DLA MŁODYCH LUDZI

9. Tożsamość

9. Tożsamość

CO TO OZNACZA

Twoja tożsamość to coś więcej niż imię i wygląd zewnętrzny. Ma związek z zasadami, przekonaniami i osobowością. Tak naprawdę obejmuje wszystko, co sprawia, że jesteś sobą — twoje cechy wewnętrzne i zewnętrzne.

DLACZEGO JEST TO WAŻNE

Kiedy masz silne poczucie tożsamości, bronisz swoich przekonań i nie pozwalasz, żeby decydowali o nich twoi rówieśnicy.

„Wiele osób przypomina manekiny na wystawie sklepowej. Nie wybierają, co mają na sobie — robią to za nich inni” (Adrian).

„Nauczyłam się, jak bronić tego, w co wierzę — nawet jeśli nie jest to łatwe. Dla mnie prawdziwi przyjaciele to osoby, w których towarzystwie czuję się dobrze ze swoimi poglądami” (Courtney).

ZASADA BIBLIJNA: „Nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu” (Rzymian 12:2).

CO MOŻESZ ZROBIĆ

Zastanów się, kim jesteś teraz i kim chcesz być w przyszłości. Pomoże ci w tym analiza twoich mocnych i słabych stron oraz przekonań. Mógłbyś zacząć od odpowiedzi na następujące pytania.

Mocne strony: Jakie mam zdolności oraz umiejętności? Co jest moją zaletą? (Na przykład: Czy jestem punktualny? Opanowany? Pracowity? Czy dzielę się z innymi?). Co dobrego robię?

RADA: Czy masz problem z wymienieniem swoich mocnych stron? Zapytaj rodziców albo zaufanego przyjaciela, co dobrego w tobie widzą i dlaczego.

ZASADA BIBLIJNA: „Niech każdy sprawdza, jakie jest jego dzieło, a wtedy będzie miał powód do radosnego uniesienia ze względu na samego siebie, a nie w porównaniu z drugim” (Galatów 6:4).

Słabe strony: Nad czym muszę pracować najbardziej? W jakich sytuacjach najczęściej ulegam swoim słabościom lub negatywnym wpływom? W jakich dziedzinach potrzebuję więcej samokontroli?

ZASADA BIBLIJNA: „Jeżeli twierdzimy: ‚Nie mamy grzechu’, to sami siebie wprowadzamy w błąd” (1 Jana 1:8).

Przekonania: Jaki jest mój system wartości i z czego wynika? Czy wierzę w Boga? Co mnie przekonuje o Jego istnieniu? Co uważam za niesprawiedliwość i dlaczego? Jak według mnie będzie wyglądała przyszłość?

ZASADA BIBLIJNA: „Strzec cię będzie umiejętność myślenia, chronić cię będzie rozeznanie” (Przysłów 2:11).