Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Ozeasza

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Zarys treści

 • 1

  • Żona Ozeasza i jej dzieci (1-9)

   • Jizreel (4), Lo-Ruchama (6), Lo-Ammi (9)

  • Nadzieja na odrodzenie i zjednoczenie narodu (10, 11)

 • 2

  • Naród izraelski zostaje ukarany (1-13)

  • Izrael wraca do Jehowy, swojego męża (14-23)

   • „Będzie mówić do mnie: ‚Mój mężu’” (16)

 • 3

  • Ozeasz wykupuje cudzołożną żonę (1-3)

  • Izrael powróci do Jehowy (4, 5)

 • 4

  • Sprawa sądowa Jehowy przeciwko Izraelowi (1-8)

   • W kraju brakuje wiedzy o Bogu (1)

  • Bałwochwalstwo i rozwiązłość w Izraelu (9-19)

   • Duch niemoralności sprowadza naród na manowce (12)

 • 5

  • Sąd nad Efraimem i Judą (1-15)

 • 6

  • Wezwanie do powrotu do Jehowy (1-3)

  • Ulotność lojalnej miłości ludu (4-6)

   • Lojalna miłość lepsza niż ofiary (6)

  • Haniebne postępowanie ludu (7-11)

 • 7

  • Opis niegodziwości Efraima (1-16)

   • Niegodziwcy schwytani w sieć (12)

 • 8

  • Izraelici poniosą konsekwencje bałwochwalstwa (1-14)

   • Sieją wiatr, zbiorą burzę (7)

   • Zapomnieli o swoim Twórcy (14)

 • 9

  • Bóg odrzuca Efraima z powodu jego grzechów (1-17)

   • Efraim oddaje się haniebnemu bogu (10)

 • 10

  • Izrael, zwyrodniała winorośl, zostanie zniszczony (1-15)

   • Sianie i zbieranie (12, 13)

 • 11

  • Miłość Boga do Izraela (1-12)

   • „Z Egiptu wezwałem swojego syna” (1)

 • 12

  • Efraim powinien wrócić do Jehowy (1-14)

   • Jakub walczył z Bogiem (3)

   • Jakub z płaczem błagał Boga o przychylność (4)

 • 13

  • Efraim, pogrążony w bałwochwalstwie, zapomniał o Jehowie (1-16)

   • „Gdzie są, o śmierci, twoje żądła?” (14)

 • 14

  • Wezwanie do powrotu do Jehowy (1-3)

   • Ofiara wysławiania (2)

  • Izrael zostanie uleczony z niewierności (4-9)