala ludziom każdego dnia dokonywać wielu dobrych wyborów. Jednak nie upoważnia ich do buntowania się przeciwko Stwórcy i Życiodawcy. Bez wątpienia sprzeciwienie się Jehowie jest nadużyciem wolnej woli. Jako ludzie powinniśmy być podporządkowani władzy Boga.

5. Skąd mamy pewność, że decyzje Jehowy są sprawiedliwe?

5 Jehowa ma prawo rządzić wszechświatem z jeszcze jednego powodu. Sprawuje władzę w sposób doskonale sprawiedliwy. Mówi o sobie: „Ja jestem Jehowa, Ten, który okazuje lojalną życzliwość, sprawiedliwość i prawość na ziemi; bo w nich znajduję upodobanie” (Jer. 9:24). Żeby ustalić, co jest dobre, a co złe, Jehowa nie opiera się na żadnym zbiorze praw stworzonym przez niedoskonałych ludzi. To On ma doskonałe poczucie sprawiedliwości, bo jest jej źródłem. Dlatego to On dał ludziom prawa. „Prawość i sąd są ustalonym miejscem (...) [Jego] tronu”, mamy więc pewność, że wszystkie Jego prawa, zasady i postanowienia są słuszne (Ps. 89:14; 119:128). Szatan zarzucił Bogu, że Jego zwierzchnictwo nie jest najlepsze, ale to on nie potrafi zaprowadzić sprawiedliwości na świecie.

6. Jaki jest kolejny powód, dla którego Jehowa ma prawo rządzić światem?

6 Ponadto Jehowa jest prawowitym Władcą, ponieważ ma wiedzę i mądrość potrzebną do dbania o wszechświat. Pomyśl na przykład o tym, że dał swojemu Synowi moc leczenia chorób, wobec których lekarze byli bezsilni (Mat. 4:23, 24; Marka 5:25-29). Z punktu widzenia Jehowy nie były to cuda. On rozumie, jakie procesy wchodzą w grę, i potrafi właściwie skorzystać z tej wiedzy. Podobnie jest z Jego zdolnością przywracania umarłym życia i zapobiegania klęskom żywiołowym.

7. Pod jakim względem mądrość Jehowy znacznie przewyższa mądrość tego świata?

7 Świat podlegający władzy Szatana bezskutecznie próbuje rozwiązać konflikty międzynarodowe i w poszczególnych krajach. Tylko Jehowa wie, jak zaprowadzić na ziemi pokój (Izaj. 2:3, 4; 54:13). Kiedy dowiadujemy się, jaką mądrością i wiedzą dysponuje, podzielamy odczucia apostoła Pawła, który pod natchnieniem napisał: „O głębokości Bożego bogactwa i mądrości, i wiedzy! Jakże niezbadane są jego sądy i jak nie do wyśledzenia jego drogi!” (Rzym. 11:33).

WŁADZA JEHOWY JEST NAJLEPSZA

8. Co najbardziej cię ujmuje w sposobie sprawowania władzy przez Jehowę?

8 Biblia nie tylko dowodzi, że Jehowa ma prawo sprawować władzę, ale wskazuje też, dlaczego jest On najlepszym Władcą. Między innymi dlatego, że rządzi z miłością. Niewątpliwie czujemy się poruszeni sposobem, w jaki to robi. Bóg jest „miłosierny i łaskawy, nieskory do gniewu oraz obfitujący w lojalną życzliwość i prawdę” (Wyjścia 34:6). Traktuje swoich ziemskich sług z godnością i szacunkiem. Dba o nas lepiej, niż sami jesteśmy w stanie o siebie zadbać. W przeciwieństwie do tego, co twierdzi Diabeł, Jehowa nie odmawia niczego dobrego wiernym czcicielom. Dał nawet swojego drogiego Syna, żebyśmy mogli uzyskać nadzieję na bezkresne życie (odczytaj Psalm 84:11; Rzymian 8:32).

9. Skąd wiemy, że Bóg interesuje się każdym z osobna?

9 Jehowa troszczy się nie tylko o pomyślność swoich sług jako całości. Jest żywo zainteresowany każdym z osobna. Omówmy pewien przykład. Przez trzy stulecia Jehowa powoływał sędziów i posługiwał się nimi do wyzwalania narodu izraelskiego z rąk wrogów. Jednak w tym burzliwym okresie nie uszła Jego uwagi postawa nie-Izraelitki Rut. Chociaż wymagało to od niej poświęceń, przyłączyła się do prawdziwego wielbienia i Jehowa jej pobłogosławił — dał męża i syna. Ale to nie wszystko. Kiedy Rut zostanie wskrzeszona, dowie się, że jej syn znalazł się w linii rodowej prowadzącej do Mesjasza. Pomyśl też, jak będzie wzruszona, gdy się dowie, że jej historia została spisana w biblijnej księdze noszącej jej imię! (Rut 4:13; Mat. 1:5, 16).

