Mateusza 25:1-46

  • ZNAK OBECNOŚCI CHRYSTUSA (1-46)

    • Przypowieść o 10 dziewicach (1-13)

    • Przypowieść o talentach (14-30)

    • Owce i kozy (31-46)

25  „Z Królestwem Niebios jest jak z 10 dziewicami, które wzięły swoje lampy+ i wyszły na spotkanie panu młodemu*+.  Pięć z nich było głupich, a pięć mądrych*+.  Głupie wzięły ze sobą lampy, ale nie wzięły oliwy,  natomiast mądre wzięły i lampy, i naczynia z oliwą.  Gdy pan młody się spóźniał, wszystkie poczuły się śpiące i zasnęły.  Nagle w środku nocy rozległ się okrzyk: ‚Patrzcie, pan młody! Wyjdźcie mu na spotkanie’.  Na to wszystkie dziewice wstały i doprowadziły swoje lampy do porządku+.  Wtedy głupie zwróciły się do mądrych: ‚Dajcie nam trochę oliwy, bo nasze lampy gasną’.  Mądre odpowiedziały: ‚Mogłoby nie wystarczyć i dla was, i dla nas. Lepiej idźcie do handlarzy i sobie kupcie’. 10  Gdy one poszły, przyszedł pan młody. Dziewice, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną+, po czym zamknięto drzwi. 11  Później przyszły pozostałe dziewice i zawołały: ‚Panie, panie, otwórz nam!’+. 12  A on im odpowiedział: ‚Oświadczam wam, że was nie znam’. 13  „Dlatego stale czuwajcie+, bo nie znacie ani dnia, ani godziny+. 14  „Z Królestwem Niebios jest też jak z człowiekiem, który wybierał się za granicę i wezwał swych niewolników, żeby powierzyć im swoje mienie+. 15  Jednemu dał 5 talentów*, drugiemu — 2, a trzeciemu — 1. Każdemu dał według jego zdolności. Potem wyjechał za granicę. 16  Ten, który otrzymał 5 talentów, natychmiast poszedł, zaczął nimi obracać i zarobił kolejne 5. 17  Podobnie ten, który otrzymał 2 talenty, zarobił kolejne 2. 18  Ale ten, który otrzymał tylko 1 talent, odszedł, wykopał w ziemi dół i ukrył pieniądze* swojego pana. 19  „Po długim czasie pan tych niewolników przyszedł i zaczął się z nimi rozliczać+. 20  Ten, który otrzymał 5 talentów, przyniósł jeszcze 5 i powiedział: ‚Panie, powierzyłeś mi 5 talentów. Zobacz, zarobiłem kolejne 5’+. 21  Wtedy pan rzekł do niego: ‚Świetnie, niewolniku dobry i wierny! Byłeś wierny w niewielu rzeczach, ustanowię cię nad wieloma+. Chodź, miej udział w radości swojego pana’+. 22  Potem podszedł ten, który otrzymał 2 talenty, i powiedział: ‚Panie, powierzyłeś mi 2 talenty. Zobacz, zarobiłem kolejne 2’+. 23  Wtedy pan rzekł do niego: ‚Świetnie, niewolniku dobry i wierny! Byłeś wierny w niewielu rzeczach, ustanowię cię nad wieloma. Chodź, miej udział w radości swojego pana’. 24  „W końcu podszedł niewolnik, który otrzymał 1 talent, i zaczął się tłumaczyć: ‚Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem wymagającym — żniesz tam, gdzie nie siałeś, i zbierasz tam, gdzie nie odwiewałeś+. 25  Przestraszyłem się więc i poszedłem ukryć twój talent w ziemi. Oto i on’. 26  Na to pan rzekł: ‚Niewolniku zły i leniwy, przecież wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie siałem, i zbieram tam, gdzie nie odwiewałem. 27  Trzeba było powierzyć moje pieniądze* bankierom, a ja po powrocie* odebrałbym je z odsetkami. 28  „‚Dlatego zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma 10 talentów+. 29  Bo każdemu, kto ma, będzie dane jeszcze więcej i będzie miał obfitość. Ale temu, kto nie ma, będzie zabrane nawet to, co ma+. 30  A nieużytecznego niewolnika wyrzućcie na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami’. 31  „Kiedy Syn Człowieczy+ przyjdzie w swojej chwale wraz ze wszystkimi aniołami+, wtedy zasiądzie na swoim wspaniałym tronie. 32  Będą przed nim zebrane wszystkie narody i będzie oddzielał jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kóz. 33  Owce postawi+ po swojej prawej stronie, a kozy po lewej+. 34  „Wtedy Król powie do tych po swojej prawej stronie: ‚Chodźcie, pobłogosławieni przez mojego Ojca, odziedziczcie Królestwo przygotowane dla was od założenia świata. 35  Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem obcy, a przyjęliście mnie gościnnie+. 36  Byłem nagi*, a ubraliście mnie+. Byłem chory, a zaopiekowaliście się mną. Byłem w więzieniu, a odwiedziliście mnie’+. 37  Wtedy prawi go zapytają: ‚Panie, kiedy widzieliśmy, że jesteś głodny, i cię nakarmiliśmy, albo że jesteś spragniony, i daliśmy ci pić?+ 38  Kiedy widzieliśmy, że jesteś obcy, i przyjęliśmy cię gościnnie, albo że jesteś nagi, i cię ubraliśmy? 39  Kiedy widzieliśmy, że jesteś chory lub w więzieniu, i cię odwiedziliśmy?’. 40  A Król im odpowie: ‚Wiedzcie, że wszystko, co zrobiliście dla jednego z najmniejszych moich braci, to zrobiliście dla mnie’+. 41  „Następnie powie do tych po swojej lewej stronie: ‚Przeklęci, odejdźcie ode mnie+ w ogień wieczny+, przygotowany dla Diabła i jego aniołów+. 42  Bo byłem głodny, ale nie daliście mi jeść, i byłem spragniony, ale nie daliście mi pić. 43  Byłem obcy, ale nie przyjęliście mnie gościnnie; byłem nagi, ale mnie nie ubraliście; byłem chory i w więzieniu, ale się mną nie zaopiekowaliście’. 44  Wtedy również oni go zapytają: ‚Panie, kiedy widzieliśmy, że jesteś głodny, spragniony, obcy, nagi, chory lub w więzieniu, i nie przyszliśmy ci z pomocą*?’. 45  A on im odpowie: ‚Wiedzcie, że czego nie zrobiliście dla jednego z tych najmniejszych, tego nie zrobiliście dla mnie’+. 46  I ci zostaną bezpowrotnie zgładzeni*+, a prawi będą żyć wiecznie”+.

Przypisy

Lub „oblubieńcowi”.
Lub „roztropnych”.
Gr. talent odpowiadał 20,4 kg. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „srebro”.
Dosł. „przyszedłszy”.
Dosł. „srebro”.
Lub „potrzebowałem ubrania”.
Dosł. „nie usłużyliśmy ci”.
Dosł. „odejdą na wieczne odcięcie”, będą niczym gałęzie odcięte od drzewa.