1. Czy Bóg ponosi winę za nasze cierpienia?

1. Czy Bóg ponosi winę za nasze cierpienia?

Dlaczego warto znać prawdę

Wielu ludzi odrzuca Boga, ponieważ uważa, że jest odpowiedzialny za nasze cierpienia.

Zastanów się

Wielu przywódców religijnych — pośrednio lub bezpośrednio — sugeruje, że Bóg jest odpowiedzialny za nasze cierpienia. Niektórzy mówią na przykład:

  • Klęski żywiołowe są karą od Boga.

  • Dzieci umierają, bo Bóg potrzebuje w niebie więcej aniołków.

  • Bóg staje po wybranej stronie w wojnach, które są przyczyną wielu cierpień.

Ale czy to możliwe, żeby duchowni nie uczyli prawdy o Bogu? A co, jeśli On ich odrzucił?

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz film Dlaczego warto studiować Biblię?, dostępny w serwisie internetowym jw.org.

Co mówi Biblia

Bóg nie jest odpowiedzialny za nasze cierpienia.

Byłoby to sprzeczne z Jego przymiotami opisanymi w Biblii. Na przykład:

„Sprawiedliwe są wszystkie Jego [Boga] drogi. (...) Bóg prawy i prostolinijny” (POWTÓRZONEGO PRAWA 32:4).

„Jest nie do pomyślenia, żeby prawdziwy Bóg postąpił niegodziwie, żeby Wszechmocny zrobił coś złego!” (HIOBA 34:10).

„Wszechmocny nie wypacza sprawiedliwości” (HIOBA 34:12).

Bóg odrzuca religie, które uczą o Nim nieprawdy.

Dotyczy to religii, które uczą, że Bóg sprowadza na nas cierpienia, oraz tych, które popierają wojny i przemoc.

„Prorocy prorokują w moim [Boga] imieniu kłamstwa. Nie posłałem ich, niczego im nie nakazałem ani do nich nie mówiłem. Jako proroctwo przedstawiają wam fałszywą wizję (...) i swoje sprytne wymysły” (JEREMIASZA 14:14).

Jezus potępiał obłudę religijną.

„Nie każdy, kto do mnie mówi: ‚Panie, Panie’, wejdzie do Królestwa Niebios, lecz tylko ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Nadejdzie dzień, gdy wielu mi powie: ‚Panie, Panie, czy w twoim imieniu nie prorokowaliśmy? Czy w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów? I czy w twoim imieniu nie dokonywaliśmy wielu potężnych dzieł?’. Ale ja im wtedy oświadczę: ‚Nigdy was nie znałem! Odejdźcie ode mnie, wy, którzy postępujecie niegodziwie!’” (MATEUSZA 7:21-23).