Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Psalmy

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Przeciwstawienie dwóch dróg

   • Szczęście wynikające z czytania prawa Bożego (2)

   • Prawi są jak owocujące drzewo (3)

   • Niegodziwi są jak plewy zdmuchiwane przez wiatr (4)

 • 2

  • Jehowa i Jego pomazaniec

   • Jehowa śmieje się z narodów (4)

   • Jehowa ustanawia swojego króla (6)

   • „Złóżcie hołd synowi” (12)

 • 3

  • Zaufanie do Boga pomimo niebezpieczeństwa

   • ‛Czemu wrogowie stali się tak liczni?’ (1)

   • Jehowa zapewnia wybawienie (8)

 • 4

  • Modlitwa wyrażająca zaufanie do Boga

   • „Bądźcie wzburzeni, ale nie grzeszcie” (4)

   • ‛Zasnę w spokoju’ (8)

 • 5

  • Jehowa schronieniem prawych

   • Bóg nienawidzi niegodziwości (4, 5)

   • „Prowadź mnie ścieżką swojej prawości” (8)

 • 6

  • Prośba o łaskę

   • Umarli nie wysławiają Boga (5)

   • Bóg słyszy prośby o łaskę (9)

 • 7

  • Jehowa jest prawym Sędzią

   • „Osądź mnie, Jehowo” (8)

 • 8

  • Chwała Boga i pozycja człowieka

   • „Nie ma imienia tak majestatycznego jak Twoje!” (1, 9)

   • ‛Ile znaczy śmiertelnik?’ (4)

   • Człowiek ukoronowany wspaniałością (5)

 • 9

  • Rozgłaszanie zdumiewających dzieł Bożych

   • Jehowa bezpiecznym schronieniem (9)

   • Kto zna imię Boga, ten Mu ufa (10)

 • 10

  • Jehowa pomaga bezradnym

   • Niegodziwi chełpliwie twierdzą: „Nie ma Boga” (4)

   • Bezradni zwracają się do Jehowy (14)

   • „Jehowa jest Królem po wieczne czasy” (16)

 • 11

  • Schronienie u Jehowy

   • „Jehowa jest w swojej świętej świątyni” (4)

   • Bóg nienawidzi każdego, kto kocha przemoc (5)

 • 12

  • Jehowa powstaje, żeby działać

   • Wypowiedzi Boga są czyste (6)

 • 13

  • Tęsknota za wybawieniem od Jehowy

   • „Jehowo, jak długo?” (1, 2)

   • Jehowa hojnie nagradza (6)

 • 14

  • Portret głupca

   • „Nie ma Jehowy” (1)

   • „Żaden z nich nie postępuje dobrze” (3)

 • 15

  • Kto może być gościem w namiocie Jehowy?

   • Ten, kto mówi w sercu prawdę (2)

   • Ten, kto nie rzuca oszczerstw (3)

   • Ten, kto dotrzymuje obietnic, nawet jeśli na tym ucierpi (4)

 • 16

  • Jehowa Źródłem dobroci

   • „Jehowa jest tym, co przypada mi w udziale” (5)

   • ‛W nocy korygują mnie moje myśli’ (7)

   • ‛Jehowa jest po mojej prawej stronie’ (8)

   • „Nie pozostawisz mnie w grobie” (10)

 • 17

  • Modlitwa o ochronę

   • „Zbadałeś moje serce” (3)

   • „Ukryj mnie w cieniu swoich skrzydeł” (8)

 • 18

  • Wysławianie Boga za wybawienie

   • „Jehowa jest moją skałą” (2)

   • Jehowa jest lojalny wobec lojalnych (25)

   • Boża droga jest doskonała (30)

   • „Twoja pokora czyni mnie wielkim” (35)

 • 19

  • Dzieła stwórcze Boga i Jego prawa dają o Nim świadectwo

   • „Niebiosa oznajmiają chwałę Boga” (1)

   • Doskonałe prawo Boże przywraca siły (7)

   • „Grzechy, których nie jestem świadomy” (12)

 • 20

  • Bóg zapewnia zwycięstwo wyznaczonemu przez siebie królowi

   • Niektórzy polegają na rydwanach i koniach, ‛ale my wzywamy imienia Jehowy’ (7)

 • 21

  • Błogosławieństwa spotykające króla, który ufa Jehowie

   • Król obdarzony długim życiem (4)

