Mateusza 1:1-25

  • Rodowód Jezusa Chrystusa (1-17)

  • Narodziny Jezusa (18-25)

1  Rodowód* Jezusa Chrystusa*, syna Dawida+, syna Abrahama+:   Abraham został ojcem Izaaka+;Izaak został ojcem Jakuba+;Jakub został ojcem Judy+ i jego braci;   Juda został ojcem Pereca i Zeracha+, urodzonych przez Tamar;Perec został ojcem Checrona+;Checron został ojcem Rama+;   Ram został ojcem Amminadaba;Amminadab został ojcem Nachszona+;Nachszon został ojcem Salmona;   Salmon został ojcem Boaza, urodzonego przez Rachab+;Boaz został ojcem Obeda, urodzonego przez Rut+;Obed został ojcem Jessego+;   Jesse został ojcem Dawida+, króla. Dawid został ojcem Salomona+, urodzonego przez żonę Uriasza;   Salomon został ojcem Rechoboama+;Rechoboam został ojcem Abijasza;Abijasz został ojcem Asy+;   Asa został ojcem Jehoszafata+;Jehoszafat został ojcem Jehorama+;Jehoram został ojcem Uzzjasza;   Uzzjasz został ojcem Jotama+;Jotam został ojcem Achaza+;Achaz został ojcem Ezechiasza+; 10  Ezechiasz został ojcem Manassesa+;Manasses został ojcem Amona+;Amon został ojcem Jozjasza+; 11  Jozjasz+ został ojcem Jechoniasza+ i jego braci w okresie* uprowadzenia do Babilonu+. 12  Po uprowadzeniu do Babilonu Jechoniasz został ojcem Szealtiela;Szealtiel został ojcem Zerubbabela+; 13  Zerubbabel został ojcem Abiuda;Abiud został ojcem Eliakima;Eliakim został ojcem Azora; 14  Azor został ojcem Cadoka;Cadok został ojcem Achima;Achim został ojcem Eliuda; 15  Eliud został ojcem Eleazara;Eleazar został ojcem Mattana;Mattan został ojcem Jakuba; 16  Jakub został ojcem Józefa, męża Marii, która urodziła Jezusa+ nazywanego Chrystusem+. 17  Tak więc od Abrahama aż do Dawida było w sumie 14 pokoleń, od Dawida aż do uprowadzenia do Babilonu — 14 pokoleń, od uprowadzenia do Babilonu aż do Chrystusa — 14 pokoleń. 18  A z narodzinami Jezusa Chrystusa było tak: Jego matka, Maria, była zaręczona z Józefem. Jednak zanim się pobrali, okazało się, że jest w ciąży za sprawą ducha świętego*+. 19  A ponieważ Józef, jej narzeczony*, był prawy i nie chciał z niej zrobić publicznego widowiska, zamierzał potajemnie zerwać zaręczyny*+. 20  Gdy już to przemyślał, ukazał mu się we śnie anioł Jehowy* i powiedział: „Józefie, synu Dawida, nie bój się ożenić z Marią, swoją narzeczoną*, bo zaszła w ciążę za sprawą ducha świętego+. 21  I urodzi syna, a ty masz mu nadać imię Jezus*+, bo on wybawi swój lud od grzechów”+. 22  A to wszystko stało się po to, żeby się spełniły słowa, które Jehowa* wypowiedział przez swojego proroka: 23  „Dziewica zajdzie w ciążę i urodzi syna, i nadadzą mu imię Immanuel”+, co znaczy „z nami jest Bóg”+. 24  Wtedy Józef się obudził i zrobił tak, jak mu polecił anioł Jehowy*, i ożenił się z Marią*. 25  Ale z nią nie współżył, dopóki nie urodziła syna+. I nadał mu imię Jezus+.

Przypisy

Lub „księga dziejów”.
Lub „Mesjasza; Pomazańca”.
Najwyraźniej chodzi tu o okres obejmujący czas przed niewolą babilońską.
Lub „czynnej siły Bożej”.
Dosł. „mąż”. Zgodnie z żydowskim zwyczajem mężem nazywano też narzeczonego.
Dosł. „rozwieść się z nią”. Zgodnie z żydowskim zwyczajem do zerwania zaręczyn potrzebny był rozwód.
To pierwsze z 237 miejsc w tym przekładzie, w których imię Boże, Jehowa, występuje w tekście głównym Chrześcijańskich Pism Greckich. Zob. Dodatek A5.
Dosł. „nie bój się wziąć Marii, swojej żony, do domu”. Zgodnie z żydowskim zwyczajem żoną nazywano też narzeczoną.
Odpowiednik hebr. imienia Jeszua, inaczej Jehoszua, które znaczy „Jehowa jest wybawieniem”.
Dosł. „wziął swoją żonę do domu”.