Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Powtórzonego Prawa

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Izraelici wyruszają spod góry Horeb (1-8)

  • Wyznaczenie zwierzchników i sędziów (9-18)

  • Nieposłuszeństwo w Kadesz-Barnei (19-46)

   • Izraelici nie chcą wejść do Ziemi Obiecanej (26-33)

   • Nieudana próba podboju Kanaanu (41-46)

 • 2

  • 38-letnia wędrówka po pustkowiu (1-23)

  • Zwycięstwo nad Sychonem, królem Cheszbonu (24-37)

 • 3

  • Zwycięstwo nad Ogiem, królem Baszanu (1-7)

  • Podział ziemi na wschód od Jordanu (8-20)

  • „Nie bójcie się ich” (21, 22)

  • Mojżesz nie wejdzie do Ziemi Obiecanej (23-29)

 • 4

  • Wezwanie do posłuszeństwa (1-14)

   • Izraelitom nie wolno zapomnieć, czego Bóg dokonał (9)

  • Jehowa wymaga wyłącznego oddania (15-31)

  • Nie ma innego Boga oprócz Jehowy (32-40)

  • Miasta schronienia na wschód od Jordanu (41-43)

  • Wprowadzenie do Prawa (44-49)

 • 5

  • Przymierze Jehowy przy Horebie (1-5)

  • Powtórzenie Dziesięciu Przykazań (6-22)

  • Na lud stojący przy górze Synaj pada strach (23-33)

 • 6

  • ‛Masz kochać Jehowę całym sercem’ (1-9)

   • „Słuchaj, Izraelu” (4)

   • Rodzice mają pouczać dzieci (6, 7)

  • ‛Nie zapomnijcie o Jehowie’ (10-15)

  • Nie wolno wystawiać Jehowy na próbę (16-19)

  • Co mówić przyszłemu pokoleniu (20-25)

 • 7

  • Siedem narodów zostanie zniszczonych (1-6)

  • Dlaczego Izrael został wybrany (7-11)

  • Posłuszeństwo zapewnia wspaniałą przyszłość (12-26)

 • 8

  • Przypomnienie błogosławieństw od Jehowy (1-9)

   • „Człowiek żyje nie samym chlebem” (3)

  • ‛Nie zapomnijcie o Jehowie’ (10-20)

 • 9

  • Dlaczego Izrael dostał tę ziemię (1-6)

  • Izrael drażni Jehowę cztery razy (7-29)

   • Złoty cielec (7-14)

   • Mojżesz wstawia się za ludem (15-21, 25-29)

   • Izrael kolejne trzy razy drażni Jehowę (22)

 • 10

  • Dwie nowe tablice (1-11)

  • Czego Jehowa wymaga (12-22)

   • ‛Bój się Jehowy i Go kochaj’ (12)

 • 11

  • ‛Widzieliście wielkość Jehowy’ (1-7)

  • Ziemia Obiecana (8-12)

  • Nagroda za posłuszeństwo (13-17)

  • ‛Niech słowa Boże przylgną do waszego serca’ (18-25)

  • Błogosławieństwo i przekleństwo (26-32)

 • 12

  • Oddawanie czci Bogu w miejscu, które On wybierze (1-14)

  • Można jeść mięso, ale nie wolno jeść krwi (15-28)

  • Nie można wpaść w sidło bałwochwalstwa (29-32)

 • 13

  • Jak traktować odstępców (1-18)

 • 14

  • Niestosowne wyrażanie żałoby (1, 2)

  • Czyste i nieczyste zwierzęta (3-21)

  • Dziesięciny dla Jehowy (22-29)

 • 15

  • Umarzanie długów co siedem lat (1-6)

  • Wspieranie biednych (7-11)

  • Uwalnianie niewolników w siódmym roku służby (12-18)

   • Przekłucie szydłem ucha niewolnika (16, 17)

  • Pierworodne zwierzęta uświęcone (19-23)

 • 16

  • Pascha i Święto Przaśników (1-8)

  • Święto Tygodni (9-12)

  • Święto Szałasów (13-17)

  • Wyznaczenie sędziów (18-20)

  • Zakazane obiekty kultu (21, 22)

 • 17

  • Ofiary ze zwierząt nie mogą mieć żadnej wady (1)

