5. Czy cierpienia kiedyś się skończą?

5. Czy cierpienia kiedyś się skończą?

Dlaczego warto znać prawdę

Gdybyśmy mieli podstawy wierzyć, że cierpienia kiedyś się skończą, mogłoby to zmienić na lepsze nasze nastawienie do życia, a nawet postrzeganie Boga.

Zastanów się

Wielu ludzi chciałoby usunąć cierpienia, ale ich możliwości są ograniczone. Zwróćmy uwagę na następujące problemy:

Mimo rozwoju medycyny:

 • Choroby serca pozostają najczęstszą przyczyną śmierci.

 • Nowotwory każdego roku zabijają miliony ludzi.

 • „Światu cały czas zagrażają stare, nowe i nawracające choroby zakaźne” — napisał doktor David Bloom na łamach czasopisma naukowego Frontiers in Immunology.

Mimo dobrobytu w niektórych krajach:

 • Każdego roku umierają miliony dzieci. Często dzieje się to w miejscach, gdzie ludzie są biedni.

 • Miliardy ludzi nie ma dostępu do odpowiednich urządzeń sanitarnych.

 • Setki milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody.

Mimo wzrostu świadomości na temat praw człowieka:

 • W wielu krajach trwa handel ludźmi, a te z nich, które nie ścigają związanych z tym przestępców, „nie dostrzegają problemu albo nie potrafią mu przeciwdziałać” — napisano w raporcie ONZ.

  DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

  Zobacz film Czym jest Królestwo Boże?, dostępny w serwisie internetowym jw.org.

Co mówi Biblia

Bóg się o nas troszczy.

Nie jest obojętny na nasz ból i cierpienie.

„[Bóg] nie pogardził ani się nie brzydził cierpieniem uciśnionego, nie zakrył przed nim twarzy. Gdy ten wołał do Niego o pomoc, On usłyszał” (PSALM 22:24).

„Przerzućcie na Niego wszystkie swoje zmartwienia, bo On się o was troszczy” (1 PIOTRA 5:7).

Cierpienia nie będą trwać bez końca.

W Biblii obiecano, że zamierzenie Boga wobec ludzi się spełni.

„Bóg otrze z ich oczu wszystkie łzy. Nie będzie już śmierci, smutku, krzyku ani bólu” (OBJAWIENIE 21:3, 4).

Bóg usunie przyczyny cierpień ludzi.

Zrobi to za pomocą swojego Królestwa, które według Biblii jest realnym rządem.

„Bóg niebios ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie zniszczone. Królestwo to nie przejdzie w ręce żadnego innego ludu. (...) Będzie trwać wiecznie” (DANIELA 2:44).