Mateusza 5:1-48

 • KAZANIE NA GÓRZE (1-48)

  • Jezus zaczyna nauczać na górze (1, 2)

  • Dziewięć zapowiedzi szczęścia (3-12)

  • Sól i światło (13-16)

  • Jezus ma spełnić Prawo (17-20)

  • Pouczenia na temat gniewu (21-26), cudzołóstwa (27-30), rozwodu (31, 32), przysięgania (33-37), brania odwetu (38-42), miłości do nieprzyjaciół (43-48)

5  Kiedy Jezus zobaczył tłumy, wszedł na górę. A gdy usiadł, podeszli do niego jego uczniowie.  Wtedy zaczął nauczać:  „Szczęśliwi ci, którzy są świadomi swoich potrzeb duchowych*+, bo do nich należy Królestwo Niebios.  „Szczęśliwi ci, którzy są pogrążeni w smutku, bo oni będą pocieszeni+.  „Szczęśliwi ci, którzy są łagodni*+, bo oni odziedziczą ziemię+.  „Szczęśliwi ci, którzy są głodni i spragnieni+ prawości, bo oni będą nasyceni*+.  „Szczęśliwi ci, którzy są miłosierni+, bo im też będzie okazane miłosierdzie.  „Szczęśliwi ci, którzy mają czyste serce+, bo oni będą widzieć Boga.  „Szczęśliwi ci, którzy krzewią pokój*+, bo oni będą nazwani synami Bożymi. 10  „Szczęśliwi ci, którzy są prześladowani ze względu na prawość+, bo do nich należy Królestwo Niebios. 11  „Szczęśliwi jesteście, gdy z mojego powodu znieważają was+ i prześladują+, i kłamliwie opowiadają o was wszelkie złe rzeczy+. 12  Cieszcie się i tryskajcie radością+, bo wielka jest wasza nagroda+ w niebie. Przed wami tak samo prześladowali proroków+. 13  „Wy jesteście solą+ ziemi. Ale jeśli sól straci swój słony smak, to czy da się go przywrócić? Taka sól na nic się już nie przyda. Można ją tylko wyrzucić na zewnątrz+, gdzie ludzie będą po niej deptać. 14  „Wy jesteście światłem świata+. Miasta położonego na górze nie da się ukryć. 15  Kiedy zapala się lampę, to nie stawia się jej pod koszem*, ale na świeczniku, i świeci ona wszystkim, którzy są w domu+. 16  Podobnie niech wasze światło tak świeci+, żeby ludzie widzieli wasze szlachetne uczynki+ i wychwalali waszego Ojca, który jest w niebie+. 17  „Nie myślcie, że przyszedłem unieważnić Prawo lub pisma proroków. Nie przyszedłem unieważnić, ale spełnić+. 18  Zapewniam was, że prędzej zniknie niebo i ziemia, niż zniknie najmniejsza litera w Prawie lub choćby jej fragment, zanim się wszystko nie spełni+. 19  Kto więc łamie jedno z najmniejszych przykazań Prawa i uczy tego innych, nie będzie się nadawał do Królestwa Niebios*. Natomiast każdy, kto te przykazania spełnia i ich uczy, będzie się nadawał do Królestwa Niebios*. 20  Bo mówię wam, że jeśli nie okażecie się bardziej prawi niż uczeni w piśmie* i faryzeusze+, to na pewno nie wejdziecie do Królestwa Niebios+. 21  „Słyszeliście, że naszym przodkom powiedziano: ‚Nie wolno ci mordować+; a kto popełni morderstwo, będzie odpowiadał przed sądem’+. 22  Ja jednak wam mówię, że już każdy, kto trwa w srogim gniewie+ na swojego brata, będzie odpowiadał przed sądem. A kto powie bratu: ‚Ty głupcze’*, będzie odpowiadał przed Sądem Najwyższym*. Z kolei każdy, kto powie: ‚Bezbożny głupcze!’*, będzie zasługiwał na ognistą Gehennę*+. 23  „Gdybyś więc przyniósł dar do ołtarza+, a tam sobie przypomniał, że twój brat ma coś przeciwko tobie, 24  zostaw swój dar przed ołtarzem i odejdź. Najpierw pogódź się z bratem, a dopiero potem wróć i złóż dar+. 25  „Szybko ureguluj sprawy z tym, kto chce się z tobą sądzić. Zrób to, zanim jeszcze dojdziecie do sądu, żeby czasem twój przeciwnik nie przekazał cię sędziemu, a sędzia strażnikowi sądowemu i żebyś nie został wtrącony do więzienia+. 26  Bo zapewniam cię, że nie wyjdziesz stamtąd, dopóki nie spłacisz całego długu*. 27  „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Nie wolno ci cudzołożyć’+. 