Amosa 1:1-15

1  Słowa Amosa*, jednego z hodowców owiec z Tekoi+, przekazane mu w wizji dotyczącej Izraela za panowania judzkiego króla Uzzjasza+ i izraelskiego króla Jeroboama+, syna Joasza+, dwa lata przed trzęsieniem ziemi+.  Przemówił on: „Jehowa zaryczy z Syjonu jak lew,donośnym głosem zawoła z Jerozolimyi pastwiska okryją się żałobą,szczyt Karmelu wyschnie”+.   „Oto co mówi Jehowa: ‚„Ponieważ Damaszek raz po raz się buntował*,ponieważ jego mieszkańcy młócili Gilead żelaznymi saniami młockarskimi, nie odstąpię od tego, co postanowiłem+.   Na dom Chazaela+ ześlę ogieńi pochłonie on twierdze Ben-Hadada+.   Połamię zasuwy w bramach Damaszku+. Zniszczę mieszkańców Bikat-Aweni władcę* Bet-Eden. Lud Syrii będzie musiał iść na wygnanie do Kir”+. Tak powiedział Jehowa’.   Oto co mówi Jehowa: ‚„Ponieważ Gaza raz po raz się buntowała+,ponieważ jej mieszkańcy wydali Edomowi wszystkich swoich jeńców+, nie odstąpię od tego, co postanowiłem.   Na mur Gazy ześlę ogień+i pochłonie on jej twierdze.   Zniszczę mieszkańców Aszdodu+i władcę* Aszkelonu+. Wystąpię przeciw Ekronowi+i reszta Filistynów zginie”+. Tak powiedział Wszechwładny Pan, Jehowa’.   Oto co mówi Jehowa: ‚Ponieważ Tyr raz po raz się buntował+,ponieważ jego mieszkańcy wydali Edomowi wszystkich swoich jeńców,ponieważ nie pamiętali o przymierzu braci+, nie odstąpię od tego, co postanowiłem. 10  Na mur Tyru ześlę ogieńi pochłonie on jego twierdze’+. 11  Oto co mówi Jehowa: ‚Ponieważ Edom raz po raz się buntował+,ponieważ ścigał swojego brata mieczem+i nie chciał okazać mu miłosierdzia,ponieważ w niepohamowanym gniewie rozszarpuje swoje ofiaryi jego furii nie ma końca+, nie odstąpię od tego, co postanowiłem. 12  Ześlę na Teman ogień+i pochłonie on twierdze Bocry’+. 13  Oto co mówi Jehowa: ‚„Ponieważ Ammonici raz po raz się buntowali+,ponieważ w Gileadzie rozpruwali brzuchy ciężarnych, żeby poszerzyć swoje terytorium+, nie odstąpię od tego, co postanowiłem. 14  Pod mur Rabby podłożę ogień+i pochłonie on jej twierdze. W dniu bitwy rozlegnie się okrzyk wojenny,w dniu nawałnicy będzie szalał wicher. 15  A król razem z książętami pójdzie na wygnanie”+. Tak powiedział Jehowa’.

Przypisy

Imię to znaczy „będący ciężarem” lub „niosący ciężar”.
Dosł. „z powodu trzech zbrodni Damaszku i z powodu czterech”. Tak samo w odniesieniu do innych miejsc lub narodów w Am 1:6, 9, 11, 13.
Dosł. „trzymającego berło”.
Dosł. „trzymającego berło”.