Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Ewangelia według Mateusza

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Rodowód Jezusa Chrystusa (1-17)

  • Narodziny Jezusa (18-25)

 • 2

  • Wizyta astrologów (1-12)

  • Ucieczka do Egiptu (13-15)

  • Herod zabija małych chłopców (16-18)

  • Powrót i osiedlenie się w Nazarecie (19-23)

 • 3

  • Działalność Jana Chrzciciela (1-12)

  • Chrzest Jezusa (13-17)

 • 4

  • Diabeł kusi Jezusa (1-11)

  • Jezus zaczyna głosić w Galilei (12-17)

  • Powołanie pierwszych uczniów (18-22)

  • Jezus głosi, naucza i uzdrawia ludzi (23-25)

 • 5

  • KAZANIE NA GÓRZE (1-48)

   • Jezus zaczyna nauczać na górze (1, 2)

   • Dziewięć zapowiedzi szczęścia (3-12)

   • Sól i światło (13-16)

   • Jezus ma spełnić Prawo (17-20)

   • Pouczenia na temat gniewu (21-26), cudzołóstwa (27-30), rozwodu (31, 32), przysięgania (33-37), brania odwetu (38-42), miłości do nieprzyjaciół (43-48)

 • 6

  • KAZANIE NA GÓRZE (1-34)

   • Nie afiszujcie się prawością (1-4)

   • Jak się modlić (5-15)

    • Modlitwa wzorcowa (9-13)

   • Poszczenie (16-18)

   • Skarby na ziemi i w niebie (19-24)

   • „Przestańcie się zamartwiać” (25-34)

    • „Stale szukajcie najpierw Królestwa” (33)

 • 7

  • KAZANIE NA GÓRZE (1-27)

   • „Przestańcie osądzać” (1-6)

   • Stale proście, szukajcie i pukajcie (7-11)

   • Złota Reguła (12)

   • Ciasna brama (13, 14)

   • Rozpoznani po owocach (15-23)

   • Dom na skale, dom na piasku (24-27)

  • Tłumy ogromnie zdumione nauczaniem Jezusa (28, 29)

 • 8

  • Uzdrowienie trędowatego (1-4)

  • Wiara setnika (5-13)

  • Jezus uzdrawia wielu w Kafarnaum (14-17)

  • Co to znaczy chodzić za Jezusem (18-22)

  • Jezus ucisza burzę (23-27)

  • Jezus posyła demony w świnie (28-34)

 • 9

  • Jezus uzdrawia sparaliżowanego (1-8)

  • Jezus powołuje Mateusza (9-13)

  • Pytanie o post (14-17)

  • Córka Jaira; kobieta dotyka szaty Jezusa (18-26)

  • Jezus uzdrawia niewidomych i niemego (27-34)

  • „Żniwa są wielkie, ale pracowników mało” (35-38)

 • 10

  • 12 apostołów (1-4)

  • Wskazówki co do służby (5-15)

  • Uczniów czekają prześladowania (16-25)

  • Bójcie się Boga, nie człowieka (26-31)

  • Nie pokój, tylko miecz (32-39)

  • Przyjmowanie uczniów Jezusa (40-42)

 • 11

  • Jezus chwali Jana Chrzciciela (1-15)

  • Potępienie niewrażliwego pokolenia (16-24)

  • Jezus wysławia Ojca za okazanie względów pokornym (25-27)

  • Jarzmo Jezusa zapewnia pokrzepienie (28-30)

 • 12

  • Jezus Panem szabatu (1-8)

  • Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką (9-14)

  • Ukochany sługa Boży (15-21)

  • Wypędzanie demonów duchem świętym (22-30)

  • Grzech niewybaczalny (31, 32)

  • „Drzewo poznaje się po owocach” (33-37)

  • Znak Jonasza (38-42)

  • Kiedy nieczysty duch powraca (43-45)

  • Matka i bracia Jezusa (46-50)

 • 13

  • PRZYKŁADY DOTYCZĄCE KRÓLESTWA (1-52)

   • Siewca (1-9)

   • Dlaczego Jezus używał przykładów (10-17)

   • Wyjaśnienie przypowieści o siewcy (18-23)

   • Pszenica i chwasty (24-30)

   • Ziarnko gorczycy i zakwas (31-33)

   • Używanie przykładów spełnieniem proroctwa (34, 35)

   • Wyjaśnienie przypowieści o pszenicy i chwastach (36-43)

   • Ukryty skarb i cenna perła (44-46)

   • Sieć (47-50)

   • Skarby nowe i stare (51, 52)

  • Jezus odrzucony w rodzinnych stronach (53-58)

 • 14

  • Ścięcie Jana Chrzciciela (1-12)

