W co wierzą niektórzy ludzie

W co wierzą niektórzy ludzie

Hinduiści

postrzegają cierpienia jako wynik czyjegoś postępowania w obecnym lub poprzednim życiu. Człowiek może osiągnąć mokszę, czyli wyzwolenie z cyklu ponownych narodzin, jeśli jego umysł oderwie się od przyziemnych spraw.

Muzułmanie

uważają, że cierpienia mogą być karą za grzechy i próbą wiary. Doktor Sayyid Syeed, prezes Islamskiego Stowarzyszenia Ameryki Północnej, powiedział, że tragedie „przypominają nam, żeby okazywać Bogu wdzięczność za wszystkie otrzymane błogosławieństwa i wspierać tych, którzy są w potrzebie”.

Tradycja żydowska

utrzymuje, że ludzie cierpią na skutek własnego postępowania. Niektórzy żydzi twierdzą, że dzięki zmartwychwstaniu zostanie oddana sprawiedliwość niewinnym osobom, które cierpiały. Mistyczna forma judaizmu (kabała) naucza o reinkarnacji, która daje człowiekowi wiele możliwości, żeby odpokutować za grzechy.

Buddyści

wierzą, że cierpień doświadcza się w kolejnych wcieleniach, czyli w cyklu ponownych narodzin, który trwa, dopóki człowiek nie wyzwoli się od złego postępowania, negatywnych emocji i niewłaściwych pragnień. Dzięki mądrości, szlachetnym uczynkom oraz wewnętrznej dyscyplinie człowiek może osiągnąć nirwanę — stan, w którym wszystkie cierpienia znikają.

Konfucjaniści

przypisują większość cierpień „ludzkim niepowodzeniom i błędom” (A Dictionary of Comparative Religion). Konfucjanizm głosi, że chociaż cierpienia można zmniejszyć, postępując szlachetnie, to wiele z nich powodują „stworzenia duchowe, nad którymi człowiek nie ma kontroli. Wobec tego musi on ze stoickim spokojem przyjmować to, co przyniesie Los”.

Niektóre religie plemienne

wiążą cierpienia z czarami. Według tych wierzeń ludzie uprawiający czary mogą sprowadzić na kogoś nieszczęście lub zapewnić mu powodzenie. Siłę ich działania można ograniczyć za pomocą różnych rytuałów. Dlatego obrzędy i lekarstwa zalecane przez szamana mają przeciwdziałać rzuconym czarom, kiedy ktoś zachoruje.

Chrześcijanie

wierzą, że cierpienia są skutkiem grzechu pierwszej pary ludzkiej, jak to opisano w biblijnej Księdze Rodzaju. Jednak wiele wyznań dodało do tej nauki własne poglądy. Na przykład niektórzy katolicy sądzą, że swoje cierpienia można złożyć Bogu w darze z prośbą o działanie na rzecz Kościoła lub zbawienie kogoś innego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zobacz film Czy Bóg akceptuje wszystkie religie?, dostępny w serwisie internetowym jw.org®.