Psalmy 106:1-48

 • Izraelitom brakuje doceniania

  • Szybko zapomnieli o tym, co zrobił Bóg (13)

  • Chwała Boża zamieniona na posąg byka (19, 20)

  • Nie wierzyli Bożej obietnicy (24)

  • Przyłączyli się do kultu Baala (28)

  • Dzieci składane w ofierze demonom (37)

106  Wysławiajcie Jah!* Dziękujcie Jehowie, bo jest dobry+,Jego lojalna miłość trwa wiecznie+.   Kto potrafi w pełni opowiedzieć o potężnych czynach Jehowylub rozgłosić wszystkie Jego chwalebne dokonania?+   Szczęśliwi są ci, którzy postępują sprawiedliwie,którzy zawsze robią to, co słuszne+.   Jehowo, pamiętaj o mnie, gdy okazujesz przychylność* swojemu ludowi+. Zatroszcz się o mnie i mnie wybaw,   żebym cieszył się dobrocią, jaką okazujesz swoim wybranym+,żebym radował się razem z Twoim narodem,żebym dumnie Cię wysławiał* razem z tymi, którzy należą do Ciebie.   Zgrzeszyliśmy tak jak nasi przodkowie+,zrobiliśmy źle, postąpiliśmy niegodziwie+.   Nasi przodkowie w Egipcie nie docenili* Twoich zdumiewających czynów. Nie pamiętali o tym, jak wielka jest Twoja lojalna miłość,ale się zbuntowali nad morzem, nad Morzem Czerwonym+.   Bóg jednak ich wybawił ze względu na swoje imię+,żeby dać poznać swoją potęgę+.   Zgromił Morze Czerwone i wyschło. Poprowadził ich przez jego głębiny jak przez pustynię*+. 10  Wybawił ich z rąk wroga+i wyratował ich z rąk nieprzyjaciela+. 11  Woda zakryła ich wrogówi żaden z nich nie ocalał*+. 12  Wtedy nasi przodkowie uwierzyli Jego obietnicy+,zaśpiewali Mu pieśń wysławiania+. 13  Ale szybko zapomnieli o tym, co zrobił+,nie czekali na Jego wskazówki. 14  Ulegli na pustkowiu swoim samolubnym pragnieniom+,na pustyni wystawili Boga na próbę+. 15  On dał im to, czego się domagali,ale potem poraził ich chorobą, która ich* wyniszczyła+. 16  W obozie zaczęli zazdrościć Mojżeszowi,a także Aaronowi+, świętemu dla Jehowy+. 17  Wtedy otworzyła się ziemia, połknęła Datanai zamknęła się nad zgromadzonymi z Abiramem+. 18  Pośród tej grupy zapłonął ogień,płomień strawił niegodziwych+. 19  Pod Horebem zrobili cielcai kłaniali się metalowemu posągowi+. 20  Zamienili chwałę Bożąna podobiznę trawożernego byka+. 21  Zapomnieli o Bogu+, swoim Wybawcy,który dokonał wielkich rzeczy w Egipcie+, 22  zdumiewających dzieł w ziemi Chama+,czynów wzbudzających lęk i podziw nad Morzem Czerwonym+. 23  Już miał nakazać, żeby zostali wytraceni,ale Mojżesz, Jego wybrany, wstawił się za nimi*,żeby oddalić Jego niszczycielski gniew+. 24  Potem oni wzgardzili piękną ziemią+,nie wierzyli Jego obietnicy+. 25  Narzekali w swoich namiotach+i nie słuchali Jehowy+. 26  Dlatego On podniósł rękę i przysiągł,że ich zgładzi na pustkowiu+, 27  że rozproszy ich potomstwo wśród narodówi że zginie ono w obcych krajach+. 28  Tymczasem oni przyłączyli się do kultu Baala z Peoru*+i jedli ofiary składane umarłym*. 29  Prowokowali Boga swoim postępowaniem+,dlatego wybuchła wśród nich plaga+. 30  Została jednak zatrzymana,gdy do działania wkroczył Pinechas+. 31  W rezultacie został uznany za prawego*,będzie uznawany za takiego przez wszystkie pokolenia, na zawsze+. 32  Rozdrażnili Boga również przy wodach w Meribie*i przez nich Mojżesza spotkało nieszczęście+. 33  Rozgoryczyli jego duchai swoimi ustami wypowiedział pochopne słowa+. 34  Nie wytracili innych ludów+wbrew temu, co polecił Jehowa+. 35  Ale bratali się z tymi narodami+i przyswajali sobie* ich zachowanie+. 36  Służyli ich bożkom+,a te stały się dla nich sidłem+. 37  Swoich synów i córkiskładali w ofierze demonom+. 38  Przelewali niewinną krew+,krew własnych synów i córekskładanych w ofierze bożkom Kanaanu+. I ta ziemia została skalana przelewem krwi. 39  Przez swoje zachowanie stali się nieczyści,przez swoje postępowanie okazali się niewierni wobec Boga*+. 40  Dlatego Jehowa bardzo się rozgniewał na swój ludi zaczął się brzydzić swoją własnością. 41  Raz po raz wydawał ich w ręce narodów+,żeby panowali nad nimi ci, którzy ich nienawidzą+. 42  Wrogowie gnębili ich,a oni podlegali ich władzy*. 43  Bóg wielokrotnie ich ratował+,ale oni się buntowali i nie słuchali+,byli więc upokarzani za swoje przewinienia+. 44  On jednak widział ich udrękę+i słyszał ich wołanie o pomoc+. 45  Ze względu na nich przypominał sobie swoje przymierzei pod wpływem swej wielkiej* lojalnej miłości odczuwał litość*+. 46  Sprawiał, że wzbudzali litośću wszystkich trzymających ich w niewoli+. 47  Wybaw nas, Jehowo, nasz Boże+,i zbierz nas spośród narodów+,żebyśmy mogli wysławiać Twoje święte imię*i czerpać radość z wysławiania Ciebie*+. 48  Niech Jehowa, Bóg Izraela, będzie wysławianyprzez całą wieczność*+. I niech cały lud powie: „Amen!*”. Wysławiajcie Jah!*

Przypisy

Lub „Alleluja!”. „Jah” to skrócona forma imienia Jehowa.
Lub „dobrą wolę”.
Lub „chlubił się Tobą”.
Lub „nie pojęli znaczenia”.
Lub „pustkowie”.
Lub „nie pozostał”.
Lub „ich duszę”.
Dosł. „stanął w rozpadlinie przed Nim”.
Chodzi o ofiary składane albo zmarłym ludziom, albo martwym bożkom.
Lub „przystali do Baala z Peoru”.
Lub „poczytano mu to za prawość”.
Nazwa ta znaczy „kłótnia”.
Lub „uczyli się”.
Lub „uprawiali duchową prostytucję”.
Dosł. „ręce”.
Lub „żal”.
Lub „obfitej”.
Dosł. „dziękować Twojemu świętemu imieniu”.
Lub „radować się z Twojej sławy”.
Lub „od wieczności po wieczność”.
Lub „niech się tak stanie!”.
Lub „Alleluja!”. „Jah” to skrócona forma imienia Jehowa.