Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

List do Galatów

Rozdziały

1 2 3 4 5 6

Zarys treści

 • 1

  • Przywitanie (1-5)

  • Nie ma innej dobrej nowiny (6-9)

  • Dobra nowina głoszona przez Pawła pochodzi od Boga (10-12)

  • Nawrócenie i wczesna działalność Pawła (13-24)

 • 2

  • Paweł spotyka się w Jerozolimie z apostołami (1-10)

  • Paweł koryguje Piotra (Kefasa) (11-14)

  • Uznanie za prawego tylko dzięki wierze (15-21)

 • 3

  • Uczynki Prawa a wiara (1-14)

   • Prawy będzie żył dzięki wierze (11)

  • Abraham nie otrzymał obietnicy na podstawie Prawa (15-18)

   • Chrystus potomstwem Abrahama (16)

  • Pochodzenie i cel Prawa (19-25)

  • Uznani za synów Bożych dzięki wierze (26-29)

   • Potomstwem Abrahama ci, którzy należą do Chrystusa (29)

 • 4

  • Nie ma już niewolników, są synowie (1-7)

  • Troska Pawła o Galatów (8-20)

  • Hagar i Sara: dwa przymierza (21-31)

   • Jerozolima górna, nasza matka, jest wolna (26)

 • 5

  • Chrześcijańska wolność (1-15)

  • Życie w zgodzie z duchem (16-26)

 • 6

  • „Noście brzemiona jedni drugich” (1-10)

   • Co ktoś sieje, to będzie żąć (7, 8)

  • Obrzezanie nie ma żadnej wartości (11-16)

   • Nowe stworzenie (15)

  • Zakończenie (17, 18)