   • Wrogowie Boga zostaną pokonani (8-12)

 • 22

  • Rozpacz ustępuje miejsca wysławianiu

   • „Boże mój, czemu mnie opuściłeś?” (1)

   • „O moje ubranie rzucają losy” (18)

   • Wysławianie Boga w zborze (22, 25)

   • Cała ziemia będzie oddawać cześć Bogu (27)

 • 23

  • „Jehowa jest moim Pasterzem”

   • „Niczego mi nie zabraknie” (1)

   • „Pokrzepia mnie” (3)

   • „Mój kielich jest napełniony po brzegi” (5)

 • 24

  • Wspaniały Król wkracza przez bramy

   • „Do Jehowy należy ziemia” (1)

 • 25

  • Modlitwa o kierownictwo i przebaczenie

   • „Naucz mnie swoich ścieżek” (4)

   • „Jehowa przyjaźni się z tymi, którzy się Go boją” (14)

   • „Odpuść wszystkie moje grzechy” (18)

 • 26

  • Nieskazitelne postępowanie

   • „Zbadaj mnie, Jehowo” (2)

   • Unikanie złego towarzystwa (4, 5)

   • ‛Będę kroczył wokół Bożego ołtarza’ (6)

 • 27

  • Jehowa twierdzą mojego życia

   • Zachwyt nad Bożą świątynią (4)

   • Jehowa przygarnia, nawet gdy rodzice odrzucają (10)

   • „Pokładaj nadzieję w Jehowie” (14)

 • 28

  • Wysłuchana modlitwa psalmisty

   • „Jehowa jest moją siłą i tarczą” (7)

 • 29

  • Potężny głos Jehowy

   • Oddawajcie Bogu cześć przystrojeni świętością (2)

   • ‛Bóg pełen chwały grzmi’ (3)

   • Jehowa udziela sił swojemu ludowi (11)

 • 30

  • Żałoba ustępuje miejsca radości

   • Przychylność Boga odczuwa się przez całe życie (5)

 • 31

  • Schronienie się u Jehowy

   • „W Twoje ręce powierzam swojego ducha” (5)

   • „Jehowa, Bóg prawdy” (5)

   • Obfita dobroć Boga (19)

 • 32

  • Szczęśliwi są ci, którym przebaczono

   • „Wyznałem Ci swój grzech” (5)

   • Bóg obdarza cię wnikliwością (8)

 • 33

  • Wysławiajcie Stwórcę

   • „Śpiewajcie Mu nową pieśń” (3)

   • Wszystko uczynione słowem i duchem Jehowy (6)

   • Lud Jehowy jest szczęśliwy (12)

   • Czujne oczy Jehowy (18)

 • 34

  • Jehowa ratuje swoich sług

   • „Wspólnie wysławiajmy Jego imię” (3)

   • Anioł Jehowy zapewnia ochronę (7)

   • „Spróbujcie i przekonajcie się, że Jehowa jest dobry” (8)

   • ‛Żadna z jego kości nie została złamana’ (20)

 • 35

  • Modlitwa o wyzwolenie z rąk wrogów

   • Niech wrogowie zostaną przegnani (5)

   • Wysławianie Boga pośród licznych rzesz (18)

   • Nienawidzony bez powodu (19)

 • 36

  • Cenna lojalna miłość Boga

   • Niegodziwy nie boi się Boga (1)

   • Bóg jest źródłem życia (9)

   • „Dzięki Twojemu światłu widzimy światło” (9)

 • 37

  • Tym, którzy ufają Jehowie, będzie się dobrze wiodło

   • „Nie denerwuj się z powodu złych ludzi” (1)

   • „Rozkoszuj się Jehową” (4)

   • „Zdaj się na Jehowę” (5)

   • „Potulni posiądą ziemię” (11)

   • Prawym nie zabraknie chleba (25)

   • Prawi będą żyć na ziemi na zawsze (29)

 • 38

  • Modlitwa cierpiącego, który okazał skruchę

   • „Udręczony i skrajnie przybity” (6)

   • Jehowa wysłuchuje tych, którzy na Niego czekają (15)

   • „Udręczył mnie mój grzech” (18)

 • 39

  • Krótkość życia

   • Człowiek jest tylko tchnieniem (5, 11)

   • „Nie ignoruj moich łez” (12)

