ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 9

PIEŚŃ 75 ‛Panie, poślij mnie’

Czy jesteś gotowy oddać swoje życie Jehowie?

Czy jesteś gotowy oddać swoje życie Jehowie?

„Czym się odwdzięczę Jehowie za całe dobro, które mi wyświadczył?” (PS. 116:12).

GŁÓWNA MYŚL

Ten artykuł pomoże ci rozwinąć bliską więź z Jehową, dzięki czemu będziesz chciał oddać Mu swoje życie i przyjąć chrzest.

1, 2. Co należy zrobić przed chrztem?

 W OSTATNICH pięciu latach ponad milion osób zostało ochrzczonymi Świadkami Jehowy. Wielu z nich uczono prawdy „od niemowlęctwa”, podobnie jak żyjącego w I wieku n.e. Tymoteusza (2 Tym. 3:14, 15). Inni dowiedzieli się o Jehowie jako dorośli, niektórzy nawet w późnym wieku. Jakiś czas temu pewna kobieta, z którą Świadkowie Jehowy studiowali Biblię, przyjęła chrzest w wieku 97 lat!

2 Jeśli studiujesz Biblię albo jesteś wychowywany w rodzinie Świadków Jehowy, to czy myślisz o chrzcie? To wspaniały cel! Jednak zanim go osiągniesz, musisz oddać się Jehowie. W tym artykule przeanalizujemy, z czym się to wiąże. Lepiej też zrozumiemy, dlaczego nie powinniśmy niepotrzebnie powstrzymywać się przed oddaniem życia Jehowie i chrztem.

CZYM JEST ODDANIE SIĘ BOGU

3. Podaj biblijne przykłady osób, które były oddane Jehowie.

3 Gdy Biblia wspomina o kimś, kto był oddany Jehowie, to znaczy, że został oddzielony do specjalnego celu. Narodem oddanym Jehowie byli Izraelici. Ale niektóre osoby były Mu oddane w szczególnym sensie. Na przykład Aaron nosił z przedniej strony zawoju „święty znak oddania dla Boga” — lśniącą złotą płytkę. Wskazywała ona, że Aaron jest wyznaczony do specjalnego zadania — usługiwania jako izraelski arcykapłan (Kapł. 8:9). Również nazirejczycy byli oddani Jehowie w szczególnym znaczeniu. Słowo „nazirejczyk” jest tłumaczeniem hebrajskiego wyrazu nazír i oznacza kogoś, kto jest „oddzielony” lub „poświęcony”. Nazirejczycy musieli ściśle przestrzegać ograniczeń, które nakładało na nich Prawo Mojżeszowe (Liczb 6:2-8).

4. (a) Co staje się najważniejsze dla kogoś, kto oddaje życie Jehowie? (b) Co to znaczy ‛wyrzec się samego siebie’? (Zobacz też ilustrację).

4 Kiedy oddajesz się Jehowie, postanawiasz zostać naśladowcą Jezusa Chrystusa i stawiać spełnianie woli Bożej na pierwszym miejscu w życiu. Czego będzie to od ciebie wymagać? Jezus powiedział: „Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie” (Mat. 16:24). Greckie sformułowanie przetłumaczone na „niech się wyrzeknie samego siebie” można też oddać jako „musi powiedzieć sobie ‚nie’”. Jako oddany sługa Jehowy będziesz musiał powiedzieć „nie” wszystkiemu, co jest sprzeczne z Jego wolą (2 Kor. 5:14, 15). Obejmuje to „uczynki ciała”, między innymi niemoralne kontakty seksualne (Gal. 5:19-21; 1 Kor. 6:18). Czy przestrzeganie takich ograniczeń utrudni ci życie? Nie, jeśli kochasz Jehowę i jesteś przekonany, że Jego prawa wyjdą ci na dobre (Ps. 119:97; Izaj. 48:17, 18). Brat o imieniu Nicholas mówi: „Możesz patrzeć na zasady Jehowy jak na więzienne kraty, które powstrzymują cię przed robieniem tego, na co masz ochotę, albo jak na ogrodzenie, które chroni cię przed lwami”.

