Efezjan 4:1-32

  • Jedność w ciele Chrystusa (1-16)

    • Dary w postaci ludzi (8)

  • Stara i nowa osobowość (17-32)

4  Dlatego ja, więzień+ ze względu na Pana, apeluję do was, żebyście postępowali w sposób godny+ swojego powołania.  We wszystkim przejawiajcie pokorę*+, łagodność, cierpliwość+, znoście jedni drugich z miłością+,  ze wszystkich sił starajcie się zachowywać jedność wynikającą z działania ducha*, zespoleni więzią pokoju+.  Jest jedno ciało+ i jeden duch+, tak samo jak jedna nadzieja+, do której zostaliście powołani.  Jest jeden Pan+, jedna wiara, jeden chrzest,  jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi i działa przez wszystkich i we wszystkich.  Każdego z nas obdarzono niezasłużoną życzliwością proporcjonalnie do daru rozdzielanego przez Chrystusa+.  Bo Pisma mówią: „Kiedy wstąpił na wysokość, uprowadził jeńców, dał dary w postaci ludzi*+.  A co sugeruje słowo „wstąpił”? Czy nie to, że najpierw zstąpił niżej — na ziemię? 10  Właśnie ten, który zstąpił, ten również wstąpił+ wysoko ponad całe niebiosa+, żeby wszystko wypełnić. 11  I ustanowił* jednych apostołami+, innych prorokami+, jeszcze innych ewangelizatorami*+, pasterzami i nauczycielami+ — 12  żeby korygowali* świętych, usługiwali, budowali* ciało Chrystusa+, 13  aż wszyscy dojdziemy do jedności pod względem wiary i dokładnego poznania Syna Bożego, aż staniemy się ludźmi dojrzałymi*+, aż osiągniemy dojrzałość* właściwą Chrystusowi. 14  Nie powinniśmy już być dziećmi, które wskutek podstępu ludzi, wskutek przebiegłych matactw są miotane jakby przez fale i unoszone tu i tam byle wiatrem nauki+. 15  Trzymajmy się prawdy* i pobudzani miłością, pod każdym względem dążmy do dojrzałości właściwej Chrystusowi, który jest głową+. 16  On sprawia, że wszystkie części ciała+ są ze sobą harmonijnie zespolone i że współdziałają dzięki różnym stawom spełniającym niezbędne funkcje. A kiedy każda część ciała właściwie funkcjonuje, przyczynia się to do wzrostu całego ciała, które buduje się* dzięki miłości+. 17  Dlatego wam mówię, apeluję do was w imię Pana, żebyście już nie postępowali jak ludzie ze świata+, którzy żyją zgodnie ze swoim pustym* sposobem myślenia+. 18  Z powodu trwania w niewiedzy i z powodu niewrażliwości* swoich serc pod względem umysłowym są pogrążeni w ciemności i dalecy od życia właściwego Bogu. 19  Ponieważ zatracili wszelkie poczucie moralności, oddali się rozpasaniu*+ i chciwie dopuszczają się wszelkiego rodzaju nieczystości. 20  Ale wy nie tego uczyliście się o Chrystusie — 21  jeśli tylko naprawdę go słuchaliście, kiedy byliście przez niego uczeni — bo w Jezusie jest prawda. 22  Uczono was, że macie odrzucić* starą osobowość+ — odpowiadającą waszemu poprzedniemu sposobowi postępowania — która pod wpływem zwodniczych pragnień ulega zepsuciu+. 23  Macie wciąż odnawiać swój sposób myślenia*+ 24  i macie włożyć na siebie nową osobowość+, stworzoną w zgodzie z wolą Bożą i odzwierciedlającą prawdziwą prawość i lojalność. 25  Dlatego skoro odrzuciliście fałsz, bądźcie prawdomówni jedni wobec drugich+, ponieważ jesteśmy częściami jednego ciała, zależnymi od siebie nawzajem*+. 26  Kiedy się rozgniewacie, nie grzeszcie+. Nie pozwólcie, żeby słońce zaszło, gdy wciąż jesteście rozgniewani+. 27  Nie dawajcie przystępu Diabłu*+. 28  Kto kradł, niech już nie kradnie, ale niech raczej ciężko pracuje, niech wykonuje uczciwą pracę+, żeby mieć czym wspierać będących w potrzebie+. 29  Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zgniłe słowo+, lecz tylko słowa dobre, które w razie potrzeby mogą zbudować i przynieść słuchającym korzyść+. 30  Nie zasmucajcie świętego ducha Bożego+, bo zostaliście nim opieczętowani+ na dzień uwolnienia na podstawie okupu+. 31  Usuńcie spośród siebie wszelką złośliwą gorycz+, złość, gniew, krzyk, obraźliwą mowę*+, wszystko, co wyrządza szkodę+. 32  Bądźcie jedni dla drugich życzliwi, okazujcie serdeczne współczucie+, wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, jak i wam Bóg przez Chrystusa wspaniałomyślnie przebaczył+.

Przypisy

Lub „uniżenie umysłu”.
Lub „jedność ducha”.
Lub „dary w ludziach”.
Lub „głosicielami dobrej nowiny”.
Dosł. „dał”.
Lub „szkolili”.
Lub „wzmacniali”.
Lub „dorosłymi”.
Lub „pełnię”.
Lub „mówmy prawdę”.
Lub „wzmacnia się”.
Lub „daremnym; jałowym”.
Lub „nieczułości; zatwardziałości”.
Lub „bezwstydnemu postępowaniu”. Gr. asélgeia. Zob. Słowniczek pojęć.
Lub „odłożyć”.
Lub „dominujące nastawienie umysłu”. Dosł. „ducha waszego umysłu”.
Lub „należącymi do siebie nawzajem”.
Lub „nie zostawiajcie miejsca Diabłu; nie dawajcie Diabłu sposobności, żeby wywierał na was wpływ”.
Lub „zniewagi słowne”.