ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 13

PIEŚŃ 127 Jakim człowiekiem powinienem być

Bądź pewny, że Jehowa darzy cię uznaniem

Bądź pewny, że Jehowa darzy cię uznaniem

„Darzę cię uznaniem” (ŁUK. 3:22).

GŁÓWNA MYŚL

W jaki sposób rozwiewać wątpliwości, czy Jehowa darzy nas uznaniem.

1. Z jakimi odczuciami zmaga się wielu wiernych sług Jehowy?

 TO BARDZO pokrzepiające, że Jehowa darzy uznaniem swój lud jako całość! W Biblii czytamy: „Jehowie podoba się Jego lud” (Ps. 149:4). Jednak czasami niektórzy mogą być tak zniechęceni, że zastanawiają się: „Ale czy Jehowa darzy uznaniem mnie osobiście?”. Z takimi myślami zmagało się wielu wiernych sług Bożych z czasów biblijnych (1 Sam. 1:6-10; Hioba 29:2, 4; Ps. 51:11).

2. Kogo Jehowa darzy uznaniem?

2 Biblia wyraźnie wskazuje, że niedoskonali ludzie naprawdę mogą zyskać uznanie Jehowy. W jaki sposób? Musimy okazywać wiarę w Jezusa Chrystusa i zostać ochrzczeni (Jana 3:16). Publicznie pokazujemy wtedy, że okazaliśmy skruchę za grzechy i obiecaliśmy Bogu spełniać Jego wolę (Dzieje 2:38; 3:19). Jehowa bardzo się cieszy, kiedy podejmujemy te kroki, by się do Niego przybliżyć. Jeśli robimy wszystko, co możemy, żeby dotrzymać złożonej Mu obietnicy, On darzy nas uznaniem i uważa za swoich przyjaciół (Ps. 25:14).

3. Co teraz omówimy?

3 Dlaczego jednak niektórzy mają wrażenie, że Jehowa nie darzy ich uznaniem? W jaki sposób Jehowa pokazuje nam, że Mu się podobamy? I jak chrześcijanin może wzmocnić swoje przekonanie, że jest dla Niego cenny?

DLACZEGO NIEKTÓRZY MYŚLĄ, ŻE JEHOWA NIE DARZY ICH UZNANIEM

4, 5. O czym możemy być przekonani pomimo niskiego poczucia własnej wartości?

4 Wielu z nas od dzieciństwa walczy z niskim poczuciem własnej wartości (Ps. 88:15). Brat o imieniu Adrián opowiada: „Zawsze czułem się bezwartościowy. Pamiętam, że już jako mały chłopiec modliłem się, żeby moja rodzina mogła żyć w raju, ale sam byłem przekonany, że nie jestem tego godny”. Tony, który nie był wychowywany w rodzinie Świadków Jehowy, wspomina: „Moi rodzice nigdy nie mówili, że mnie kochają lub że są ze mnie dumni. Ciągle miałem poczucie, że to, co robię, ich nie zadowala”.

5 Jeśli zmagamy się z niskim poczuciem własnej wartości, powinniśmy pamiętać, że to sam Jehowa nas do siebie pociągnął (Jana 6:44). On widzi w nas dobro, którego sami możemy nie dostrzegać, i zna nasze serca (1 Sam. 16:7; 2 Kron. 6:30). Możemy więc wierzyć, że uważa nas za cennych (1 Jana 3:19, 20).

6. Jak apostoł Paweł czuł się z powodu swoich dawnych grzechów?

6 Niektórzy z nas przed poznaniem prawdy robili rzeczy, które do dziś mogą wywoływać poczucie winy (1 Piotra 4:3). Nawet lojalni chrześcijanie walczą z grzesznymi skłonnościami. Czy serce potępia również ciebie? Jeśli tak, to może cię pocieszyć świadomość, że podobne uczucia miało wielu wiernych sług Jehowy. Na przykład apostoł Paweł był przygnębiony, kiedy myślał o swoich słabościach (Rzym. 7:24). Oczywiście okazał skruchę za grzechy i przyjął chrzest. Mimo to napisał o sobie, że jest „najmniejszym z apostołów” i ‛największym spośród grzeszników’ (1 Kor. 15:9; 1 Tym. 1:15).

