2. Czy jesteśmy odpowiedzialni za swoje cierpienia?

2. Czy jesteśmy odpowiedzialni za swoje cierpienia?

Dlaczego warto znać prawdę

Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to powinniśmy być w stanie zmniejszyć nasze cierpienia.

Zastanów się

W jakim stopniu ludzie są odpowiedzialni za wymienione niżej przyczyny cierpień?

 • Przemoc

  Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że jeden na czterech dorosłych zaznał przemocy fizycznej w dzieciństwie, a jedna na trzy kobiety w jakimś momencie swojego życia padła ofiarą przemocy fizycznej lub przemocy na tle seksualnym (lub jednego i drugiego).

 • Śmierć bliskiej osoby

  Jak podaje opublikowany przez WHO raport (World Health Statistics 2018): „W roku 2016 na całym świecie doszło do około 477 000 zabójstw”. Szacuje się, że w tym samym roku 180 000 ludzi zginęło na skutek wojen i innych konfliktów zbrojnych.

 • Problemy zdrowotne

  W artykule opublikowanym w czasopiśmie National Geographic Fran Smith napisała: „Tytoniu używa miliard ludzi. Uważa się, że palenie leży u podstawy pięciu najczęstszych przyczyn zgonów: chorób serca i układu krążenia, udaru, zapaleń płuc i oskrzeli, przewlekłej choroby obturacyjnej płuc i raka płuc”.

 • Nierówności społeczne

  Zdaniem psycholog Jay Watts „ubóstwo, nierówności społeczne, rasizm, seksizm, przymusowe przesiedlenie i duch rywalizacji — wszystko to zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń psychicznych”.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Zobacz film Dlaczego Bóg stworzył ziemię?, dostępny w serwisie internetowym jw.org.

Co mówi Biblia

Za wiele cierpień odpowiedzialni są ludzie.

Mnóstwo cierpień powodują bezwzględne rządy, które zamiast pomagać ludziom, sprawiają, że ich życie jest trudne.

„Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (KAZNODZIEI 8:9).

Cierpienia można zmniejszyć.

Dzięki zasadom biblijnym można mieć lepsze zdrowie i dobre relacje z innymi.

„Spokojne serce zapewnia ciału życie, ale od zazdrości gniją kości” (PRZYSŁÓW 14:30).

„Usuńcie spośród siebie wszelką złośliwą gorycz, złość, gniew, krzyk, obraźliwą mowę, wszystko, co wyrządza szkodę” (EFEZJAN 4:31).