Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Ewangelia według Łukasza

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Słowa do Teofila (1-4)

  • Gabriel zapowiada narodziny Jana Chrzciciela (5-25)

  • Gabriel zapowiada narodziny Jezusa (26-38)

  • Maria odwiedza Elżbietę (39-45)

  • Maria wywyższa Jehowę (46-56)

  • Narodziny Jana i nadanie mu imienia (57-66)

  • Prorocze słowa Zachariasza (67-80)

 • 2

  • Narodziny Jezusa (1-7)

  • Aniołowie ukazują się pasterzom (8-20)

  • Obrzezanie i oczyszczenie (21-24)

  • Symeon na własne oczy widzi Chrystusa (25-35)

  • Anna opowiada o dziecku (36-38)

  • Powrót do Nazaretu (39, 40)

  • 12-letni Jezus w świątyni (41-52)

 • 3

  • Kiedy Jan rozpoczyna działalność (1, 2)

  • Jan nawołuje do chrztu (3-20)

  • Chrzest Jezusa (21, 22)

  • Rodowód Jezusa Chrystusa (23-38)

 • 4

  • Diabeł kusi Jezusa (1-13)

  • Jezus zaczyna głosić w Galilei (14, 15)

  • Jezus odrzucony w Nazarecie (16-30)

  • W synagodze w Kafarnaum (31-37)

  • Teściowa Szymona i inni zostają uzdrowieni (38-41)

  • Tłumy odszukują Jezusa w odludnym miejscu (42-44)

 • 5

  • Obfity połów za sprawą cudu; pierwsi uczniowie (1-11)

  • Uzdrowienie trędowatego (12-16)

  • Jezus uzdrawia sparaliżowanego (17-26)

  • Jezus powołuje Lewiego (27-32)

  • Pytanie o post (33-39)

 • 6

  • Jezus Panem szabatu (1-5)

  • Uzdrowienie człowieka z bezwładną ręką (6-11)

  • 12 apostołów (12-16)

  • Jezus naucza i uzdrawia ludzi (17-19)

  • Kto jest szczęśliwy, a komu biada (20-26)

  • Miłość do nieprzyjaciół (27-36)

  • „Przestańcie osądzać” (37-42)

  • Rozpoznani po owocach (43-45)

  • Dom zbudowany właściwie i dom bez solidnego fundamentu (46-49)

 • 7

  • Wiara setnika (1-10)

  • Jezus wskrzesza syna wdowy z Nain (11-17)

  • Jezus chwali Jana Chrzciciela (18-30)

  • Potępienie niewrażliwego pokolenia (31-35)

  • Grzesznica uzyskuje przebaczenie (36-50)

   • Przypowieść o dłużnikach (41-43)

 • 8

  • Kobiety towarzyszące Jezusowi (1-3)

  • Przypowieść o siewcy (4-8)

  • Dlaczego Jezus używał przykładów (9, 10)

  • Wyjaśnienie przypowieści o siewcy (11-15)

  • Lampy się nie zakrywa (16-18)

  • Matka i bracia Jezusa (19-21)

  • Jezus ucisza burzę (22-25)

  • Jezus posyła demony w świnie (26-39)

  • Córka Jaira; kobieta dotyka szaty Jezusa (40-56)

 • 9

  • Dwunastu otrzymuje wskazówki co do służby (1-6)

  • Herod w rozterce z powodu Jezusa (7-9)

  • Jezus karmi 5000 (10-17)

  • Piotr utożsamia Jezusa z Chrystusem (18-20)

  • Jezus zapowiada swoją śmierć (21, 22)

  • Co to znaczy być uczniem Jezusa (23-27)

  • Przemienienie Jezusa (28-36)

  • Uzdrowienie chłopca opętanego przez demona (37-43a)

  • Jezus znowu zapowiada swoją śmierć (43b-45)

  • Uczniowie sprzeczają się, kto z nich jest ważniejszy (46-48)

  • „Kto nie jest przeciwko wam, ten jest po waszej stronie” (49, 50)

  • Mieszkańcy pewnej wsi w Samarii odrzucają Jezusa (51-56)

  • Co to znaczy chodzić za Jezusem (57-62)

 • 10

  • Jezus wysyła 70 uczniów (1-12)

  • Biada miastom, które nie okazały skruchy (13-16)

  • Powrót 70 uczniów (17-20)

  • Jezus wysławia Ojca za okazanie względów pokornym (21-24)

  • Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie (25-37)

  • Jezus odwiedza Martę i Marię (38-42)

 • 11

  • Jak się modlić (1-13)

   • Modlitwa wzorcowa (2-4)

  • Wypędzanie demonów palcem Bożym (14-23)

  • Kiedy nieczysty duch powraca (24-26)

  • Prawdziwe szczęście (27, 28)

  • Znak Jonasza (29-32)

  • Lampa ciała (33-36)

  • Biada religijnym obłudnikom (37-54)

 • 12

  • Zakwas faryzeuszy (1-3)

  • Bójcie się Boga, nie człowieka (4-7)

  • Przyznanie się do jedności z Chrystusem (8-12)

