Psalmy 119:1-176

 • Wdzięczność za cenne wypowiedzi Boga

  • ‛Jak młodzi mogą prowadzić czyste życie?’ (9)

  • „Kocham Twoje przypomnienia” (24)

  • „Twoje słowa są dla mnie nadzieją” (74, 81, 114)

  • „O, jak bardzo kocham Twoje prawo!” (97)

  • „Wnikliwością przewyższam wszystkich swoich nauczycieli” (99)

  • „Twoje słowo jest lampą dla moich nóg” (105)

  • „Istotą Twoich słów jest prawda” (160)

  • Ci, którzy kochają Boże prawo, cieszą się pokojem (165)

א [alef] 119  Szczęśliwi są ci, którzy idą drogą nienaganności*,którzy chodzą w prawie Jehowy+.   Szczęśliwi są ci, którzy trzymają się Jego przypomnień+,którzy szukają Go całym sercem+.   Nie dopuszczają się nieprawości,chodzą Jego drogami+.   Ty poleciłeś,żeby pilnie stosowano się do Twoich nakazów+.   Jakże chciałbym pozostać nieugięty*+,żeby przestrzegać Twoich przepisów!   Dzięki temu gdy będę zważał na wszystkie Twoje przykazania,nie spotka mnie wstyd+.   Gdy się nauczę Twoich prawych postanowień,będę Cię wysławiał szczerym sercem.   Będę przestrzegał Twoich przepisów. Obyś nigdy nie opuścił mnie całkowicie. ב [bet]   Jak młody człowiek może prowadzić czyste życie? Musi mieć się na baczności i trzymać się Twoich słów+. 10  Szukam Cię całym sercem. Nie daj mi odstąpić od Twoich przykazań+. 11  Cenię* w sercu Twoje wypowiedzi+,żeby nie zgrzeszyć przeciwko Tobie+. 12  Jehowo, bądź wysławiany! Naucz mnie swoich przepisów. 13  Swoimi ustami oznajmiamwszystkie postanowienia, które ogłosiłeś. 14  Z Twoich przypomnień cieszę się+ bardziejniż ze wszystkich innych kosztownych rzeczy+. 15  Będę rozmyślał* o Twoich nakazach+i skupiał wzrok na Twoich ścieżkach+. 16  Kocham Twoje prawa. Nie zapomnę o Twoich słowach+. ג [gimel] 17  Traktuj swojego sługę życzliwie,żebym żył i trzymał się Twoich słów+. 18  Otwórz moje oczy, żebym mógł wyraźnie dostrzegaćwspaniałe rzeczy zawarte w Twoim prawie. 19  Jestem tylko cudzoziemcem w tej ziemi+. Nie ukrywaj przede mną swoich przykazań. 20  Przez cały czas trawi mnie* tęsknotaza Twoimi postanowieniami. 21  Ty ganisz zuchwałych,przeklętych, którzy odstępują od Twoich przykazań+. 22  Zdejmij* ze mnie drwiny i pogardę,bo trzymam się Twoich przypomnień. 23  Twój sługa rozmyśla* o Twoich przepisach nawet wtedy,gdy książęta spotykają się, żeby mówić przeciwko mnie. 24  Kocham Twoje przypomnienia+,służą mi za doradców+. ד [dalet] 25  Leżę* rozciągnięty w prochu+. Zachowaj mnie przy życiu zgodnie z danym słowem+. 26  Powiedziałem Ci o swoich drogach, a Ty mi odpowiedziałeś. Naucz mnie swoich przepisów+. 27  Pomóż mi zrozumieć znaczenie* Twoich nakazów,żebym mógł rozmyślać* o Twoich zdumiewających czynach+. 28  Ze smutku nie mogłem* zasnąć. Umocnij mnie zgodnie z danym słowem. 29  Odsuń ode mnie drogę podstępu+i łaskawie obdarz mnie swoim prawem. 30  Wybrałem drogę wierności+. Dostrzegam, że Twoje postanowienia są słuszne. 31  Lgnę do Twoich przypomnień+. Jehowo, nie pozwól, żebym się zawiódł*+. 32  Będę chętnie podążał* drogą Twoich przykazań,bo tworzysz dla niej miejsce w moim sercu*. ה [he] 33  Jehowo, naucz mnie+ drogi swoich przepisów,a będę nią szedł aż do końca+. 