10. Dlaczego możemy powiedzieć, że Jehowa nie jest zbyt wymagający?

10 Jehowa nie jest ani surowym, ani zbyt wymagającym Władcą. Pragnie, żeby Jego poddani cieszyli się wolnością i byli szczęśliwi (2 Kor. 3:17). Dawid tak to wyraził: „Przed nim dostojeństwo i wspaniałość, w jego miejscu — siła i radość” (1 Kron. 16:7, 27). Podobnie napisał psalmista Etan: „Szczęśliwy lud, który zna radosne wołanie. Jehowo, tacy chodzą w świetle twego oblicza. Imieniem twym radują się przez cały dzień i wywyższeni są dzięki twej prawości” (Ps. 89:15, 16).

11. Jak możemy wzmacniać swoje przekonanie, że Jehowa jest najlepszym Władcą?

11 Częste rozmyślanie o dobroci Jehowy może wzmocnić nasze przekonanie, że jest On najlepszym Władcą. Dochodzimy do podobnego wniosku jak psalmista: „Dzień na twoich dziedzińcach jest lepszy niż gdzie indziej tysiąc” (Ps. 84:10). Czy mogłoby być inaczej? Jehowa, nasz Projektant i kochający Stwórca, wie, czego potrzebujemy do szczęścia, i obficie zaspokaja tę potrzebę. Jego wymagania wychodzą nam na dobre i koniec końców dają największą radość. Jest tak, nawet jeśli stosowanie się do nich wiąże się z poświęceniami (odczytaj Izajasza 48:17).

12. Jaki jest główny powód, dla którego chcemy popierać władzę Jehowy?

12 Z Biblii wynika, że po Tysiącletnim Panowaniu Chrystusa część ludzi zbuntuje się przeciwko władzy Jehowy (Obj. 20:7, 8). Co ich do tego skłoni? Uwolniony Diabeł będzie chciał zwieść ludzkość i — tak jak zwykle — zapewne odwoła się do samolubstwa. Może na przykład próbować wmówić ludziom, że nie muszą być posłuszni Jehowie, żeby żyć wiecznie. Oczywiście jest to nieprawda. Ale warto zadać sobie pytanie: „Czy uwierzyłbym w takie kłamstwo?”. Jeśli kochamy Jehowę i cenimy Jego dobroć oraz służymy Mu, bo jest prawowitym Władcą Wszechświata, wtedy takie diabelskie twierdzenie będzie dla nas odrażające. Nigdy nie będziemy pragnęli innego życia niż to pod władzą Jehowy, który sprawuje swoje rządy z miłością.

LOJALNIE POPIERAJ ZWIERZCHNICTWO JEHOWY

13. Jak możemy pokazywać, że popieramy zwierzchnictwo Jehowy?

13 Z całą pewnością Boże zwierzchnictwo zasługuje na nasze pełne poparcie. Jak omówiliśmy, Jehowa ma niepodważalne prawo, by rządzić, i robi to w najlepszy sposób. Kiedy zachowujemy lojalność i wiernie Mu służymy, pokazujemy, że cenimy i popieramy Jego zwierzchnictwo. Jak jeszcze możemy to robić? Powinniśmy naśladować Jego sposób postępowania (odczytaj Efezjan 5:1, 2).

14. Jak starsi i głowy rodzin mogą naśladować Jehowę?

14 Z Biblii wiemy, że Jehowa sprawuje władzę z miłością. Dlatego głowy rodzin i starsi zboru, którzy kochają zwierzchnictwo Boga, nie są wymagający ani nie próbują kontrolować innych, ale biorą wzór z Jehowy. Robił tak na przykład apostoł Paweł — naśladował Boga i Jego Syna (1 Kor. 11:1). Nie wprawiał innych w zakłopotanie ani nie zmuszał do określonego działania, ale ich upraszał (Rzym. 12:1; Efez. 4:1; Filem. 8-10). Właśnie tak postępuje Jehowa i tak powinni postępować wszyscy, którzy cenią i popierają Jego sposób sprawowania władzy.

