Dzieje Apostolskie 8:1-40

  • Prześladowca Saul (1-3)

  • Owocna służba Filipa w Samarii (4-13)

  • Piotr i Jan wysłani do Samarii (14-17)

  • Szymon próbuje kupić dar ducha świętego (18-25)

  • Etiopski eunuch (26-40)

8  A Saul popierał zamordowanie Szczepana+. Tego dnia rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy oprócz apostołów rozproszyli się po całej Judei i Samarii+.  Bogobojni mężczyźni pochowali Szczepana i w wielkim smutku go opłakiwano.  A Saul zaczął się pastwić nad zborem. Wdzierał się do jednego domu po drugim, wywlekał zarówno mężczyzn, jak i kobiety i oddawał ich do więzienia+.  Tymczasem rozproszeni uczniowie szli przez kraj i przekazywali słowo Boże, głosząc dobrą nowinę+.  Jeden z nich, Filip, przybył do miasta Samaria*+ i zaczął głosić ludziom o Chrystusie.  Tłumy, które go słuchały i które widziały, jakich dokonuje znaków, jednomyślnie przyjmowały jego słowa.  Bo wielu było pod wpływem nieczystych duchów, a teraz te duchy z krzykiem z nich wychodziły+. Zostało też uzdrowionych wielu sparaliżowanych i kulawych.  W mieście zapanowała więc wielka radość.  A był w tym mieście mężczyzna o imieniu Szymon, który zajmował się magią i wprawiał w zdumienie mieszkańców Samarii. Twierdził, że jest kimś wielkim. 10  I wszyscy się z nim liczyli — od najmniej do najbardziej znaczącego. Mówili: „W tym człowieku kryje się wielka moc Boża”. 11  Liczyli się z nim, bo już od dłuższego czasu zadziwiał ich swoimi sztuczkami magicznymi. 12  Ale gdy uwierzyli Filipowi, który głosił dobrą nowinę o Królestwie Bożym+ i o imieniu Jezusa Chrystusa, dawali się ochrzcić — zarówno mężczyźni, jak i kobiety+. 13  Również sam Szymon uwierzył i odkąd został ochrzczony, stale towarzyszył Filipowi+. Był zdumiony, widząc, jakich znaków, jak wielkich, potężnych dzieł on dokonuje. 14  Kiedy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że mieszkańcy Samarii przyjęli słowo Boże+, wysłali do nich Piotra i Jana. 15  A oni, gdy tam przybyli, pomodlili się, żeby Samarytanie otrzymali ducha świętego+. 16  Bo jeszcze na nikogo z nich nie zstąpił, zostali tylko ochrzczeni w imię Pana Jezusa+. 17  Teraz Piotr i Jan zaczęli wkładać na nich ręce+ i ci otrzymywali ducha świętego. 18  Gdy Szymon zobaczył, że ludzie otrzymują ducha dzięki temu, że apostołowie wkładają na nich ręce, zaproponował im pieniądze 19  i powiedział: „Dajcie i mnie taką władzę, żeby każdy, na kogo włożę ręce, otrzymał ducha świętego”. 20  Na to Piotr rzekł do niego: „Niech twoje srebro przepadnie razem z tobą. Czy myślisz, że dar Boży można kupić za pieniądze?!+ 21  To zadanie nie jest dla ciebie, nie możesz mieć w nim udziału. Bóg widzi, że twoje serce nie jest szczere. 22  Okaż więc skruchę za swój grzech i błagaj Jehowę*, a może ci przebaczy złe pobudki serca. 23  Bo widzę, że jesteś gorzką trucizną*, niewolnikiem nieprawości”. 24  Wtedy Szymon poprosił: „Błagajcie za mną Jehowę*, żeby nie spotkało mnie nic z tego, co powiedzieliście”. 25  Kiedy już dali tam dokładne świadectwo i opowiedzieli słowo Jehowy*, wyruszyli z powrotem do Jerozolimy i po drodze głosili dobrą nowinę w wielu wioskach samarytańskich+. 26  Ale anioł Jehowy*+ rzekł do Filipa: „Idź na południe, w kierunku drogi biegnącej w dół z Jerozolimy do Gazy”. (Jest to droga pustynna). 27  Filip więc poszedł. Akurat przejeżdżał tamtędy etiopski eunuch* — wysoki urzędnik na dworze etiopskiej królowej, kandaki* — zarządzający całym jej skarbem. Był on w Jerozolimie, gdzie oddawał cześć Bogu+, 28  a teraz wracał do domu. Siedząc w rydwanie, czytał na głos księgę proroka Izajasza. 29  Duch więc powiedział do Filipa: „Podbiegnij do tego rydwanu”. 30  Filip to zrobił i biegnąc obok rydwanu, usłyszał, jak Etiopczyk czyta na głos księgę proroka Izajasza. Zapytał: „Czy rozumiesz, co czytasz?”. 31  On odpowiedział: „Jak mam rozumieć, skoro nikt mi tego nie wyjaśnił?”. I uprosił Filipa, żeby wszedł do rydwanu i usiadł przy nim. 32  A czytał na głos ten fragment Pism: „Prowadzono go jak owcę na rzeź. I jak baranek, który milczy, gdy się go strzyże, tak on nie otwierał swoich ust+. 33  Był upokarzany i odmówiono mu sprawiedliwego wyroku+. Kto dokładnie opowie o jego pochodzeniu? Odebrano mu życie na ziemi”+. 34  Eunuch zwrócił się do Filipa: „Powiedz mi, proszę: O kim tu prorok mówi? O sobie czy o kimś innym?”. 35  Filip więc, począwszy od tego fragmentu Pism, zaczął mu głosić dobrą nowinę o Jezusie. 36  Gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakiś zbiornik wodny i eunuch powiedział: „Patrz, woda. Co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony?”. 37  ——* 38  Kazał zatrzymać rydwan i obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody. I Filip go ochrzcił. 39  Gdy wyszli z wody, duch Jehowy* szybko zabrał stamtąd Filipa, a eunuch, szczęśliwy, ruszył w dalszą drogę. I już nigdy więcej nie zobaczył Filipa. 40  Sam Filip znalazł się w Aszdodzie. Przemierzając ten teren, głosił dobrą nowinę we wszystkich miastach, aż dotarł do Cezarei+.

Przypisy

Możliwe też „do jednego z miast Samarii”.
Dosł. „żółcią gorzkości”.
Tytuł królowych Etiopii.