Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Kaznodziei

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zarys treści

 • 1

  • Wszystko jest marnością (1-11)

   • Ziemia pozostanie na zawsze (4)

   • Powtarzalność cyklów w przyrodzie (5-7)

   • Nic nowego pod słońcem (9)

  • Mądrość ludzka jest ograniczona (12-18)

   • Gonitwa za wiatrem (14)

 • 2

  • Salomon ocenia to, czego się podejmował (1-11)

  • Mądrość ludzka ma tylko względną wartość (12-16)

  • Marność ciężkiej pracy (17-23)

  • Jedz, pij i czerp zadowolenie z pracy (24-26)

 • 3

  • Wszystko ma swój czas (1-8)

  • Cieszenie się życiem jest darem Bożym (9-15)

   • Wieczność włożona w serce człowieka (11)

  • Bóg sądzi wszystkich sprawiedliwie (16, 17)

  • Zarówno ludzie, jak i zwierzęta w końcu umierają (18-22)

   • Wszyscy wracają do prochu (20)

 • 4

  • Gnębieni są w gorszej sytuacji niż martwi (1-3)

  • Zrównoważony pogląd na pracę (4-6)

  • Wartość przyjaźni (7-12)

   • Lepiej dwom niż jednemu (9)

  • Życie władcy może się okazać marnością (13-16)

 • 5

  • Przystępuj do Boga ze stosowną bojaźnią (1-7)

  • Niższym przyglądają się wyżsi (8, 9)

  • Marność bogactwa (10-20)

   • Kto kocha pieniądze, nigdy się nimi nie nasyci (10)

   • Słodki jest sen pracownika (12)

 • 6

  • Brak radości z posiadanych dóbr (1-6)

  • Ciesz się tym, co masz teraz (7-12)

 • 7

  • Dobra opinia i dzień śmierci (1-4)

  • Nagana od człowieka mądrego (5-7)

  • Koniec jest lepszy niż początek (8-10)

  • Korzyść z mądrości (11, 12)

  • Dobre i złe dni (13-15)

  • Wystrzegaj się skrajności (16-22)

  • Spostrzeżenia zgromadzającego (23-29)

 • 8

  • Pod rządami niedoskonałych ludzi (1-17)

   • Stosuj się do nakazów króla (2-4)

   • Panowanie człowieka przynosi szkodę (9)

   • Gdy wyroku nie wykonuje się szybko (11)

   • Jedz, pij i się ciesz (15)

 • 9

  • Wszystkich czeka ten sam los (1-3)

  • Ciesz się życiem, chociaż wiesz, że umrzesz (4-12)

   • Umarli nic nie wiedzą (5)

   • W grobie nie ma żadnych działań (10)

   • Czas i przypadek (11)

  • Mądrość nie zawsze jest doceniana (13-18)

 • 10

  • Odrobina głupoty bierze górę nad mądrością (1)

  • Do czego prowadzi brak kompetencji (2-11)

  • Przykre położenie głupich (12-15)

  • Głupota wśród władców (16-20)

   • Ptak może powtórzyć twoje słowa (20)

 • 11

  • Wykorzystuj możliwości (1-8)

   • Rzuć swój chleb na wodę (1)

   • Siej od rana do wieczora (6)

  • Ciesz się młodością, ale bądź odpowiedzialny (9, 10)

 • 12

  • Pamiętaj o Stwórcy, zanim się zestarzejesz (1-8)

  • Końcowe wnioski zgromadzającego (9-14)

   • Mądre słowa są jak ościenie (11)

   • Bój się prawdziwego Boga (13)