  • Postępowanie w związku z odstępstwem (2-7)

  • Sprawy trudne do rozstrzygnięcia (8-13)

  • Wskazówki dotyczące przyszłego króla (14-20)

   • Król ma sporządzić sobie odpis Prawa (18)

 • 18

  • Część należna kapłanom i Lewitom (1-8)

  • Praktyki okultystyczne zakazane (9-14)

  • Prorok taki jak Mojżesz (15-19)

  • Jak rozpoznać fałszywego proroka (20-22)

 • 19

  • Wina krwi i miasta schronienia (1-13)

  • Nie można przesuwać znaków granicznych (14)

  • Świadkowie w sądzie (15-21)

   • Potrzebne zeznania dwóch lub trzech świadków (15)

 • 20

  • Wskazówki dotyczące udziału w wojnie (1-20)

   • Zwolnienie ze służby wojskowej (5-9)

 • 21

  • Nieznany morderca — sposób załatwienia sprawy (1-9)

  • Poślubienie pojmanej kobiety (10-14)

  • Prawo pierworodnego (15-17)

  • Uparty syn (18-21)

  • Człowiek zawieszony na palu przeklęty (22, 23)

 • 22

  • Troska o zwierzęta bliźniego (1-4)

  • Noszenie ubrań płci przeciwnej (5)

  • Humanitarne traktowanie zwierząt (6, 7)

  • Balustrada na dachu (8)

  • Czego nie wolno ze sobą łączyć (9-11)

  • Frędzle na szacie (12)

  • Przepisy dotyczące łamania zasad moralnych (13-30)

 • 23

  • Kto nie może wejść do zboru Bożego (1-8)

  • Czystość w obozie (9-14)

  • Zbiegli niewolnicy (15, 16)

  • Prostytucja zakazana (17, 18)

  • Pożyczanie na procent i składanie ślubów (19-23)

  • Co może jeść przechodzień (24, 25)

 • 24

  • Małżeństwo i rozwód (1-5)

  • Szacunek dla życia (6-9)

  • Troska o ubogich (10-18)

  • Zasady dotyczące zostawiania pokłosia (19-22)

 • 25

  • Przepisy dotyczące chłosty (1-3)

  • Młócącemu bykowi nie można nakładać kagańca (4)

  • Małżeństwo lewirackie (5-10)

  • Za co nie można chwytać podczas bójki (11, 12)

  • Niesfałszowane odważniki i miary (13-16)

  • Amalekici mają być zniszczeni (17-19)

 • 26

  • Ofiarowanie pierwszych plonów (1-11)

  • Dodatkowa dziesięcina (12-15)

  • Izrael szczególną własnością Jehowy (16-19)

 • 27

  • Prawo spisane na kamieniach (1-10)

  • Przy górze Ebal i górze Garizim (11-14)

  • Przekleństwa (15-26)

 • 28

  • Błogosławieństwa za posłuszeństwo (1-14)

  • Przekleństwa za nieposłuszeństwo (15-68)

 • 29

  • Przymierze z Izraelem w Moabie (1-13)

  • Ostrzeżenie przed nieposłuszeństwem (14-29)

   • Tajemnice i rzeczy objawione (29)

 • 30

  • Powrót do Jehowy (1-10)

  • Przykazania Jehowy nie są zbyt trudne (11-14)

  • Wybór między życiem a śmiercią (15-20)

 • 31

  • Zbliża się śmierć Mojżesza (1-8)

  • Publiczne czytanie Prawa (9-13)

  • Powierzenie obowiązków Jozuemu (14, 15)

  • Zapowiedź buntu Izraelitów (16-30)

   • Mojżesz uczy Izraelitów pieśni (19, 22, 30)

 • 32

  • Pieśń Mojżesza (1-47)

   • Jehowa Skałą (4)

   • Izrael zapomina o swojej Skale (18)

   • „Zemsta należy do mnie” (35)

   • „Cieszcie się, narody, z Jego ludem” (43)

  • Mojżesz ma umrzeć na górze Nebo (48-52)

 • 33

  • Mojżesz błogosławi plemiona (1-29)

   • Odwieczne ramiona Jehowy (27)

 • 34

  • Jehowa pokazuje Mojżeszowi Ziemię Obiecaną (1-4)

  • Śmierć Mojżesza (5-12)