28  Ale ja wam mówię, że każdy, kto się wpatruje w kobietę+, tak by rozbudzić w sobie pożądanie do niej, już popełnił z nią cudzołóstwo w swoim sercu+. 29  Jeśli więc twoje prawe oko prowadzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć+. Bo lepiej, żebyś stracił jedną z części ciała, niż żeby całe twoje ciało wrzucono do Gehenny*+. 30  Również jeśli twoja prawa ręka prowadzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć+. Bo lepiej, żebyś stracił jedną z części ciała, niż żeby całe twoje ciało trafiło do Gehenny*+. 31  „Ponadto powiedziano: ‚Kto się rozwodzi z żoną, niech jej da dokument rozwodowy’+. 32  Ja jednak wam mówię, że każdy, kto się rozwodzi z żoną — jeśli podstawą do tego nie są pozamałżeńskie kontakty seksualne* — naraża ją na cudzołóstwo, a ktokolwiek żeni się z taką rozwiedzioną kobietą, popełnia cudzołóstwo+. 33  „Słyszeliście jeszcze, że naszym przodkom powiedziano: ‚Nie wolno ci złożyć przysięgi, a potem jej nie dotrzymać+, lecz masz spełnić to, co ślubowałeś Jehowie*+. 34  Ja jednak wam mówię: W ogóle nie przysięgajcie+ — ani na niebo, bo jest tronem Boga, 35  ani na ziemię, bo jest Jego podnóżkiem+, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla+. 36  Nie przysięgaj też na swoją głowę, bo nawet jednego włosa nie możesz uczynić białym lub czarnym. 37  Niech wasze słowo ‚tak’ znaczy ‚tak’, a wasze ‚nie’ — ‚nie’+, bo wszystko, co się powie ponad to, jest od Niegodziwca+. 38  „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Oko za oko i ząb za ząb’+. 39  Ja jednak wam mówię: Nie stawiajcie oporu złemu człowiekowi. Ale jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nadstaw mu też drugi+. 40  Jeśli ktoś chce cię podać do sądu i przejąć twoją szatę spodnią, daj mu też swoją szatę wierzchnią+. 41  A jeśli ktoś, kto ma władzę, zmusza cię* do przejścia 1 mili*, idź z nim 2 mile. 42  Daj temu, kto cię o coś prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce, byś mu udzielił pożyczki*+. 43  „Słyszeliście, że powiedziano: ‚Masz kochać swojego bliźniego+ i nienawidzić swojego nieprzyjaciela’. 44  Ja jednak wam mówię: Kochajcie swoich nieprzyjaciół+ i módlcie się za tych, którzy was prześladują+, 45  żebyście się okazali synami swojego Ojca, który jest w niebie+, ponieważ On sprawia, że słońce wschodzi i nad złymi, i nad dobrymi, On też sprawia, że deszcz pada i na prawych, i na nieprawych+. 46  Bo jeśli kochacie tylko tych, którzy was kochają, to na jaką nagrodę zasługujecie?+ Czy nie robią tak również poborcy podatkowi? 47  A jeśli pozdrawiacie tylko swoich braci, to co w tym nadzwyczajnego? Czy nie robią tak również ludzie z innych narodów? 48  Macie więc być doskonali*, tak jak wasz niebiański Ojciec jest doskonały+.

Przypisy

Lub „żebrzący o ducha”.
Lub „potulni”.
Lub „bo ta ich potrzeba zostanie zaspokojona”.
Lub „ci, którzy są usposobieni pokojowo”. Dosł. „czyniący pokój”.
Lub „korcem”.
Dosł. „będzie nazwany najmniejszym w Królestwie Niebios”.
Dosł. „będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios”.
Miejsce palenia odpadów za murami Jerozolimy. Zob. Słowniczek pojęć.
Dosł. „powie: ‚Moré!’”. Słowo oznaczające kogoś pozbawionego zasad moralnych i buntującego się przeciw Bogu.
Lub „Sanhedrynem”.
Dosł. „powie swojemu bratu: ‚Raká’”. Słowo wskazujące na tępotę umysłową.
Dosł. „nie oddasz ostatniego kwadranta”. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „rozpusta”. Gr. porneía. Zob. Słowniczek pojęć.
Chodzi o pracę przymusową zlecaną przez władze.
Chodzi o pożyczkę bez odsetek.
Lub „zupełni” — w tym wypadku zupełni w miłości.