  • Przypowieść o nierozsądnym bogaczu (13-21)

  • „Przestańcie się zamartwiać” (22-34)

   • Mała trzódka (32)

  • Czuwanie (35-40)

  • Wierny zarządca i niewierny zarządca (41-48)

  • Nie pokój, ale rozdźwięk (49-53)

  • Trzeba umieć rozpoznać, w jakim czasie się żyje (54-56)

  • Łagodzenie sporów (57-59)

 • 13

  • Skrucha albo zagłada (1-5)

  • Przypowieść o nieowocującym figowcu (6-9)

  • Pochylona kobieta uzdrowiona w szabat (10-17)

  • Przypowieści o ziarnku gorczycy i o zakwasie (18-21)

  • Potrzeba wysiłku, żeby wejść przez wąskie drzwi (22-30)

  • Herod — „ten lis” (31-33)

  • Jezus ubolewa nad Jerozolimą (34, 35)

 • 14

  • Chory na puchlinę uzdrowiony w szabat (1-6)

  • Jak zachować się w gościnie (7-11)

  • Zapraszanie tych, którzy nie mogą się zrewanżować (12-14)

  • Przypowieść o zaproszonych, którzy szukali wymówek (15-24)

  • Na co trzeba się zdobyć, żeby być uczniem Jezusa (25-33)

  • Sól, która traci swój smak (34, 35)

 • 15

  • Przypowieść o zagubionej owcy (1-7)

  • Przypowieść o zgubionej monecie (8-10)

  • Przypowieść o zagubionym synu (11-32)

 • 16

  • Przypowieść o nieprawym zarządcy (1-13)

   • ‛Wierny w najmniejszym jest wierny w wielkim’ (10)

  • Prawo a Królestwo Boże (14-18)

  • Przypowieść o bogaczu i Łazarzu (19-31)

 • 17

  • Powody do upadku, przebaczanie i wiara (1-6)

  • Nieużyteczni niewolnicy (7-10)

  • Uzdrowienie 10 trędowatych (11-19)

  • Przyjście Królestwa Bożego (20-37)

   • „Królestwo Boże jest pośród was” (21)

   • „Pamiętajcie, co spotkało żonę Lota” (32)

 • 18

  • Przypowieść o wytrwałej wdowie (1-8)

  • Faryzeusz i poborca podatkowy (9-14)

  • Jezus i dzieci (15-17)

  • Pytanie bogatego dostojnika (18-30)

  • Jezus znowu zapowiada swoją śmierć (31-34)

  • Niewidomy żebrak odzyskuje wzrok (35-43)

 • 19

  • Jezus w gościnie u Zacheusza (1-10)

  • Przypowieść o 10 minach (11-27)

  • Tryumfalny wjazd Jezusa do Jerozolimy (28-40)

  • Jezus płacze nad Jerozolimą (41-44)

  • Jezus oczyszcza świątynię (45-48)

 • 20

  • Kto dał Jezusowi władzę (1-8)

  • Przypowieść o niegodziwych hodowcach (9-19)

  • Bóg a Cezar (20-26)

  • Pytanie dotyczące zmartwychwstania (27-40)

  • Czy Chrystus jest synem Dawida? (41-44)

  • Ostrzeżenie przed uczonymi w piśmie (45-47)

 • 21

  • Dwie monety biednej wdowy (1-4)

  • ZNAK TEGO, CO MA NADEJŚĆ (5-36)

   • Wojny, wielkie trzęsienia ziemi, epidemie, głód (10, 11)

   • Jerozolima otoczona przez wojska (20)

   • Czasy wyznaczone narodom (24)

   • Przyjście Syna Człowieczego (27)

   • Przykład o drzewie figowym (29-33)

   • „Czuwajcie” (34-36)

  • Jezus naucza w świątyni (37, 38)

 • 22

  • Kapłani spiskują, żeby zabić Jezusa (1-6)

  • Przygotowania do ostatniej Paschy (7-13)

  • Ustanowienie Wieczerzy Pańskiej (14-20)

  • „Przy stole ze mną jest mój zdrajca” (21-23)

  • Uczniowie gwałtownie się sprzeczają, kto z nich jest ważniejszy (24-27)

  • Przymierze Jezusa co do Królestwa (28-30)

  • Zapowiedź zaparcia się Piotra (31-34)

  • Trzeba być przygotowanym; dwa miecze (35-38)

  • Modlitwa Jezusa na Górze Oliwnej (39-46)

  • Aresztowanie Jezusa (47-53)

  • Piotr zapiera się Jezusa (54-62)

  • Jezus wyśmiany (63-65)

  • Proces przed Sanhedrynem (66-71)

 • 23

  • Jezus przed Piłatem i Herodem (1-25)

  • Jezus i dwaj przestępcy na palach (26-43)

   • „Będziesz ze mną w raju” (43)

  • Śmierć Jezusa (44-49)

  • Pochowanie Jezusa (50-56)

 • 24

  • Jezus wskrzeszony (1-12)

  • W drodze do Emaus (13-35)

  • Jezus ukazuje się uczniom (36-49)

  • Jezus wstępuje do nieba (50-53)