Przysłów 13:1-25

  • Ci, którzy szukają rad, są mądrzy (10)

  • Przedłużające się oczekiwanie sprawia sercu ból (12)

  • Wierny wysłannik przynosi uleczenie (17)

  • Chodzenie z mądrymi czyni mądrym (20)

  • Karcenie wyrazem miłości (24)

13  Mądry syn przyjmuje skarcenie* od ojca+,ale szyderca nie słucha nagany*+.   Dzięki swoim wypowiedziom* człowiek będzie jadł dobre rzeczy+,ale postępujący zdradziecko pragną przemocy*.   Kto strzeże ust*, chroni swoje życie*+,ale kto szeroko je otwiera, doprowadzi się do ruiny+.   Leniwy pragnie różnych rzeczy, ale nic nie ma*+. Natomiast pilny* zostanie nasycony*+.   Prawy nienawidzi kłamstw+,ale postępowanie niegodziwych sprowadza wstyd i hańbę.   Prawość strzeże niewinnego+,ale niegodziwość powala tego, kto grzeszy.   Jeden udaje bogatego, a w ogóle nic nie ma+. Drugi udaje biednego, a ma wielki majątek.   Bogaty płaci swoim majątkiem, żeby ocalić życie*+,ale biednemu nikt nawet nie grozi*+.   Światło prawych jasno świeci*+,ale lampa niegodziwych zostanie zgaszona+. 10  Zuchwalstwo prowadzi jedynie do sporów+,ale mądrość cechuje tych, którzy szukają rad*+. 11  Majątek szybko zdobyty* zmaleje+,ale majątek, który jest gromadzony stopniowo*, pomnoży się. 12  Przedłużające się oczekiwanie* sprawia sercu ból+,ale spełnione pragnienie jest drzewem życia+. 13  Kto gardzi wskazówkami*, zapłaci karę+,ale kto respektuje przykazania, otrzyma nagrodę+. 14  Pouczenia* mądrego są źródłem życia+,zawracają człowieka od sideł śmierci. 15  Głęboka wnikliwość zjednuje przychylność,ale droga postępujących zdradziecko jest wyboista. 16  Roztropny działa z wiedzą+,a głupi ujawnia swoją głupotę+. 17  Niegodziwy posłaniec wpada w kłopoty+,ale wierny wysłannik przynosi uleczenie+. 18  Kto lekceważy karcenie, tego czeka ubóstwo i hańba,ale kto daje się skorygować*, będzie wychwalany+. 19  Spełnione pragnienie jest dla człowieka* czymś przyjemnym*+,a głupi nie znosi odwracać się od zła+. 20  Kto chodzi z mądrymi, stanie się mądry+,ale kto się zadaje z głupimi, temu źle się powiedzie+. 21  Grzeszników ściga nieszczęście+,ale prawych nagradza dobrobyt+. 22  Dobry pozostawia dziedzictwo swoim wnukom,ale majątek grzesznika zostanie zgromadzony dla prawego+. 23  Zaorane pole biednego daje dużo żywności,ale niesprawiedliwość może je* zmieść. 24  Kto powstrzymuje rózgę*, nienawidzi swojego syna+,ale kto go kocha, troskliwie* go karci+. 25  Prawy je do syta*+,ale niegodziwy ma pusty żołądek+.

Przypisy

Lub „skorygowania”.
Lub „pouczenia”.
Dosł. „z owocu ust”.
Lub „dusza postępujących zdradziecko jest za przemocą”.
Lub „tego, co mówi”.
Lub „duszę”.
Lub „jego dusza nic nie ma”.
Lub „pilna dusza”.
Dosł. „stanie się tłusty”.
Lub „duszę”.
Dosł. „biedny nie słyszy nagany”.
Dosł. „cieszy się”.
Lub „naradzają się”.
Dosł. „który ktoś gromadzi ręką”.
Lub „majątek pochodzący z tego, co marne”.
Lub „nadzieja”.
Lub „słowem”.
Lub „prawo”.
Lub „przyjmuje upomnienie”.
Lub „słodkim”.
Lub „duszy”.
Lub „go”.
Lub „karcenie; karę”.
Możliwe też „bezzwłocznie”.
Lub „do nasycenia duszy”.