 • 40

  • Dziękowanie niezrównanemu Bogu

   • Dzieła Boże zbyt liczne, żeby o nich opowiedzieć (5)

   • Ofiary nie są dla Boga najważniejsze (6)

   • ‛Spełnianie Twojej woli to dla mnie przyjemność’ (8)

 • 41

  • Modlitwa na łożu boleści

   • Bóg wspiera chorego (3)

   • Zdradzony przez bliskiego przyjaciela (9)

 • 42

  • Wysławianie Boga jako Wspaniałego Wybawcy

   • ‛Jestem spragniony Boga jak łania wody’ (1, 2)

   • „Czemu rozpaczam?” (5, 11)

   • „Będę czekał na Boga” (5, 11)

 • 43

  • Bóg jako Sędzia zapewnia ratunek

   • „Poślij swoje światło i prawdę” (3)

   • „Czemu rozpaczam?” (5)

   • „Będę czekał na Boga” (5)

 • 44

  • Modlitwa o pomoc

   • „To Ty nas wybawiłeś” (7)

   • Jak „owce na rzeź” (22)

   • „Powstań, żeby nam pomóc!” (26)

 • 45

  • Ślub królewskiego pomazańca

   • Z jego ust płynie ujmująca mowa (2)

   • „Bóg jest twoim tronem po wieczne czasy” (6)

   • Król urzeczony pięknem swojej wybranki (11)

   • Synowie będą książętami na całej ziemi (16)

 • 46

  • „Bóg jest naszym schronieniem”

   • Bóg dokonuje zadziwiających rzeczy (8)

   • Bóg na całej ziemi kładzie kres wojnom (9)

 • 47

  • Bóg jest Królem nad całą ziemią

   • ‛Jehowa wzbudza lęk i podziw’ (2)

   • „Wysławiajcie Boga pieśnią” (6, 7)

 • 48

  • Syjon — miasto Wspaniałego Króla

   • Radość całej ziemi (2)

   • Przyjrzyjcie się miastu i jego wieżom (11-13)

 • 49

  • Ufanie bogactwu to głupota

   • Żaden człowiek nie może wykupić drugiego (7, 8)

   • Bóg wykupuje z grobu (15)

   • Bogactwa nie mogą uratować przed śmiercią (16, 17)

 • 50

  • Bóg rozsądza między lojalnym a niegodziwym

   • Przymierze Boga potwierdzone ofiarą (5)

   • ‛Bóg sam jest Sędzią’ (6)

   • Wszystkie zwierzęta należą do Boga (10, 11)

   • Bóg demaskuje niegodziwych (16-21)

 • 51

  • Modlitwa skruszonego

   • Grzeszny od chwili poczęcia (5)

   • „Oczyść mnie z grzechu” (7)

   • „Stwórz we mnie czyste serce” (10)

   • Boga cieszy skruszone serce (17)

 • 52

  • Ufanie w lojalną miłość Boga

   • Przestroga dla przechwalających się złem (1-5)

   • Bezbożni ufają bogactwu (7)

 • 53

  • Portret głupca

   • „Nie ma Jehowy” (1)

   • „Żaden z nich nie postępuje dobrze” (3)

 • 54

  • Modlitwa o pomoc, gdy otaczają wrogowie

   • „Bóg jest moją pomocą” (4)

 • 55

  • Modlitwa po zdradzie przez przyjaciela

   • Wyszydzany przez przyjaciela (12-14)

   • „Zrzuć swoje troski na Jehowę” (22)

 • 56

  • Modlitwa w czasie prześladowań

   • „W Bogu pokładam ufność” (4)

   • „Zbierz moje łzy w swoim bukłaku” (8)

   • „Co może mi zrobić zwykły człowiek?” (4, 11)

 • 57

  • Prośba o łaskę

   • Schronienie pod Bożymi skrzydłami (1)

   • Wrogowie wpadają we własne sidła (6)

 • 58

  • Istnieje Bóg, który sądzi ziemię

   • Modlitwa o ukaranie niegodziwych (6-8)

 • 59

  • Bóg jest tarczą i schronieniem

   • ‛Nie okaż miłosierdzia zdrajcom’ (5)

   • „Będę śpiewał o Twojej sile” (16)

 • 60

  • Bóg podporządkowuje sobie wrogów

   • „Nie ma co liczyć na wybawienie przez ludzi” (11)

