Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Kapłańska

Rozdziały

Zarys treści

 • 1

  • Ofiara całopalna (1-17)

 • 2

  • Ofiara zbożowa (1-16)

 • 3

  • Ofiara współuczestnictwa (1-17)

   • Zakaz spożywania tłuszczu i krwi (17)

 • 4

  • Ofiara za grzech (1-35)

 • 5

  • Różne grzechy i wymagane ofiary (1-6)

   • Powiadamianie o cudzych grzechach (1)

  • Ofiary dostosowane do możliwości biednych (7-13)

  • Ofiara za przewinienie składana w razie nieumyślnego grzechu (14-19)

 • 6

  • Ofiara za przewinienie — ciąg dalszy (1-7)

  • Wskazówki dotyczące ofiar (8-30)

   • Całopalenie (8-13)

   • Ofiara zbożowa (14-23)

   • Ofiara za grzech (24-30)

 • 7

  • Wskazówki dotyczące ofiar (1-21)

   • Ofiara za przewinienie (1-10)

   • Ofiara współuczestnictwa (11-21)

  • Zakaz jedzenia tłuszczu i krwi (22-27)

  • Część ofiar należna kapłanom (28-36)

  • Podsumowanie wskazówek dotyczących ofiar (37, 38)

 • 8

  • Wprowadzenie na urząd Aarona i jego synów (1-36)

 • 9

  • Aaron wprowadzony na urząd składa ofiary (1-24)

 • 10

  • Ogień od Jehowy uśmierca Nadaba i Abihu (1-7)

  • Przepisy dla kapłanów dotyczące napojów i pokarmów (8-20)

 • 11

  • Zwierzęta czyste i nieczyste (1-47)

 • 12

  • Oczyszczanie się po urodzeniu dziecka (1-8)

 • 13

  • Przepisy dotyczące trądu (1-46)

  • Trąd na ubraniach (47-59)

 • 14

  • Oczyszczanie z trądu (1-32)

  • Oczyszczanie zarażonych domów (33-57)

 • 15

  • Wycieki z narządów płciowych (1-33)

 • 16

  • Dzień Przebłagania (1-34)

 • 17

  • Ofiary należy składać w przybytku (1-9)

  • Nie wolno jeść krwi (10-14)

  • Przepisy dotyczące padłych zwierząt (15, 16)

 • 18

  • Niedozwolone kontakty seksualne (1-30)

   • Nie wolno naśladować Kananejczyków (3)

   • Różne formy kazirodztwa (6-18)

   • Współżycie podczas miesiączki (19)

   • Stosunki homoseksualne (22)

   • Współżycie ze zwierzętami (23)

   • ‛Pozostańcie czyści, żeby ziemia was nie wypluła’ (24-30)

 • 19

  • Prawa służące zachowaniu świętości (1-37)

   • W czasie zbiorów (9, 10)

   • Zważanie na niesłyszących i niewidomych (14)

   • Oszczerstwo (16)

   • Nie wolno żywić urazy (18)

   • Magia i spirytyzm zakazane (26, 31)

   • Zakaz robienia tatuaży (28)

   • Szacunek dla osób starszych (32)

   • Jak traktować cudzoziemców (33, 34)

 • 20

  • Oddawanie czci Molochowi; spirytyzm (1-6)

  • Trzeba zachowywać świętość i szanować rodziców (7-9)

  • Śmierć za wykroczenia na tle seksualnym (10-21)

  • Świętość warunkiem pozostania w Ziemi Obiecanej (22-26)

  • Okultyzm karany śmiercią (27)

 • 21

  • Kapłani mają być święci i czyści (1-9)

  • Arcykapłan nie może stać się nieczysty (10-15)

  • Kapłani nie mogą mieć wad fizycznych (16-24)

 • 22

  • Czystość kapłanów a jedzenie rzeczy świętych (1-16)

  • Zwierzęta składane w ofierze muszą być zdrowe (17-33)

 • 23

  • Różne święta (1-44)

   • Szabat (3)

   • Pascha (4, 5)

   • Święto Przaśników (6-8)

   • Ofiarowywanie pierwszych plonów (9-14)

   • Święto Tygodni (15-21)

   • Nakazy związane ze żniwami (22)

   • Święto Trąbienia (23-25)

   • Dzień Przebłagania (26-32)

   • Święto Szałasów (33-43)

 • 24

  • Oliwa do świecznika w przybytku (1-4)

  • Chleby pokładne (5-9)

  • Ukamienowanie człowieka, który znieważał imię Boże (10-23)

 • 25

  • Rok szabatowy (1-7)

  • Jubileusz (8-22)

  • Odzyskanie własności (23-34)

  • Jak traktować biednych (35-38)

  • Prawa dotyczące niewoli (39-55)

 • 26

  • Wystrzeganie się bałwochwalstwa (1, 2)

  • Błogosławieństwa za posłuszeństwo (3-13)

  • Kara za nieposłuszeństwo (14-46)

 • 27

  • Wykupienie związane ze ślubem (1-27)

  • Rzeczy bezwarunkowo przeznaczone dla Jehowy (28, 29)

  • Wykupienie dziesięcin (30-34)