  • Jezus karmi 5000 (13-21)

  • Jezus chodzi po wodzie (22-33)

  • Uzdrawianie w Genezarecie (34-36)

 • 15

  • Jezus gani ludzkie tradycje (1-9)

  • To, co nieczyste, pochodzi z serca (10-20)

  • Wielka wiara Fenicjanki (21-28)

  • Jezus uzdrawia ludzi z różnych chorób (29-31)

  • Jezus karmi 4000 (32-39)

 • 16

  • Prośba o znak (1-4)

  • Zakwas faryzeuszy i saduceuszy (5-12)

  • Klucze Królestwa (13-20)

   • Zbór zbudowany na skale (18)

  • Jezus zapowiada swoją śmierć (21-23)

  • Co to znaczy być uczniem Jezusa (24-28)

 • 17

  • Przemienienie Jezusa (1-13)

  • Wiara jak ziarnko gorczycy (14-21)

  • Jezus znowu zapowiada swoją śmierć (22, 23)

  • Podatek zapłacony monetą z pyszczka ryby (24-27)

 • 18

  • Największy w Królestwie (1-6)

  • Co prowadzi do upadku (7-11)

  • Przykład o zabłąkanej owcy (12-14)

  • Jak pozyskać brata (15-20)

  • Przypowieść o bezlitosnym niewolniku (21-35)

 • 19

  • Małżeństwo i rozwód (1-9)

  • Dar stanu wolnego (10-12)

  • Jezus błogosławi dzieci (13-15)

  • Pytanie młodego bogacza (16-24)

  • Ofiary na rzecz Królestwa (25-30)

 • 20

  • Pracownicy w winnicy i jednakowe wynagrodzenie (1-16)

  • Jezus znowu zapowiada swoją śmierć (17-19)

  • Prośba o zaszczytne miejsca w Królestwie (20-28)

   • Jezus okupem za wielu (28)

  • Uzdrowienie dwóch niewidomych (29-34)

 • 21

  • Tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy (1-11)

  • Jezus oczyszcza świątynię (12-17)

  • Jezus przeklina drzewo figowe (18-22)

  • Kto dał Jezusowi władzę (23-27)

  • Przypowieść o dwóch synach (28-32)

  • Przypowieść o niegodziwych hodowcach (33-46)

   • Wieńczący kamień narożny odrzucony (42)

 • 22

  • Przypowieść o uczcie weselnej (1-14)

  • Bóg a Cezar (15-22)

  • Pytanie dotyczące zmartwychwstania (23-33)

  • Dwa najważniejsze przykazania (34-40)

  • Czy Chrystus jest synem Dawida? (41-46)

 • 23

  • Nie postępujcie jak uczeni w piśmie i faryzeusze (1-12)

  • Biada uczonym w piśmie i faryzeuszom (13-36)

  • Jezus ubolewa nad Jerozolimą (37-39)

 • 24

  • ZNAK OBECNOŚCI CHRYSTUSA (1-51)

   • Wojny, głód, trzęsienia ziemi (7)

   • Głoszenie dobrej nowiny (14)

   • Wielki ucisk (21, 22)

   • Znak Syna Człowieczego (30)

   • Drzewo figowe (32-34)

   • Jak za dni Noego (37-39)

   • „Stale czuwajcie” (42-44)

   • Wierny niewolnik i zły niewolnik (45-51)

 • 25

  • ZNAK OBECNOŚCI CHRYSTUSA (1-46)

   • Przypowieść o 10 dziewicach (1-13)

   • Przypowieść o talentach (14-30)

   • Owce i kozy (31-46)

 • 26

  • Kapłani spiskują, żeby zabić Jezusa (1-5)

  • Pachnący olejek wylany na głowę Jezusa (6-13)

  • Ostatnia Pascha i zapowiedź zdrady (14-25)

  • Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej (26-30)

  • Zapowiedź zaparcia się Piotra (31-35)

  • Jezus modli się w Getsemani (36-46)

  • Aresztowanie Jezusa (47-56)

  • Proces przed Sanhedrynem (57-68)

  • Piotr zapiera się Jezusa (69-75)

 • 27

  • Jezus odprowadzony do Piłata (1, 2)

  • Judasz się wiesza (3-10)

  • Jezus przed Piłatem (11-26)

  • Publicznie wyśmiany (27-31)

  • Przybity do pala na Golgocie (32-44)

  • Śmierć Jezusa (45-56)

  • Pochowanie Jezusa (57-61)

  • Zabezpieczenie grobu (62-66)

 • 28

  • Wskrzeszenie Jezusa (1-10)

  • Żołnierze przekupieni, żeby kłamali (11-15)

  • Zadanie pozyskiwania uczniów (16-20)