   • „Dzięki Bogu zyskamy moc” (12)

 • 61

  • Bóg jest potężną wieżą chroniącą przed wrogami

   • „Będę gościem w Twoim namiocie” (4)

 • 62

  • Bóg zapewnia prawdziwe wybawienie

   • „Czekam w milczeniu na Boga” (1, 5)

   • ‛Wylewajcie przed Bogiem swoje serca’ (8)

   • „Ludzie są tylko tchnieniem” (9)

   • Nie ufaj bogactwu (10)

 • 63

  • Tęsknota za Bogiem

   • „Twoja lojalna miłość jest lepsza niż życie” (3)

   • ‛Jestem nasycony najlepszą częścią’ (5)

   • Rozmyślanie nocą o Bogu (6)

   • ‛Lgnę do Boga’ (8)

 • 64

  • Ochrona przed atakami z ukrycia

   • ‛Bóg strzeli do niegodziwych’ (7)

 • 65

  • Bóg dba o ziemię

   • „Ty wysłuchujesz modlitw” (2)

   • „Szczęśliwy jest ten, kogo wybierasz” (4)

   • Obfita dobroć Boga (11)

 • 66

  • Dzieła Boże budzą lęk i podziw

   • „Chodźcie i zobaczcie dzieła Boga” (5)

   • ‛Spełnię wobec Ciebie swoje śluby’ (13)

   • Bóg wysłuchuje modlitw (18-20)

 • 67

  • Ludzie ze wszystkich krańców ziemi będą się bali Boga

   • Cała ziemia pozna Bożą drogę (2)

   • ‛Niech wszystkie ludy wysławiają Boga’ (3, 5)

   • „Bóg będzie nam błogosławił” (6, 7)

 • 68

  • ‛Niech wrogowie Boga zostaną rozproszeni’

   • „Ojciec dla sierot” (5)

   • Bóg daje samotnym dom (6)

   • Kobiety rozgłaszają dobrą nowinę (11)

   • „Dary w postaci ludzi” (18)

   • ‛Jehowa codziennie nosi nasze ciężary’ (19)

 • 69

  • Modlitwa o ratunek

   • „Gorliwość o Twój dom mnie pożarła” (9)

   • „Odpowiedz mi szybko” (17)

   • „Dali mi do picia ocet winny” (21)

 • 70

  • Prośba o szybką pomoc

   • „Szybko zadziałaj na moją rzecz” (5)

 • 71

  • W kim mogą pokładać ufność starsi wiekiem

   • Ufanie Bogu już od młodości (5)

   • „Gdy moje siły słabną” (9)

   • ‛Bóg uczy mnie już od mojej młodości’ (17)

 • 72

  • Pokojowe rządy Bożego króla

   • „Rozkwitnie prawy” (7)

   • Poddani od morza do morza (8)

   • Wyratowanie z przemocy (14)

   • Obfitość zboża na ziemi (16)

   • Imię Boże będzie wysławiane na zawsze (19)

 • 73

  • Sługa Boży odzyskuje duchowe spojrzenie

   • „O mało co nie zszedłem z właściwej drogi” (2)

   • „Przez cały dzień byłem udręczony” (14)

   • ‛Dopóki nie wszedłem do sanktuarium Boga’ (17)

   • Niegodziwi postawieni na śliskim gruncie (18)

   • „Dobrze jest przybliżać się do Boga” (28)

 • 74

  • Modlitwa o to, żeby Bóg pamiętał o swoim ludzie

   • Wspominanie tego, jak Bóg zapewniał wybawienie (12-17)

   • „Pamiętaj o drwinach wrogów” (18)

 • 75

  • Bóg osądza sprawiedliwie

   • Niegodziwi będą musieli wypić kielich Jehowy (8)

 • 76

  • Tryumf Boga nad wrogami Syjonu

   • Bóg wybawia potulnych (9)

   • Dumni wrogowie zostaną upokorzeni (12)

 • 77

  • Modlitwa w czasie udręki

   • Rozmyślanie o Bożych dziełach (11, 12)

   • ‛Boże, kto jest tak wielki jak Ty?’ (13)

 • 78

  • Boża opieka i brak wiary Izraelitów

   • Opowiadajcie przyszłemu pokoleniu (2-8)

   • „Nie pokładali wiary w Bogu” (22)