Czy patrzysz na zasady Jehowy jak na więzienne kraty, które powstrzymują cię przed robieniem tego, na co masz ochotę, czy jak na ogrodzenie, które chroni cię przed lwami? (Zobacz akapit 4)


5. (a) Na czym polega oddanie się Jehowie? (b) Jaka jest różnica między oddaniem się Bogu a chrztem? (Zobacz też ilustrację).

5 Na czym polega oddanie się Jehowie? Przyrzekasz Mu w modlitwie, że będziesz oddawać cześć tylko Jemu i stawiać Jego wolę na pierwszym miejscu w życiu. Obiecujesz Mu, że będziesz już zawsze kochał Go „całym sercem, całą duszą, całym umysłem i całą siłą” (Marka 12:30). Oddanie się Bogu to osobista sprawa między tobą a Jehową. Natomiast chrzest odbywa się publicznie; jest dla obserwatorów dowodem twojego oddania. Kiedy oddajesz życie Jehowie, składasz Mu święty ślub. On oczekuje, że go dotrzymasz, i powinieneś być na to zdecydowany (Kazn. 5:4, 5).

Kiedy oddajesz się Jehowie, przyrzekasz Mu, że będziesz oddawać cześć tylko Jemu i stawiać Jego wolę na pierwszym miejscu w życiu (zobacz akapit 5)


DLACZEGO POWINIENEŚ ODDAĆ SIĘ JEHOWIE

6. Co pobudza kogoś do oddania życia Jehowie?

6 Głównym powodem, dla którego powinieneś oddać życie Jehowie, jest twoja miłość do Niego. Nie opiera się ona tylko na emocjach. Opiera się raczej na „dokładnej wiedzy” i „duchowym zrozumieniu” — na tym, czego nauczyłeś się o Jehowie i co sprawiło, że twoja miłość do Niego wzrosła (Kol. 1:9 i przypis). Dzięki poznawaniu Biblii przekonałeś się, 1) że Jehowa jest realną Osobą, 2) że Biblia jest Jego natchnionym Słowem i 3) że realizuje On swoją wolę za pośrednictwem swojej organizacji.

7. Co powinniśmy robić, zanim oddamy życie Jehowie?

7 Osoby, które oddają się Jehowie, powinny znać podstawowe nauki ze Słowa Bożego i stosować się do zawartych w nim zasad. Na miarę swoich możliwości dzielą się z innymi zdobytą wiedzą (Mat. 28:19, 20). Ich miłość do Jehowy rośnie i szczerze pragną oddawać cześć tylko Jemu. Czy można tak powiedzieć o tobie? Pod wpływem takiej miłości nie będziesz patrzył na oddanie się Bogu i chrzest jak na sposób, żeby zadowolić rodziców lub osobę, która studiuje z tobą Biblię, albo żeby dopasować się do przyjaciół.

8. Jak na decyzję o oddaniu życia Jehowie wpływa wdzięczność? (Psalm 116:12-14).

8 Decyzja o oddaniu życia Jehowie będzie dla ciebie czymś naturalnym, jeśli jesteś Mu wdzięczny za wszystko, co dla ciebie robi (odczytaj Psalm 116:12-14). Biblia słusznie nazywa Jehowę Dawcą „każdego dobrego daru i każdego doskonałego podarunku” (Jak. 1:17). Największym z tych darów jest ofiara Jego Syna, Jezusa. Pomyśl tylko! Dzięki okupowi Jehowa umożliwił ci nawiązanie z Nim bliskich relacji i dał nadzieję na życie wieczne (1 Jana 4:9, 10, 19). Gdy oddajesz Jehowie swoje życie, okazujesz Mu wdzięczność za ten najwspanialszy przejaw miłości oraz za wszystkie inne błogosławieństwa (Powt. Pr. 16:17; 2 Kor. 5:15). O takiej wdzięczności wspomniano w książce Już zawsze ciesz się życiem!, w lekcji 46, punkcie 4. Znajduje się tam trzyminutowy materiał filmowy pod tytułem Dary, jakie składamy Bogu.

