Mateusza 22:1-46

  • Przypowieść o uczcie weselnej (1-14)

  • Bóg a Cezar (15-22)

  • Pytanie dotyczące zmartwychwstania (23-33)

  • Dwa najważniejsze przykazania (34-40)

  • Czy Chrystus jest synem Dawida? (41-46)

22  Jezus jeszcze raz przemówił do nich za pomocą przykładów:  „Z Królestwem Niebios jest jak z królem, który wyprawił synowi wesele+.  Posłał swoich niewolników, żeby zwołali zaproszonych gości, ale ci nie chcieli przyjść+.  Posłał więc innych niewolników, żeby powiedzieli zaproszonym: ‚Przygotowałem ucztę. Byki i tuczne zwierzęta są pozarzynane i wszystko jest gotowe. Chodźcie na wesele’.  Ale tamci nie byli tym zainteresowani. Jeden poszedł na swoje pole, drugi do swoich interesów+,  a pozostali schwytali niewolników króla, znieważyli ich i zabili.  „Wtedy król wpadł w straszny gniew. Wysłał wojska i pozabijał tych morderców, a ich miasto spalił+.  Potem powiedział niewolnikom: ‚Uczta weselna jest gotowa, ale zaproszeni nie zasługiwali na nią+.  Dlatego idźcie na drogi wychodzące z miasta i zaproście, kogo tylko spotkacie’+. 10  Niewolnicy wyszli więc na drogi i zebrali wszystkich napotkanych, zarówno złych, jak i dobrych. I sala weselna napełniła się ucztującymi*. 11  „Gdy król wszedł, żeby przyjrzeć się gościom, zobaczył człowieka, który nie miał na sobie weselnego stroju. 12  Zapytał go więc: ‚Człowieku, jak się tu dostałeś bez weselnego stroju?’. Ale ten nie wiedział, co powiedzieć. 13  Wtedy król rzekł do swoich sług: ‚Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płakał i zgrzytał zębami’. 14  „Bo wielu jest zaproszonych, ale mało wybranych”. 15  Wtedy faryzeusze odeszli i zaczęli spiskować, jak by tu złapać Jezusa za słowo+. 16  Wysłali więc do niego swoich uczniów razem z członkami stronnictwa Heroda+, żeby powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i zgodnie z prawdą nauczasz drogi Bożej i że nikomu nie próbujesz się przypodobać, bo nie patrzysz na to, co rzuca się w oczy*. 17  Powiedz nam więc: Jak myślisz? Czy wolno* płacić podatek pogłówny Cezarowi, czy nie?”. 18  Ale Jezus, znając ich niegodziwość, odparł: „Obłudnicy, czemu wystawiacie mnie na próbę? 19  Pokażcie mi monetę, którą się płaci podatek”. Przynieśli mu denara*. 20  A on ich zapytał: „Czyja to podobizna i czyje imię?”. 21  Odrzekli: „Cezara”. Wtedy im powiedział: „W takim razie to, co Cezara, spłacajcie Cezarowi, a to, co Boże — Bogu”+. 22  Gdy to usłyszeli, zdumieli się, po czym pozostawili go i odeszli. 23  Tego dnia przyszli do niego saduceusze, twierdzący, że nie ma zmartwychwstania+, i zapytali+: 24  „Nauczycielu, Mojżesz polecił: ‚Jeśli jakiś mężczyzna umrze bezdzietnie, to jego brat ma się ożenić z jego żoną, żeby przedłużyć jego ród*+. 25  Było u nas siedmiu braci. Pierwszy się ożenił, po czym zmarł bezdzietnie, a z jego żoną ożenił się jego brat. 26  Tak samo było z drugim i trzecim — aż do siódmego. 27  Po nich wszystkich umarła ta kobieta. 28  Czyją więc będzie żoną, gdy nastąpi zmartwychwstanie? Przecież poślubiła każdego z tych siedmiu”. 29  Jezus odpowiedział: „Jesteście w błędzie, bo nie znacie ani Pism, ani mocy Bożej+. 30  Gdy nastąpi zmartwychwstanie, ani mężczyźni nie będą się żenić, ani kobiety nie będą wychodzić za mąż, ale będą jak aniołowie w niebie+. 31  A co do tego, czy umarli zmartwychwstaną, to czy nie czytaliście, że Bóg powiedział: 32  ‚Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba’?+ Przecież On nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych”+. 33  Kiedy tłumy to usłyszały, były ogromnie zdumione jego nauką+. 34  Gdy faryzeusze się dowiedzieli, że Jezus zamknął saduceuszom usta, przyszli do niego całą grupą. 35  Jeden z nich, znawca Prawa, wystawił go na próbę pytaniem: 36  „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest najważniejsze?”+. 37  Jezus odparł: „‚Masz kochać Jehowę*, swojego Boga, całym sercem, całą duszą* i całym umysłem’+. 38  To jest pierwsze i najważniejsze przykazanie. 39  Drugie, podobne do niego, brzmi: ‚Masz kochać swojego bliźniego jak samego siebie’+. 40  Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i pisma proroków”+. 41  Kiedy faryzeusze dalej byli tam zebrani, Jezus ich zapytał+: 42  „Co myślicie o Chrystusie? Czyim jest synem?”. Odpowiedzieli: „Dawida”+. 43  Wtedy rzekł do nich: „Dlaczego więc Dawid pod natchnieniem*+ nazywa go Panem, gdy mówi: 44  ‚Jehowa* powiedział mojemu Panu: „Zasiadaj po mojej prawej stronie, aż położę ci twoich wrogów pod nogi”’?+ 45  Jeśli Dawid nazywa go Panem, to jak może on być jego synem?”+. 46  I nikt nie potrafił odpowiedzieć mu na to nawet jednym słowem. Od tego dnia nikt też nie ośmielił się dalej zadawać mu pytań.

Przypisy

Lub „półleżącymi przy stole”.
Lub „na status społeczny ludzi”.
Lub „należy”.
Lub „wzbudzić mu potomstwo”.
Czyli pod wpływem ducha świętego.