   • „Zboże nieba” (24)

   • „Bardzo zasmucali Świętego Izraela” (41)

   • Z Egiptu do Ziemi Obiecanej (43-55)

   • „Wciąż rzucali wyzwania Bogu” (56)

 • 79

  • Modlitwa w obliczu napaści narodów na lud Boży

   • ‛Jesteśmy przedmiotem zniewag’ (4)

   • ‛Pomóż nam ze względu na swoje imię’ (9)

   • „Odpłać naszym sąsiadom siedmiokrotnie” (12)

 • 80

  • Zabieganie o przychylność Pasterza Izraela

   • „Boże, przywróć nas do łask” (3)

   • Izrael Bożą winoroślą (8-15)

 • 81

  • Zachęta do posłuszeństwa

   • Nie oddawaj czci cudzoziemskim bogom (9)

   • ‛Gdybyś tylko mnie słuchał’ (13)

 • 82

  • Prośba o sprawiedliwy sąd

   • Bóg sądzi pośród „bogów” (1)

   • „Brońcie mało znaczących” (3)

   • „Jesteście bogami” (6)

 • 83

  • Modlitwa, gdy zagrażają wrogowie

   • „Boże, nie milcz” (1)

   • Wrogowie jak wirujący kłąb ostów (13)

   • Bóg ma na imię Jehowa (18)

 • 84

  • Tęsknota za wspaniałym przybytkiem Bożym

   • Lewita pragnie być jak ptak (3)

   • „Jeden dzień na Twoich dziedzińcach” (10)

   • „Bóg Jehowa jest naszym słońcem i tarczą” (11)

 • 85

  • Modlitwa o przywrócenie ludowi sił

   • Bóg ogłosi pokój swoim lojalnym sługom (8)

   • Spotkają się lojalna miłość i wierność (10)

 • 86

  • Żaden bóg nie dorównuje Jehowie

   • Jehowa chętnie przebacza (5)

   • Wszystkie narody będą oddawać cześć Jehowie (9)

   • „Ucz mnie o swojej drodze” (11)

   • „Zjednocz moje serce” (11)

 • 87

  • Syjon — miasto prawdziwego Boga

   • Urodzeni na Syjonie (4-6)

 • 88

  • Modlitwa o ochronę przed śmiercią

   • „Moje życie znajduje się u progu grobu” (3)

   • ‛Każdego ranka modlę się do Ciebie’ (13)

 • 89

  • Śpiewanie o lojalnej miłości Jehowy

   • Przymierze z Dawidem (3)

   • Potomstwo Dawida przetrwa na zawsze (4)

   • Pomazaniec Boga nazywa Go „Ojcem” (26)

   • Przymierze z Dawidem jest pewne (34-37)

   • Człowiek nie może uciec przed grobem (48)

 • 90

  • Wieczność Boga a ulotność życia człowieka

   • Tysiąc lat jak wczorajszy dzień (4)

   • Człowiek żyje 70—80 lat (10)

   • „Naucz nas, jak mamy liczyć swoje dni” (12)

 • 91

  • Ochrona w ukryciu u Boga

   • Uratowany z pułapki łowcy ptaków (3)

   • Schronienie pod skrzydłami Boga (4)

   • Bezpieczny pomimo upadku tysięcy (7)

   • ‛Bóg nakaże aniołom, żeby cię strzegli’ (11)

 • 92

  • Jehowa wywyższony na zawsze

   • Jego wielkie dzieła i głębokie myśli (5)

   • ‛Prawy rozkwitnie jak drzewo’ (12)

   • Starsi wiekiem wciąż będą się mieć dobrze (14)

 • 93

  • Majestatyczna władza Jehowy

   • „Jehowa został Królem!” (1)

   • ‛Twoje przypomnienia są godne zaufania’ (5)

 • 94

  • Modlitwa o Bożą zemstę

   • „Jak długo niegodziwi będą się tak cieszyć?” (3)

   • Korygowanie przez Jah przynosi szczęście (12)

   • Bóg nie opuści swojego ludu (14)

   • ‛Sprowadzanie udręki w majestacie prawa’ (20)

 • 95

  • Prawdziwe wielbienie Boga wiąże się z posłuszeństwem

   • „Gdybyście tylko słuchali dzisiaj Jego głosu” (7)

