Micheasza 1:1-16

  • Sąd nad Samarią i Judą (1-16)

    • Bunt i grzechy przyczyną problemów (5)

1  Słowa Jehowy skierowane do Micheasza*+ z Moreszetu za dni Jotama+, Achaza+ i Ezechiasza+, królów Judy+, przekazane mu w wizji dotyczącej Samarii i Jerozolimy:   „Słuchajcie, wszystkie narody! Słuchaj uważnie, ziemio i to, co cię napełnia! Niech Wszechwładny Pan, Jehowa, świadczy przeciwko wam+ —Jehowa, który przebywa w swej świętej świątyni.   Bo Jehowa wyrusza ze swojego miejsca,zstąpi i będzie kroczył po wzniesieniach ziemi.   Góry pod Nim stopnieją+,a doliny* się rozdzielą —jak wosk pod wpływem ognia,jak wody spływające ze stromego zbocza.   Wszystko to stanie się z powodu buntu Jakuba,z powodu grzechów domu Izraela+. Kto jest winny buntu Jakuba? Czyż nie Samaria?+ A kto pobudował w Judzie święte wzniesienia?+ Czyż nie Jerozolima?   Obrócę Samarię w rumowisko na polu,zamienię ją w miejsce, gdzie się zakłada winnice. Zrzucę* w dolinę jej kamieniei odsłonię jej fundamenty.   Wszystkie jej rzeźbione wizerunki zostaną roztrzaskane+,a wszystkie dary, które otrzymała za swoje usługi*, spłoną w ogniu+. Zniszczę wszystkie jej bożki —zebrała je za pieniądze z prostytucjii znowu staną się zapłatą za prostytucję”.   Dlatego będę zawodził i wył+. Będę chodził boso i nago+. Będę wył niczym szakalei wydawał żałosne jęki jak strusie.   Bo jej rana jest nieuleczalna+,rozszerzyła się aż do Judy+,sięgnęła bram Jerozolimy+ — miasta mojego ludu. 10  „Nie rozgłaszajcie tego w Gat. Nie urońcie ani łzy. W Bet-Afrze* tarzajcie się w prochu. 11  Mieszkańcy* Szafiru, idźcie w haniebnej nagości. Mieszkańcy* Caananu nie wychodzą z miasta. Nie znajdziecie już schronienia w Bet-Ecel, bo będzie tam słychać tylko lament. 12  Mieszkańcy* Marot oczekiwali dobra,ale pod bramy Jerozolimy przyszło od Jehowy zło. 13  Zaprzęgnijcie rumaki do rydwanu, mieszkańcy* Lachisz+. To wy wciągnęliście córkę syjońską do grzechu. U ciebie* buntują się Izraelici+. 14  Dlatego dasz pożegnalne dary dla Moreszet-Gat. Domy Achzibu+ zawiodły królów Izraela. 15  Mieszkańcy* Mareszy+, przyprowadzę do was zdobywcę*+. Chwała Izraela dojdzie aż do Adullamu+. 16  Ostrzyżcie włosy i ogolcie głowę z żalu za swymi ukochanymi dziećmi. Zabrano wam je na wygnanie,dlatego zróbcie sobie łysinę jak u sępa*+.

Przypisy

Inna forma imienia Michael lub Michajasz, które znaczy „któż jest jak Bóg?”.
Lub „niziny”.
Dosł. „wyleję”.
Lub „jako zapłatę za prostytucję”.
Lub „w domu Afry”.
Dosł. „mieszkanko”.
Dosł. „mieszkanka”.
Dosł. „mieszkanka”.
Dosł. „mieszkanko”.
Może chodzić o córkę syjońską.
Dosł. „mieszkanko”.
Lub „tego, który wywłaszcza”.
Użyte tu hebr. słowo może się też odnosić do orła.