34  Udziel mi zrozumienia,żebym przestrzegał Twojego prawai trzymał się go całym sercem. 35  Prowadź mnie* ścieżką swoich przykazań+,bo znajduję w tym przyjemność. 36  Spraw, żeby moje serce lgnęło do Twoich przypomnień,a nie do samolubnych korzyści*+. 37  Odwróć moje oczy, żeby nie patrzyły na to, co nic niewarte+. Zachowaj mnie przy życiu na swojej drodze. 38  Spełnij obietnicę* daną swojemu słudze,żeby odczuwano przed Tobą strach*. 39  Oddal moją hańbę, której tak się boję,bo Twoje postanowienia są dobre+. 40  Zobacz, jak tęsknię za Twoimi nakazami. W swojej prawości zachowaj mnie przy życiu. ו [waw] 41  Jehowo, obym zaznał Twojej lojalnej miłości+i obyś mnie wybawił zgodnie ze swoją obietnicą*+. 42  Wtedy odpowiem temu, kto ze mnie szydzi,bo ufam Twoim słowom. 43  Nie zabieraj całkowicie słowa prawdy od moich ust,bo pokładam nadzieję w Twoich postanowieniach*. 44  Stale będę się trzymał Twojego prawa,po wieczne czasy, już na zawsze+. 45  I będę się przechadzał w bezpiecznym* miejscu+,bo staram się stosować do Twoich nakazów. 46  O Twoich przypomnieniach będę mówił przed królamii nie będę się wstydził+. 47  Kocham Twoje przykazania,naprawdę je miłuję+. 48  Ponieważ kocham Twoje przykazania+, wzniosę ręce w modlitwie do Ciebiei będę rozmyślał* o Twoich przepisach+. ז [zajin] 49  Pamiętaj o obietnicy*, którą złożyłeś swojemu słudzei za pośrednictwem której dajesz mi nadzieję*. 50  To mnie pociesza w moim uciśnieniu+,bo Twoje wypowiedzi zachowały mnie przy życiu. 51  Zuchwali tak bardzo ze mnie szydzą,ale ja nie odstępuję od Twojego prawa+. 52  Jehowo, pamiętam Twoje dawne postanowienia+i znajduję w nich pocieszenie+. 53  Jestem bardzo oburzony z powodu niegodziwych,którzy odstępują od Twojego prawa+. 54  Twoje przepisy są tematem moich pieśni,gdziekolwiek mieszkam*. 55  W nocy rozmyślam o Twoim imieniu, Jehowo+,żeby trzymać się Twojego prawa. 56  Stało się to moim zwyczajem,bo stosowałem się do Twoich nakazów. ח [chet] 57  Jehowa jest tym, co przypada mi w udziale+. Obiecałem trzymać się Twoich słów+. 58  Z całego serca zanoszę do Ciebie prośby*+. Okaż mi łaskę+ zgodnie ze swoją obietnicą*. 59  Badam swoje drogi,żeby znów trzymać się Twoich przypomnień+. 60  Śpieszę się i nie zwlekamz przestrzeganiem Twoich przykazań+. 61  Oplatają mnie powrozy niegodziwych,ale nie zapominam o Twoim prawie+. 62  O północy wstaję, żeby Ci dziękować+za Twoje prawe postanowienia. 63  Jestem przyjacielem wszystkich, którzy się Ciebie boją,i tych, którzy stosują się do Twoich nakazów+. 64  Jehowo, Twoja lojalna miłość wypełnia ziemię+. Naucz mnie swoich przepisów. ט [tet] 65  Jehowo, dobrze traktujesz swojego sługę,zgodnie z danym słowem. 66  Naucz mnie rozsądku i obdarz wiedzą+,bo zaufałem Twoim przykazaniom. 67  Zanim spotkało mnie uciśnienie, schodziłem na manowce*,ale teraz trzymam się Twoich wypowiedzi+. 68  Jesteś dobry+ i postępujesz dobrze. Naucz mnie swoich przepisów+. 69  Zuchwali obrzucają mnie kłamstwami,ale ja całym sercem stosuję się do Twoich nakazów. 70  Ich serce jest niewrażliwe*+,ale ja kocham Twoje prawo+. 71  To dobrze, że spotkało mnie uciśnienie+,żebym się nauczył Twoich przepisów. 