7. O czym powinniśmy pamiętać, jeśli chodzi o nasze dawne grzechy?

7 Nasz niebiański Ojciec obiecuje, że jeśli okażemy skruchę, On nam przebaczy (Ps. 86:5). Jeżeli więc naprawdę żałujemy swoich grzechów, możemy wierzyć temu zapewnieniu (Kol. 2:13).

8, 9. Jak możemy walczyć z uczuciem, że nigdy nie będziemy w stanie zadowolić Jehowy?

8 Wszyscy chcemy służyć Jehowie na miarę swoich najlepszych możliwości. Jednak niektórzy mają wrażenie, że nigdy nie robią wystarczająco dużo, żeby zyskać Jego uznanie. Siostra o imieniu Amanda mówi: „Często wmawiam sobie, że aby dawać Jehowie to, co najlepsze, ciągle muszę się bardziej starać. Wymagam od siebie więcej, niż tak naprawdę mogę dać. A kiedy nie potrafię sprostać swoim oczekiwaniom, zakładam, że Jehowa jest mną rozczarowany tak samo, jak ja sobą”.

9 Jak możemy walczyć z uczuciem, że nigdy nie będziemy w stanie zadowolić Jehowy? Pamiętaj, że On jest rozsądny. Nigdy nie wymaga od ciebie więcej, niż jesteś w stanie zrobić. I ceni każdy twój wysiłek, jeśli tylko dajesz Mu to, co najlepsze. Weź też pod uwagę biblijne przykłady osób, które służyły Mu z całego serca. Pomyśl o Pawle. Przez lata bardzo się wysilał, podróżował tysiące kilometrów i założył wiele zborów. Ale czy stracił uznanie Jehowy, gdy warunki ograniczyły jego udział w służbie? Nie. Dalej robił wszystko, na co było go stać, i Jehowa mu błogosławił (Dzieje 28:30, 31). Podobnie twoje warunki mogą się zmienić. Ale dla Jehowy liczą się pobudki. Zastanówmy się teraz, na jakie sposoby wyraża nam On swoje uznanie.

JAK JEHOWA WYRAŻA NAM SWOJE UZNANIE

10. Co możemy zrobić, żeby „usłyszeć”, jak Jehowa wyraża nam swoje uznanie? (Jana 16:27).

10 Przez Biblię. Jehowa z przyjemnością wyraża uznanie tym, których kocha. W Biblii opisano dwie sytuacje, kiedy powiedział Jezusowi, że jest Jego ukochanym Synem, którego darzy uznaniem (Mat. 3:17; 17:5). Czy chciałbyś usłyszeć, jak Jehowa zapewnia cię o swoim uznaniu? Oczywiście nie zwróci się do nas na głos, ale mówi do nas za pośrednictwem swojego Słowa. Możemy niejako usłyszeć Jego wyrazy uznania, kiedy czytamy wypowiedzi Jezusa zapisane w Ewangeliach (odczytaj Jana 16:27). Jezus doskonale odzwierciedlał osobowość swojego Ojca. Kiedy więc czytamy, jak Jezus wyrażał uznanie swoim niedoskonałym, ale wiernym naśladowcom, możemy sobie wyobrażać, że Jehowa tak samo zwraca się do nas (Jana 15:9, 15).

Jehowa wyraża nam uznanie na wiele sposobów (zobacz akapit 10)


11. Dlaczego próby nie oznaczają, że straciliśmy uznanie Jehowy? (Jakuba 1:12).

11 Przez to, co robi. Jehowa jest gotowy nam pomagać, na przykład pod względem materialnym. Czasami może pozwolić, żebyśmy podobnie jak prawy Hiob znosili trudności (Hioba 1:8-11). Jednak próby nie oznaczają, że straciliśmy uznanie Jehowy. Dają nam raczej okazję, żebyśmy pokazali, jak bardzo Go kochamy i Mu ufamy (odczytaj Jakuba 1:12). W trakcie prób odczujemy Jego życzliwą troskę i wsparcie, dzięki którym będziemy w stanie wytrwać.

