Wyjścia 29:1-46

  • Wprowadzenie na urząd kapłański (1-37)

  • Ofiara składana codziennie (38-46)

29  „Gdy będziesz ich uświęcał, żeby pełnili dla mnie służbę kapłańską, masz postąpić w następujący sposób: Weź młodego byka, dwa barany bez skazy+,  przaśny chleb, przaśne okrągłe placki z oliwą i przaśne cienkie placki posmarowane oliwą+. Zrobisz je z najlepszej mąki pszennej,  włożysz do kosza, po czym przyniesiesz je w tym koszu+. Przyprowadzisz także byka oraz dwa barany.  „Przed wejście do namiotu spotkania przyprowadzisz Aarona oraz jego synów+ i ich umyjesz*+.  Potem weźmiesz szaty+ i ubierzesz Aarona w długą szatę, płaszcz bez rękawów, który będzie noszony pod efodem, efod i napierśnik. Przepaszesz go ozdobnym* pasem efodu+  i włożysz mu na głowę zawój, a na zawoju umieścisz święty znak oddania dla Boga*+.  Weźmiesz olejek do namaszczania+, wylejesz na jego głowę i w ten sposób go namaścisz+.  „Następnie polecisz podejść jego synom i ubierzesz ich w długie szaty+.  I przepaszesz ich szarfami — Aarona, jak również jego synów — i włożysz im nakrycia głowy. Kapłaństwo będzie na stałe należeć do nich+. Tak oto wprowadzisz Aarona i jego synów na urząd kapłański*+. 10  „Przed namiot spotkania przyprowadzisz byka. Aaron z synami położą ręce na jego głowie+. 11  Zarżniesz tego byka przed Jehową, przy wejściu do namiotu spotkania+. 12  Weźmiesz nieco krwi byka na palec i posmarujesz nią rogi ołtarza+. Resztę krwi wylejesz przy podstawie ołtarza+. 13  Cały tłuszcz+, który okrywa jelita, tłuszcz na wątrobie, obie nerki i tłuszcz, który jest na nich, spalisz* na ołtarzu+. 14  Ale mięso byka, jego skórę oraz zawartość jelit spalisz poza obozem. Jest to ofiara za grzech. 15  „Następnie weźmiesz jednego barana i niech Aaron z synami położą ręce na jego głowie+. 16  Zarżniesz barana, weźmiesz jego krew i pokropisz nią ołtarz ze wszystkich stron+. 17  Porozcinasz barana na części, obmyjesz jego jelita+ oraz golenie i wszystkie te części wraz z głową ułożysz obok siebie. 18  Spalisz całego barana na ołtarzu. Jest to całopalenie dla Jehowy, a jego woń będzie dla Niego przyjemna*+. Jest to ofiara dla Jehowy spalana w ogniu. 19  „Potem weźmiesz drugiego barana i niech Aaron z synami położą ręce na jego głowie+. 20  Zarżniesz tego barana, weźmiesz nieco jego krwi i posmarujesz nią płatek prawego ucha Aarona oraz płatek prawego ucha jego synów i kciuk ich prawej ręki oraz wielki palec ich prawej stopy. Pokropisz też krwią ołtarz ze wszystkich stron. 21  Weźmiesz trochę krwi, która jest na ołtarzu, i nieco olejku do namaszczania+ i pokropisz nimi Aarona i jego szaty oraz jego synów i ich szaty. Wtedy Aaron i jego synowie staną się święci, również ich szaty staną się święte+. 22  „Weźmiesz z barana tłuszcz, tłusty ogon, tłuszcz okrywający jelita i tłuszcz na wątrobie, obie nerki i tłuszcz, który jest na nich+, oraz prawy udziec. Jest to baran ofiarowany z okazji wprowadzenia kapłanów na urząd+. 23  Z kosza przaśników, który jest przed Jehową, weźmiesz okrągły chleb, okrągły placek z oliwą oraz cienki placek. 24  Położysz to wszystko na dłoniach Aarona i jego synów i będziesz tym kołysał. Jest to ofiara kołysana przed Jehową. 25  Później weźmiesz to z ich rąk i spalisz na ołtarzu razem z ofiarą całopalną, żeby Jehowa poczuł przyjemną woń. Jest to ofiara dla Jehowy spalana w ogniu. 26  „Następnie weźmiesz mostek barana ofiarowanego z okazji wprowadzenia Aarona na urząd kapłański+ i będziesz nim kołysał. Będzie to ofiara kołysana przed Jehową. Ta część przypadnie tobie. 