Przysłów 2:1-22

  • Wartość mądrości (1-22)

    • Szukaj mądrości jak ukrytych skarbów (4)

    • Umiejętność myślenia ochroną (11)

    • Niemoralność prowadzi do katastrofy (16-19)

2  Mój synu, jeśli przyjmiesz moje wypowiedzii będziesz cenił* moje przykazania+,   wyczulając ucho na mądrość+i skłaniając serce ku rozeznaniu+,   jeśli też przywołasz zrozumienie+i będziesz zabiegał* o rozeznanie+,   jeśli tych rzeczy będziesz szukał jak srebra+i poszukiwał jak ukrytych skarbów+,   to zrozumiesz, czym jest bojaźń przed Jehową+,i zdobędziesz wiedzę o Bogu+.   Bo to Jehowa daje mądrość+,z Jego ust pochodzi wiedza i rozeznanie.   Prawym udziela praktycznej mądrości,jest tarczą dla postępujących nieskazitelnie+.   Czuwa nad ścieżkami sprawiedliwościi będzie strzegł drogi swoich lojalnych sług+.   Wtedy też zrozumiesz, co jest prawe, sprawiedliwe i uczciwe,zrozumiesz, na czym polega dobre postępowanie+. 10  Gdy mądrość zagości w twoim sercu+,a wiedza stanie się miła twojej duszy*+, 11  będzie cię strzec umiejętność myślenia+i będzie cię chronić rozeznanie, 12  żeby cię ratować przed złym postępowaniem,przed człowiekiem mówiącym to, co spaczone+, 13  przed tymi, którzy opuszczają ścieżki prawości,by chodzić drogami ciemności+, 14  przed tymi, których cieszy popełnianie zła,którym radość sprawia zło i zepsucie, 15  przed tymi, którzy chodzą krętymi ścieżkamii cały czas postępują przewrotnie. 16  Mądrość uratuje cię przed zdeprawowaną* kobietą,przed gładkimi* słówkami kobiety prowadzącej się niemoralnie*+, 17  która opuszcza męża* swojej młodości+i zapomina o przymierzu między nią a Bogiem. 18  Bo jej dom pogrąża się w śmierci,a jej ścieżki* prowadzą ku tym, którzy pomarli*+. 19  Nikt z tych, którzy z nią współżyją*, nie powróciani nie odzyska ścieżek życia+. 20  Dlatego chodź drogą dobrychi trzymaj się ścieżki prawych+. 21  Bo tylko prostolinijni będą mieszkać na ziemii nienaganni* na niej pozostaną+. 22  Ale niegodziwi będą usunięci z ziemi+,a postępujący zdradziecko będą z niej wyrwani+.

Przypisy

Lub „zachowywał”.
Lub „głośno się dopominał”.
Dosł. „obcą”. Najwyraźniej taką, która pod względem moralnym jest obca Bogu.
Lub „uwodzicielskimi”.
Dosł. „cudzoziemskiej”. Najwyraźniej takiej, która pod względem moralnym jest oddalona od Boga.
Dosł. „bliskiego przyjaciela”.
Dosł. „szlaki”.
Dosł. „są bezsilni w śmierci”.
Dosł. „do niej zachodzą”.
Lub „postępujący nieskazitelnie”.