   • „Nie znieczulajcie swoich serc” (8)

   • „Nie będą zaznawać ze mną odpoczynku” (11)

 • 96

  • „Śpiewajcie Jehowie nową pieśń”

   • Jehowa szczególnie godny wysławiania (4)

   • Bogowie ludów są bezwartościowi (5)

   • Oddawajcie Bogu cześć przystrojeni świętością (9)

 • 97

  • Jehowa wywyższony ponad innych bogów

   • „Jehowa został Królem!” (1)

   • Kochajcie Jehowę, miejcie nienawiść do zła (10)

   • Światło dla prawych (11)

 • 98

  • Jehowa — Wybawca i prawy Sędzia

   • Jehowa dał poznać, że zapewnia wybawienie (2, 3)

 • 99

  • Jehowa — święty Król

   • Zasiada na tronie ponad cherubami (1)

   • Bóg, który wybacza, ale i karze (8)

 • 100

  • Dziękowanie Stwórcy

   • „Służcie Jehowie z radością” (2)

   • ‛To Bóg nas uczynił’ (3)

 • 101

  • Władca postępujący nieskazitelnie

   • ‛Nie będę tolerował wyniosłości’ (5)

   • „Swój wzrok skieruję ku wiernym” (6)

 • 102

  • Modlitwa zgnębionego, który jest zrozpaczony

   • „Jestem jak samotny ptak” (7)

   • „Moje dni są jak rozpływający się cień” (11)

   • „Jehowa odbuduje Syjon” (16)

   • Jehowa pozostaje na zawsze (26, 27)

 • 103

  • „Chcę wysławiać Jehowę”

   • Bóg daleko odsuwa od nas nasze grzechy (12)

   • Ojcowskie miłosierdzie Boga (13)

   • Bóg pamięta, że jesteśmy prochem (14)

   • Tron Jehowy i Jego władza królewska (19)

   • Aniołowie wykonują słowo Boga (20)

 • 104

  • Wysławianie Boga za cudowne dzieła stwórcze

   • Ziemia pozostanie na zawsze (5)

   • Wino i chleb dla śmiertelnika (15)

   • „Jak liczne są Twoje dzieła!” (24)

   • „Gdy odbierasz im ducha, giną” (29)

 • 105

  • Jehowa postępuje wiernie względem swojego ludu

   • Bóg pamięta o swoim przymierzu (8-10)

   • „Nie tykajcie moich pomazańców” (15)

   • Józef przebywający w niewoli narzędziem w rękach Boga (17-22)

   • Boże cuda w Egipcie (23-36)

   • Wyjście Izraelitów z Egiptu (37-39)

   • Bóg pamięta o obietnicy danej Abrahamowi (42)

 • 106

  • Izraelitom brakuje doceniania

   • Szybko zapomnieli o tym, co zrobił Bóg (13)

   • Chwała Boża zamieniona na posąg byka (19, 20)

   • Nie wierzyli Bożej obietnicy (24)

   • Przyłączyli się do kultu Baala (28)

   • Dzieci składane w ofierze demonom (37)

 • 107

  • Dziękujcie Bogu za Jego zdumiewające czyny

   • Bóg prowadził ich właściwą drogą (7)

   • Napoił spragnionego i nasycił głodnego (9)

   • Wyprowadzał ich z ciemności (14)

   • Na Jego słowo byli uzdrawiani (20)

   • Chroni biednych przed uciskiem (41)

 • 108

  • Modlitwa o zwycięstwo nad wrogami

   • Nie ma co liczyć na wybawienie przez ludzi (12)

   • „Dzięki Bogu zyskamy moc” (13)

 • 109

  • Modlitwa udręczonego

   • ‛Niech jego urząd przejmie ktoś inny’ (8)

   • Bóg stoi po stronie biednego (31)

 • 110

  • Król i kapłan na wzór Melchizedeka

   • ‛Panuj między swoimi wrogami’ (2)

   • Ochocza młodzież podobna do kropel rosy (3)

 • 111

  • Wysławiajcie Jehowę za Jego wspaniałe dokonania

   • Imię Boże jest święte, budzi lęk i podziw (9)

   • Bojaźń przed Jehową świadczy o mądrości (10)

 • 112

  • Prawy człowiek boi się Jehowy

   • Temu, kto szczodrze pożycza, będzie się dobrze wiodło (5)