CZY JESTEŚ GOTOWY ODDAĆ SIĘ JEHOWIE I PRZYJĄĆ CHRZEST?

9. Dlaczego nie powinieneś porównywać się z innymi, jeśli chodzi o oddanie życia Jehowie?

9 Być może masz wrażenie, że nie jesteś gotowy, żeby oddać się Jehowie i przyjąć chrzest. Możliwe, że musisz jeszcze dokonać w życiu zmian, żeby dostosować się do Jego zasad. Albo potrzebujesz więcej czasu, żeby wzmocnić swoją wiarę (Kol. 2:6, 7). Nie wszyscy robią postępy w tym samym tempie i nie wszyscy młodzi są gotowi oddać życie Jehowie i przyjąć chrzest w tym samym wieku. Postaraj się ocenić swoje postępy duchowe według własnych możliwości, a nie w porównaniu z kimś innym (Gal. 6:4, 5).

10. Co możesz zrobić, jeśli dojdziesz do wniosku, że nie jesteś jeszcze gotowy, żeby oddać się Jehowie i przyjąć chrzest? (Zobacz też ramkę „ Do osób wychowywanych w prawdzie”).

10 Nawet jeśli dojdziesz do wniosku, że nie jesteś jeszcze gotowy, żeby oddać życie Jehowie, cały czas zmierzaj do tego celu. Proś Go, żeby pomógł ci dokonać niezbędnych zmian (Filip. 2:13; 3:16). Możesz być pewny, że On cię wysłucha (1 Jana 5:14).

DLACZEGO NIEKTÓRZY SIĘ POWSTRZYMUJĄ

11. Jak Jehowa nas wesprze, żebyśmy dochowali Mu wierności?

11 Chociaż niektórzy są gotowi, żeby oddać się Bogu i przyjąć chrzest, to mogą się przed tym wzbraniać. Być może zastanawiają się: „Co, jeśli popełnię poważny grzech i zostanę wykluczony?”. Jeśli masz takie obawy, możesz być pewny, że Jehowa pomoże ci we wszystkim ‛postępować, jak przystało na Jego sługę, tak by Mu się w pełni podobać’ (Kol. 1:10). Da ci też potrzebne do tego siły. Zrobił tak już w wypadku wielu osób (1 Kor. 10:13). Dlatego stosunkowo niewielu zostaje wykluczonych ze zboru. Jehowa pomaga swoim sługom dochowywać Mu wierności.

12. Co pomoże nam uniknąć popełnienia poważnego grzechu?

12 Każdy niedoskonały człowiek ma skłonność do robienia tego, co złe (Jak. 1:14). Ale to, czy jej ulegniesz, zależy od ciebie. W gruncie rzeczy to ty masz kontrolę nad swoim życiem. Chociaż niektórzy mogą twierdzić inaczej, to naprawdę możesz nauczyć się panować nad złymi pragnieniami. Możesz postanowić, że je odrzucisz. Żeby z nimi walczyć, módl się każdego dnia. Dbaj o regularne studium Biblii. Bierz udział w zebraniach i służbie kaznodziejskiej. Te dobre zwyczaje dodadzą ci sił, żebyś dotrzymał złożonej Jehowie obietnicy. I zawsze pamiętaj, że On będzie cię w tym wspierał (Gal. 5:16).

13. Dlaczego Józef jest dla nas dobrym przykładem?

13 Łatwiej będzie ci pozostać wiernym Jehowie, jeśli z góry postanowisz, jak się zachowasz, gdy zetkniesz się z pokusą. Biblia wspomina o osobach, które najwyraźniej tak zrobiły, chociaż też były niedoskonałe. Na przykład Józef był namawiany do niemoralności przez żonę Potyfara. Nie miał jednak żadnych wątpliwości, jak zareagować. Jak czytamy w Biblii, „nie chciał tego zrobić” i powiedział: „Jak mógłbym zrobić coś tak podłego i zgrzeszyć przeciwko Bogu?” (Rodz. 39:8-10). Józef z pewnością wiedział, jak postąpić, jeszcze zanim spotkał się z pokusą. Dzięki temu łatwiej było mu ją odrzucić, kiedy już się pojawiła.

