Ezdrasza 7:1-28

  • Ezdrasz przybywa do Jerozolimy (1-10)

  • List Artakserksesa do Ezdrasza (11-26)

  • Ezdrasz wysławia Jehowę (27, 28)

7  Po tych wydarzeniach, za panowania Artakserksesa+, króla Persji, powrócił Ezdrasz*+ — syn Serajasza+, syna Azariasza, syna Chilkiasza+,  syna Szalluma, syna Cadoka, syna Achituba,  syna Amariasza, syna Azariasza+, syna Merajota,  syna Zerachiasza, syna Uzziego, syna Bukkiego,  syna Abiszui, syna Pinechasa+, syna Eleazara+, syna Aarona+, naczelnego kapłana.  Ten Ezdrasz przybył z Babilonu. Był przepisywaczem* i doskonale znał* Prawo Mojżeszowe+, które dał Jehowa, Bóg Izraela. Król spełnił każdą prośbę Ezdrasza, bo Jehowa, jego Bóg, go wspierał*.  Razem z Ezdraszem do Jerozolimy wyruszyli niektórzy Izraelici, kapłani, Lewici+, śpiewacy+, odźwierni+ i słudzy świątynni*+. Było to w siódmym roku panowania króla Artakserksesa.  W miesiącu piątym siódmego roku panowania tego króla Ezdrasz przybył do Jerozolimy.  Wyruszył z Babilonu pierwszego dnia miesiąca pierwszego, a do Jerozolimy dotarł pierwszego dnia miesiąca piątego, bo jego dobry Bóg go wspierał+. 10  Ezdrasz przygotował swoje serce*, żeby badać Prawo Jehowy, przestrzegać go+ i uczyć w Izraelu zawartych w nim przepisów i postanowień+. 11  To jest odpis listu, który król Artakserkses przekazał Ezdraszowi — kapłanowi i przepisywaczowi, znawcy* przykazań i przepisów, które Jehowa dał Izraelitom: 12  * „Artakserkses+, król królów, do kapłana Ezdrasza, przepisywacza Prawa Boga niebios: Niech twój pokój będzie obfity! 13  Zarządzam, że jeśli w moim królestwie ktoś z ludu Izraela albo ktoś z jego kapłanów czy Lewitów chce pójść z tobą do Jerozolimy, niech idzie+. 14  Bo król i jego siedmiu doradców posyłają cię, żebyś sprawdził, czy w Judzie i Jerozolimie przestrzega się Prawa twojego Boga, które jest w twojej ręce, 15  i żebyś zabrał srebro i złoto, które król i jego doradcy dobrowolnie ofiarowali Bogu Izraela mieszkającemu w Jerozolimie. 16  Weź też srebro i złoto, które zbierzesz* w całej prowincji babilońskiej, oraz dary, które lud i kapłani dobrowolnie składają na dom swojego Boga w Jerozolimie+. 17  Jak najszybciej kup za te pieniądze byki+, barany+, jagnięta+, a także ziarno+ i płyny+, które się składa na ofiarę razem z nimi. Złóż to na ołtarzu domu waszego Boga w Jerozolimie. 18  „A z resztą srebra i złota ty i twoi bracia zrobicie, co uznacie za słuszne, zgodnie z wolą waszego Boga. 19  Wszystkie powierzone ci naczynia, których używa się do służby w domu twojego Boga, dostarcz do Jerozolimy i postaw przed Bogiem+. 20  Pozostałe wydatki na potrzeby domu twojego Boga, jakie będziesz musiał pokryć, pokryjesz ze środków skarbca królewskiego+. 21  „Ja, król Artakserkses, wydaję rozkaz wszystkim skarbnikom Zarzecza*: Natychmiast spełniajcie wszelkie prośby kapłana Ezdrasza+, przepisywacza Prawa Boga niebios — 22  dawajcie mu aż do 100 talentów* srebra, 100 korów* pszenicy, 100 batów* wina+, 100 batów oliwy+, a soli+ bez ograniczeń. 23  Wszystko, co Bóg niebios rozkaże w związku ze swoim domem, niech zostanie gorliwie wykonane, żeby Bóg niebios+ nie zapłonął gniewem przeciwko państwu króla i jego synom+. 24  Informuję was też, że nie wolno nakładać żadnego podatku, daniny+ ani cła na któregokolwiek z kapłanów, Lewitów, muzyków+, odźwiernych, sług świątynnych*+ i pracowników tego domu Bożego. 25  „A ty, Ezdraszu, kierując się mądrością, którą otrzymałeś od swojego Boga*, ustanów urzędników sądowych i sędziów, żeby sądzili wszystkich mieszkańców Zarzecza, którzy znają prawa twojego Boga. A jeśli ktoś ich nie zna, to macie go nauczyć+. 26  Natomiast każdy, kto nie przestrzega Prawa twojego Boga i prawa króla, niech będzie niezwłocznie ukarany czy to śmiercią, czy wygnaniem, czy grzywną, czy uwięzieniem”. 27  Chwała Jehowie, Bogu naszych przodków, który zaszczepił w sercu króla myśl o upiększeniu domu Jehowy w Jerozolimie!+ 28  W swojej lojalnej miłości zjednał mi przychylność króla+, jego doradców+ oraz wszystkich jego potężnych książąt. I nabrałem odwagi*, ponieważ wspierał mnie Jehowa, mój Bóg, i zebrałem przywódców* Izraela, żeby wyruszyli ze mną w drogę.

Przypisy

Imię to znaczy „pomoc”.
Lub „uczonym w piśmie”. Zob. Słowniczek pojęć. Tak samo w kolejnych wystąpieniach w rozdziale.
Lub „był biegłym przepisywaczem”.
Dosł. „bo była nad nim ręka Jehowy, jego Boga”.
Lub „netynejczycy”. Dosł. „dani”.
Lub „postanowił w swoim sercu”.
Lub „przepisywaczowi słów”.
Fragment Ezd 7:12-26 został pierwotnie spisany w języku aramejskim.
Dosł. „znajdziesz”.
Lub „Transeufratei”. Chodzi o tereny po zachodniej stronie Eufratu.
Talent odpowiadał 34,2 kg. Zob. Dodatek B14.
Kor odpowiadał 220 l. Zob. Dodatek B14.
Bat odpowiadał 22 l. Zob. Dodatek B14.
Lub „netynejczyków”. Dosł. „danych”.
Dosł. „według mądrości twojego Boga, która jest w twojej ręce”.
Lub „wzmocniłem się”.
Dosł. „głowy”.