27  I uświęcisz mostek złożony w ofierze kołysanej oraz udziec ze świętej części, którą kołysano, wzięte z barana ofiarowanego z okazji wprowadzenia Aarona i jego synów na urząd kapłański+. 28  Będzie to dar od Izraelitów, który na stałe przypadnie Aaronowi oraz jego synom+. Będzie to święta część, którą Izraelici mają składać Jehowie ze swoich ofiar współuczestnictwa*+. 29  „Święte szaty+ należące do Aarona zostaną przekazane jego synom+, którzy będą pełnić służbę po nim. Mają je wkładać, gdy będą namaszczani i wprowadzani na urząd kapłański. 30  Kapłan — jeden z jego synów, który zajmie jego miejsce i będzie wchodził do namiotu spotkania, żeby usługiwać w świętym miejscu* — będzie nosił te szaty przez siedem dni+. 31  „Weźmiesz barana ofiarowanego z okazji wprowadzenia kapłanów na urząd i ugotujesz jego mięso w świętym miejscu+. 32  Aaron i jego synowie zjedzą+ mięso barana oraz chleb, który jest w koszu przy wejściu do namiotu spotkania. 33  Mają zjeść ofiarę, którą dokonano przebłagania, żeby wprowadzić ich na urząd kapłański* i uświęcić. Ale nikomu innemu* nie wolno tego jeść, ponieważ jest to coś świętego+. 34  A jeśli jakaś część mięsa ofiarowanego z okazji wprowadzenia kapłanów na urząd lub część chleba zostanie do rana, to ją spalisz+. Nie wolno tego jeść, bo jest to coś świętego. 35  „W ten sposób postąpisz z Aaronem oraz jego synami — zgodnie ze wszystkim, co ci nakazałem. Wprowadzenie ich na urząd kapłański zajmie siedem dni+. 36  Codziennie będziesz składał w ofierze byka, żeby dokonać przebłagania. Będzie to ofiara za grzech. Masz oczyścić ołtarz z grzechu, składając ofiarę przebłagalną. I masz go namaścić, żeby go uświęcić+. 37  Siedem dni będziesz dokonywał przebłagania za ołtarz. Masz go uświęcić, dzięki czemu stanie się szczególnie święty+. Ołtarza może dotykać tylko ten, kto jest święty. 38  „Na ołtarzu będziesz składał jednoroczne baranki — każdego dnia po dwa, dzień w dzień+. 39  Jednego baranka ofiarujesz rano, a drugiego o zmierzchu*+. 40  Razem z pierwszym barankiem złożysz w ofierze dziesiątą część efy* najlepszej mąki wymieszanej z ćwiercią hinu* oliwy, a także ofiarę płynną z ćwierci hinu wina. 41  Drugiego baranka złożysz o zmierzchu* razem z ofiarą zbożową* i ofiarą płynną, taką samą jak rano. Będzie to ofiara dla Jehowy spalana w ogniu, a jej woń będzie dla Niego przyjemna. 42  Jest to ofiara całopalna, którą będziecie składać przed Jehową codziennie przez wszystkie swoje pokolenia. Będziecie ją składać przy wejściu do namiotu spotkania, gdzie będę się objawiał, żeby z tobą rozmawiać+. 43  „Będę się tam pojawiał przed Izraelitami i to miejsce zostanie uświęcone moją chwałą+. 44  Uświęcę namiot spotkania i ołtarz. Uświęcę też Aarona oraz jego synów+, żeby mogli pełnić dla mnie służbę kapłańską. 45  Będę przebywał wśród Izraelitów i będę ich Bogiem+. 46  I przekonają się, że ja jestem Jehowa, ich Bóg, który wyprowadził ich z ziemi egipskiej, żeby przebywać wśród nich+. Ja jestem Jehowa, ich Bóg.

Przypisy

Możliwe, że miał polecić im się umyć.
Lub „tkanym”.
Lub „święty diadem”.
Dosł. „napełnisz rękę Aarona i rękę jego synów”.
Dosł. „zamienisz w dym”.
Dosł. „kojąca”. Tak samo w kolejnych wystąpieniach w rozdziale.
Dosł. „napełnić ich rękę”.
Dosł. „obcemu”, czyli nikomu, kto nie należy do rodu Aarona.
Dosł. „między dwoma wieczorami”.
Efa odpowiadała 22 l. Zob. Dodatek B14.
Hin odpowiadał 3,67 l. Zob. Dodatek B14.
Dosł. „między dwoma wieczorami”.