72  Prawo, które oznajmiłeś, jest dla mnie dobre+,lepsze niż tysiące syklów złota i srebra+. י [jod] 73  Twoje ręce mnie stworzyły i ukształtowały. Udziel mi zrozumienia,żebym mógł się nauczyć Twoich przykazań+. 74  Ci, którzy się Ciebie boją, widzą mnie i się radują,bo Twoje słowa są dla mnie nadzieją*+. 75  Wiem, Jehowo, że Twoje postanowienia są prawe+i że mnie skarciłeś, kierując się wiernością+. 76  Proszę, pociesz mnie swoją lojalną miłością+zgodnie z obietnicą* daną swojemu słudze. 77  Okaż mi miłosierdzie, żebym pozostał przy życiu+,bo kocham Twoje prawo+. 78  Niech zuchwali zostaną zawstydzeni,bo bez powodu mnie krzywdzą*. Ale ja będę rozmyślał* o Twoich nakazach+. 79  Niech wrócą do mnie ci, którzy się Ciebie boją,ci, którzy znają Twoje przypomnienia. 80  Niech moje serce nienagannie przestrzega Twoich przepisów+,żebym nie został zawstydzony+. כ [kaf] 81  Tęsknie czekam*, aż mnie wybawisz+,bo Twoje słowa są dla mnie nadzieją*. 82  Moje oczy tęsknie wypatrują spełnienia Twojej obietnicy*+,a ja pytam: „Kiedy mnie pocieszysz?”+. 83  Bo przypominam bukłak wyschnięty od dymu,mimo to nie zapominam o Twoich przepisach+. 84  Ile jeszcze dni Twój sługa musi czekać? Kiedy wykonasz wyrok na moich prześladowcach?+ 85  Kopią na mnie doły ludzie zuchwali,ci, którzy przeciwstawiają się Twojemu prawu. 86  Wszystkie Twoje przykazania są godne zaufania. Ludzie prześladują mnie bez powodu. Pomóż mi!+ 87  Omal nie zgładzili mnie z powierzchni ziemi,ale ja nie porzuciłem Twoich nakazów. 88  Ze względu na swoją lojalną miłość zachowaj mnie przy życiu,żebym mógł się trzymać danych przez Ciebie przypomnień. ל [lamed] 89  Twoje słowo, Jehowo,pozostanie w niebiosach na zawsze+. 90  Twoja wierność trwa przez wszystkie pokolenia+. Utwierdziłeś ziemię, tak iż cały czas pozostaje na swoim miejscu+. 91  W myśl Twoich postanowień istnieją one* po dziś dzień,bo wszystkie są Twoimi sługami. 92  Gdybym nie kochał Twojego prawa,zginąłbym w swoim uciśnieniu+. 93  Nigdy nie zapomnę o Twoich nakazach,bo dzięki nim zachowałeś mnie przy życiu+. 94  Należę do Ciebie. Wybaw mnie+,bo staram się stosować do Twoich nakazów+. 95  Niegodziwi czyhają, żeby mnie zniszczyć,ale ja zwracam baczną uwagę na Twoje przypomnienia. 96  Zobaczyłem, że wszelka doskonałość ma swoje granice,ale Twoje przykazanie nie ma żadnych ograniczeń*. מ [mem] 97  O, jak bardzo kocham Twoje prawo!+ Cały dzień o nim rozmyślam*+. 98  Twoje przykazanie sprawia, że jestem mądrzejszy od swoich wrogów+,bo zawsze mnie prowadzi. 99  Wnikliwością przewyższam wszystkich swoich nauczycieli+,bo rozmyślam* o Twoich przypomnieniach. 100  W swoich działaniach wykazuję się lepszym zrozumieniem niż starsze osoby,bo stosuję się do Twoich nakazów. 101  Nie chcę chodzić żadną złą ścieżką+,bo pragnę trzymać się Twoich słów. 102  Nie odstępuję od Twoich postanowień,bo Ty mnie pouczasz. 103  Jakże słodkie dla mego podniebienia są Twoje wypowiedzi —są dla moich ust słodsze niż miód!+ 104  Dzięki Twoim nakazom działam ze zrozumieniem+. Dlatego nienawidzę każdej fałszywej ścieżki+. נ [nun] 105  Twoje słowo jest lampą dla moich nógi światłem na mojej ścieżce+. 