Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

List do Hebrajczyków

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Zarys treści

 • 1

  • Bóg przemawia za pośrednictwem Syna (1-4)

  • Syn przewyższa aniołów (5-14)

 • 2

  • „Musimy zwracać szczególną uwagę” (1-4)

  • Wszystko podporządkowane Jezusowi (5-9)

  • Jezus i jego bracia (10-18)

   • Naczelny Pełnomocnik w sprawie ich wybawienia (10)

   • Miłosierny arcykapłan (17)

 • 3

  • Jezus przewyższa Mojżesza (1-6)

   • Bóg zbudował wszystko (4)

  • Ostrzeżenie przed utratą wiary (7-19)

   • „Gdybyście tylko słuchali dzisiaj Jego głosu” (7, 15)

 • 4

  • Nieposłuszni nie będą zaznawać odpoczynku razem z Bogiem (1-10)

  • Zachęta do zaznawania odpoczynku z Bogiem (11-13)

   • „Słowo Boże jest żywe” (12)

  • Jezus wielkim arcykapłanem (14-16)

 • 5

  • Jezus przewyższa arcykapłanów spośród ludzi (1-10)

   • „Na wzór Melchizedeka” (6, 10)

   • „Nauczył się posłuszeństwa z tego, co wycierpiał” (8)

   • „Odpowiedzialny za wiecznotrwałe wybawienie” (9)

  • Brak dojrzałości (11-14)

 • 6

  • „Wytrwale zmierzajmy do dojrzałości” (1-3)

  • Ci, którzy odpadli, znowu przybijają Syna do pala (4-8)

  • Całkowita pewność nadziei aż do końca (9-12)

  • Niezawodność obietnicy Bożej (13-20)

   • Obietnica i przysięga Boga niezmienne (17, 18)

 • 7

  • Melchizedek — wyjątkowy król i kapłan (1-10)

  • Wyższość kapłaństwa Chrystusa (11-28)

   • Chrystus wybawia w pełni (25)

 • 8

  • Przybytek wyobrażeniem tego, co w niebie (1-6)

  • Nowe przymierze przeciwstawione staremu (7-13)

 • 9

  • Święta służba w ziemskim sanktuarium (1-10)

  • Chrystus wchodzi do nieba ze swoją krwią (11-28)

   • Pośrednik nowego przymierza (15)

 • 10

  • Ofiary ze zwierząt nie usuwają grzechów (1-4)

   • Prawo cieniem przyszłych dóbr (1)

  • Chrystus złożył ofiarę raz na zawsze (5-18)

  • Nowa i żywa droga (19-25)

   • Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań (24, 25)

  • Ostrzeżenie przed świadomym trwaniem w grzechu (26-31)

  • Śmiałość i wiara potrzebne, aby wytrwać (32-39)

 • 11

  • Definicja wiary (1, 2)

  • Przykłady wiary (3-40)

   • „Bez wiary nie można się podobać Bogu” (6)

 • 12

  • Jezus Udoskonalicielem naszej wiary (1-3)

   • Wielki obłok świadków (1)

  • „Nie bagatelizuj skarcenia od Jehowy” (4-11)

  • „Prostujcie ścieżki, po których chodzicie” (12-17)

  • Przystąpienie do Jerozolimy niebiańskiej (18-29)

 • 13

  • Końcowe zachęty i pozdrowienia (1-25)

   • „Nie zapominajcie o gościnności” (2)

   • Małżeństwo traktowane z szacunkiem (4)

   • Posłuszeństwo wobec tych, którzy przewodzą (7, 17)

   • „Składajmy Bogu ofiarę wysławiania” (15, 16)