SFORMUŁOWANIE UŻYTE W BIBLII

Przebaczanie grzechów przed złożeniem okupu

Przebaczanie grzechów przed złożeniem okupu

Nasze grzechy mogą zostać przebaczone tylko dzięki okupowi, który Jezus zapłacił swoją krwią (Efez. 1:7). Jednak w Biblii czytamy: „Bóg (...) wyrozumiale przebaczał grzechy w przeszłości”, czyli jeszcze zanim Jezus złożył życie w ofierze (Rzym. 3:25). Jak to możliwe, że Jehowa przebaczał grzechy popełnione przed złożeniem ofiary okupu i nie łamał przy tym swoich doskonałych zasad sprawiedliwości?

Z punktu widzenia Jehowy okup został niejako zapłacony w chwili, gdy powziął On postanowienie o „potomstwie”, które wybawi ludzi przejawiających wiarę (Rodz. 3:15; 22:18). Miał On całkowitą pewność, że w wyznaczonym czasie Jego jednorodzony Syn będzie gotowy złożyć swoje życie w ofierze (Gal. 4:4; Hebr. 10:7-10). Kiedy Jezus był na ziemi jako przedstawiciel Boga, przebaczał grzechy na podstawie okupu, który dopiero miał zapłacić. Mógł to robić, ponieważ wiedział, że ofiara, którą złoży, zakryje grzechy ludzi okazujących wiarę (Mat. 9:2-6).