106  Złożyłem przysięgę — i ją spełnię —że będę trzymał się Twoich prawych postanowień. 107  Jestem bardzo udręczony+. Jehowo, zachowaj mnie przy życiu zgodnie z danym słowem+. 108  Proszę, Jehowo, miej upodobanie w moich dobrowolnych ofiarach wysławiania*+i naucz mnie swoich postanowień+. 109  Moje życie jest w ciągłym niebezpieczeństwie*,ale nie zapomniałem o Twoim prawie+. 110  Niegodziwi zastawili na mnie pułapkę,ale ja nie odstąpiłem od Twoich nakazów+. 111  Twoje przypomnienia zawsze będą mi towarzyszyć*,bo cieszą moje serce+. 112  Postanowiłem* przestrzegać Twoich przepisówprzez cały czas, do samego końca. ס [samech] 113  Nienawidzę ludzi o połowicznym* sercu+,ale kocham Twoje prawo+. 114  Ty jesteś moją ochroną i tarczą+,bo Twoje słowa są dla mnie nadzieją*+. 115  Źli, trzymajcie się ode mnie z dala+,żebym mógł przestrzegać przykazań swojego Boga. 116  Wesprzyj mnie tak, jak obiecałeś*+,żebym pozostał przy życiu. Nie pozwól, by moja nadzieja zamieniła się w rozczarowanie*+. 117  Wesprzyj mnie, żebym mógł zostać wybawiony+. Wtedy już zawsze będę się skupiał na Twoich przepisach+. 118  Ty odrzucasz wszystkich, którzy odstępują od Twoich przepisów+,bo tacy kłamią i zwodzą. 119  Usuwasz z ziemi wszystkich niegodziwych, jakby byli bezwartościowym żużlem+. Dlatego kocham Twoje przypomnienia. 120  Moje ciało drży ze strachu przed Tobą,z bojaźnią odnoszę się do Twoich postanowień. ע [ajin] 121  Czyniłem to, co sprawiedliwe i prawe. Nie wydawaj mnie moim dręczycielom! 122  Zapewnij powodzenie swojemu słudze. Niech zuchwali mnie nie gnębią. 123  Moje oczy zmęczyły się, wypatrując wybawienia od Ciebie+i spełnienia się Twojej prawej obietnicy*+. 124  Okaż swojemu słudze lojalną miłość+i naucz mnie swoich przepisów+. 125  Jestem Twoim sługą. Udziel mi zrozumienia+,żebym znał Twoje przypomnienia. 126  Nadszedł czas, żebyś działał, Jehowo+,bo złamano Twoje prawo. 127  Doprawdy, kocham Twoje przykazaniabardziej niż złoto, i to nawet czyste* złoto+. 128  Dlatego wszystkie wskazówki* od Ciebie uważam za słuszne+. Nienawidzę każdej fałszywej ścieżki+. פ [pe] 129  Twoje przypomnienia są wspaniałe,dlatego się ich trzymam*. 130  Gdy Twoje słowa zostają wyjawione, zapewniają oświecenie+,udzielają niedoświadczonym zrozumienia+. 131  Szeroko otwieram usta i wzdycham*,bo tęsknię za Twoimi przykazaniami+. 132  Zwróć się ku mnie i okaż mi łaskę+zgodnie ze swoim postanowieniem co do tych, którzy kochają Twoje imię+. 133  Niech Twoje wypowiedzi bezpiecznie kierują moimi krokami*. Niech nie zawładnie mną nic niegodziwego+. 134  Wyratuj* mnie z rąk dręczycieli,a ja będę się stosował do Twoich nakazów. 135  Patrz na swojego sługę z aprobatą*+i naucz mnie swoich przepisów. 136  Z oczu płyną mi potoki łez,bo ludzie nie trzymają się Twojego prawa+. צ [cade] 137  Jehowo, Ty jesteś prawy+,a Twoje postanowienia są sprawiedliwe+. 138  Przypomnienia, które dajesz, są prawei można na nich całkowicie polegać. 139  Pożera mnie gorliwość+,bo moi wrogowie zapomnieli o Twoich słowach. 140  Twoje wypowiedzi są na wskroś czyste+,a Twój sługa je kocha+. 