12. Czego uczymy się z przeżyć Dmitrija?

12 Pomyślmy, co się przydarzyło bratu o imieniu Dmitrij. Stracił pracę i przez wiele miesięcy nie mógł znaleźć nowej. Postanowił więc zwiększyć udział w służbie i w ten sposób pokazać, że ufa Jehowie. Mijały miesiące, a on wciąż nie mógł znaleźć zatrudnienia. Potem zachorował tak poważnie, że był przykuty do łóżka. Zaczął wątpić, czy jest dobrym mężem i ojcem. Zastanawiał się też, czy Jehowa dalej jest z niego zadowolony. Pewnego wieczoru jego córka wydrukowała dla niego słowa z Księgi Izajasza 30:15: „Zachowujcie spokój i okazujcie zaufanie — to będzie waszą siłą”. Przyniosła mu kartkę do łóżka i powiedziała: „Tatusiu, kiedy poczujesz się źle, pamiętaj o tym wersecie”. Dmitrij zdał sobie sprawę, że dzięki Jehowie jego rodzina wciąż ma wystarczająco jedzenia i ubrań, a także dach nad głową. Opowiada: „Wszystko, co musiałem zrobić, to zachować spokój i dalej ufać mojemu Bogu”. Jeśli zmagasz się z podobną próbą, możesz być pewny, że Jehowa się o ciebie troszczy i pomoże ci ją przetrwać.

Jehowa wyraża nam uznanie na wiele sposobów (zobacz akapit 12) a


13. Kim Jehowa może się posłużyć, żeby wyrazić nam swoje uznanie, i w jaki sposób to robi?

13 Przez naszych współwyznawców. Jehowa wyraża nam swoje uznanie, posługując się naszymi braćmi i siostrami. Może na przykład pobudzić kogoś, żeby w odpowiednim momencie powiedział coś pokrzepiającego. Pewna siostra z Azji doświadczyła tego, kiedy przeżywała bardzo stresujące chwile. Straciła pracę i ciężko zachorowała. Potem jej mąż popełnił poważny grzech i przestał usługiwać jako starszy. Siostra wspomina: „Nie mogłam zrozumieć, dlaczego mnie to spotyka. Myślałam, że może zrobiłam coś złego i przestałam podobać się Jehowie”. Żarliwie modliła się, żeby Jehowa upewnił ją o swoim uznaniu. Jak to zrobił? Opowiada ona: „Starsi porozmawiali ze mną i zapewnili mnie, że Jehowa dalej mnie kocha”. Po jakimś czasie jeszcze raz pomodliła się o wsparcie. Mówi: „Tego samego dnia dostałam list od braci i sióstr ze zboru. Czytając ich pokrzepiające słowa, poczułam, że Jehowa mnie wysłuchał”. Rzeczywiście, Jehowa często wyraża nam swoje uznanie poprzez życzliwe wypowiedzi innych (Ps. 10:17).

Jehowa wyraża nam uznanie na wiele sposobów (zobacz akapit 13) b


14. Jak jeszcze Jehowa wyraża nam swoje uznanie?

14 Jehowa wyraża nam też swoje uznanie za pośrednictwem współwyznawców, którzy udzielają nam potrzebnych rad. Na przykład w I wieku posłużył się apostołem Pawłem do spisania 14 natchnionych listów. Zawierały one stanowcze, ale życzliwe rady. Dlaczego Jehowa sprawił, że znalazły się one w listach Pawła? Ponieważ jest dobrym Ojcem i karci swoje ukochane dzieci (Prz. 3:11, 12). Jeśli więc otrzymujemy oparte na Biblii rady, możemy uznać to za dowód tego, że cieszymy się Jego uznaniem, a nie tego że je straciliśmy (Hebr. 12:6). Co jeszcze wskazuje, że Jehowa darzy nas uznaniem?

INNE DOWODY UZNANIA JEHOWY

15. Komu Jehowa daje swojego świętego ducha i o czym nas to upewnia?

15 Kiedy Jehowa darzy kogoś uznaniem, daje mu swojego świętego ducha (Mat. 12:18). Możemy zadać sobie pytanie: „Czy w swoim życiu przejawiam owoce ducha Bożego?”. Na przykład czy zauważyłeś, że masz wobec innych więcej cierpliwości niż przed poznaniem Jehowy? Im lepiej widać u ciebie owoce ducha, tym wyraźniej będziesz dostrzegać, że cieszysz się uznaniem Jehowy! (Zobacz ramkę „ Owocem ducha jest...”).

