Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Ewangelia według Marka

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Zarys treści

 • 1

  • Działalność Jana Chrzciciela (1-8)

  • Chrzest Jezusa (9-11)

  • Szatan kusi Jezusa (12, 13)

  • Jezus zaczyna głosić w Galilei (14, 15)

  • Powołanie pierwszych uczniów (16-20)

  • Wypędzenie nieczystego ducha (21-28)

  • Jezus uzdrawia wielu w Kafarnaum (29-34)

  • Modlitwa w odludnym miejscu (35-39)

  • Uzdrowienie trędowatego (40-45)

 • 2

  • Jezus uzdrawia sparaliżowanego (1-12)

  • Jezus powołuje Lewiego (13-17)

  • Pytanie o post (18-22)

  • Jezus Panem szabatu (23-28)

 • 3

  • Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką (1-6)

  • Wielki tłum nad jeziorem (7-12)

  • 12 apostołów (13-19)

  • Bluźnierstwo przeciw duchowi świętemu (20-30)

  • Matka i bracia Jezusa (31-35)

 • 4

  • PRZYKŁADY DOTYCZĄCE KRÓLESTWA (1-34)

   • Siewca (1-9)

   • Dlaczego Jezus używał przykładów (10-12)

   • Wyjaśnienie przypowieści o siewcy (13-20)

   • Lampy nie stawia się pod koszem (21-23)

   • Jaką miarą odmierzacie (24, 25)

   • Siewca, który śpi (26-29)

   • Ziarnko gorczycy (30-32)

   • Używanie przykładów (33, 34)

  • Jezus ucisza burzę (35-41)

 • 5

  • Jezus posyła demony w świnie (1-20)

  • Córka Jaira; kobieta dotyka szaty Jezusa (21-43)

 • 6

  • Jezus odrzucony w rodzinnym mieście (1-6)

  • Dwunastu otrzymuje wskazówki co do służby (7-13)

  • Śmierć Jana Chrzciciela (14-29)

  • Jezus karmi 5000 (30-44)

  • Jezus chodzi po wodzie (45-52)

  • Uzdrawianie w Genezarecie (53-56)

 • 7

  • Jezus gani ludzkie tradycje (1-13)

  • To, co nieczyste, pochodzi z serca (14-23)

  • Wiara Syrofenicjanki (24-30)

  • Uzdrowienie niesłyszącego (31-37)

 • 8

  • Jezus karmi 4000 (1-9)

  • Prośba o znak (10-13)

  • Zakwas faryzeuszy i Heroda (14-21)

  • Uzdrowienie niewidomego w Betsaidzie (22-26)

  • Piotr utożsamia Jezusa z Chrystusem (27-30)

  • Jezus zapowiada swoją śmierć (31-33)

  • Co to znaczy być uczniem Jezusa (34-38)

 • 9

  • Przemienienie Jezusa (1-13)

  • Uzdrowienie chłopca opętanego przez demona (14-29)

   • „Dla tego, kto wierzy, wszystko jest możliwe” (23)

  • Jezus znowu zapowiada swoją śmierć (30-32)

  • Uczniowie sprzeczają się, kto z nich jest ważniejszy (33-37)

  • „Kto nie jest przeciwko nam, ten jest po naszej stronie” (38-41)

  • Co prowadzi do upadku (42-48)

  • „Miejcie sól w sobie” (49, 50)

 • 10

  • Małżeństwo i rozwód (1-12)

  • Jezus błogosławi dzieci (13-16)

  • Pytanie bogacza (17-25)

  • Ofiary na rzecz Królestwa (26-31)

  • Jezus znowu zapowiada swoją śmierć (32-34)

  • Prośba Jakuba i Jana (35-45)

   • Jezus okupem za wielu (45)

  • Uzdrowienie niewidomego Bartymeusza (46-52)

 • 11

  • Tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy (1-11)

  • Jezus przeklina drzewo figowe (12-14)

  • Jezus oczyszcza świątynię (15-18)

  • Czego uczy zdarzenie z uschniętym drzewem figowym (19-26)

  • Kto dał Jezusowi władzę (27-33)

 • 12

  • Przypowieść o niegodziwych hodowcach (1-12)

  • Bóg a Cezar (13-17)

  • Pytanie dotyczące zmartwychwstania (18-27)

  • Dwa najważniejsze przykazania (28-34)

  • Czy Chrystus jest synem Dawida? (35-37a)

  • Ostrzeżenie przed uczonymi w piśmie (37b-40)

  • Dwie monety biednej wdowy (41-44)

 • 13

  • ZAKOŃCZENIE SYSTEMU RZECZY (1-37)

   • Wojny, trzęsienia ziemi, głód (8)

   • Głoszenie dobrej nowiny (10)

   • Wielki ucisk (19)

   • Przyjście Syna Człowieczego (26)

   • Przykład o drzewie figowym (28-31)

   • „Stale czuwajcie” (32-37)

 • 14

  • Kapłani spiskują, żeby zabić Jezusa (1, 2)

  • Pachnący olejek wylany na głowę Jezusa (3-9)

  • Judasz zamierza zdradzić Jezusa (10, 11)

  • Ostatnia Pascha (12-21)

  • Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej (22-26)

  • Zapowiedź zaparcia się Piotra (27-31)

  • Jezus modli się w Getsemani (32-42)

  • Aresztowanie Jezusa (43-52)

  • Proces przed Sanhedrynem (53-65)

  • Piotr zapiera się Jezusa (66-72)

 • 15

  • Jezus przed Piłatem (1-15)

  • Publicznie wyśmiany (16-20)

  • Przybity do pala na Golgocie (21-32)

  • Śmierć Jezusa (33-41)

  • Pochowanie Jezusa (42-47)

 • 16

  • Jezus wskrzeszony (1-8)