   • „O prawym zawsze będzie się pamiętać” (6)

   • Hojny daje biednym (9)

 • 113

  • Bóg, który jest wysoko, podnosi niewiele znaczących

   • Imię Jehowy wysławiane po wieczność (2)

   • Bóg się schyla (6)

 • 114

  • Wyzwolenie Izraela z Egiptu

   • Morze uciekło (5)

   • Góry podskakiwały jak barany (6)

   • Krzemienna skała zamieniona w źródło (8)

 • 115

  • Chwała należy się tylko Bogu

   • Martwe bożki (4-8)

   • Ziemia dana ludziom (16)

   • „Umarli nie wysławiają Jah” (17)

 • 116

  • Pieśń wdzięczności

   • „Czym się odwdzięczę Jehowie?” (12)

   • „Podniosę kielich wybawienia” (13)

   • ‛Spełnię śluby, które złożyłem Jehowie’ (14, 18)

   • Cenna jest śmierć lojalnych sług Jehowy (15)

 • 117

  • Niech wszystkie narody wysławiają Jehowę

   • Lojalna miłość Boga jest wielka (2)

 • 118

  • Dziękowanie Jehowie za zwycięstwo

   • ‛Wzywałem Jah, a On odpowiedział’ (5)

   • „Jehowa jest po mojej stronie” (6, 7)

   • Kamień, który został odrzucony, miał się stać wieńczącym kamieniem narożnym (22)

   • „Ten, kto przychodzi w imieniu Jehowy” (26)

 • 119

  • Wdzięczność za cenne wypowiedzi Boga

   • ‛Jak młodzi mogą prowadzić czyste życie?’ (9)

   • „Kocham Twoje przypomnienia” (24)

   • „Twoje słowa są dla mnie nadzieją” (74, 81, 114)

   • „O, jak bardzo kocham Twoje prawo!” (97)

   • „Wnikliwością przewyższam wszystkich swoich nauczycieli” (99)

   • „Twoje słowo jest lampą dla moich nóg” (105)

   • „Istotą Twoich słów jest prawda” (160)

   • Ci, którzy kochają Boże prawo, cieszą się pokojem (165)

 • 120

  • Tęsknota cudzoziemca za pokojem

   • ‛Uratuj mnie od zwodniczego języka’ (2)

   • „Jestem za pokojem” (7)

 • 121

  • Jehowa strzeże swojego ludu

   • „Moja pomoc pochodzi od Jehowy” (2)

   • Jehowa nigdy nie śpi (3, 4)

 • 122

  • Modlitwa o pokój dla Jerozolimy

   • Radość z pójścia do domu Jehowy (1)

   • Miasto zespolone w jedną zwartą całość (3)

 • 123

  • Zabieganie o łaskę u Jehowy

   • ‛Spoglądamy ku Jehowie jak słudzy’ (2)

   • „W pełni odczuwamy pogardę innych” (3)

 • 124

  • „Gdyby Jehowa nie był z nami”

   • Ucieczka z połamanej pułapki (7)

   • „Nasza pomoc jest w imieniu Jehowy” (8)

 • 125

  • Jehowa chroni swój lud

   • „Jak góry są wokół Jerozolimy” (2)

   • „Niech nad Izraelem będzie pokój” (5)

 • 126

  • Radosny powrót na Syjon

   • „Jehowa dokonał dla nas wielkich rzeczy” (3)

   • Od płaczu do radosnych okrzyków (5, 6)

 • 127

  • Bez Boga wszystko jest na próżno

   • „Jeżeli Jehowa nie buduje domu” (1)

   • Dzieci nagrodą od Boga (3)

 • 128

  • Bojaźń przed Jehową źródłem szczęścia

   • Żona jak płodna winorośl (3)

   • ‛Obyś widział dobrobyt Jerozolimy’ (5)

 • 129

  • Atakowany, ale nie pokonany

   • Nienawidzący Syjonu zostaną zawstydzeni (5)

 • 130

  • „Wołam do Ciebie z głębin rozpaczy”

   • „Gdybyś zważał na przewinienia” (3)

   • Jehowa naprawdę przebacza (4)

   • „Wyczekuję Jehowy” (6)

 • 131

  • Zadowolony jak małe dziecko

   • „Nie zabiegam o rzeczy zbyt wielkie” (1)

