Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Księga Daniela

Rozdziały

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Zarys treści

 • 1

  • Babilończycy oblegają Jerozolimę (1, 2)

  • Specjalne szkolenie dla młodych jeńców z rodu królewskiego (3-5)

  • Wierność czterech Hebrajczyków poddana próbie (6-21)

 • 2

  • Niepokojący sen Nabuchodonozora (1-4)

  • Żaden mędrzec nie potrafi opowiedzieć snu (5-13)

  • Daniel zwraca się do Boga o pomoc (14-18)

  • Daniel wysławia Boga za wyjawienie tajemnicy (19-23)

  • Daniel mówi, co się przyśniło królowi (24-35)

  • Wyjaśnienie znaczenia snu (36-45)

   • Królestwo wyobrażone przez kamień zmiażdży posąg (44, 45)

  • Daniel uhonorowany przez króla (46-49)

 • 3

  • Złoty posąg króla Nabuchodonozora (1-7)

   • Rozkaz oddania czci posągowi (4-6)

  • Trzej Hebrajczycy oskarżeni o sprzeciwienie się rozkazowi (8-18)

   • „Nie będziemy służyć twoim bogom” (18)

  • Trzej Hebrajczycy wrzuceni do rozpalonego pieca (19-23)

  • Cudowne ocalenie (24-27)

  • Król wychwala Boga Hebrajczyków (28-30)

 • 4

  • Król Nabuchodonozor uznaje władzę Boga (1-3)

  • Sen króla o drzewie (4-18)

   • Drzewo ścięte na siedem czasów (16)

   • Bóg jest Władcą nad królestwami ludzkimi (17)

  • Daniel wyjaśnia sen (19-27)

  • Pierwsze spełnienie snu (28-36)

   • Król traci zmysły na siedem czasów (32, 33)

  • Król wysławia Boga niebios (37)

 • 5

  • Uczta króla Baltazara (1-4)

  • Napis na ścianie (5-12)

  • Daniel wezwany, żeby wyjaśnić znaczenie napisu (13-25)

  • Znaczenie napisu: Babilon upadnie (26-31)

 • 6

  • Urzędnicy perscy spiskują przeciwko Danielowi (1-9)

  • Daniel nie przestaje się modlić (10-15)

  • Daniel wrzucony do lwiej jamy (16-24)

  • Król Dariusz wysławia Boga Daniela (25-28)

 • 7

  • Wizja czterech bestii (1-8)

   • Wyrasta zuchwały mały róg (8)

  • Istniejący od Dni Pradawnych zwołuje Sąd (9-14)

   • Syn człowieczy zostaje królem (13, 14)

  • Daniel poznaje wyjaśnienie (15-28)

   • Cztery bestie to czterech królów (17)

   • Święci otrzymają królestwo (18)

   • Powstanie 10 rogów, czyli 10 królów (24)

 • 8

  • Wizja barana i kozła (1-14)

   • Mały róg bardzo się wywyższa (9-12)

   • „Aż minie 2300 wieczorów i poranków” (14)

  • Gabriel wyjaśnia wizję (15-27)

   • Kim jest baran i kozioł (20, 21)

   • Król o groźnym wyglądzie (23-25)

 • 9

  • Daniel wyznaje grzechy w modlitwie (1-19)

   • Spustoszenie ma trwać 70 lat (2)

  • Przybywa Gabriel (20-23)

  • Proroctwo o 70 tygodniach (24-27)

   • Mesjasz pojawi się po upływie 69 tygodni (25)

   • Mesjasz zostanie zgładzony (26)

   • Miasto i święte miejsce zostaną zniszczone (26)

 • 10

  • Do Daniela przybywa posłaniec od Boga (1-21)

   • Michał pomaga aniołowi (13)

 • 11

  • Królowie Persji i Grecji (1-4)

  • Król południa i król północy (5-45)

   • Pojawienie się poborcy (20)

   • Zgładzenie Wodza przymierza (22)

   • Oddawanie chwały bogu twierdz (38)

   • Przepychanka między królem południa a królem północy (40)

   • Niepokojące wieści ze wschodu i północy (44)

 • 12

  • Czas końca i dalsza przyszłość (1-13)

   • Powstanie Michał (1)

   • Wnikliwi będą jaśnieć (3)

   • Nastanie obfitość prawdziwej wiedzy (4)

   • Daniel powstanie, by otrzymać swój dział (13)