14. Jak możesz nauczyć się odrzucać złe postępowanie?

14 Co pomoże ci wykazać się podobnym zdecydowaniem? Już teraz postanów sobie, jak zareagujesz na pokusę. Naucz się natychmiast mówić „nie” temu, czego Jehowa nienawidzi. Nawet się nad tym nie zastanawiaj (Ps. 97:10; 119:165). Dzięki temu nigdy się nie zachwiejesz. Od razu będziesz wiedział, jak się zachować.

15. Jak możesz pokazać, że ‛z całych sił szukasz’ Jehowy? (Hebrajczyków 11:6).

15 Możliwe, że nie masz wątpliwości, że znalazłeś prawdę, i chcesz służyć Jehowie całym sercem, ale mimo to coś cię powstrzymuje przed oddaniem się Mu i chrztem. Jeśli tak, weź sobie do serca przykład króla Dawida i podobnie jak on błagaj Jehowę: „Boże, przebadaj mnie i poznaj moje serce. Zbadaj mnie i poznaj dręczące mnie myśli. Zobacz, czy nie schodzę na jakąś zgubną drogę, i prowadź mnie drogą wieczności” (Ps. 139:23, 24). Jehowa błogosławi tym, „którzy Go z całych sił szukają”. Dowodzisz tego, jeśli starasz się osiągnąć cel, jakim jest oddanie Mu życia i przyjęcie chrztu (odczytaj Hebrajczyków 11:6).

DALEJ PRZYBLIŻAJ SIĘ DO JEHOWY

16, 17. Jak Jehowa pociąga do siebie osoby wychowywane w prawdzie? (Jana 6:44).

16 Jezus powiedział, że to Jehowa pociąga do siebie jego uczniów (odczytaj Jana 6:44). Zastanów się, jak głęboka myśl się w tym kryje i jak dotyczy ona ciebie. Jehowa dostrzega coś dobrego w każdym, kogo do siebie pociąga. Uważa kogoś takiego za „szczególną [lub „drogocenną”] własność” (Powt. Pr. 7:6 i przypis). Odnosi się to również do ciebie.

17 Możliwe jednak, że jesteś młodą osobą wychowywaną w chrześcijańskiej rodzinie. Możesz mieć wrażenie, że to rodzice niejako ciągną cię do prawdy. Ale Biblia mówi: „Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was” (Jak. 4:8; 1 Kron. 28:9). Kiedy ty z własnej inicjatywy zbliżasz się do Jehowy, On zbliża się do ciebie. Nie patrzy na ciebie tylko jak na członka pewnej grupy. Pociąga do siebie każdą osobę indywidualnie — również tę, która jest wychowywana w prawdzie. Kiedy ktoś podejmuje starania, żeby zbliżyć się do Jehowy, On reaguje na to zgodnie z zacytowanymi wcześniej słowami z Listu Jakuba 4:8 (por. 2 Tesaloniczan 2:13).

18. Co omówimy w następnym artykule? (Psalm 40:8).

18 Gdy oddajesz życie Jehowie i przyjmujesz chrzest, naśladujesz nastawienie Jezusa. Chętnie stawił się on do dyspozycji, żeby wykonać wszystko, o co poprosił go Ojciec (odczytaj Psalm 40:8; Hebr. 10:7). W następnym artykule omówimy, co pomoże ci dalej wiernie służyć Jehowie po chrzcie.

JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ?

  • Co to znaczy być oddanym Jehowie?

  • Jak na decyzję o oddaniu się Jehowie wpływa wdzięczność?

  • Co pomoże ci uniknąć poważnego grzechu?

PIEŚŃ 38 Bóg cię umocni