Jak możesz dostrzegać dowody uznania Jehowy? (Zobacz akapit 15)


16. Komu Jehowa powierza zadanie głoszenia dobrej nowiny i jakie wzbudza to w tobie uczucia? (1 Tesaloniczan 2:4).

16 Kiedy Jehowa darzy kogoś uznaniem, chętnie powierza mu zadanie dzielenia się z innymi dobrą nowiną (odczytaj 1 Tesaloniczan 2:4). Zwróćmy uwagę, jakie korzyści z głoszenia odniosła siostra o imieniu Jocelyn. Któregoś dnia obudziła się przygnębiona. Mówi: „Czułam, jakbym nie mogła już nic z siebie dać. Ale byłam pionierką i tego dnia miałam iść do służby. Dlatego pomodliłam się i wyszłam z domu”. Tego ranka Jocelyn spotkała Mary, miłą kobietę, która zgodziła się na studium Biblii. Parę miesięcy później Mary wspomniała, że kiedy usłyszała, jak Jocelyn puka do jej drzwi, właśnie modliła się do Boga o pomoc. Czego Jocelyn nauczyła się z tego przeżycia? Opowiada: „Miałam wrażenie, jakby Jehowa mówił do mnie: ‚Bardzo cię cenię’”. Oczywiście nie wszyscy, którym głosimy, zareagują pozytywnie. Ale możemy być pewni, że Jehowa cieszy się, kiedy w służbie kaznodziejskiej robimy to, na co nas stać.

Jak możesz dostrzegać dowody uznania Jehowy? (Zobacz akapit 16) c


17. Czego na temat okupu uczysz się z wypowiedzi Vicky? (Psalm 5:12).

17 Kiedy Jehowa darzy kogoś uznaniem, stosuje na jego rzecz wartość ofiary okupu (1 Tym. 2:5, 6). Ale co, jeśli w sercu wątpimy, czy Jehowa darzy nas uznaniem, mimo że wierzymy w okup i jesteśmy ochrzczeni? Pamiętajmy, że nie zawsze możemy ufać własnym uczuciom, jednak zawsze możemy ufać Jehowie. On uznaje tych, którzy wierzą w okup, za prawych, i obiecuje, że będzie im błogosławił (odczytaj Psalm 5:12; Rzym. 3:26). Rozważmy przykład Vicky. Kiedy pewnego razu rozmyślała o ofierze okupu, uświadomiła sobie: „Jehowa przez tak długi czas cierpliwie (...) okazywał mi miłość. A ja niejako mówiłam Mu: ‚Twoja miłość nie jest w stanie mnie objąć. Ofiara Twojego Syna nie wystarczy, by mnie wykupić’”. Dzięki rozmyślaniu nad darem okupu Vicky poczuła, że Jehowa ją kocha. Jeśli robimy to samo, my też będziemy odczuwać Jego miłość i uznanie.

Jak możesz dostrzegać dowody uznania Jehowy? (Zobacz akapit 17)


18. Czego możemy być pewni, jeśli kochamy naszego niebiańskiego Ojca?

18 Mimo usilnych starań, żeby stosować powyższe wskazówki, czasami możemy poczuć się zniechęceni i zastanawiać się, czy Jehowa jest z nas zadowolony. W takich chwilach nie zapominaj, że On darzy uznaniem tych, „którzy Go kochają” (Jak. 1:12). W dalszym ciągu zbliżaj się do Niego i staraj się dostrzegać, jak wyraża ci swoje uznanie. Zawsze pamiętaj, że „nie jest On daleko od nikogo z nas” (Dzieje 17:27).

JAK BYŚ ODPOWIEDZIAŁ?

  • Dlaczego niektórzy mogą uważać, że Jehowa nie darzy ich uznaniem?

  • Na jakie sposoby Jehowa wyraża nam swoje uznanie?

  • Dlaczego możemy być pewni, że cieszymy się uznaniem Jehowy?

PIEŚŃ 88 Daj mi poznać swoje drogi

a OPIS ILUSTRACJI: Zdjęcie poglądowe

b OPIS ILUSTRACJI: Zdjęcie poglądowe

c OPIS ILUSTRACJI: Zdjęcie poglądowe