Psalmy 57:1-11

  • Prośba o łaskę

    • Schronienie pod Bożymi skrzydłami (1)

    • Wrogowie wpadają we własne sidła (6)

Dla dyrygenta. Na melodię „Nie sprowadzaj zniszczenia”. Psalm Dawida. Miktam*. Skomponowany po tym, jak Dawid uciekł przed Saulem do jaskini+. 57  Okaż mi łaskę, Boże, okaż mi łaskę,bo chronię się* u Ciebie+,w cieniu Twoich skrzydeł chronię się, aż przeminą nieszczęścia+.   Wołam do Boga Najwyższego,do prawdziwego Boga, który ze względu na mnie kładzie im kres.   On ześle z nieba pomoc i mnie wybawi+. Udaremni działania tego, który mnie kąsa. (Sela). Bóg okaże lojalną miłość i wierność+.   Jestem* otoczony przez lwy+,muszę leżeć wśród ludzi, którzy chcą mnie pożreć,których zęby to włócznie i strzały,a których język to ostry miecz+.   Boże, bądź wywyższony ponad niebiosa,niech Twoja chwała góruje nad całą ziemią+.   Zastawili sieć jako pułapkę dla moich nóg+. Uginam się* pod ciężarem udręki+. Wykopali przede mną dół,ale sami do niego wpadli+. (Sela).   Moje serce jest niezłomne, Boże+,moje serce jest niezłomne. Będę śpiewał i grał.   Przebudź się, moja chwało,przebudź się, harfo*, i ty, liro*. Obudzę świt+.   Jehowo, będę Cię sławił pośród ludów+,będę Cię wysławiał pieśnią* wśród narodów+. 10  Bo Twoja lojalna miłość jest wielka, sięga niebios+,a Twoja wierność — obłoków. 11  Boże, bądź wywyższony ponad niebiosa,niech Twoja chwała góruje nad całą ziemią+.

Przypisy

Lub „moja dusza chroni się”.
Lub „moja dusza jest”.
Lub „moja dusza ugina się”.
Hebr. néwel. Instrument strunowy przypominający harfę lub lirę.
Hebr. kinnòr. Instrument strunowy przypominający lirę lub harfę.
Lub „będę Ci grał”.