Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

List do Rzymian

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zarys treści

 • 1

  • Przywitanie (1-7)

  • Paweł pragnie odwiedzić Rzym (8-15)

  • Prawy będzie żył dzięki wierze (16, 17)

  • Bezbożni są bez wymówki (18-32)

   • Boże przymioty widoczne w dziele stwórczym (20)

 • 2

  • Sąd Boży nad Żydami i Grekami (1-16)

   • Jak działa sumienie (14, 15)

  • Żydzi i Prawo (17-24)

  • Obrzezanie serca (25-29)

 • 3

  • Bóg okaże się prawdomówny (1-8)

  • Zarówno Żydzi, jak i Grecy pod władzą grzechu (9-20)

  • Stan prawości dzięki wierze (21-31)

   • Wszystkim daleko do chwały Bożej (23)

 • 4

  • Abraham uznany za prawego dzięki wierze (1-12)

   • Abraham ojcem uznanych za prawych dzięki wierze (11)

  • Obietnica dana dzięki wierze (13-25)

 • 5

  • Pojednanie z Bogiem dzięki Chrystusowi (1-11)

  • Śmierć przez Adama, życie przez Chrystusa (12-21)

   • Grzech i śmierć rozprzestrzeniły się na wszystkich (12)

   • Jeden prawy czyn (18)

 • 6

  • Nowe życie za sprawą chrztu w Chrystusie (1-11)

  • ‛Niech grzech nie króluje w waszych ciałach’ (12-14)

  • Uwolnieni od grzechu, żeby stać się niewolnikami Boga (15-23)

   • Zapłatą za grzech śmierć, darem od Boga życie (23)

 • 7

  • Uwolnienie spod Prawa zilustrowane przykładem (1-6)

  • Grzech ujawniony przez Prawo (7-12)

  • Walka z grzechem (13-25)

 • 8

  • Życie i wolność dzięki duchowi (1-11)

  • Duch usynowienia składa świadectwo (12-17)

  • Stworzenie wyczekuje wolności dzieci Bożych (18-25)

  • „Duch ujmuje się za nami” (26, 27)

  • Bóg powołuje tych, których z góry wyznaczył (28-30)

  • Zwyciężamy dzięki miłości Boga (31-39)

 • 9

  • Paweł odczuwa smutek z powodu cielesnego Izraela (1-5)

  • Prawdziwe potomstwo Abrahama (6-13)

  • Nie można kwestionować decyzji Boga (14-26)

   • Naczynia gniewu i naczynia miłosierdzia (22, 23)

  • Wybawiony zostanie tylko ostatek (27-29)

  • Izrael się potknął (30-33)

 • 10

  • Jak osiągnąć prawość w oczach Bożych (1-15)

   • Publiczne wyznawanie wiary (10)

   • Kto wzywa imienia Jehowy, będzie wybawiony (13)

   • Piękny widok głosicieli dobrej nowiny (15)

  • Nie wszyscy przyjęli dobrą nowinę (16-21)

 • 11

  • Bóg nie odrzucił całego Izraela (1-16)

  • Przykład o drzewie oliwnym (17-32)

  • Głębia mądrości Bożej (33-36)

 • 12

  • „Oddajcie swoje ciała jako żywą ofiarę” (1, 2)

  • Różne dary, jedno ciało (3-8)

  • Rady dla prawdziwych chrześcijan (9-21)

 • 13

  • Podporządkowanie władzom (1-7)

   • Płacenie podatków (6, 7)

  • Miłość jest wypełnieniem prawa (8-10)

  • ‛Postępujmy jak w biały dzień’ (11-14)

 • 14

  • Nie wolno osądzać drugich (1-12)

  • ‛Nie dawaj bratu powodu do potknięcia’ (13-18)

  • Zabieganie o pokój i jedność (19-23)

 • 15

  • ‛Serdecznie przyjmujcie drugich tak jak Chrystus’ (1-13)

  • Paweł sługą głoszącym innym narodom (14-21)

  • Planowana podróż Pawła (22-33)

 • 16

  • Paweł rekomenduje Febe (1, 2)

  • Pozdrowienia dla chrześcijan w Rzymie (3-16)

  • Ostrzeżenie przed podziałami (17-20)

  • Pozdrowienia od współpracowników Pawła (21-24)

  • Święta tajemnica wyjawiona (25-27)