15. Jak możemy pokazać, że cenimy porządek teokratyczny?

15 Swojego poparcia dla zwierzchnictwa Jehowy dowodzimy też, gdy współpracujemy z osobami, którym powierzył władzę. Nawet jeśli nie w pełni rozumiemy podjęte decyzje lub nie w pełni się z nimi zgadzamy, chcemy szanować porządek teokratyczny. Taka postawa nie jest popularna w dzisiejszym świecie, ale właśnie tak zachowują się osoby, które podporządkowują się władzy Jehowy (Efez. 5:22, 23; 6:1-3; Hebr. 13:17). Odnosimy z tego korzyści, ponieważ Bóg zawsze chce dla nas tego, co najlepsze.

16. Jak osobistymi decyzjami możemy pokazać, że popieramy zwierzchnictwo Boga?

16 Poza tym osoby, które popierają zwierzchnictwo Boże, pokazują to swoimi decyzjami. Jehowa nie mówi, jak mamy postąpić w każdej sytuacji. Ale wyjawia nam swój sposób myślenia. Na przykład nie podał szczegółowych przepisów dotyczących wyglądu chrześcijan. Pragnie jednak, żebyśmy wybierali ubrania i fryzury, które świadczą o skromności i są odpowiednie dla sług Bożych (1 Tym. 2:9, 10). Chce również, żebyśmy nie gorszyli innych ani ich nie niepokoili (1 Kor. 10:31-33). Gdy przy podejmowaniu decyzji kierujemy się przede wszystkim zdaniem Jehowy, a nie tylko własnymi preferencjami, pokazujemy, że cenimy i popieramy Jego sposób sprawowania władzy.

Popieraj zwierzchnictwo Jehowy, gdy podejmujesz osobiste decyzje, oraz w relacjach rodzinnych (zobacz akapity 16-18)

17, 18. W jaki sposób małżeństwa mogą pokazać, że popierają zwierzchnictwo Jehowy?

17 W jaki sposób chrześcijańskie małżeństwa mogą pokazać, że popierają zwierzchnictwo Jehowy? Być może życie małżeńskie okazało się trudniejsze, niż się spodziewaliście, a nawet jesteście nim rozczarowani. Z pewnością odniesiecie pożytek z przeanalizowania relacji między Jehową a Izraelitami. Bóg nazwał siebie „mężem” tego starożytnego narodu (Izaj. 54:5; 62:4). „Małżeństwo” to okazało się bardzo trudne, ale Jehowa nie był skłonny szybko dać za wygraną. Wielokrotnie dowodził, że lojalnie dotrzymuje przymierza zawartego z Izraelitami, i okazywał im miłosierdzie (odczytaj Psalm 106:43-45). Czy taka lojalna miłość Jehowy nie pociąga nas do Niego?

18 Małżonkowie, którzy kochają Jehowę, starają się Go naśladować. Nie szukają niebiblijnych podstaw do zakończenia trudnego związku. Zdają sobie sprawę, że złożyli przysięgę przed Jehową, a On chce, żeby do siebie ‛przylgnęli’. Jedyną biblijną podstawą do rozwodu, która daje prawo do ponownego zawarcia związku małżeńskiego, jest rozpusta (Mat. 19:5, 6, 9). Małżonkowie przeżywający trudności popierają zwierzchnictwo Jehowy, gdy starają się jak najlepiej radzić sobie w swojej sytuacji, a nawet ją poprawić.

19. Co powinniśmy zrobić, kiedy popełnimy błąd?

19 Od czasu do czasu każdy z nas robi coś, co rozczarowuje Jehowę. Dzieje się tak, bo jesteśmy niedoskonali. Jehowa zdaje sobie z tego sprawę, dlatego życzliwie dał za nas okup. Kiedy pod jakimś względem zawodzimy, powinniśmy prosić Boga o przebaczenie (1 Jana 2:1, 2). Zamiast ciągle się zadręczać swoimi błędami, lepiej wyciągać z nich wnioski. Jeśli będziemy blisko Jehowy, On nam wybaczy i pomoże odzyskać równowagę oraz poradzić sobie w podobnej sytuacji w przyszłości (Ps. 103:3).

20. Dlaczego już teraz chcemy popierać władzę Jehowy?

20 W nowym świecie wszyscy będą podlegać władzy Jehowy i uczyć się Jego prawych wymagań (Izaj. 11:9). Ale tę wiedzę możemy zdobywać już dziś. Pamiętajmy, że niedługo nastąpi rozstrzygnięcie kwestii dotyczącej zwierzchnictwa. Teraz jest czas na popieranie władzy Jehowy przez zachowywanie lojalności, wierną służbę i wysilanie się, żeby naśladować Go we wszystkim.