141  Nic nie znaczę i jestem pogardzany+,a jednak nie zapomniałem o Twoich nakazach. 142  Twoja prawość to prawość wieczna+,a Twoje prawo jest prawdą+. 143  Chociaż przeżywam trudności i udrękę,wciąż kocham Twoje przykazania. 144  Twoje przypomnienia są wiecznie prawe. Udziel mi zrozumienia+, żebym pozostał przy życiu. ק [kof] 145  Wołam z całego serca. Jehowo, odpowiedz mi. Będę przestrzegał Twoich przepisów. 146  Wołam do Ciebie. Wybaw mnie! Będę się trzymał Twoich przypomnień. 147  Obudziłem się przed świtem*, żeby wołać o pomoc+,bo Twoje słowa są dla mnie nadzieją*. 148  Budzę się w środku nocy*,żeby rozmyślać* o Twoich wypowiedziach+. 149  Usłysz mnie, proszę, bo jesteś lojalny w miłości+. Jehowo, zachowaj mnie przy życiu, bo jesteś sprawiedliwy. 150  Przybliżają się do mnie ci, którzy postępują haniebnie*. Są daleko od Twojego prawa. 151  Jehowo, Ty jesteś blisko+i wszystkie Twoje przykazania są prawdą+. 152  Już dawno temu dowiedziałem się,że swoje przypomnienia utwierdziłeś na zawsze+. ר [resz] 153  Popatrz na moje uciśnienie i mnie wyratuj+,bo nie zapomniałem o Twoim prawie. 154  Stań w mojej obronie* i mnie wyratuj+,zachowaj mnie przy życiu zgodnie ze swoją obietnicą*. 155  Wybawienie jest daleko od niegodziwych,bo nie chcą przestrzegać Twoich przepisów+. 156  Jehowo, Twoje miłosierdzie jest wielkie+. Zachowaj mnie przy życiu, bo jesteś sprawiedliwy. 157  Mam wielu prześladowców i wrogów+,ale nie odstąpiłem od Twoich przypomnień. 158  Ze wstrętem patrzę na tych, którzy postępują zdradziecko,bo nie trzymają się Twoich wypowiedzi+. 159  Zobacz, jak kocham Twoje nakazy! Jehowo, zachowaj mnie przy życiu, bo jesteś lojalny w miłości+. 160  Istotą Twoich słów jest prawda+,a wszystkie Twoje prawe postanowienia są wieczne. ש [szin] 161  Książęta bez powodu mnie prześladują+,ja jednak odczuwam w sercu głęboki respekt przed Twoimi słowami+. 162  Z Twoich wypowiedzi cieszę się tak bardzo+jak ktoś, kto znalazł wielki skarb. 163  Nienawidzę fałszu — wręcz się nim brzydzę+ —a kocham Twoje prawo+. 164  Siedem razy dziennie wysławiam Cięza Twoje prawe postanowienia. 165  Ci, którzy kochają Twoje prawo, cieszą się obfitym pokojem+i nic nie może doprowadzić ich do upadku*. 166  Jehowo, z nadzieją czekam, aż zapewnisz mi wybawienie,i przestrzegam Twoich przykazań. 167  Trzymam się* Twoich przypomnieńi bardzo je kocham+. 168  Trzymam się Twoich nakazów i przypomnień,bo wiesz o wszystkim, co robię+. ת [taw] 169  Jehowo, niech dotrze do Ciebie moje wołanie o pomoc+. Poprzez swoje słowo udziel mi zrozumienia+. 170  Niech dojdzie do Ciebie moja prośba o łaskę. Wybaw mnie, jak obiecałeś*. 171  Niech moje usta przepełnia wysławianie+,bo uczysz mnie swoich przepisów. 172  Niech mój język śpiewa o Twoich wypowiedziach+,bo wszystkie Twoje przykazania są prawe. 173  Niech Twoja ręka będzie gotowa mi pomagać+,bo postanowiłem stosować się do Twoich nakazów+. 174  Jehowo, tęsknie czekam, aż mnie wybawisz,i kocham Twoje prawo+. 175  Pozwól mi* żyć, żebym mógł Cię wysławiać+. Niech Twoje postanowienia służą mi pomocą. 176  Błąkam się jak zagubiona owca+. Szukaj swojego sługi,bo nie zapomniałem o Twoich przykazaniach+.