 • 132

  • Bóg wybrał Dawida i Syjon

   • „Nie odrzucaj swojego pomazańca” (10)

   • Kapłani Syjonu przyodziani w wybawienie (16)

 • 133

  • Wspólne mieszkanie w jedności

   • Jak olejek na głowie Aarona (2)

   • Jak rosa Hermonu (3)

 • 134

  • Wysławianie Boga nocami

   • „Módlcie się, wznosząc ręce w świętości” (2)

 • 135

  • Wysławiajcie Jah za Jego wielkość

   • Znaki i cuda wymierzone przeciw Egiptowi (8, 9)

   • „Twoje imię trwa wiecznie” (13)

   • Martwe bożki (15-18)

 • 136

  • Lojalna miłość Jehowy trwa wiecznie

   • Niebo i ziemia stworzone po mistrzowsku (5, 6)

   • Faraon zgładzony w Morzu Czerwonym (15)

   • Bóg pamięta o zgnębionych (23)

   • Pokarm dla każdej żywej istoty (25)

 • 137

  • Nad rzekami Babilonu

   • Nie śpiewano pieśni Syjonu (3, 4)

   • Babilon ma być zniszczony (8)

 • 138

  • Chociaż Bóg jest wysoko, to okazuje troskę

   • ‛Odpowiedziałeś na moją modlitwę’ (3)

   • ‛Uratujesz mnie, gdy będę w niebezpieczeństwie’ (7)

 • 139

  • Bóg dobrze zna swoich sług

   • Nie da się uciec przed Bożym duchem (7)

   • „Cudownie mnie uczyniłeś” (14)

   • ‛Widziałeś mnie nawet wtedy, gdy byłem zarodkiem’ (16)

   • „Prowadź mnie drogą wieczności” (24)

 • 140

  • Jehowa — silny Wybawca

   • Źli ludzie są jak węże (3)

   • Ludzie dopuszczający się przemocy upadną (11)

 • 141

  • Modlitwa o ochronę

   • „Niech moja modlitwa będzie jak kadzidło” (2)

   • Upomnienie przez prawego jest jak olejek (5)

   • Niegodziwi wpadają we własne sieci (10)

 • 142

  • Modlitwa o ratunek przed prześladowcami

   • „Nie mam gdzie uciec” (4)

   • ‛Ty jesteś wszystkim, co mam’ (5)

 • 143

  • Spragniony Boga jak spieczona ziemia deszczu

   • ‛Zastanawiam się nad Twoimi dziełami’ (5)

   • „Naucz mnie spełniać Twoją wolę” (10)

   • ‛Niech prowadzi mnie Twój dobry duch’ (10)

 • 144

  • Modlitwa o zwycięstwo

   • ‛Czym jest śmiertelnik?’ (3)

   • ‛Niech wrogowie zostaną rozproszeni’ (6)

   • Lud Jehowy jest szczęśliwy (15)

 • 145

  • Wysławianie Boga, wielkiego Króla

   • ‛Będę opowiadał o Bożej wielkości’ (6)

   • „Jehowa jest dobry dla każdego” (9)

   • „Będą Cię wysławiać Twoi lojalni słudzy” (10)

   • Królewska władza Boga trwa wiecznie (13)

   • Boża ręka zaspokaja potrzeby wszystkich (16)

 • 146

  • Polegaj na Bogu, nie na ludziach

   • W chwili śmierci giną myśli człowieka (4)

   • Bóg podnosi pochylonych (8)

 • 147

  • Wysławianie dzieł świadczących o miłości i mocy Boga

   • Bóg uzdrawia mających złamane serce (3)

   • Wszystkie gwiazdy woła po imieniu (4)

   • Zsyła śnieg jak wełnę (16)

 • 148

  • Niech wszystkie dzieła stwórcze wysławiają Jehowę

   • „Wysławiajcie Go, wszyscy Jego aniołowie” (2)

   • ‛Wysławiajcie Go, słońce, księżycu i gwiazdy’ (3)

   • Niech wysławiają Boga młodzi i starzy (12, 13)

 • 149

  • Pieśń wysławiająca Boże zwycięstwo

   • Bogu podoba się Jego lud (4)

   • Lojalni słudzy Boga obdarzeni zaszczytem (9)

 • 150

  • Niech wszystko, co oddycha, wysławia Jah

   • Alleluja! (1, 6)