Przypisy

Lub „zachowują nieskazitelność”.
Dosł. „oby moje drogi były utwierdzone”.
Lub „zachowuję”.
Lub „analizował”.
Lub „moją duszę”.
Dosł. „odtocz”.
Lub „analizuje”.
Lub „moja dusza leży”.
Dosł. „drogę”.
Lub „analizować”.
Lub „moja dusza nie mogła”.
Lub „został zawstydzony”.
Dosł. „będę biegł”.
Możliwe też „sprawiasz, że moje serce żywi ufność”.
Lub „spraw, żebym chodził”.
Lub „do zysków”.
Lub „wypowiedź”.
Możliwe też „obietnicę daną tym, którzy się Ciebie boją”.
Lub „wypowiedzią”.
Lub „czekam na Twoje postanowienia”.
Lub „przestronnym”.
Lub „analizował”.
Lub „słowie”.
Lub „i na którą kazałeś mi czekać”.
Lub „w domu, w którym mieszkam jako cudzoziemiec”.
Lub „łagodzę Twoje oblicze; zabiegam o Twój uśmiech”.
Lub „wypowiedzią”.
Lub „nieopatrznie grzeszyłem”.
Dosł. „nieczułe, jest jak tłuszcz”.
Lub „czekam na Twoje słowa”.
Lub „wypowiedzią”.
Możliwe też „bo krzywdzą mnie kłamstwami”.
Lub „analizował”.
Lub „moja dusza usycha z tęsknoty”.
Lub „czekam na Twoje słowa”.
Lub „tęsknią do Twojej wypowiedzi”.
Chodzi o wszystkie dzieła stwórcze Boga.
Dosł. „jest bardzo szerokie”.
Lub „analizuję”.
Lub „analizuję”.
Dosł. „dobrowolnych ofiarach moich ust”.
Lub „moja dusza wciąż jest w mojej ręce”.
Lub „będą moim wiecznym dziedzictwem”.
Dosł. „nakłoniłem swoje serce”.
Lub „podzielonym”.
Lub „czekam na Twoje słowa”.
Lub „zgodnie ze swoją wypowiedzią”.
Lub „została zawstydzona”.
Lub „wypowiedzi”.
Lub „oczyszczone”.
Lub „nakazy”.
Lub „moja dusza się ich trzyma”.
Dosł. „sapię”.
Lub „niech dzięki Twoim wypowiedziom moje kroki staną się pewne”.
Dosł. „wykup”.
Lub „rozpromieniony; z uśmiechem”.
Lub „o porannym mroku”.
Lub „czekam na Twoje słowa”.
Lub „moje oczy otwierają się przed strażami nocnymi”.
Lub „analizować”.
Lub „nieprzyzwoicie”.
Lub „poprowadź moją sprawę sądową”.
Lub „wypowiedzią”.
Lub „nie ma dla nich żadnej przyczyny potknięcia”.
Lub „moja dusza trzyma się”.
Lub „zgodnie ze swoją wypowiedzią”.
Lub „mojej duszy”.